Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΚΤΙΝΟΑΝΑΤΟΜIΑ ΚΟΙΛΙΑΣ MRI Workshop Αικ. Γρ. Σολωμού Αναπλ. Καθηγήτρια Ακτινοδιαγνωστικής Πανεπιστήμιο Πατρών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΚΤΙΝΟΑΝΑΤΟΜIΑ ΚΟΙΛΙΑΣ MRI Workshop Αικ. Γρ. Σολωμού Αναπλ. Καθηγήτρια Ακτινοδιαγνωστικής Πανεπιστήμιο Πατρών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΚΤΙΝΟΑΝΑΤΟΜIΑ ΚΟΙΛΙΑΣ MRI Workshop Αικ. Γρ. Σολωμού Αναπλ. Καθηγήτρια Ακτινοδιαγνωστικής Πανεπιστήμιο Πατρών

2 MRI ΚΟΙΛΙΑΣ Εξελισσόμενη μέθοδος  ποικιλία ακολουθιών & πρωτοκόλλων με συνεχή τροποποίηση και βελτίωση Πολυεπίπεδη απεικόνιση Αξιολόγηση – σταδιοποίηση – παρακολούθηση (follow up) νοσημάτων Χορήγηση παραμαγνητικής ουσίας & μελέτη αιμοδυναμικής συμπεριφοράς αλλοιώσεων Ενδεδειγμένη για εγκύους – παιδιά – αντένδειξη σε ιωδιούχο σκιαγραφικό μέσο (CT)

3 ΗΠΑΡ

4 LEFT: at the level of the right portal vein.RIGHT: at the level of the splenic vein. LEFT: at the level of the left portal vein. RIGHT: at the level of the left splenic vein.

5 Left lung: lower lobe. 2, Descending aorta. 3, Azygous vein. 4, Esophagus. 5, Heart. 6, Liver Left hepatic vein. 2, Middle hepatic vein. 3, Right hepatic vein. 4, Inferior vena cava 5. RLL 6. Aorta 7, 8 Lungs 9. Spleen 1, Porta hepatis. 2, Portal vein 3, Stomach. 4, Diaphragm. 5, Right lobe of the liver. 6, Left. Lobe liver 7. Spleen 8. Lungs 1, Crus of diaphragm. 2, Lung. 3, Left liver. 4, Portal vein 5, Right liver. 6, Stomach. 7. Pancreas

6 1.Portal vein 2, Right branch of the portal vein 3, Aorta. 4, Inferior vena cava 5, Splenic vein 1, Liver 2, Portal vein 3, Hepatic artery. 4, Celiac trunk. 5, Inferior vena cava. 6, Right. Adrenal 7. aorta 1. Diaphragm. 2, Liver. 3, Inferior vena cava. 4, Aorta. 5, Celiac trunk. 6, Spleen. 1. Liver. 2, Colon. 3, Small bowel. 4, Inferior vena cava. 5, Aorta. 6, Splenic hilus.

7 1, Liver. 2, Pancreas. 3, Superior mesenteric vein. 4, Superior mesenteric artery. 5, Inferior vena cava 1, Liver. 2, Right kidney. 3, Aorta. 4, Inferior vena cava. 5, Left kidney. 6, Left renal vein 7. vertebrae 8. spleen 9. Sup. Mesenteric artery 10. Sup. Mesenteric vein

8 DYNAMIC POSTCONTRAST LIVER A. arterial phase B. venous phase C. equilibrium phase

9

10

11

12

13 MRCP Μη επεμβατική μέθοδος Απεικόνιση ενδο- και εξωηπατικών χοληφόρων, παγκρεατικού πόρου Συμπληρωματική εξέταση με ERCP Προηγείται της διαδερμικής διηπατικής χολαγγειογραφίας

14

15

16

17

18 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ MRCP A. Maximum intensity projection B. Volume-rendered technique ( τεχνική απόδοσης όγκου)

19 ?

20 ?

21 ?

22 ΠΑΓΚΡΕΑΣ

23

24

25

26

27 1 2 3 45 6 1 2 3 4 5 A. B. C.

28 ΕΝΤΕΡΟΚΛΥΣΗ ( MR ENTEROGRAPHY) A. CORONAL STEADY-STATE FREE PRECESSION ( high signal of biphasic contrast agent) B. FAT-SUP ( low signal of contrast agent)

29 Νεφροί - επινεφρίδια

30

31

32

33 Γυναικεία ελάσσονα πύελος

34

35 Αντρική πύελος

36

37

38


Κατέβασμα ppt "ΑΚΤΙΝΟΑΝΑΤΟΜIΑ ΚΟΙΛΙΑΣ MRI Workshop Αικ. Γρ. Σολωμού Αναπλ. Καθηγήτρια Ακτινοδιαγνωστικής Πανεπιστήμιο Πατρών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google