Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Είναι όλες εκείνες οι διαδικασίες συλλογής, καταγραφής, παρουσίασης και αξιοποίησης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Είναι όλες εκείνες οι διαδικασίες συλλογής, καταγραφής, παρουσίασης και αξιοποίησης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1

2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Είναι όλες εκείνες οι διαδικασίες συλλογής, καταγραφής, παρουσίασης και αξιοποίησης δεδομένων σχετικές με την επίδοση των μαθητών σε μια μαθησιακή διαδικασία με στόχο την βελτίωση της γνώσης των μαθητών. (Harlen, Gipps, Broadfoot, Nuttal,1992, Huba and Freed, 2000) 2

3 ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ   Διαγνωστική Αξιολόγηση Diagnostic Assessment   Αθροιστική/Τελική Αξιολόγηση Summative assessment / Assessment OF Learning   Διαμορφωτική Αξιολόγηση Formative Assessment /Assessment FOR Learning 3

4 Διαγνωστική Αξιολόγηση Διάγνωση της γνώσης που κατάκτησε ο μαθητής και εντοπισμό των περιοχών που χρειάζονται ενδυνάμωση. Συνήθως εφαρμόζεται στην αρχή της ενότητας (χρονιάς) και είναι χρήσιμη για την επιλογή των επόμενων βημάτων. 4

5 Αθροιστική/Τελική Αξιολόγηση   Μετρά τον βαθμό που έχουν επιτευχθεί εκπαιδευτικοί στόχοι, μαθησιακά επίπεδα   Κατατάσσει σε σειρά τους μαθητές με βάση αριθμητική αξιολόγηση   Βελτιώνει το προϊόν της μάθησης μέσα από διαγωνίσματα και τέστ. 5

6 Αθροιστική/Τελική Αξιολόγηση   Πότε γίνεται; Μετά από την ολοκλήρωση μιας ενότητας διδασκαλίας, μιας χρονικής περίοδου ή στο τέλος της σχολική χρονιάς. 6

7 Διαμορφωτική αξιολόγηση Ανατροφοδότηση για βελτίωση της μάθησης. Συλλογή δεδομένων κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας για να διαπιστωθεί o βαθμός που έχουν επιτευχθεί οι μαθησιακοί στόχοι 7

8 Κύριοι Χρήστες Διαμορφωτική αξιολόγηση   Διαμορφωτές πολιτικής (πχ. το σχολείο, το ΥΠΠ)   Προγραμματισμός Αθροιστική αξιολόγηση   Μαθητές   Καθηγητές   Γονείς 8

9 “When the cook tastes the soup, that’s formative assessment; when the customer tastes the soup, that’s summative assessment.” Paul Black King’s College London School of Education 9

10 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Ίδρυση Παγκύπριου Γυμνάσιου-1893 (Υπουργείο των εκκλησιαστικών και της δημοσίας εκπαιδεύσεως της Ελλάδος)   Εισητήριες εξετάσεις Γραπτές Ελληνικά-Μαθηματικά-Ιστορία Ελληνικού Έθνους Προφορικές Γεωγραφία-Ιστορία Παλαιάς και Καινής Διαθήκης- Φυσική Ιστορία-Φυσική Πειραματική 10

11 Σχολικό Έτος - Εξετάσεις   Το σχολικό έτος χωρίζεται σε τρία τρίμηνα.   Εξετάσεις Τρίμηνες Εξετάσεις Θερινές ή Γενικές 11

12 Τρίμηνες Εξετάσεις Διεξάγονται σε όλα τα μαθήματα μετά την ολοκλήρωση του 1 ου τριμήνου και μετά την ολοκλήρωση του 2 ου τριμήνου πάνω στην διδαχθείσα ύλη του αντίστοιχου τριμήνου. 12

13 Θερινές ή Γενικές Εξετάσεις   Προαγωγικές/ Απολυτήριες Γραπτές - Προφορικές σε όλα τα μαθήματα Σε όλη την διδαχθείσα ύλη Κλήρωση θεμάτων (δελτάρια ισάριθμα τοις ζητήμασιν ) Κλίμακα αξιολόγησης 0 ως 10 ) 13

14   Βαθμός τριμήνου μαθήματος Ο μέσος όρος των βαθμών εξετάσεων και προφορικού τριμήνου   Ολικός βαθμός έτους μαθήματος Ο μέσος όρος των μέσων όρων των βαθμών των δυο πρώτων τριμήνων και του προφορικού βαθμού του τρίτου τριμήνου και του διπλάσιου του βαθμού των θερινών εξετάσεων   Γενικός βαθμός της προόδου του μαθητή Ο μέσος όρος του τριπλάσιου του βαθμού των Ν.Ελληνικών και του διπλάσιου των Μαθηματικών και Λατινικών και των βαθμών των υπολοιπων μαθημάτων Σχολικό έτος 1916-17 Πηγή: Σώμα Εκπαιδευτικών Εγγραφών (Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών) 14

15 15

16 Σχολική χρονιά 1954-55   Το σχολικό έτος χωρίζεται σε δυο εξάμηνα και κάθε ένα από αυτά σε δυο δίμηνα Α΄ ΕξάμηνοΒ΄ Εξάμηνο α΄ Δίμηνο γ΄ Δίμηνο β΄ Δίμηνο δ΄Δίμηνο   Κλίμακα αξιολόγησης 1 – 20   Εξετάσεις δεν γίνονται στο μάθημα της Γυμναστικής, Μουσικής, Οικοκυρικών και Τεχνικών 16

17 Σχολική χρονιά 1954-55   Βαθμός Εξαμήνου είναι ο μέσος όρος του Προφορικού βαθμού του εξαμήνου και του βαθμού Εξετάσεων του εξαμήνου.   Ο Προφορικός βαθμός εξαμήνου είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δυο διμήνων. 17

18 Σχολική χρονιά 1954-55   Βαθμός ετήσιας προόδου Στ΄ τάξης. Ο μέσος όρος του βαθμού του Α΄ εξαμήνου, του προφορικού βαθμού του Β΄ εξαμήνου και του βαθμού των απολυτηρίων εξετάσεων   Βαθμός ετήσιας προόδου Α΄ - Ε΄ τάξης Ο μέσος όρος των βαθμών των δυο εξαμήνων Πηγή: Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, Αρ.Φ 173 (Αρχείο Π.Γ.)Σχολικό έτος 1954-55 18

19 19

20 Σχολική χρονιά 1962-63   Δημιουργούνται δυο κλάδοι, Πρακτικό και Κλασσικό. Λειτουργούν Οικονομικά Λύκεια   Το σχολικό έτος χωρίζεται σε δυο τετράμηνα και κάθε ένα από αυτά σε δυο δίμηνα Α΄ ΤετράμηνοΒ΄ Τετράμηνο α΄ Δίμηνο γ΄ Δίμηνο β΄ Δίμηνο δ΄Δίμηνο   Κλίμακα αξιολόγησης 1 – 20 20

21 Σχολική χρονιά 1962-63   Δεν διεξάγονται εξετάσεις Α΄ τετραμήνου.   Εξετάσεις δεν γίνονται στο μάθημα της Γυμναστικής, Μουσικής, Οικοκυρικών και Τεχνικών 21

22 Σχολική χρονιά 1962-63   Βαθμός Τετραμήνου ήταν ο μέσος όρος των βαθμών των δυο διμήνων.   Ετήσιος Βαθμός μαθήματος μαθητή ήταν ό μέσος όρος των βαθμών των τετραμήνων και του βαθμού εξετάσεων.   Γενικός βαθμός ετήσιας προόδου ήταν ο μέσος όρος των βαθμών όλων των μαθημάτων. Πηγή: Ο περί κοινοτικών σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης νόμος της Ελληνικής Κοινοτικής Συνέλευσης με αρ. 6/1961 Δ Πρακτικού Σχολ. Χρονιά 1963-64Αρχείο Π.Γ. Α΄ Γυμνασίου Σχολ. Χρονιά 1964-65 22

23 23

24 24

25 Σχολική χρονιά 1974-75   Το σχολικό έτος χωριζεται σε δυο τετράμηνα χωρίς αυτά να χωρίζονται σε δυο δίμηνα   Οι μαθητές των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων εξετάζονται μόνο Νέα Ελληνικά και Μαθηματικά Τμήμα Α Σχ. Χρονιά 1974 – 75   Οι μαθητές των τριών τελευταίων τάξεων εξετάζονται Αρχαία Ελληνικά, Νέα Ελληνικά και τα μαθήματα κατεύθυνσης Τμήμα Ε΄πρακτικό Σχ. Χρονιά 1974-75 25

26 26

27 27

28 Σχολική χρονιά 1978-79 ΓΥΜΝΑΣΙΟ  Εισάγεται η βαθμολογική κλίμακα Α έως Ε Α – Άριστα Β – Πολύ καλά Γ - Καλά Δ – Σχεδόν καλά Ε – Αποτυχία Τάξη A΄ Σχ.Χρονιά 1978 - 79 28

29 29

30 Σχολική χρονιά 1981-82   Εφαρμόζεται στα λύκεια ο θεσμός των Λυκείων Επιλογής Μαθημάτων (ΛΕΜ). Δημιουργούνται πέντε κλάδοι Κλασσικό Σ1 Πρακτικό Σ2 Οικονομικό Σ3 Εμπορικό Σ4 Γλωσσών Σ5 30

31 Σχολική χρονιά 1981-82   Το σχολικό έτος χωρίζεται σε τρία τρίμηνα   Οι μαθητές των Λυκείων εξετάζονται στα μαθήματα των Νέων Ελληνικών, Μαθηματικών και στα μαθήματα επιλογής τους. Ο βαθμός έτους εξεταζόμενου μαθήματος είναι ο μέσος όρος των βαθμών των τριμήνων και του βαθμού τελικής εξέτασης. Ο γενικός βαθμός έτους είναι ο μέσος όρος των βαθμών όλων των μαθημάτων.   Οι μαθητές των Γυμνασίων εξετάζονται μόνο στα Νέα Ελληνικά και Μαθηματικά. 31

32 32

33 Σχολική Χρονιά 1991-92   Οι μαθητές των Γυμνασίων εξετάζονται στα μαθήματα : Νέα Ελληνικά, Μαθηματικά, Ιστορία και Φυσικά.   Μαθητής που έχει επίδοση στα τρία τρίμηνα ΕΕΕ ή ΕΕΔ ή ΕΕΓ θεωρείται ότι υστερεί, αν η επίδοσή του στην τελική εξέταση είναι κάτω του 10.   Μαθητής που έχει επίδοση στα τρία τρίμηνα ΔΔΔ ή ΔΔΕ ή ΓΔΕ θεωρείται ότι υστερεί, αν η επίδοσή του στην τελική εξέταση είναι κάτω του 6. 33

34 Σχολική Χρονιά 2001-02   Στα λύκεια εφαρμόζεται ο θεσμός του Ενιαίου Λυκείου. Καταργούνται οι κλάδοι Επιλογής Μαθημάτων.   Η Α΄ Λυκείου είναι τάξη κοινού κορμού.Οι μαθητές εξετάζονται γραπτώς στα Νέα Ελληνικά, Μαθηματικά, Ιστορία και Φυσικά   Στη Β΄ και στη Γ΄ τάξη οι μαθητές εξετάζονται στα Νέα Ελληνικά και στα Μαθηματικά και σε δυο από τα μαθήματα επιλογής τους 34

35 35

36 Σχολική Χρονιά 2010-11  Κάθε σχολικό έτος διακρίνεται σε δυο τετράμηνα: Α΄ Τετράμηνο – Έναρξη μαθημάτων-20 Ιανουαρίου Β΄ τετράμηνο –23 Ιανουαρίου–Λήξη των μαθημάτων   Βαθμός έτους για τα εξεταζόμενα μαθήματα στο λύκειο είναι ο μέσος όρος των βαθμών των τετραμήνων, με αναλογία 35% για κάθε τετράμηνο, και του βαθμού της τελικής εξέτασης με αναλογία 30% 36

37 37

38 38

39 Σχολική Χρονιά 2015-16 ΝΩΠ ΓΥΜΝΑΣΙΟ   Αύξηση περιόδων διδασκαλίας από 37 σε 38   Μικρές διαφοροποιήσεις στην κατανομή των διδακτικών περιόδων ανά μάθημα   Επιλογή μαθημάτων προσανατολισμού (για την A΄Λυκείου) στην Γ΄ γυμνασίου

40 Σχολική Χρονιά 2015-16 ΝΩΠ ΛΥΚΕΙΟ   Νέο σύστημα επιλογής μαθημάτων με σαφείς κατευθύνσεις.   Η Α΄ λυκείου παύει να είναι εξ ολοκλήρου κοινού κορμού.   Από την φετινή σχολική χρονιά ξεκινούν επιλογές μαθημάτων προσανατολισμού που δεσμεύουν τους μαθητές για την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν στην επόμενη τάξη.   4 ομάδες μαθημάτων προσανατολισμού (2 μαθήματα x 2 επιπρόσθετες περιόδους) 40

41 41 Α΄ Λυκείου Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού Εξεταζόμενα Μαθήματα Ανά ομάδα 1 η ΟΜΠ Αρχαία, Ιστορία Νέα Ελληνικά, Μαθηματικά, 2 η ΟΜΠ Μαθηματικά, Φυσική Νέα Ελληνικά, Βιολογία/Χημεία 3 η ΟΜΠ Μαθηματικά, Οικονομικά Νέα Ελληνικά, Ιστορία 4 η ΟΜΠ Οικονομικά, Αγγλικά Νέα Ελληνικά, Μαθηματικά,

42 Β΄ και Γ΄ Λυκείου ΟΜΠ Α΄Λυκείου Κατευθύνσεις Β΄ και Γ΄ Λυκείου Εξεταζόμενα Μαθήματα (5) 1 η ΟΜΠ Αρχαία Ιστορία 1.Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, 2.Ξένων Γλωσσών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, 6. Καλών Τεχνών.Νέα Ελληνικά και τα τέσσερα μαθήματα (Υποχρεωτικά και Επιλεγόμενα) της κατεύθυνσης που θα έχει επιλέξει ο μαθητής. 2 η ΟΜΠ Μαθηματικά Φυσική 3. Θετικών Επιστημών, Βιοεπιστημών, Πληροφορικής και Τεχνολογίας, 6. Καλών Τεχνών. 3 η ΟΜΠ Μαθηματικ ά Οικονομικά 4. Οικονομικών Επιστημών, 6. Καλών Τεχνών. 4 η ΟΜΠ Οικονομικά Αγγλικά 5. Υπηρεσιών 6. Καλών Τεχνών. Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα (ΝΩΠ) - Λύκειο

43 43


Κατέβασμα ppt "Η AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Είναι όλες εκείνες οι διαδικασίες συλλογής, καταγραφής, παρουσίασης και αξιοποίησης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google