Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΠΕΤΡΟΣ ΖΑΜΠΑΚΗΣ Νεύρο-ακτινολόγος Επ. Καθηγητής Επεμβατικής Νευροακτινολογίας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Οι απεικονιστικές εξετάσεις που χρησιμοποιούνται στην διάγνωση παθήσεων του ΚΝΣ είναι Αξονική τομογραφία Μαγνητική τομογραφία Έλεγχος αγγείων Αξονική αγγειογραφία Μαγνητική αγγειογραφία Ψηφιακή αγγειογραφία

3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ
Η ανατομία είναι μια γλώσσα και η καλή της γνώση είναι απαραίτητη για όλους τους γιατρούς. Όπως κάθε γλώσσα χρειάζεται συνεχή εξάσκηση Αυτή η γλώσσα δεν περιλαμβάνει μόνο την αναγνώριση κάποιων εικόνων και δομών αλλά την συνολική θεώρηση τους λαμβάνοντας υπόψη τις τέσσερις διαστάσεις της ανατομίας. Εμβρυολογία Αλλαγές στην ανατομία ανάλογα με την ηλικία

4 The Brain 3 components A. Cerebrum B. Cerebellum C. Brainstem

5 Sagittal Brain cerebrum brainstem cerebellum

6

7 Lateral Brain cerebrum cerebellum brainstem

8 A. The Cerebrum Surface forms a series of elevated ridges – gyri (gyrus, sng.) Surface also has shallow depressions – sulci (sulcus, sng.)

9 A. The Cerebrum

10 Central Sulcus

11 The Central Sulcus (CS)
Sigmoid “Hook” hooklike configuration of the posterior surface of the precentral gyrus the “hook” corresponds to the motor hand area. The “hook” is well seen on CT (89%) and MRI (98%). Precentral sulcus NP/MGH Central sulcus

12 Lateral Sulcus

13 Longitudinal Fissure LEFT RIGHT

14

15 Lobes of the Cerebrum

16 Four Lobes of Cerebrum Frontal Parietal Occipital Temporal

17 Phineas P. Gage (1823 –1860)

18 1. Frontal Lobe Precentral gyrus -- primary motor cortex
--control of voluntary skeletal muscle Anterior to central sulcus

19 1. Frontal Lobe Brocca’s speech area Involved in speech
Located in left frontal lobe for right-handed individuals And many left handed individuals

20

21 1. Frontal Lobe Intellectual functions – predicting consequences
of possible actions

22 Μετωπιαίος λοβός Κινητικός φλοιός Εκπομπή λόγου (Broca) Επικουρική κινητική περιοχή Προσωπικότητα Περιοχή ελεγχου αναστολών

23 2. Parietal Lobe Posterior to the central sulcus Postcentral gyrus –
Primary sensory cortex Touch pain, temp. taste

24

25 Βρεγματικός λοβός Αισθητικός φλοιός Κατανόηση λόγου (Wernicke) Κατανόηση θέσης σώματος Οπτική ακτινοβολία

26 3. Occipital Lobe Most posterior portion of cerebrum Visual cortex

27

28 4. Temporal Lobe Inferior to lateral sulcus Auditory cortex

29 Κροταφικός λοβός Ακουστικός φλοιός (Heschl’s) Μάθηση και μνήμη Συναισθηματική συμπεριφορά Όσφρηση Οπτική ακτινοβολία

30 Superior Frontal gyrus
Middle Frontal gyrus Central Sulcus Superior Temporal gyrus Hippocampus Middle Temporal gyrus Inferior Temporal gyrus Parahippocampal gyrus CA1, cornu ammonis Fusiform gyrus NP/MGH

31 B. The Cerebellum

32 B. The Cerebellum 2 cerebellar hemispheres Functions
Coordinates rapid, automatic adjustments to skeletal muscle This maintains body balance and equilibrium Stores memories of learned movement patterns

33 C. Brainstem Most primitive part of brain

34 1. Corpus callosum Myelinated pathway that connects 2 cerebral hemispheres Coordinates sensory input with motor activities

35 1. Corpus callosum

36

37 Superior Frontal gyrus Superior Frontal sulcus
Cingulate gyrus Middle Frontal gyrus Precentral sulcus Precentral gyrus Sylvian Fissure Superior Temporal gyrus Superior Temporal Sulcus Middle Temporal gyrus Heschl’s gyrus Inferior Temporal sulcus Ambient gyrus NP/MGH Amygdala Inferior Temporal gyrus

38 2. Thalamus L&R – near midline

39 Superior Frontal gyrus Superior Frontal sulcus
Cingulate gyrus Middle Frontal gyrus Precentral sulcus Precentral gyrus Sylvian Fissure Superior Temporal gyrus Superior Temporal Sulcus Middle Temporal gyrus Heschl’s gyrus Inferior Temporal sulcus Ambient gyrus NP/MGH Amygdala Inferior Temporal gyrus

40

41 2. Thalamus

42

43 Function of Thalamus Serve as a relay and switching station for both motor and sensory information Determines routing and priority

44 3. Hypothalamus Just inferior to thalamus

45

46 Functions of Hypothalamus
Controls motor functions associated with rage, pleasure, pain and sexual arousal Regulates hormone secretion of the pituitary gland Feeding and thirst centers

47 4. Medulla oblongata Most primitive Part of the brain ---also most
inferior

48

49 Functions of medulla oblongata
Regulation of: Heart rate Respiration rate Distribution of blood flow and blood pressure Connects brain to spinal cord Ends at foramen magnum

50

51

52 NP/MGH

53

54 Superior frontal sulcus Central sulcus
Precentral sulcus Superior frontal sulcus Central sulcus Postcentral sulcus Lateral fissure, posterior segment Inferior frontal gyrus, pars triangularis Angular gyrus Inferior frontal gyrus, pars orbitalis Superior Temporal gyrus Superior Temporal sulcus Middle occipital gyrus Middle Temporal gyrus Anterior occipital sulcus Inferior Temporal gyrus Inferior occipital gyrus NP/MGH

55 Superior Frontal gyrus Superior Frontal sulcus
Cingulate gyrus Middle Frontal gyrus Precentral sulcus Precentral gyrus Sylvian Fissure Superior Temporal gyrus Superior Temporal Sulcus Middle Temporal gyrus Heschl’s gyrus Inferior Temporal sulcus Ambient gyrus NP/MGH Amygdala Inferior Temporal gyrus

56 Superior Frontal gyrus
Middle Frontal gyrus Central Sulcus Superior Temporal gyrus Hippocampus Middle Temporal gyrus Inferior Temporal gyrus Parahippocampal gyrus CA1, cornu ammonis Fusiform gyrus NP/MGH

57

58

59

60 The Central Sulcus (CS)
Sigmoid “Hook” hooklike configuration of the posterior surface of the precentral gyrus the “hook” corresponds to the motor hand area. The “hook” is well seen on CT (89%) and MRI (98%). Precentral sulcus NP/MGH Central sulcus

61 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ Τ1 Τ2 Ακολουθία πρωτονίων
FLAIR (Flow Attenuation Inversion Recovery) STIR (Short T1 Inversion Recovery) GRE (Gradient) Τεχνική διάχυσης (Diffusion)

62 T1-Weighted εικόνες Καλή αντίθεση μεταξύ φαιάς-λευκής ουσίας και ΕΝΥ
Ανάδειξη αιματώματος σε υποξεία φάση Χορήγηση παραμαγνητικής ουσίας

63

64 Αιμάτωμα σε υποξία φάση
MRI day 6

65 Παραμαγνητικές ουσίες
Χημικές ουσίες που εγχύονται στο αίμα και μεταβάλλουν το σήμα αυξάνοντας την αντίθεση κάποιων ιστών. Συνήθως χρησιμοποιούμε το Gd-DTPA Τα ιόντα Gadolinium δεν περνούν τον άθικτο αιματοεγκεφαλικό φραγμό Μειώνουν τον χρόνο χαλάρωσης Τ1 (αυξάνουν το σήμα)

66 Όγκος: T2 και T1+contrast
T2-weighted T1-weighted post-contrast

67 Ακουστικό νευρίνωμα ΔΕ

68 T2-Weighted εικόνες Ανάδειξη βλαβών του εγκεφαλικού παρεγχύματος
Σημαντική η μελέτη της στην ανάδειξη οξείας και χρόνιας αιμοραγίας Ανάδειξη αγγείων (flow voids)

69

70 FLAIR ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Τροποποιημένη Τ2 ακολουθία
Καταστέλλει το σήμα από το ‘ΕΝΥ’ Καλή διαφοροποίηση σε περικοιλιακές βλάβες Πιο ευαίσθητη από απλή Τ2 Ανάδειξη μορίων νερού συνδεδεμένου με μακρομόρια (bound water) (όλα σχεδόν τα μόρια πλην CSF, SAS, απλές κύστεις) Μικρή ειδικότητα Ευαίσθητη στην ανάδειξη SAH

71 T2 Flair

72

73

74 STIR ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Τεχνική καταστολής λίπους
Ιδιαίτερα χρήσιμη στο μυοσκελετικό-οφθαλμικούς κόγχους Πιο ευαίσθητη από απλή T2 για ανάδειξη βλαβών στο NM (πχ απομυελινωτικές πλάκες)

75

76

77

78 GRE (Gradient) ακολουθία
Μπορεί να είναι Τ1 ή Τ2 Πιο ευαίσθητη από απλή Τ2 για ανάδειξη αιμορραγικών βλαβών Διάχυτη αξονική βλάβη Μικροαιμορραγίες αμυλοείδωσης

79 ΤΡΑΥΜΑ T2W FSE GRE

80 Χρόνιες αιμορραγίες Υπέρταση Αμυλοείδωση T2W GRE

81 Diffusion Weighted εικόνες
Στηρίζονται στην κίνηση Brown των μορίων του ύδατος σε συγκεκριμένο χώρο Ελεύθερη κίνηση, καλή διάχυση, χαμηλό σήμα Περιορισμένη κίνηση πχ κυτταροτοξικό οίδημα, περιορισμένη διάχυση, υψηλό σήμα Η διάχυση μπορεί να ποσοτικοποιηθεί πχ ADC χάρτες

82

83 T2 DWI

84 ADC MAP


Κατέβασμα ppt "ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google