Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τεχνολογία ΛογισμικούSlide 1 Τεχνολογία Απαιτήσεων u Καθορίζει τι θέλει ο πελάτης από ένα σύστημα λογισμικού.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τεχνολογία ΛογισμικούSlide 1 Τεχνολογία Απαιτήσεων u Καθορίζει τι θέλει ο πελάτης από ένα σύστημα λογισμικού."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τεχνολογία ΛογισμικούSlide 1 Τεχνολογία Απαιτήσεων u Καθορίζει τι θέλει ο πελάτης από ένα σύστημα λογισμικού

2 Τεχνολογία ΛογισμικούSlide 2 Στόχοι u Η κατανόηση της έννοιας της τεχνολογίας απαιτήσεων u Η κατανόηση στο ότι απαιτούνται διαφορετικά επίπεδα λεπτομερειών για τις απαιτήσεις u Περιγραφή πως μία έκθεση προϊόντων μπορεί να παρουσιασθεί u Η περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης των απαιτήσεων u Εξήγηση γιατί οι απαιτήσεις αναπτύσσονται κατά την διάρκεια ζωής ενός συστήματος

3 Τεχνολογία ΛογισμικούSlide 3 Θέματα τα οποία καλύπτονται u Η διαδικασία της τεχνολογίας απαιτήσεων u Η έκθεση των απαιτήσεων λογισμικού u Αξιολόγηση απαιτήσεων u Μεταβολή - ανάπτυξη απαιτήσεων

4 Τεχνολογία ΛογισμικούSlide 4 Τεχνολογία απαιτήσεων u Η διαδικασία για αναγνώριση των υπηρεσιών που απαιτεί ο πελάτης από ένα σύστημα και οι περιορισμοί κάτω από τους οποίους λειτουργεί και αναπτύσσεται u Οι απαιτήσεις είναι λειτουργικές και μη - λειτουργικές Οι λειτουργικές απαιτήσεις περιγράφουν τις υπηρεσίες του συστήματος και τις λειτουργίες του Οι μη λειτουργικές απαιτήσεις είναι περιορισμοί στο σύστημα και στην διαδικασία ανάπτυξης

5 Τεχνολογία ΛογισμικούSlide 5 Τι είναι Απαίτηση; u Μπορεί να είναι από μία αφηρημένη έννοια υπηρεσίας ή ενός περιορισμού του συστήματος έως μία λεπτομερής λειτουργική προδιαγραφή u Αυτό είναι αναπόφευκτο αφού μία απαίτηση μπορεί να έχει διττή λειτουργία: Πιθανό να είναι η βάση για κάποιο συμβόλαιο και πρέπει να είναι δυνατή η εξήγησή του Μπορεί να είναι το ίδιο το συμβόλαιο και πρέπει να είναι ορισμένο με λεπτομέρεια Και τα παραπάνω δύο μπορεί να είναι οι απαιτήσεις

6 Τεχνολογία ΛογισμικούSlide 6 Εξειδίκευση και ορισμός απαιτήσεων u Ορισμός απαιτήσεων Ορισμοί σε φυσική γλώσσα και διαγράμματα για τις υπηρεσίες παρέχουν τους λειτουργικούς περιορισμούς u Εξειδίκευση απαιτήσεων Δομημένη έκθεση που παραθέτει λεπτομερή περιγραφή των υπηρεσιών του συστήματος. Έχει την μορφή συμβολαίου u Εξειδίκευση λογισμικού Λεπτομερής περιγραφή λογισμικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη

7 Τεχνολογία ΛογισμικούSlide 7 Ορισμοί και Εξειδίκευση

8 Τεχνολογία ΛογισμικούSlide 8 Αναγνώστες Απαιτήσεων

9 Τεχνολογία ΛογισμικούSlide 9 Σημαντικά Προβλήματα u Τα μεγάλα συστήματα λογισμικού απευθύνονται στην επίλυση δύσκολων προβλημάτων u Τα προβλήματα είναι πολύ σύνθετα και δεν κατανοούνται από την αρχή πλήρως. Η κατανόηση αναπτύσσεται κατά την διάρκεια της ανάπτυξης u Έτσι, συνήθως οι απαιτήσεις δεν είναι πλήρεις και είναι αντιφατικές

10 Τεχνολογία ΛογισμικούSlide 10 Λόγοι για μη Αντιφατικές Απαιτήσεις u Τα μεγάλα συστήματα λογισμικού πρέπει να βελτιώνουν την τρέχουσα κατάσταση. Είναι πολύ δύσκολο να επιλύονται όλα τα προβλήματα τα οποία θα επιφέρει το σύστημα στον οργανισμό u Διαφορετικοί χρήστες έχουν διαφορετικές απαιτήσεις και προτεραιότητες. Υπάρχει διαρκής μεταόπιση των απαιτήσεων u Οι χρήστες και οι οργανισμοί οι οποίοι πληρώνουν για το σύστημα έχουν διαφορετικές απαιτήσεις u Απαιτείται η ανάπτυξη πρωτοτύπου για την διευκρίνιση των απαιτήσεων

11 Τεχνολογία ΛογισμικούSlide 11 Η Διαδικασία της Τεχνολογίας Απαιτήσεων u Μελέτη σκοπιμότητας Εύρεση των τρεχουσών αναγκών των χρηστών οι οποίες μπορούν να ικανοποιηθούν με την διαθέσιμη τεχνολογία και προϋπολογισμό u Ανάλυση Απαιτήσεων Τι απαιτούν οι ιδιοκτήτες του συστήματος από το σύστημα u Ορισμός απαιτήσεων Ορισμός απαιτήσεων σε μορφή η οποία είναι κατανοητή στον πελάτη u Εξειδίκευση απαιτήσεων Ορισμός των απαιτήσεων με λεπτομέρειες

12 Τεχνολογία ΛογισμικούSlide 12 Η Διαδικασία της Τεχνολογίας Απαιτήσεων

13 Τεχνολογία ΛογισμικούSlide 13 Η Έκθεση Απαιτήσεων u Η έκθεση απαιτήσεων είναι το επίσημο στοιχείο για το τι απαιτείται από τους ανθρώπους που θα αναπτύξουν το σύστημα u Πρέπει να συμπεριλαμβάνουν ορισμό και εξειδίκευση των απαιτήσεων u ΔΕΝ είναι έκθεση σχεδιασμού. Πρέπει να αναφέρει ΤΙ κάνει το σύστημα και όχι ΠΩΣ το κάνει

14 Τεχνολογία ΛογισμικούSlide 14 Απαιτήσεις της Έκθεσης Απαιτήσεων u Εξειδίκευση για την εξωτερική συμπεριφορά του συστήματος u Εξειδίκευση για τους περιορισμούς υλοποίησης u Εύκολη στην αλλαγή u Χρήσιμη ως αναφορά για την συντήρηση u Καταγραφή των αλλαγών κατά την διάρκεια ζωής του συστήματος u Χαρακτηρισμός αποκρίσεων σε μη αναμενόμενα γεγονότα

15 Τεχνολογία ΛογισμικούSlide 15 Δομή Έκθεσης Απαιτήσεων u Εισαγωγή Περιγραφή της ανάγκης για το σύστημα και του πως ικανοποιεί τους επιχειρηματικούς στόχους u Λεξικό Καθορισμός των τεχνικών όρων που χρησιμοποιούνται u Μοντέλα συστήματος Καθορισμός μοντέλων που δείχνουν τα στοιχεία του συστήματος και τις σχέσεις u Ορισμών λειτουργικών απαιτήσεων Περιγραφή του συστήματος

16 Τεχνολογία ΛογισμικούSlide 16 Δομή Έκθεσης Ααπιτήσεων u Ορισμός των μη λειτουργικών απαιτήσεων Ορισμός περιορισμών του συστήματος και της διαδικασίας ανάπτυξης u Εξέλιξη του συστήματος Περιγραφή των βασικών υποθέσεων πάνω στις οποίες στηρίζεται το σύστημα και αναμενόμενες αλλαγές u Εξειδίκευση απαιτήσεων Λεπτομερής περιγραφή των απαιτήσεων u Παραρτήματα Πλατφόρμα υλικού για το σύστημα Απαιτήσεις βάσης δεδομένων u Περιεχόμενα

17 Τεχνολογία ΛογισμικούSlide 17 Αξιολόγηση Απαιτήσεων u Απόδειξη ότι οι απαιτήσεις που έχουν καθοριστεί προσδιορίζουν το σύστημα που θέλει ο πελάτης. u Τα κόστη από λάθη στις απαιτήσεις είναι υψηλά και έτσι η αξιολόγηση είναι πολύ σημαντική Η διόρθωση ενός λάθους στις απαιτήσεις μετά την παράδοση μπορεί να κοστίσει έως και 100 φορές το κόστος διόρθωσης ενός λάθους υλοποίησης u Η παραγωγή πρωτοτύπου είναι σημαντική μέθοδος για αξιολόγηση των απαιτήσεων

18 Τεχνολογία ΛογισμικούSlide 18 Έλεγχος Απαιτήσεων u Εγκυρότητα. Παρέχει το σύστημα τις λειτουργίες που καλύπτουν καλύτερα τις ανάγκες του πελάτη; u Συνέπεια. Υπάρχουν ασυμβατότητες μεταξύ των στοιχείων ενός συστήματος; u Πληρότητα. Περιλαμβάνονται όλες οι λειτουργίες που θέλει ο πελάτης; u Ρεαλιστικότητα. Μπορούν να υλοποιηθούν οι απαιτήσεις με την διαθέσιμη τεχνολογία και προϋπολογισμό

19 Τεχνολογία ΛογισμικούSlide 19 Έλεγχος Απαιτήσεων u Έλεγχοι σε κανονικά διαστήματα πρέπει να γίνονται ότι ορίζονται οι απαιτήσεις u Ο πελάτης και ο ανάδοχος πρέπει να συμμετέχουν στους ελέγχους u Οι έλεγχοι μπορεί να είναι επίσημοι (με την έννοια της υποβολής έκθεσης) ή όχι. Η καλή επικοινωνία μεταξύ των συντελεστών ανάπτυξης ενός συστήματος μπορεί να επιλύσει προβλήματα στα αρχικά στάδια μίας διαδικασίας.

20 Τεχνολογία ΛογισμικούSlide 20 Έλεγχοι Προόδου u Επαληθευσιμότητα. Ελέγχθηκε η απαίτηση ρεαλιστικά. u Σαφήνεια. Είναι η απαίτηση καλά κατανοητή; u Ανιχνευσιμότητα. Είναι η αιτία της απαίτησης καλά καθορισμένη; u Προσαρμοστικότητα. Μπορεί η απαίτηση να αλλάξει χωρίς μεγάλες αλλαγές των άλλων απαιτήσεων;

21 Τεχνολογία ΛογισμικούSlide 21 Αυτόματος Έλεγχος Σαφήνειας

22 Τεχνολογία ΛογισμικούSlide 22 Εξέλιξη Απαιτήσεων u Οι απαιτήσεις εξελίσσονται αφού γίνονται πιο κατανοητές οι ανάγκες των χρηστών και οι στόχοι του οργανισμού αλλάζουν u Είναι σημαντικό να σχεδιάζουμε αλλαγές στην απαιτήσεις όσο το σύστημα αναπτύσσεται και χρησιμοποιείται

23 Τεχνολογία ΛογισμικούSlide 23 Εξέλιξη Απαιτήσεων

24 Τεχνολογία ΛογισμικούSlide 24 Κατηγορίες Απαιτήσεων u Μόνιμες απαιτήσεις. Σταθερές απαιτήσεις οι οποίες προκύπτουν από την κύρια δραστηριότητα του οργανισμού του πελάτη, π.χ. ένα νοσοκομείο θα έχει πάντα γιατρούς, νοσοκόμες, κλπ. u Απαιτήσεις που αλλάζουν. Απαιτήσεις που αλλάζουν κατά την διάρκεια της ανάπτυξης και όταν το σύστημα χρησιμοποιείται. Σε ένα νοσοκομείο είναι οι απαιτήσεις που προκύπτουν από την πολιτική υγείας

25 Τεχνολογία ΛογισμικούSlide 25 Κατηγοριοποίηση Απαιτήσεων u Μεταβλητές απαιτήσεις Απαιτήσεις που αλλάζουν εξ αιτίας του περιβάλλοντος του συστήματος u Απαιτήσεις που προκύπτουν Απαιτήσεις που προκύπτουν όσο προχωρά η κατανόηση του συστήματος u Επακόλουθες απαιτήσεις Απαιτήσεις που προκύπτουν από την εισαγωγή του υπολογιστικού συστήματος u Απαιτήσεις συμβατότητας Απαιτήσεις που εξαρτώνται από άλλα συστήματα ή διαδικασίες του οργανισμού

26 Τεχνολογία ΛογισμικούSlide 26 Αλλαγές στις Εκθέσεις Απαιτήσεων u Η έκθεση απαιτήσεων πρέπει να οργανωθεί έτσι ώστε αλλαγές απαιτήσεων δεν απαιτούν σημαντικές επεμβάσεις u Οι εξωτερικές αναφορές πρέπει να είναι ελάχιστες και τα τμήματα της έκθεσης να είναι όσο το δυνατό πιο δομημένα u Οι αλλαγές είναι ευκολότερες όταν η έκθεση είναι σε ηλεκτρονική μορφή. Έλλειψη προτύπων σε ηλεκτρονική μορφή κάνουν το παραπάνω πολύ δύσκολο

27 Τεχνολογία ΛογισμικούSlide 27 Ελεγχόμενη Εξέλιξη

28 Τεχνολογία ΛογισμικούSlide 28 Σημαντικά Σημεία u Είναι πολύ δύσκολη η διαμόρφωση πλήρων και συνεπών απαιτήσεων u Ο ορισμός απαιτήσεων, η εξειδίκευση απαιτήσεων και η εξειδίκευση λογισμικού είναι τρόποι για παρουσίαση του λογισμικού σε διαφορετικούς αναγνώστες u Η έκθεση αναγκών είναι έκθεση για τους πελάτες και τους αναδόχους του συστήματος

29 Τεχνολογία ΛογισμικούSlide 29 Σημαντικά Σημεία u Τα λάθη στις απαιτήσεις είναι πολύ δύσκολο να διορθωθούν μετά την αποστολή του συστήματος u Έλεγχοι απαιτούν την συμμετοχή πελατών και αναδόχων για την αξιολόγηση των απαιτήσεων του συστήματος u Οι σταθερές απαιτήσεις σχετίζονται με τις σημαντικές δραστηριότητες του πελάτη u Οι μεταβλητές απαιτήσεις σχετίζονται με τον τρόπο χρήσης του συστήματος


Κατέβασμα ppt "Τεχνολογία ΛογισμικούSlide 1 Τεχνολογία Απαιτήσεων u Καθορίζει τι θέλει ο πελάτης από ένα σύστημα λογισμικού."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google