Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Pronomes. Demonstrativos Singular m.f.n. Nom.αὐτόςαὐτήαὐτό Acus.αὐτόναὐτήναὐτό Gen.αὐτοῦαὐτῆςαὐτοῦ Dat.αὐτῷαὐτῇαὐτῷ Plural m.f.n. Nom.αὐτοίαὐταίαὐτά.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Pronomes. Demonstrativos Singular m.f.n. Nom.αὐτόςαὐτήαὐτό Acus.αὐτόναὐτήναὐτό Gen.αὐτοῦαὐτῆςαὐτοῦ Dat.αὐτῷαὐτῇαὐτῷ Plural m.f.n. Nom.αὐτοίαὐταίαὐτά."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Pronomes

2 Demonstrativos

3 Singular m.f.n. Nom.αὐτόςαὐτήαὐτό Acus.αὐτόναὐτήναὐτό Gen.αὐτοῦαὐτῆςαὐτοῦ Dat.αὐτῷαὐτῇαὐτῷ Plural m.f.n. Nom.αὐτοίαὐταίαὐτά Acus.αὐτούςαὐτάςαὐτά Gen.αὐτῶν Dat.αὐτοῖςαὐταῖςαὐτοῖς

4 Atenção: Em posição predicativa, serve para intensificar o nome: Ὁ πάππος τ ὸ ν λύκον α ὐ τ ὸ ν ὁ ρ ᾷ. Ὁ πάππος α ὐ τ ὸ ν τ ὸ ν λύκον ὁ ρ ᾷ. ‘O avô vê o próprio lobo.’ Em posição atributiva, significa ‘o mesmo’. Ὁ πάππος τ ὸ ν α ὐ τ ὸ ν λύκον ὁ ρ ᾷ. ‘O avô vê o mesmo lobo.’ (sc. que viu antes)

5 Singular m.f.n. Nom.οὗτοςαὕτητοῦτο Acus.τοῦτονταύτηντοῦτο Gen.τούτουταύτηςτούτου Dat.τούτῳταύτῃτούτῳ Plural m.f.n. Nom.οὗτοιαὗταιταῦτα Acus.τούτουςταύταςταῦτα Gen.τούτων Dat.τούτοιςταύταιςτούτοις Este, esta, isto

6 Singular m.f.n. Nom.ἐκεῖνοςἐκείνηἐκεῖνο Acus.ἐκεῖνονἐκείνηνἐκεῖνο Gen.ἐκείνουἐκείνηςἐκείνου Dat.ἐκείνῳἐκείνῃἐκείνῳ Plural m.f.n. Nom.ἐκεῖνοιἐκεῖναιἐκεῖνα Acus.ἐκείνουςἐκείναςἐκεῖνα Gen.ἐκείνων Dat.ἐκείνοιςἐκείναιςἐκείνοις Esse, essa, isso

7 Singular m.f.n. Nom.ὅδεἥδετόδε Acus.τόνδετήνδετόδε Gen.τοῦδετῆσδετοῦδε Dat.τῷδετῇδετῷδε Plural m.f.n. Nom.οἵδεαἵδετάδε Acus.τούσδετάσδετάδε Gen.τῶνδε Dat.τοῖσδεταῖσδετοῖσδε Este aqui, esta aqui, isto aqui


Κατέβασμα ppt "Pronomes. Demonstrativos Singular m.f.n. Nom.αὐτόςαὐτήαὐτό Acus.αὐτόναὐτήναὐτό Gen.αὐτοῦαὐτῆςαὐτοῦ Dat.αὐτῷαὐτῇαὐτῷ Plural m.f.n. Nom.αὐτοίαὐταίαὐτά."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google