Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

2

3 Η αξία της ανακύκλωσης Η αναγκαιότητα της ανακύκλωσης για το περιβάλλον. Ζούμε σε έναν πλαστικό αιώνα που η κατανάλωση πλαστικού έχει αυξηθεί από 5 εκατομμύρια τόνους που ήταν την δεκαετία του 50 σε 100 εκατομμύρια τόνους στις μέρες μας. Μόνο στη χώρα μας καταναλώνουμε πλαστικά μπουκάλια PET για αναψυκτικά και άλλα για εμφιαλωμένο νερό που καταλήγουν στις χωματερές ή ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον. Μια από αυτές τις βιώσιμες λύσεις και ιδιαίτερα αποτελεσματικές είναι η ανακύκλωση. Ειδικά για την ανακύκλωση των πλαστικών, προκύπτουν τα παρακάτω πολύ σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον: *Εξοικονομούνται μη ανανεώσιμα ορυκτά καύσιμα *Μειώνεται η ποσότητα των στερεών κατάλοιπων που καταλήγουν στις χωματερές *Μειώνεται η έκλυση τοξικών και επικίνδυνων αερίων *Μειώνονται οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) *Μειώνεται σημαντικά η χρήση του νερού κατά την παραγωγή των προϊόντων *Εξοικονόμηση χώρου *Μείωση του κόστους συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης των απορριμμάτων *Δημιουργία θέσεων εργασίας σε βιομηχανίες ανακύκλωσης .

4 Η αξία της ανακύκλωσης για την οικονομία:
Η συνολική ενέργεια που απαιτείται για να ανακυκλωθεί ένα πλαστικό μπουκάλι ή μία πλαστική σακούλα είναι πολύ μικρότερη από την ενέργεια που καταναλώνεται για την κατασκευή τους από πρωτογενή υλικά. Αυτό μεταφράζεται σε χαμηλότερο κόστος κατασκευής, που φτάνει μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η τιμή του πλαστικού PETE που χρησιμοποιείτε στην κατασκευή πλαστικών μπουκαλιών εμφιαλωμένου νερού μειώθηκε το 2008 στην Αμερική από $370/τόνο σε $20/τόνο το 2008, εν μέρει λόγω της αύξησης του ποσοστού ανακύκλωσης.

5 Διαχείριση ΑΣΑ Ζώντας σε μια κοινωνία όπου η πρόοδος είναι συνώνυμο, αίτιο και αποτέλεσμα της κατανάλωσης, ο σύγχρονος πολίτης δε θα μπορούσε παρά να συμμετέχει στην «πρόοδο» αυτή. Η φύση και το περιβάλλον καλούνται στο ρόλο της πηγής τροφοδοσίας αλλά και του αποδέκτη των συνεπειών. Το πρόβλημα των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) είναι ένα από τα θέματα που κατά κύριο λόγο εξαρτάται από τον σύγχρονο πολίτη, την τάση του για κατανάλωση και την αδυναμία του περιβάλλοντος να απορροφήσει τις συνέπειες.

6 Η διαχείριση των ΑΣΑ αποτελεί μία σημαντική οικονομική και περιβαλλοντική πρόκληση για την παγκόσμια κοινότητα. Ο αυξανόμενος όγκος των στερεών αποβλήτων πιέζει τις κυβερνήσεις να σκεφθούν εναλλακτικές μεθόδους για τη διάθεση τους, μεταξύ των οποίων είναι η πρόσβαση σε νέες χωματερές, η εύρεση τοποθεσιών για νέα εργοστάσια καύσης και η αναζήτηση τρόπων για την προώθηση της ανακύκλωσης

7 Ο προβληματισμός αυτός είναι ιδιαίτερα έντονος στις ανεπτυγμένες χώρες
Ο προβληματισμός αυτός είναι ιδιαίτερα έντονος στις ανεπτυγμένες χώρες . Η εντατική κατανάλωση οδηγεί σε ολοένα και αυξανόμενους όγκους στερεών αποβλήτων, ενώ από την άλλη, η ελάττωση της δυναμικότητας των χωματερών έχει ως επακόλουθο την αύξηση του κόστους ταφής.

8 Τα τελευταία χρόνια γίνεται πολύς λόγος για το πρόβλημα των αστικών αποβλήτων και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να αντιμετωπιστεί. Και είναι απολύτως δικαιολογημένη η επικαιρότητα του προβλήματος. Πολλές από τις μεταβολές που έγιναν στη σύγχρονη κοινωνία προκάλεσαν τις εκρηκτικές διαστάσεις του, όπως:

9 η φυσική αύξηση του πληθυσμού, αιτία που πάντως δε δικαιολογεί από μόνη της την τεράστια αύξηση των ποσοτήτων των απορριμμάτων, η μαζική αστικοποίηση, ιδιαίτερα μεγάλη στη χώρα μας, οι αλλαγές στις καταναλωτικές και διατροφικές συνήθειες, για παράδειγμα τυποποίηση των τροφίμων και ποτών, "έτοιμα" φαγητά, η μείωση του μεγέθους της οικογένειας, που οδηγεί στην χρήση ολοένα και μικρότερων "μερίδων" και επομένως περισσότερης συσκευασίας προς περιεχόμενο, η άνοδος του μορφωτικού και βιοτικού επιπέδου και επομένως η μεγαλύτερη διακίνηση εντύπου ενημερωτικού υλικού και άλλα πολλά.

10 Ειδικά για την Ελλάδα ισχύουν και επιπλέον λόγοι που καθιστούν άκρως δυσχερή την προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων: εντονότατες ανταγωνιστικές χρήσεις γης, κυρίως στην εγγύτητα των μεγάλων αστικών κέντρων (Αθήνα, Θεσσαλονίκη), όπου ζει ο μισός ελληνικός πληθυσμός, ουσιαστική αποτυχία της πολιτείας να δώσει, τουλάχιστον μέχρι τα πρόσφατα χρόνια, παραδείγματα αποτελεσματικής εφαρμογής των σύγχρονων λύσεων στον τομέα των απορριμμάτων, κατακερματισμός των ΟΤΑ που καθιστά ανέφικτη την οικονομικότητα των προτεινόμενων λύσεων με δεδομένη την ευθύνη των ΟΤΑ στη διαχείριση των ΑΣΑ, ακραίες περιπτώσεις εναντίωσης των περιοίκων σε λύση που προτείνεται να εγκατασταθεί στην ευρύτερη περιοχή που ζουν ή έχουν ακίνητα, γενική έλλειψη υπεύθυνης στάσης έναντι των δικών μας απορριμμάτων.

11 ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ-ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΕΣ
Οι Τσιγγάνοι ασχολούνται με τα παλιοσίδερα περισσότερο από πενήντα χρόνια. Φυσικά αυτή δεν είναι η αποκλειστική τους δουλειά. Για να επιβιώσουν είναι αναγκασμένοι να ασχολούνται και με άλλες δραστηριότητες όπως είναι οι αγροτικές εργασίες και το εμπόριο. Τα παλιοσίδερα όμως είναι μια πιο σταθερή πηγή εισοδήματος στην οποία καταφεύγουν και την οποία γνωρίζουν πολύ καλά. Είναι μια τέχνη που την μαθαίνουν από τους γονείς και τους παππούδες τους και την κατέχουν όλοι, μικροί και μεγάλοι, άντρες, γυναίκες και παιδιά. Τέχνη που δεν έχει να κάνει μόνο με τον εντοπισμό των παλιοσίδερων και τη συλλογή τους, αλλά και με την μεταπώληση σε τοπικούς εμπόρους ή μάντρες και με την αποτίμηση της αξίας τους.

12 Για να βρουν τα παλιοσίδερα συχνά είναι αναγκασμένοι να ψάχνουν στις χωματερές κινδυνεύοντας από μολύνσεις και αρρώστιες ή διατρέχοντας τον κίνδυνο να θαφτούν κάτω από τόνους σκουπιδιών. Επίσης τα παλιοσίδερα είναι μια απασχόληση που δεν είναι κατοχυρωμένη και ασφαλής, ούτε μια δουλειά με σταθερά εισοδήματα.

13 Από την άλλη είναι μια απασχόληση που συνδέεται άμεσα με την ανακύκλωση. Μάλιστα οι Τσιγγάνοι άρχισαν να μαζεύουν παλιοσίδερα πολύ πριν γεννηθεί η ιδέα και η ανάγκη της ανακύκλωσης και πολύ πριν μεσολαβήσουν οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι νόμοι της χώρας. Με άλλα λόγια, κατέχουν ένα σημαντικό κομμάτι γνώσης για τη συλλογή σιδερένιων και μεταλλικών αντικειμένων, ηλεκτρικών συσκευών και μετάλλου και συμβάλλουν στην ανακύκλωση, χωρίς ίσως καλά – καλά να συνειδητοποιούν πόσο σπουδαίος είναι ο ρόλος που έχουν διαδραματίσει όλα αυτά τα χρόνια. Χωρίς καλά – καλά να το συνειδητοποιούν διότι η εργασία αυτή είναι περιθωριοποιημένη και απαξιωμένη στο πλαίσιο της αγοράς.

14 Έτσι ενώ μέχρι πριν από λίγα χρόνια το να μαζεύει κανείς παλιοσίδερα, παλιές συσκευές, κομμάτια από παλιά αυτοκίνητα και μηχανάκια, «άχρηστα» αντικείμενα δεν θεωρούνταν δουλειά ή στην καλύτερη περίπτωση δεν θεωρούνταν δουλειά που αξίζει τον κόπο, δουλειά που μπορεί κάποιος να κάνει επάγγελμα για να ζήσει ο ίδιος και η οικογένειά του, σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει.

15 Η δουλειά αυτή μπορεί να γίνει επάγγελμα κανονικό, γιατί τα παλιοσίδερα πρέπει να μαζεύονται, να ανακυκλώνονται, να χρησιμοποιούνται και πάλι. Σαν κοινωνία και σαν κράτος είμαστε πια υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Η ανακύκλωση δηλαδή, είναι κομμάτι της αγοράς, ενώ και όσοι και όσες ασχολούνται με «τα παλιοσίδερα» μπορούν να γίνουν επαγγελματίες και να βιοπορίζονται από αυτήν τη δουλειά. Αυτό επομένως που θα πρέπει να γίνει είναι σχετικά απλό και αυτονόητο: να συνδεθεί η δραστηριότητα αυτή με την ανακύκλωση και να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα ώστε τα «παλιοσίδερα» να γίνουν επάγγελμα τυπικό και επίσημο. Επάγγελμα που εξασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθήκες ζωής σε όσους και όσες το ασκούν. Είναι άλλωστε κάτι που οφείλουμε στους πρώτους ανακυκλωτές της χώρας μας!

16 Σήμερα, ολόκληρη η ελληνική επικράτεια οργώνεται από τα αυτοκίνητα των τσιγγάνων που μαζεύουν από τα σπίτια και από τα σκουπίδια ότι μπορεί να αποτελέσει πρώτη ύλη για την ανακύκλωση. Αυτό δηλαδή που δεν μπορεί να το κάνει οργανωμένα και συστηματικά η Ελληνική Πολιτεία, να διαχειριστεί δηλαδή τα απορρίμματα ως πηγή πλούτου, το κάνουν οι τσιγγάνοι οι οποίοι έχουν καταλάβει πολύ πριν από τους ταγούς του τόπου τι θησαυρό κρύβουν τα σκουπίδια.

17 Στην Ελλάδα, για την ανακύκλωση των οικιακών συσκευασιών υπάρχουν δύο συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης: Οι «μπλε κάδοι» και το «ανταποδοτικό σύστημα», καθώς και το ατομικό σύστημα ανακύκλωσης της εταιρείας «ΑΒ Βασιλόπουλος». Οι συσκευασίες των προϊόντων που χρησιμοποιούνται ανακυκλώνονται εφόσον τις ρίχνονται στους «μπλε κάδους». Υπεύθυνη είναι η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης και Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.). Ειδικά οχήματα συλλογής μεταφέρουν το περιεχόμενο των μπλε κάδων στα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, γνωστά ως ΚΔΑΥ. Πανελλαδικά λειτουργούν 21 ΚΔΑΥ. Εκεί, τα υλικά διαχωρίζονται είτε με μηχανήματα είτε με το χέρι, όπως συμβαίνει και στις ανάλογες μονάδες του εξωτερικού. Τα ανακτώμενα υλικά χωρίζονται ανά κατηγορία, συμπιέζονται και δεματοποιούνται. Στη συνέχεια, προωθούνται στις αντίστοιχες βιομηχανίες για την περαιτέρω αξιοποίησή τους

18 Η Ανακύκλωση Βάσει Νόμου Στην Ελλάδα & Στο Εξωτερικό
Η νομοθεσία: Η ανακύκλωση σήμερα είναι υποχρεωτική διαδικασία που ρυθμίζεται από νόμους, κανονισμούς και οδηγίες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ισχύει η Κοινοτική Οδηγία 94/62 που βάζει τους εξής στόχους: • ανάκτηση του 50% - 65% όλων των απορριμμάτων συσκευασίας • ανακύκλωση του 25% - 45% όλων των υλικών συσκευασίας με ελάχιστο όριο το 15% για κάθε υλικό ξεχωριστά Μέχρι το 2001 η Ελλάδα δεν είχε την κατάλληλη νομοθεσία για ολοκληρωμένη και βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων. Σήμερα έστω και με καθυστέρηση, η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα σε ευρωπαϊκό επίπεδο νομοθετικά πλαίσια. Ο νόμος 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων ( ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις» καλύπτει: • όλες τις συσκευασίες που διατίθενται στην αγορά • όλα τα απόβλητα συσκευασιών • καθώς και «άλλα προϊόντα» (ελαστικά, ορυκτέλαια, συσσωρευτές, ηλεκτρικές στήλες, απόβλητα από οικοδομές και κατεδαφίσεις, ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά απόβλητα και οχήματα κλπ)

19 Παρ’ λα αυτά, η ελληνική νομοθεσία δεν υποχρεώνει τους πολίτες να ανακυκλώνουν. Πράγμα το οποίο συμβαίνει σε άλλες χώρες λ.χ Γερμανία . Στη Γερμανία μετά το 2005 δεν γίνονται δεκτά ως απορρίμματα υλικά όπως χαρτί, γυαλί, ύφασμα, ξύλο, πλαστικό, μέταλλα κτλ. Ενώ,ήδη,από το νόμο του 1991 οι συσκευασίες των προϊόντων συλλέγονται χωριστά και ανακυκλώνονται. Τι γίνεται στο εξωτερικό αλλά και εν δυνάμει στην Ελλάδα; Ουραγός στην ανακύκλωση η Ελλάδα.Τις χειρότερες επιδόσεις στον τομέα της ανακύκλωσης καταγράφει η Ελλάδα μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. Και πώς αλλιώς, αφού το 82% των απορριμμάτων της οδηγείται σε ΧΥΤΑ, όταν ο μέσος όρος στην Ε.Ε. είναι 38%.Ενώ,από την άλλη , σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες φαίνεται η ανακύκλωση να παίζει καθοριστικό ρόλο στην οικονομία τους .Ωστόσο, η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί αρκετά εάν οι αρχές θέσουν ως στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε αυτό το μείζον θέμα και προβούν σε ανάλογα μέτρα.

20 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Στον Δήμο Κομοτηνής υπάρχουν σχεδόν σε κάθε γειτονία απο δυο κάδοι ανακύκλωσης στους οποίους μπορείτε να ανακυκλώσετε γυαλί ,χαρτί πλαστικό και αλουμίνιο. Με αυτόν τον τρόπο περισσότεροι πολίτες ανακυκλώνουν διότι δεν χρειάζεται να πάτε σε έναν κάδο που μπορεί να είναι μακριά. Επίσης έχει αρχίσει να αναπτύσσετε και η ανταποδοτική ανακύκλωση, έξω από το ΑΒ Βασιλόπουλος υπάρχει Ένας κάδος ανταποδοτικής ανακύκλωσης στον οποίο μπορείτε να ρίξετε τα ανακυκλώσιμα υλικά σας και να κερδίσετε κάποια κουπόνια έκπτωσης ή να δωρίσετε τα λεφτά σε φιλανθωπικούς σκοπούς. 20

21 Σε πολλά κτίρια-μαγαζιά θα παρατηρήσετε ότι υπάρχουν κάδοι για να ανακυκλώσετε μπαταρίες όχι να τις πετάτε βλάπτοντας το περιβάλλον. Σε συγκεκριμένα καταστήματα μπορείτε να βρείτε κάδους ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών. Ακόμα και τα σχολεία έχουν αναλάβει δράση.Σε κάθε σχολείο υπάρχει η “Πράσινη Νησίδα” είναι ενα σημείο στην άκρη του σχολείου που έχουν τοποθετηθεί κάδοι ανακύκλωσης στους οποίους μπορείτε να ανακυκλώσετε χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο και πλαστικό. Η πόλη μας παλεύει για μια “πράσινη Κομοτηνή”......

22 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
H διεθνής εμπειρία δείχνει ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να επιτευχθούν και να διατηρηθούν υψηλά επίπεδα συμμετοχής στη διαδικασία της ανακύκλωσης, είναι η παροχή κινήτρων για τις επιστρεφόμενες συσκευασίες. Έτσι, οι δημότες – καταναλωτές ανταμείβονται άμεσα από τη διαδικασία της ανακύκλωσης, ικανοποιώντας τόσο τις ανάγκες τους όσο και τις ευαισθησίες τους. Παράλληλα, μέσω της παροχής κινήτρων για την επιστροφή των μετά τη χρήση συσκευασιών, οι καταναλωτές κατανοούν πολύ εύκολα και σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα, ότι οι άδειες συσκευασίες δεν είναι σκουπίδια, αλλά υλικά που έχουν αξία. Για το λόγο αυτό, οι δημότες δεν απορρίπτουν τις συσκευασίες στα σκουπίδια, αλλά τις προωθούν για ανακύκλωση. Η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ στηρίζει τη μέθοδο εναλλακτικής διαχείρισης που εφαρμόζει, στη χρήση των Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, όπου με την αξιοποίηση εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας, πραγματοποιούνται αυτόματα οι εργασίες συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των συσκευασιών, ενώ παράλληλα παρέχεται στους καταναλωτές ανταποδοτικό κίνητρο για κάθε επιστρεφόμενη συσκευασία. Το κίνητρο αυτό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για δωρεάν αγορές σε συμβεβλημένα καταστήματα είτε να δωρηθεί υπέρ της ενίσχυσης κοινωνικών σκοπών. 22

23 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Στάδιο της διαδικασίας καθαρισμού λυμάτων (αστικών και βιομηχανικών) κατά το οποίο οι εύκολα αποικοδομήσιμες οργανικές ενώσεις που περιέχονται στα λύματα διασπώνται και αδρανοποιούνται μέσω μικροοργανισμών που τρέφονται από αυτές. Αποτελεί τη δευτεροβάθμια επεξεργασία λυμάτων, καθώς έπεται συνήθως της πρωτοβάθμιας μηχανικής επεξεργασίας και ακολουθείται, όταν αυτό είναι απαραίτητο, από τριτοβάθμια φυσικοχημική επεξεργασία. Η βιολογική διεργασία πραγματοποιείται μέσα σε μία δεξαμενή, το βιοαντιδραστήρα, όπου διοχετεύονται τα απόβλητα, αφού σε προηγούμενη βαθμίδα έχει γίνει κατακράτηση των στερεών υλών που περιέχονται σε αυτά. Μέσα στο βιοαντιδραστήρα υπάρχει μεγάλος αριθμός ετεροτροφικών μικροοργανισμών, που αποτελούν τη βιολογική ιλύ (λάσπη), ενώ παράλληλα, μέσω ενός συστήματος αερισμού, διοχετεύεται στη μάζα των αποβλήτων αέρας, που είναι απαραίτητος για τη διεργασία, και γίνεται συνεχής ανάδευση του νερού και της βιολογικής μάζας. Συχνά, αντί για αέρας διοχετεύεται στα απόβλητα καθαρό οξυγόνο, που αυξάνει την απόδοση του βιοαντιδραστήρα, δηλαδή την ικανότητα επεξεργασίας αποβλήτων ανά μονάδα όγκου του. Οι μικροοργανισμοί διασπούν τους οργανικούς ρύπους και τρέφονται από αυτούς, ενώ ταυτόχρονα πολλαπλασιάζονται. Όταν πλέον οι μικροοργανισμοί καταναλώσουν όλη την ποσότητα των οργανικών ουσιών που έχουν την ικανότητα να διασπάσουν και ολοκληρωθεί η βιολογική διεργασία, αρχίζουν να καταναλώνουν το δικό τους οργανικό υλικό, οπότε μειώνεται η συνολική τους μάζα. Τότε τα απόβλητα διοχετεύονται σε μία δεξαμενή καθίζησης, όπου οι εναπομείναντες ζώντες μικροοργανισμοί διαχωρίζονται και επαναδιοχετεύονται στο βιοαντιδραστήρα, ενώ το καθαρισμένο νερό μπορεί να μεταβιβαστεί σε υδάτινους αποδέκτες στο περιβάλλον ή να περάσει από τρίτη βαθμίδα επεξεργασίας.

24 Μετά το διαχωρισμό των μικροοργανισμών, στη δεξαμενή καθίζησης παραμένει ένα υπόλειμμα (ιλύς) από στερεά υλικά, οργανικές ουσίες που δεν αποικοδομήθηκαν, νεκρούς μικροοργανισμούς κ.λπ. Η ιλύς αυτή πρέπει να αδρανοποιηθεί πριν απορριφθεί στο περιβάλλον, πρέπει επομένως να υποστεί επεξεργασία-συμπύκνωση (πάχυνση), αερόβια ή αναερόβια ζύμωση για τη διάσπαση των μακρομοριακών οργανικών ενώσεων, αφυδάτωση και τελικά απόθεση στο περιβάλλον ή καύση. Πρόσφατα, άρχισαν να εφαρμόζονται δύο μέθοδοι θερμικής επεξεργασίας της ιλύος, η θέρμανση υπό πίεση και η υγρή οξείδωση. Η ανάγκη επεξεργασίας της ιλύος εισάγει γενικά ένα επιπλέον κόστος στη διαδικασία του βιολογικού καθαρισμού. Σύμφωνα με τους κανονισμούς που έχουν θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όλες οι πόλεις με πληθυσμό πάνω από κατοίκους υποχρεούνται μέχρι το 2000 να εγκαταστήσουν μονάδες βιολογικού καθαρισμού για την επεξεργασία των λυμάτων τους, ενώ από το 2005 την ίδια υποχρέωση θα έχουν δήμοι και κοινότητες με πληθυσμό από έως κατοίκους.

25 Βιοκαύσιμα Βιοκαύσιμα (αγγλ. biofuels) ονομάζονται τα καύσιμα εκείνα στερεά, υγρά ή αέρια τα οποία προέρχονται από τη βιομάζα, το βιοδιασπώμενο δηλαδή κλάσμα προϊόντων ή αποβλήτων διαφόρων ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Χαρακτηριστικά Τα βιοκαύσιμα προέρχονται από οργανικά προϊόντα και θεωρούνται ανανεώσιμα καύσιμα. Ως ανανεώσιμα καύσιμα έχουν το χαρακτηριστικό των χαμηλότερων εκπομπών CO2 στο συνολικό κύκλο ζωής τους σε σχέση με τα συμβατικά ορυκτά καύσιμα, στοιχείο που εξαρτάται άμεσα από την προέλευση τους, τη χρήση τους αλλά και τον τρόπο παραγωγής και διανομής τους. Κατά την καύση τους τα καύσιμα αυτά εκπέμπουν περίπου ίσες ποσότητες CO2 με τα αντίστοιχα πετρελαϊκής προέλευσης. Επειδή όμως είναι οργανικής προέλευσης ο άνθρακας τον οποίο περιέχουν έχει δεσμευτεί κατά την ανάπτυξη της οργανικής ύλης από την ατμόσφαιρα στην οποία επανέρχεται μετά την καύση κι έτσι το ισοζύγιο εκπομπών σε όλο τον κύκλο ζωής του βιοκαυσίμου είναι θεωρητικά μηδενικό. Στην πράξη επειδή κατά την παραγωγή και διακίνηση της πρώτης ύλης αλλά και των ίδιων των βιοκαυσίμων υπεισέρχονται και άλλες δραστηριότητες κατά τις οποίες παράγονται εκπομπές CO2 το τελικό όφελος από τα καύσιμα αυτά μπορεί να είναι από πολύ μεγάλο έως μηδαμινό. Για να αποφανθεί κανείς ασφαλώς για τα περιβαλλοντικά οφέλη κάποιου βιοκαυσίμου πρέπει να πραγματοποιήσει εξειδικευμένη ανάλυση κύκλου ζωής. Στην κατηγορία των βιοκαυσίμων εμπίπτουν η βιοαιθανόλη, το βιοντίζελ (μεθυλεστέρας λιπαρών οξέων), το βιοαέριο, η βιομεθανόλη, ο βιοδιμεθυλαιθέρας, ο βιο-ΕΤΒΕ (αιθυλοτριτοβουτυλαιθέρας, ο βιο-ΜΤΒΕ (μεθυλοτριτοβουτυλαιθέρας), τα συνθετικά βιοκαύσιμα (συνθετικοί υδρογονάνθρακες ή μείγματα συνθετικών υδρογονανθράκων που έχουν παραχθεί από βιομάζα), το βιοϋδρογόνο και τα καθαρά φυτικά έλαια..

26 Είναι τα βιοκαύσιμα ενεργειακή λύση για το πρόβλημα της ενέργειας;
Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται ραγδαία η παραγωγή των βιοκαυσίμων με σκοπό να αντικαταστήσουν το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, τον άνθρακα και τα πυρηνικά καύσιμα. Τα βιοκαύσιμα προέρχονται από βιομάζα, είναι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είναι βιοδιασπάσιμα, και σχετικά αβλαβή για το περιβάλλον. Ως βιολογικά καύσιμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν γεωργικά προϊόντα (καλαμπόκι, σόγια, λιναρόσπορος, συναπόσπορος, ζαχαροκάλαμο, φοινικέλαιο), καθώς επίσης και τα βιοδιασπώμενα απόβλητα από τη βιομηχανία, τη γεωργία, τη δασονομία και τις οικογενειακές δραστηριότητες (π.χ. άχυρο, ξυλεία, λίπασμα, λύματα, βιοδιασπάσιμα απόβλητα, περισσεύματα τροφών).

27 Τα βιοκαύσιμα δεν είναι αθώα όπως φαίνονται με μια πρώτη ματιά, οδηγούν στην καταστροφή των δασών.
Τα επτά μειονεκτήματα της χρήσης των βιοκαυσίμων: 1. Αύξηση των τιμών των αγροτικών προϊόντων 2. Καταστροφή των τροπικών δασών 3. Υποσιτισμός και πείνα σε φτωχές χώρες από την έλλειψη βασικών αγαθών 4. Ενδεχόμενη παγκόσμια οικονομική αστάθεια 5. Νέες πηγές πληθωριστικών πιέσεων 6. Μαζικές μετακινήσει πληθυσμών 7. Διατάραξη του οικοσυστήματος σε ολόκληρο τον πλανήτη

28 Τα οφέλη της χρήσης των βιοκαυσίμων
Τα σημαντικότερα οφέλη είναι περιβαλλοντικά, οικονομικά και γεωπολιτικά. Έτσι η χρήση των βιοκαυσίμων στις μεταφορές συμβάλλει σημαντικά στη μείωση των εκπομπών κυρίως του διοξειδίου του άνθρακα και του διοξειδίου του θείου. Παράλληλα παρέχεται μία σημαντική νέα πηγή εισοδήματος στους αγρότες που καταφεύγουν στις ενεργειακές καλλιέργειες. Κατ' αυτό τον τρόπο αναπτύσσεται δραστικά η γεωργική οικονομία, ως κλάδος πλέον της λεγόμενης πράσινης οικονομίας, ανοίγοντας καινούριους ορίζοντες για οικονομολόγους, μηχανικούς γεωπόνους, χημικούς και περιβαλλοντολόγους. Με την αύξηση της διείσδυσης των βιοκαυσίμων στο ενεργειακό ισοζύγιο κάθε χώρος επιτυγχάνεται μείωση της εξάρτησης της από το πετρέλαιο, διαμορφώνεται ένας ενεργειακός πλουραλισμός στις πηγές τροφοδοσίας της, και ενισχύεται η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της. Αυτό έχει ως πολιτική συνέπεια χώρες-καταναλωτές πετρελαίου που ενισχύουν τον τομέα των βιοκαυσίμων, να αυξάνουν σημαντικά την γεωπολιτική ισχύ τούς.

29 Θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης με βιοκάυσιμα.
Για παράδειγμα, το pellet αξιοποιείται σε υψηλής αισθητικής τζάκια, που κατά τα άλλα αποτελούν ένα πλήρες λεβητοστάσιο. Τα τζάκια αυτά μπορούν να λειτουργούν και με ξύλο ή με συνδυασμό ξύλου και pellet. Επίσης υπάρχουν και λέβητες pellet. Ενα τέτοιο σύστημα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να θερμάνει είτε σώματα, είτε ενδοδαπέδια συστήματα και επιπλέον να παράγει ζεστό νερό χρήσης. Ανάλογα με την εφαρμογή, οι συσκευές pellet μπορούν να συνεργάζονται μεταξύ τους και με λέβητες πετρελαίου ή αερίου.               Τα σύγχρονα αυτά οικολογικά συστήματα, μπορούν να μας προσφέρουν μία σειρά από ανέσεις, όπως θέρμανση του σπιτιού μας με όποια εσωτερική εγκατάσταση επιθυμούμε και παραγωγή ζεστού νερού χρησης με πολύ σημαντική οικονομία.    

30 Κοινοτικές οδηγίες προβλέπουν υποκατάσταση των συμβατικών καυσίμων στο 6% της κατανάλωσης ως το 2010 ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ H ενέργεια του μέλλοντος κρύβεται στα... τηγανόλαδα Η συνεχόμενη αύξηση στην τιμή του πετρελαίου ώθησε επιχειρηματίες και επιστήμονες στην αναζήτηση ήπιων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μεταξύ των οποίων κυριαρχεί η βιομάζα. Δύο πειραματικές έρευνες στέφθηκαν με επιτυχία, η μια στην Καλαμάτα όπου κατάφεραν να κινήσουν δύο τρακτέρ μα επεξεργασμένο πυρηνέλαιο, και η άλλη στο Ηράκλειο Κρήτης όπου ένα υπεραστικό λεωφορείο κινήθηκε με υπολείμματα επεξεργασμένων ελαίων. Αρκετές ελληνικές βιομηχανίες προσπαθούν ήδη να μειώσουν το κόστος παραγωγής τους χρησιμοποιώντας βιοκαύσιμα. H Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, η Χαρτοποιία Θράκης και η βιομηχανία ξύλου Σέλμαν, ετοιμάζονται για μονάδες παραγωγής βιοκαυσίμων.

31 Το πρόβλημα των επενδυτών
«Το ελληνικό κράτος με την ισχύουσα νομοθεσία αποτρέπει τη διάθεση αυτούσιων (100%) βιοκαυσίμων στην ελεύθερη αγορά, καθώς αυτά θα φορολογούνται με τον φόρο που προβλέπεται για τα συμβατικά καύσιμα, εξακοντίζοντας τις τιμές που θα πληρώνει ο καταναλωτής στα ύψη» υπογραμμίζει υποψήφιος επενδυτής. Σε αντίθεση με την Ελλάδα, το Βέλγιο και η Ολλανδία προτίθενται μέσα στο 2006 να υιοθετήσουν φοροελαφρύνσεις, ακολουθώντας το παράδειγμα χωρών όπως η Γερμανία και η Γαλλία, όπου οι λιανικές τιμές πώλησης βιοκαυσίμων είναι ανταγωνιστικότερες από αυτές των κλασικών καυσίμων.

32 H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Από το χωράφι στο ρεζερβουάρ!
Από το χωράφι στο ρεζερβουάρ! Πολλοί θα αναρωτηθούν με ποιον τρόπο και με ποια διαδικασία τα βιοκαύσιμα ξεκινούν από αγροτικές καλλιέργειες και καταλήγουν να κινούν οχήματα. H διαδικασία δεν είναι δύσκολη: ένας αγρότης καλλιεργεί στο χωράφι του για παράδειγμα ηλίανθο, που δίνει τα καλύτερα σπορέλαια καύσης, δηλαδή τα σπορέλαια που χρησιμοποιούνται για κίνηση οχημάτων. Εν συνεχεία, τα σπορέλαια που παράγει σε μια μικρή βιοτεχνική μονάδα τα στέλνει για μετατροπή σε εργοστάσιο βιοκαυσίμων, το οποίο τα μετατρέπει σε βιοκαύσιμα με διαδικασία βιομηχανικής μεταποίησης. Σήμερα στην Ελλάδα λειτουργεί μόνον ένα εργοστάσιο βιοκαυσίμων, αυτό στο Κιλκίς, με την επωνυμία «ΕΛΒΥ», που ανήκει στον κ. M. Μαρουλάκη και έχει έδρα το Σταυροχώρι Κιλκίς με δυναμικότητα περίπου τόνων. H βιομηχανία αυτή, καθώς και οι υπόλοιπες που ετοιμάζονται να λειτουργήσουν, πωλούν όλη την παραγωγή στα διυλιστήρια είτε των ΕΛΛΠΕ είτε της Motor Oil. Τα διυλιστήρια με τη σειρά τους προχωρούν σε ανάμειξη του βιοντίζελ με το ντίζελ κίνησης σε ποσοστό 2%, όπως ορίζουν οι κοινοτικές επιταγές.

33 Το καύσιμο που προκύπτει, κανονικά διοχετεύεται στην αγορά ως ντίζελ κίνησης με την πρόσμειξη του οικολογικού ντίζελ. Για να λειτουργήσει ο κινητήρας ενός οχήματος με το «οικοντίζελ 2%» δεν χρειάζεται καμία απολύτως μετατροπή. Βεβαίως στο μέλλον, όπου τα βιοκαύσιμα θα χρησιμοποιούνται ως αποκλειστικό καύσιμο ενός κινητήρα (χωρίς δηλαδή πετρέλαιο θέρμανσης), οι τεχνικές μετατροπές στους κινητήρες θα είναι πολλές και κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα αν θα συμφέρουν οικονομικά.

34 Βιομάζα/Βιοκαύσιμα Επένδυση στο Μέλλον – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας  Οι ποικίλες πηγές ενέργειες αποτελούν τον πυρήνα της επενδυτικής και ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας. Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον εξελισσόμενο τομέα ενέργειας της χώρας. Η βιομάζα και τα βιοκαύσιμα θεωρούνται ισχυροί συντελεστές της αγοράς με υψηλές προοπτικές ανάπτυξης.  Προσφέρονται αμέτρητες ευκαιρίες στους επενδυτές να λάβουν πρώτες ύλες και να επωφεληθούν από την  τιμή αγοράς της παραγόμενης ενέργειας (feed-in tariffs).   Το πιο κοινό βιοκαύσιμο είναι το βιοντήζελ ή μεθυλεστέρας, που παράγεται κυρίως από ηλιόσπορους (ηλίανθος, ρέβα) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα ή σε συνδυασμό με ντήζελ σε ντηζελοκινητήρες. Η βιοαιθανόλη παράγεται από ζάχαρη, σελλουλόζη και άμυλο (σιτάρι, καλαμπόκι, σόργο, ζαχαρότευτλα) και χρησιμοποιείται ανεξάρτητα ή σε συνδυασμό με βενζίνη σε ειδικά τροποποιημένους κινητήρες. Επίσης, μπορεί να μετατραπεί σε ETBE, ένα πρόσμιγμα βενζίνης που είναι περισσότερο φιλικό στο περιβάλλον από τις σημερινές εναλλακτικές λύσεις.

35 Οι κανονισμοί της ΕΕ ορίζουν ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να αντικαταστήσουν το 10% των μεταφορικών καυσίμων με βιώσιμα βιοκαύσιμα μέχρι το Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί να συμμορφωθεί με τους κανονισμούς αυτούς. Υπάρχουν αμέτρητες ευκαιρίες για τους επενδυτές τόσο στην αγορά βιομάζας, όσο και στην αγορά βιοκαυσίμων. Ο Επενδυτικός Νόμος της χώρας καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τις  επενδύσεις στην Ελλάδα και παρέχει τα απαραίτητα επενδυτικά κίνητρα για επενδυτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό ανάλογα με τον κλάδο και την περιοχή, στην οποία αφορά η επένδυση. Ο νέος Επενδυτικός Νόμος που ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή τον Φεβρουάριο του 2011, εισάγει νέες αξίες, νέες διαδικασίες και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία. Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μια υγιή και εξωστρεφή επιχειρηματική δραστηριότητα.

36 Βιομάζα Η βιομάζα είναι ενέργεια προερχόμενη από οργανικές ύλες, όπως δέντρα και φυτά, γεωργικά προϊόντα και ρεύματα αποβλήτων από διάφορες πηγές. Τα προϊόντα αυτά μετατρέπονται μέσω θερμότητας σε βιοκαύσιμα, βιοθερμότητα ή βιοηλεκτρική ενέργεια. Το ξύλο αποτελεί την πιο αρχαία μορφή βιομάζας που γνωρίζουμε.                Βασικό πλεονέκτημα της βιομάζας, ότι είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και ότι παρέχει ενέργεια αποθηκευμένη με χημική μορφή. Η αξιοποίησή της μπορεί να γίνει με μετατροπή της σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, με διάφορες μεθόδους και τη χρήση σχετικά απλής τεχνολογίας. Σαν πλεονέκτημά της, καταγράφεται και το γεγονός ότι κατά την παραγωγή και την μετατροπή της δεν δημιουργούνται οικολογικά και περιβαλλοντολογικά προβλήματα. Από την άλλη, σαν μορφή ενέργειας η βιομάζα χαρακτηρίζεται από πολυμορφία, χαμηλό ενεργειακό περιεχόμενο, σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα, λόγω χαμηλής πυκνότητας και/ή υψηλής περιεκτικότητας σε νερό, εποχικότητα, μεγάλη διασπορά, κλπ. Τα χαρακτηριστικά αυτά συνεπάγονται πρόσθετες, σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα, δυσκολίες στη συλλογή, μεταφορά και αποθήκευσή της. Σαν συνέπεια, το κόστος μετατροπής της σε πιο εύχρηστες μορφές ενέργειας παραμένει υψηλό.

37 Ανακυκλώσιμα υλικά στα απορρίμματα
Τα απορρίμματα που μπορούν να ανακυκλώνονται περιλαμβάνουν: Χαρτιά,χαρτόνια Γυαλιά Πλαστικά Μέταλλα όπως αλουμίνιο κ.τ.λ. Παλιά υφάσματα,ρούχα,κουρέλια Ορυκτέλαια Βιομηχανικά απόβλητα Μεγάλα απορρίμματα όπως έπιπλα κ.τ.λ. Στη συνέχεια περιγράφονται τα πιο διαδεδομένα υλικά ανακύκλωσης. Χαρτί Το χαρτί είναι κατάλληλο για ανακύκλωση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι έντονα ρυπασμένο και βρεγμένο(π.χ. χαρτί τουαλέτας) όπως επίσης αναμιγμένο με άλλα υλικά. Τα είδη του χαρτιού που συνήθως ανακυκλώνονται είναι εφημερίδες, χαρτοσακούλες,κουτιά από χαρτόνι και χαρτί γραφείου.

38 Γυαλί Αλουμίνιο Πλαστικά Ελαστικά
Το κέρδος στο γυαλί, κατά κύριο δεν είναι στην πρώτη ύλη αλλά στην εξοικονόμηση ενέργειας. Η ανακύκλωση του γυαλιού περιλαμβάνει μπουκάλια, γυάλινα δοχεία, τζάμια, πιάτα, θερμοανθεκτικά γυαλιά και κρύσταλλα. Το γυαλί υποδιαιρείται σε κατηγορίες: σε λευκά, καφέ και πράσινα. Κατά την συλλογή το γυαλί θραύεται για να μειωθεί ο όγκος του και δημιουργείται το υαλόθραυσμα. Αλουμίνιο Το σημαντικό κέρδος εδώ από την ανακύκλωση όπως και στο γυαλί δεν είναι στην πρώτη ύλη αλλά στην εξοικονόμηση ενέργειας. Η ανακύκλωση του αλουμινίου αφορά κυρίως στα κουτιά αναψυκτικών και μπύρας ενώ ορισμένα άλλα είδη αλουμινίου που θα μπορούσαν να ανακυκλωθούν είναι υδρορροές, πλαίσια παραθύρων, έπιπλα κήπων και εξαρτήματα αυτοκινήτων. Η μεταφορά των ανακυκλωμένων αλουμινένιων κουτιών στη βιομηχανία μπορεί να γίνει χύμα, σε δεματοποιημένη ή συμπιεσμένη μορφή. Πλαστικά Η ανακύκλωση πλαστικών είναι γενικά δύσκολη και πολλές φορές οικονομικά ασύμφορη. Τα είδη που ανακυκλώνονται περισσότερο είναι οι φιάλες που περιέχουν ανθρακούχα αναψυκτικά και μπουκάλια αναψυκτικών όπως επίσης είναι και τα κουτιά γάλακτος και εμφιαλωμένου νερού. Ελαστικά Κάθε χρόνο σε κάθε άνθρωπο σε μια οικονομικά αναπτυγμένη χώρα αντιστοιχεί απόρριψη περίπου ενός ελαστικού. Περισσότερα από τα μισά αυτά ελαστικά εξακολουθούν να διατίθενται σε χώρους υγειονομικής ταφής αντί να ανακτώνται και να επαναχρησιμοποιούνται.

39 Ανακύκλωση Χαρτιού Σημαντικά οικοσυστήματα απειλούνται από την κατανάλωση χαρτιού. Πολλοί χρησιμοποιούμε τεράστιες ποσότητες χαρτιού καθημερινά .Από την τουαλέτα μέχρι την κουζίνα και από το γραφείο μέχρι το εμπόριο, η κατανάλωση χαρτιού αυξάνεται κατακόρυφα. Στην πραγματικότητα υπάρχουν δύο κύρια προβλήματα: H εκχέρσωση των αυθεντικών δασών για να καλλιεργηθούν στη θέση τους τεχνητές καλλιέργειες και η αντικατάσταση του πραγματικού δάσους από συστάδες που αποτελούνται από ένα μόνο είδος δέντρου. Αν μειώσουμε την περιττή κατανάλωση χαρτιού, αν βελτιώσουμε τα προγράμματα ανακύκλωσης χαρτιού, μπορούμε να ελαφρύνουμε τις πιέσεις που ασκούνται πάνω στα δάση.

40 Τι είναι η κομποστοποίηση;
Η κομποστοποίηση είναι μια φυσική διαδικασία η οποία μετατρέπει τα οργανικά υλικά σε μια πλούσια σκούρα ουσία. Αυτή η ουσία λέγεται κομπόστ ή χούμους ή εδαφοβελτιωτικό. Η κομποστοποίηση είναι ένας πολύ άμεσος και σημαντικός τρόπος ανακύκλωσης. Έχει υπολογιστεί ότι το 35% των οικιακών απορριμμάτων μπορούν να κομποστοποιηθούν. Η λέξη κομπόστ προέρχεται από την αγγλική λέξη compost. Η λέξη compost προέρχεται από τη λατινική λέξη compositus από το ρήμα componere (com - together, μαζί + ponere – to place, τοποθετώ). Στα τέλη του 14ου αι. στη γαλλική γλώσσα εμφανίζεται η λέξη composte με την έννοια του μίγματος των φύλλων, της κοπριάς και άλλων υλικών για τη λίπανση της γης. Η λέξη compost με τη σημερινή της έννοια εμφανίζεται το 1580 στην Αγγλία.

41 Γιατί να κάνουμε κομποστοποίηση;
Υγιέστερα φυτά Οι οργανικές ουσίες είναι γνωστές ως η ψυχή του υγιούς χώματος.Προσθέτοντας κομπόστ στον κήπο ή τις γλάστρες σας θα βοηθήσει τα φυτά να μεγαλώσουν γρηγορότερα και περισσότερο. Οι οργανικές ουσίες μέσα στο κομπόστ βοηθούν το χώμα να συγκρατεί θρεπτικές ουσίες και νερό, ωφελώντας τα φυτά και μειώνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης. Η κομποστοποίηση σας εξοικονομεί χρήματα Χρησιμοποιώντας το κομπόστ σαν εδαφοβελτιωτικό μειώνει κατά πολύ την ανάγκη αγοράς αντίστοιχων προϊόντων από την αγορά. Η κομποστοποίηση μπορεί να μειώσει τα δημοτικά τέλη που πληρώνετε για τη συλλογή των απορριμμάτων. Μειώνοντας κατά 35% τα σκουπίδια σας και κατ' επέκταση όλοι οι δημότες που μπορούν να κάνουν το ίδιο, μειώνονται τα έξοδα συγκομιδής των απορριμμάτων του δήμου, που συνεπάγεται μια πιθανή αντίστοιχη μείωση των δημοτικών τελών (βλ. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Πληρώνω Όσο Πετάω "). Η κομποστοποίηση είναι εύκολη και βολεύει Δεν χρειάζεται πια να γεμίζετε σακούλες με κλαδέματα και άλλα απορρίμματα του κήπου. Απλά τα βάζετε στον κάδο κομποστοποίησης ή στο σωρό κομποστοποίησης αν δεν χρησιμοποιείτε κάδο και παρατηρήστε τα να γίνονται πλούσιο σκούρο κομπόστ. Η κομποστοποίηση είναι η εναλλακτική πρακτική στη θέση της ταφής ή της καύσης των οργανικών Τα απορρίμματα του κήπου και τα οργανικά μαζί είναι περίπου το 20% τωνσυνολικών απορριμμάτων που καταλήγουν στις χωματερές κάθε χρόνο. Η επιλογή της κομποστοποίησης μειώνει την ανάγκη για καύση ή ταφή των οργανικών και βελτιώνει την ποιότητα των επιφανειακών εδαφών μας.

42 Πρόληψη – Προστασία για το περιβάλλον
Απαραίτητα μέτρα είναι: Σωστή αποχέτευση. Όχι απορρίμματα στους δρόμους έξω από τον κάδο απορριμμάτων. Σεβασμός προς το φυσικό περιβάλλον – εξοχή και τη θάλασσα. Σωστή χρήση των φυτοφαρμάκων και των λιπαντικών. Η αλλοίωση του φυσιολογικού χρώματος σε μικρή και μεγάλη θαλάσσια έκταση, η εμφάνιση νεκρών ψαριών, ο μεγάλος αριθμός μεδουσών, η εμφάνιση μικρών ή μεγάλων κηλίδων πετρελαίου και λαδιού σημαίνει θάλασσα μολυσμένη. Στην ρύπανση και αλλοίωση του περιβάλλοντος περιλαμβάνεται και η καταστροφή των δασών και των φυσικών τοπίων. Χρειάζεται λοιπόν για την αντιμετώπιση του προβλήματος περιβαλλοντική εκπαίδευση και παιδεία, περιβαλλοντική συνείδηση και σεβασμός των ατόμων για την προστασία του περιβάλλοντος, ώστε να ζούμε ευχάριστα μέσα στο φυσικό μας περιβάλλον, να σεβόμαστε τις νομοθετικές διατάξεις και τις δημοκρατικές μας υποχρεώσεις προς το κοινωνικό σύνολο ως πολίτες σε μία κοινωνία, όπου ο ένας θα πρέπει να σέβεται τον άλλον.

43 Θέσεις εργασίας μέσω... ανακύκλωσης
Αν και στη χώρα μας ακόμη, παρά την αυξανόμενη θετική τάση, δεν έχει αναπτυχθεί σε ικανοποιητικό βαθμό το αίσθημα της προστασίας του περιβάλλοντος μέσω της στοιχειώδους ανακύκλωσης καθημερινών προϊόντων, τα μηνύματα που έρχονται από την υπόλοιπη Ευρώπη είναι εξόχως ενθαρρυντικά όχι μόνον για τη φύση αλλά και για τις ευκαιρίες που αυτή μπορεί να δώσει σε ανθρώπους! Τα στοιχεία που προκύπτουν από μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον, αφήνουν μία αρκετά ελπιδοφόρα εντύπωση.

44 Σύμφωνα με τη μελέτη, η πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας για τα απόβλητα, θα μπορούσε να εξοικονομήσει 72 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως και να αυξήσει κατά 42 δισεκατομμύρια ευρώ τον ετήσιο κύκλο εργασιών του ενωσιακού κλάδου διαχείρισης και ανακύκλωσης των αποβλήτων. Επιπλέον, θα μπορούσε να δημιουργήσει πάνω από θέσεις εργασίας μέχρι το Τα παραπάνω δεδομένα επήλθαν από χώρες όπως η Ολλανδία, η Κύπρος, η Γερμανία, η Ιρλανδία και η Ιταλία. Στα κράτη αυτά, σύμφωνα με το econews, διαπιστώνεται ότι ο ενωσιακός κλάδος διαχείρισης και ανακύκλωσης των αποβλήτων είναι ήδη πολύ δυναμικός, αλλά παρέχει περισσότερες οικονομικές δυνατότητες με μεγάλες δυνατότητες επέκτασης.

45 Όλα τα παραπάνω, συνιστούν ένα ιδιότυπο κοντράστ μεταξύ των προσδοκιών που δημιουργούν οι έρευνες των ευρωπαίων εταίρων μας και της ζοφερής ελληνικής πραγματικότητας. Όταν όμως στην Ελλάδα της κρίσης και της ανεργίας που ξεπέρασε προ πολλού το 20% επιδιώκουμε την ανάκαμψη, τότε θα πρέπει να πάψουμε να βλέπουμε ως «θεριό» έναν εναλλακτικό τρόπο αξιοποίησης μίας νέας τεχνολογίας που και το περιβάλλον που ζούμε θα ωφελήσει και θέσεις εργασίας θα δώσει σε χιλιάδες συμπολίτες μας.

46 LETS (Local Exchange Trading Systems) ή Συστήματα Τοπικών Ανταλλαγών.
Τι είναι το LETS; Είναι μια μορφή συναλλαγής κι ένα ανεξάρτητο σύστημα ανταλλαγής υπηρεσιών χωρίς τόκο και κέρδος, που βοηθάει τις τοπικές κοινωνίες να αναπνεύσουν, να ζήσουν και να αναπτυχθούν μέσα σε δύσκολες οικονομικά εποχές. Είναι με λίγα λόγια ένας τρόπος να ζεις και να εργάζεσαι χωρίς χρήματα. Τα LETS στηρίζονται στην αυτοοργάνωση των ανθρώπων σε τοπικό επίπεδο (γειτονιά, μικρή πόλη, χωριό), οι οποίοι, αφού καταγράψουν τις ανάγκες και τις ειδικότητες του καθενός που συμμετέχει, ανταλλάσσουν μεταξύ τους προϊόντα ή υπηρεσίες ανεξαρτητοποιημένοι από το χρήμα και τις τιμές της προσφοράς και της ζήτησης της αγοράς, φτιάχνοντας έτσι ένα τοπικό δίκτυο. Σ’ αυτό ο καθένας δηλώνει τι μπορεί να προσφέρει και τι έχει ανάγκη. Η ανταλλαγή αφορά αγαθά, υπηρεσίες ή γνώσεις. Όλοι προσφέρουν και όλοι έχουν κάποια στιγμή κάτι ανάγκη. Δεν αγοράζουν, όμως, ούτε πουλούν, μόνο ανταλλάσσουν. 46

47 Βγαίνοντας από το φαύλο κύκλο του εμπορεύματος, το χρήμα χάνει την ικανότητά του να δημιουργεί πλούτο για τους ισχυρούς και να απομυζά τον ιδρώτα των εργαζόμενων. Γιατί ακριβώς αυτή είναι η λειτουργία του χρήματος: ότι δηλαδή, μέσω του τραπεζικού συστήματος και της κερδοσκοπίας, κατανέμει άνισα τον πλούτο, συγκεντρώνοντάς τον στα χέρια ελάχιστων και ρίχνοντας στη φτώχεια τη συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων. 47

48 Στη συνέχεια ακολουθεί ερωτηματολόγιο που δίνει ανάγλυφα την εικόνα της ενημέρωσης, της γνώσης και των πρακτικών που ακολουθούν οι συμμαθητές μας στα θέματα της ανακύκλωσης. Τα συμπεράσματα δικά σας. Το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε σε 130 μαθητές της Α΄ Λυκείου του σχολείου μας.

49 Ερωτηματολόγιο

50

51

52

53

54

55

56


Κατέβασμα ppt "ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google