Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

2 ΒΑΣΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Περιγραφικές Συσχέτισης ή ερμηνευτικές Πειραματικές Οιονεί πειραματικές

3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Περιγραφή φαινομένων, συχνοτήτων μεταβλητών.
Χρήσιμες για τη διερεύνηση άγνωστων φαινομένων και την αναγνώριση προβλημάτων Καμία παρέμβαση Π.χ. Επίπεδα άγχους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης-γαλουχίας Ημερήσια κατανάλωση θερμίδων Επίπεδα εποχικής χρήσης αντιβιοτικών

4 ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ Συστηματική διερεύνηση συσχετίσεων μεταξύ δύο ή περισσότερων μεταβλητών Τύπος συσχέτισης Βαθμός συσχέτισης ΟΧΙ αιτιότητα-Επιφαινόμενα Όχι παρέμβαση Π.χ. Συσχέτιση κοινωνικών δεξιοτήτων και μήνες θηλασμού Κατανάλωση αλκοόλ και εμφάνιση καρκίνου του οισοφάγου

5 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Αντικειμενικές, συστηματικές, ελεγχόμενες έρευνες με σκοπό την πρόβλεψη ή τον έλεγχο φαινομένων Παρέμβαση σε τουλάχιστον μία μεταβλητή Αιτιότητα Π.χ. Χρήση παράγοντα Χ για τη θεραπεία από Ebola Αναλγητική δράση της ασπιρίνης Χρήση σουλφοναμίδης για την αντιμετώπιση εξελκώσεων

6 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Προϋποθέσεις Τυχαία Επιλογή Υποκειμένων
Τυχαία κατανομή σε ομάδα ελέγχου και πειραματική Έλεγχος μιας ανεξάρτητης μεταβλητής και μέτρηση μιας εξαρτημένης μεταβλητής πριν και μετά την παρέμβαση

7 ΟΙΟΝΕΙ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Μη πλήρης έλεγχος Όχι πραγματικά τυχαίο δείγμα (π.χ. ασθενείς σε ένα νοσοκομείο) ή τυχαία κατανομή σε ομάδες (π.χ. ασθενείς σε 2 τμήματα, στο ένα με παρέμβαση, στο άλλο χωρίς)

8 Οργανισμοί Μοντέλα Αρουραίοι (Rattus norvegicus)
Ποντίκια (Mus musculus) Δροσόφιλες (Drosophila melanogaster) Νηματώδεις σκώληκες (Cenorabdites elegance) Πίθηκοι ρέζους (Macaca mulatta)

9 Οργανισμοί Μοντέλα

10 Γιατί πειράματα με ζώα;
Βιοχημικές και κυτταρικές ομοιότητες με ανθρώπους Γενετική ομοιομορφία ή γνωστές γενετικές διαφοροποιήσεις Έλεγχος περιβάλλοντος διαβίωσης Φυσιολογική ζωή σε συνθήκες εργαστηριακής ανατροφής Μικρός κύκλος ζωής

11 Κανόνες πειραματισμού με ζώα
Η ευζωία των πειραματόζωων είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ για να έχουμε αξιόπιστα αποτελέσματα. European Communities Council Directives of 24 November 1986 (86/609/EEC) European Union Directives of 22 September 2010 (2010/63/EU) Π.Δ. 56/2013 Επιτροπή Βιοηθικής και Δεοντολογίας Τμήματος Νοσηλευτικής

12 Κανόνες πειραματισμού με ζώα
Αρχή των 3Rs Reduce Replace Refine Διαφοροποίηση Βασικής vs. Εφαρμοσμένης Έρευνας π.χ. τεστ τοξικότητας εμπορικών προϊόντων

13 Υποδομή Εξοπλισμός-Μη αναλώσιμα υλικά Αναλώσιμα Υλικά Software
Εργαστηριακός Χώρος Υποδομή Εξοπλισμός-Μη αναλώσιμα υλικά Αναλώσιμα Υλικά Software Επιστημονικό Προσωπικό: Ερευνητές, Τεχνικοί Εργαστηρίου, Εκπαιδευόμενοι (Διδακτορικοί και Μεταπτυχιακοί Φοιτητές)

14 Εργαστηριακός Χώρος Πανεπιστημιακά Εργαστήρια
Ερευνητικά Ιδρύματα π.χ. στην Αθήνα: «Δημόκριτος», ΕΙΕ, Ινστιτούτο Παστέρ, «Φλέμιγκ», ΙΙΒΕΑΑ Νοσοκομειακά Ερευνητικά Εργαστήρια Φαρμακευτικές Εταιρείες

15 Χρηματοδότηση Εθνικοί Πόροι  Τακτικός Προϋπολογισμός Ανταγωνιστικά Προγράμματα Χορηγίες Ιδρυμάτων Διεθνείς Πόροι  Ανταγωνιστικά Προγράμματα Ίδια Χρηματοδότηση

16

17 Γιατί Πειραματικές Μελέτες;
Ακριβής έλεγχος συνθηκών Πειραματική Ομάδα vs. Ομάδα Ελέγχου που διαφέρουν (ιδανικά) σε 1 παράμετρο π.χ. λήψη φαρμάκου vs. λήψη εκδόχου Έλεγχος Αιτιότητα

18 Γιατί Πειραματικές Μελέτες;
Proof-of-Principle πριν από Κλινικές Δοκιμές (Προκλινικές Μελέτες) π.χ. Ταυτοποίηση μηχανισμού δράσης υποψήφιας φαρμακοδραστικής ουσίας

19 Πειραματικό Ερώτημα-Υπόθεση
Το πείραμα ΔΕΝ είναι απλώς συλλογή δεδομένων

20 Πειραματικό Ερώτημα-Υπόθεση
Πριν ξεκινήσει η μελέτη, ΠΡΕΠΕΙ να υπάρχει ερευνητικό ερώτημα  Υπόθεση Εργασίας (Μηδενική Υπόθεση, Ηo) Ένα πείραμα μπορεί ΜΟΝΟ να αποκλείσει μια υπόθεση. Ποτέ δεν μπορεί να την επιβεβαιώσει!!!

21 Πειραματικό Ερώτημα-Υπόθεση
Μηδενική Υπόθεση, Ηo

22 Πειραματικός Σχεδιασμός
Πού, πότε, από ποιους (πειραματόζωα) και πώς θα συλλεχθούν και θα αναλυθούν τα δεδομένα.

23 Πειραματικός Σχεδιασμός
Προϋποθέσεις Τυχαία Επιλογή Πειραματόζωων Τυχαία κατανομή σε ομάδα ελέγχου και πειραματική Τροποποίηση μιας ανεξάρτητης μεταβλητής και μέτρηση μιας εξαρτημένης μεταβλητής

24 Πειραματικός Σχεδιασμός Τυχαία Επιλογή
Επιλογή μέρους  Γενίκευση για το σύνολο Προϋποθέσεις Όλα τα μέλη ενός πληθυσμού έχουν ίσες πιθανότητες να επιλεγούν στο δείγμα. Η επιλογή ενός μέλους με κανένα τρόπο δεν επηρεάζει την επιλογή ενός οποιουδήποτε άλλου. Κληρωτίδα, πίνακες τυχαίων αριθμών, ειδικά προγράμματα Η/Υ

25 Πειραματικός Σχεδιασμός Ομάδα Ελέγχου
Χωρίς Ομάδα Ελέγχου δεν υπάρχει πείραμα. Με τι θα συγκριθεί η Πειραματική Ομάδα; Κάποιες φορές με τον εαυτό της!  Επαναλαμβανόμενες μετρήσεις πριν και μετά από την πειραματική παρέμβαση

26 Πειραματικός Σχεδιασμός Μέγεθος Ομάδων
Κανόνας δεν υπάρχει. Το μέγεθος του δείγματος μπορεί να επιλεγεί με βάση: Την πρακτική (πρόσβαση, διαθεσιμότητα, κόστος, μέσα) Κατά προσέγγιση - εμπειρία Με χρήση στατιστικών μεθόδων  Προκαταρτική Μελέτη (Pilot Study)-Ανάλυση ισχύος

27 Πειραματικός Σχεδιασμός Ανεξάρτητη Μεταβλητή
Αν μεταβάλλονται ταυτόχρονα 2 παράγοντες δεν έχουμε ΑΙΤΙΟΤΗΤΑ… Π.χ. Το αυτοκίνητο δεν παίρνει μπρος. Πρόβλημα με Α. Βενζίνη, Β. Μπαταρία, Γ. Μπουζί. Πείραμα 1: Αλλαγή μπαταρίας και γέμισμα με βενζίνη Πείραμα 2: Αλλαγή μπουζί και γέμισμα με βενζίνη Πείραμα 3: Αλλαγή μπαταρίας και μπουζί Ακόμα κι αν πάρει μπρος το αυτοκίνητο σε ένα από τα 3, δεν ξέρουμε ποιο ήταν το πραγματικό πρόβλημα αφού μεταβάλλονταν 2 παράγοντες ταυτόχρονα.

28 Πειραματικός Σχεδιασμός Μεταβλητές
Ιδανικά: Μία Ανεξάρτητη Μεταβλητή και Μία Εξαρτημένη Μεταβλητή π.χ. Ανεξάρτητη μεταβλητή= Λήψη ή μη λήψη αντιβίωσης Εξαρτημένη μεταβλητή = Θνησιμότητα Συγχυτικοί παράγοντες π.χ. φύλο, ηλικία, γενετικό background  Συμμεταβλητές Στο πείραμα μπορούμε να ελέγξουμε αυτές τις μεταβλητές π.χ. όλα τα ζώα είναι μόνο αρσενικά  Επίδραση στη γενίκευση των συμπερασμάτων

29 Πειραματικός Σχεδιασμός Πειραματικός σχεδιασμός με δύο ομάδες και μόνο μετά-μέτρηση
Απουσία σύγκρισης με τιμές πριν την παρέμβαση (πιθανότητα αποκλίσεων από το γενικό μέσο όρο)

30 Πιθανότητα επίδρασης πρώτης μέτρησης, στη δεύτερη μέτρηση
Πειραματικός Σχεδιασμός Πειραματικός σχεδιασμός με δύο ομάδες, προ-μέτρηση και μετά-μέτρηση Πιθανότητα επίδρασης πρώτης μέτρησης, στη δεύτερη μέτρηση

31 Εξουδετερώνεται η πιθανή επίδραση της προ-μέτρησης στη μεταμέτρηση
Πειραματικός Σχεδιασμός Πειραματικός σχεδιασμός Solomon τεσσάρων ομάδων Εξουδετερώνεται η πιθανή επίδραση της προ-μέτρησης στη μεταμέτρηση

32 Πειραματικός Σχεδιασμός Έλεγχος παραπάνω από μίας Ανεξάρτητων Μεταβλητών
Για 1 ανεξάρτητη μεταβλητή χρειάζονται 2 ομάδες Για 2 ανεξάρτητες μεταβλητές χρειάζονται 4 ομάδες Για 3 ανεξάρτητες μεταβλητές χρειάζονται 8 ομάδες Για n ανεξάρτητες μεταβλητές χρειάζονται 2n ομάδες π.χ. Επίδραση Στρες στα επίπεδα κορτικοστερόνης Ή Επίδραση Στρες στα επίπεδα κορτικοστερόνης σε αρσενικά και θηλυκά ζώα Ή Επίδραση Στρες στα επίπεδα κορτικοστερόνης σε αρσενικά και θηλυκά ζώα με ή χωρίς χορήγηση αγχολυτικού φαρμάκου

33 Εκτέλεση Πειράματος Εγκυρότητα Έρευνας
Εκτέλεση Πειράματος Εγκυρότητα Έρευνας Ο ερευνητής δεν πρέπει να είναι προϊδεασμένος-προκατειλημμένος (Biased). Δεν ταιριάζουμε τα αποτελέσματα στην υπόθεση μας αλλά απορρίπτουμε (ή τροποποιούμε) την υπόθεση μας!!!

34 Εκτέλεση Πειράματος Εγκυρότητα Παρατηρήσεων
Εκτέλεση Πειράματος Εγκυρότητα Παρατηρήσεων Διπλή Τυφλή Μελέτη π.χ. Μελέτη δραστικότητας νέας χημικής ένωσης στην αντιμετώπιση του πόνου: 1. Ένας ερευνητής φτιάχνει το σκεύασμα με την ουσία και το σκεύασμα μόνο με το έκδοχο (Placebo). Τα 2 σκευάσματα πρέπει να είναι απολύτως όμοια στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά τους. Δίνονται κωδικοί. 2. Ένας δεύτερος ερευνητής που δεν γνωρίζει ποια είναι η χημική ουσία και ποιο το placebo χορηγεί τα σκευάσματα. 3. Ο δεύτερος ερευνητής καταγράφει τα αποτελέσματα της χορήγησης και δίνει τα αποτελέσματα στον πρώτο ερευνητή. 4. Οι κωδικοί «σπάνε» και ελέγχεται αν υπάρχει διαφορά μεταξύ των 2 ομάδων.

35 Εκτέλεση Πειράματος Εγκυρότητα Ερευνητικών Εργαλείων
Εκτέλεση Πειράματος Εγκυρότητα Ερευνητικών Εργαλείων Απαντά στο ερώτημα: Μετρά το εργαλείο μέτρησης που χρησιμοποιήθηκε αυτό που υποτίθεται ότι μετράει; π.χ. Ένας βιολογικός δείκτης προσδιορίζει όντως το βαθμό κακοήθειας ενός όγκου; Χρήση περισσότερων του ενός εργαλείων μέτρησης ή μεθοδολογιών για τον προσδιορισμό της ανεξάρτητης μεταβλητής (π.χ. 2 ανεξάρτητοι βιολογικοί δείκτες, 2 διαφορετικοί τύποι βιοχημικών προσδιορισμών)

36 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ (Internal validity)
Η εσωτερική εγκυρότητα μετράει το κατά πόσο η επίδραση της ανεξάρτητης στην εξαρτημένη μεταβλητή (συσχέτιση ή διαφορά) που βρέθηκε είναι αληθινή εικόνα της πραγματικότητας και όχι το αποτέλεσμα της επίδρασης εξωγενών παραγόντων. Ιδιαίτερα στις έρευνες που διερευνούν αιτιότητα 36

37 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ (Internal validity)
Απειλές: Ιστορικό Ωρίμανση Μεθοδολογία μέτρησης Επιλογή δείγματος Διαφυγή υποκειμένων Παρέμβαση 37

38

39 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Η δειγματοληψία είναι η διαδικασία με την οποία επιλέγουμε ένα μέρος του πληθυσμού (το δείγμα) και με βάση τα δεδομένα που εξάγουμε από αυτό κάνουμε μια γενίκευση, δηλαδή καταλήγουμε σε εκτιμήσεις για το σύνολο του πληθυσμού.

40 Α. ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ
Όταν απαιτείται συναίνεση συμμετοχής και κάποιοι αρνούνται  ΜΗ τυχαία δειγματοληψία

41 1. ΑΠΛΗ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ
Πρέπει να πληρούνται δύο βασικές συνθήκες: όλα τα μέλη ενός πληθυσμού έχουν ίσες πιθανότητες να επιλεγούν στο δείγμα η επιλογή ενός μέλους με κανέναν τρόπο δεν επηρεάζει την επιλογή ενός οποιουδήποτε άλλου Κληρωτίδα, πίνακες τυχαίων αριθμών, ειδικά προγράμματα Η/Υ Κλήρωση με ή χωρίς επανατοποθέτηση

42 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ
Προϋπόθεση: ταξινόμηση των μελών του δείγματος σε λίστα με βάση ένα χαρακτηριστικό που δεν σχετίζεται με τις μεταβλητές της έρευνας. Η διαδικασία περιλαμβάνει την επιλογή κάθε k μέλους ξεκινώντας από ένα τυχαίο σημείο (m). Το k (βήμα δειγματοληψίας) καθορίζεται από τον τύπο: όπου Ν το μέγεθος του πληθυσμού και n το (επιθυμητό) μέγεθος του δείγματος

43 3. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΥΚΟΛΙΑΣ
Τα υποκείμενα συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα ή επιλέγηκαν επειδή συνέπεσε να είναι στο «σωστό μέρος τη σωστή στιγμή». Τα υποκείμενα που είναι διαθέσιμα συμμετέχουν στην έρευνα μέχρι να συμπληρωθεί ο επιθυμητός αριθμός του δείγματος π.χ. μαθητές μιας τάξης Πλεονεκτήματα: χαμηλό κόστος, αυξημένη πρόσβαση στις πληροφορίες και μικρός χρόνος συλλογής των στοιχείων. Χρήσιμη για τη διερεύνηση φαινομένων και φυσικά όταν δεν είναι δυνατό να επιλεγεί ένα τυχαίο δείγμα. Στην ίδια κατηγορία ανήκει και το δείγμα που βασίζεται σε εθελοντές.

44 Εκτέλεση Πειράματος Σφάλμα Μέτρησης
Εκτέλεση Πειράματος Σφάλμα Μέτρησης Παρατηρηθείσα τιμή = πραγματική τιμή + σφάλμα μέτρησης Σφάλμα μέτρησης = τυχαίο + συστηματικό σφάλμα Το τυχαίο σφάλμα κάνει τις παρατηρηθείσες τιμές να αποκλίνουν (ανοργάνωτα, τυχαία) γύρω από την πραγματική τιμή Το συστηματικό σφάλμα δεν οφείλεται στην τύχη και έχει συγκεκριμένη κατεύθυνση και μέγεθος. Παρατηρηθείσα τιμή = [Πραγματική τιμή + συστηματικό σφάλμα ] + Τυχαίο σφάλμα.

45 Εκτέλεση Πειράματος Σφάλμα Μέτρησης
Εκτέλεση Πειράματος Σφάλμα Μέτρησης

46 Εκτέλεση Πειράματος Αξιοπιστία ή Ακρίβεια Μέτρησης (Reliability)
Είναι μέτρο του τυχαίου σφάλματος και δείχνει τη συνέπεια με την οποία ένα εργαλείο μέτρησης μετράει ένα χαρακτηριστικό. Ένα εργαλείο μέτρησης είναι αξιόπιστο όταν σε επανειλημμένες μετρήσεις του ίδιου χαρακτηριστικού παράγει σύμφωνα αποτελέσματα, δηλαδή αποτελέσματα που δεν διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό.

47 Εκτέλεση Πειράματος Εγκυρότητα ή Αυθεντικότητα Μέτρησης (Validity)
Είναι μέτρο του συστηματικού σφάλματος και δείχνει κατά πόσο το εργαλείο μέτρησης μετρά αυτό που υποτίθεται ότι μετρά. Είναι ο βαθμός που το εργαλείο μέτρησης διακρίνει αυτούς που έχουν και αυτούς που δεν έχουν το χαρακτηριστικό ή τη συμπεριφορά που μετριέται. Ψευδώς θετικά και αρνητικά αποτελέσματα

48 Εκτέλεση Πειράματος Ευαισθησία Μέτρησης (Sensitivity)
Δείχνει το μέγεθος της αλλαγής (διαφοράς) σε μια παράμετρο που μπορεί να μετρηθεί με ακρίβεια.

49 Εκτέλεση Πειράματος Εγκυρότητα Αποτελεσμάτων
Εκτέλεση Πειράματος Εγκυρότητα Αποτελεσμάτων Επαναληψιμότητα Είτε από τον ίδιο τον ερευνητή είτε από άλλους ανεξάρτητους ερευνητές.

50 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ
Κατηγορικές μεταβλητές ή ονομαστικές (nominal scale) Τα δεδομένα μεταβάλλονται κατά είδος ή κατηγορία π.χ. φύλο, οικογενειακή κατάσταση, ομάδα αίματος Δύο ή περισσότερες κατηγορίες Αμοιβαία αποκλειόμενες (exclusive) Καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις (exhaustive) Διχοτομικές ή δυαδικές (binary, dichotomous) όταν οι κατηγορίες είναι δύο.

51 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ
Διατάξιμες (ή διαβαθμιζόμενες ή ιεραρχήσιμες) μεταβλητές (Ordinal scale) Μετρούνται και ταξινομούνται σε κατηγορίες με ιεραρχική κατάταξη π.χ. πόνος, κινητικότητα ασθενούς Αμοιβαία αποκλειόμενες (exclusive) Καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις (exhaustive) Η κατάταξη ακολουθεί κανόνες αλλά τα διαστήματα μεταξύ των κατηγοριών δεν μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι ίσα ή εξορισμού ΔΕΝ είναι ίσα

52 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ
Ποσοτικές ή αριθμητικές μεταβλητές (quantitative or numerical) Τα δεδομένα είναι αριθμοί Κλίμακα Διαστημάτων (Interval scale) Τα διαστήματα μεταξύ των κατηγοριών είναι ίσα Εξάρτηση από τη μονάδα μέτρησης π.χ. θερμοκρασία (30oC vs. 60oC) Κλίμακα Λόγων (Ratio scale) Μη-εξάρτηση από μονάδα μέτρησης π.χ. ηλικία σε έτη, βάρος σε κιλά

53 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ
Ποσοτικές ή αριθμητικές μεταβλητές (quantitative or numerical) Συνεχείς (continuous) π.χ. θερμοκρασία, βάρος Ασυνεχείς (discrete) π.χ. αριθμός επεισοδίων άσθματος, αριθμός ημερών νοσηλείας

54 Ανάλυση Αποτελεσμάτων Στατιστική
Ανάλυση Αποτελεσμάτων Στατιστική

55 Ανάλυση Αποτελεσμάτων Στατιστική
Ανάλυση Αποτελεσμάτων Στατιστική

56 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ

57 ΤΥΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
Τίτλος – στοιχεία συγγραφέων Περίληψη ( λέξεις, σκοπός, υλικό και μέθοδος (περιγραφή δείγματος, σύντομη επεξήγηση διαδικασιών συλλογής και ανάλυσης δεδομένων), σημαντικά αποτελέσματα, συμπέρασμα) Εισαγωγή ανάγκη  πρόβλημα, σπουδαιότητα πλαίσιο - βιβλιογραφική ανασκόπηση ή/και θεωρητικό υπόβαθρο διατύπωση σκοπού και ερευνητικών ερωτημάτων Υλικά και μέθοδοι (σχεδιασμός, υποκείμενα, υλικό, διαδικασίες) Αποτελέσματα (σημαντικά σε κείμενο, τα υπόλοιπα σε πίνακες) Συζήτηση (ερμηνεία ευρημάτων, συμπεράσματα, προτάσεις περιορισμοί) Βιβλιογραφικές παραπομπές

58 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
Η κριτική του κειμένου μπορεί να οδηγήσει σε: Αποδοχή του κειμένου όπως υποβλήθηκε Αποδοχή με μικρής έκτασης αλλαγές Προκαταρκτική ή αβέβαιη αποδοχή του κειμένου που θέλει πολλές αλλαγές Απόρριψη του κειμένου

59 Ερωτήσεις Τι είναι η ανεξάρτητη και τι η εξαρτημένη μεταβλητή;
Ποιος είναι ο ρόλος της Ομάδας Ελέγχου; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της διπλής τυφλής μελέτης; Τι είναι το τυχαίο και τι το συστηματικό σφάλμα μιας μέτρησης; Τι δείχνουν η αξιοπιστία, η εγκυρότητα και η ευαισθησία μιας μέτρησης; Σχεδιάστε ένα πείραμα για να ελέγξετε την επίδραση του φύλου στην αναλγητική δράση της ασπιρίνης.


Κατέβασμα ppt "ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google