Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΕΝΤΑΣΗ Έννοια – Βασική ιδέα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΕΝΤΑΣΗ Έννοια – Βασική ιδέα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΕΝΤΑΣΗ Έννοια – Βασική ιδέα
Σαφής η ευνοϊκή επιρροή της θλιπτικής αξονικής δυνάμεως. Σκεφτόμαστε λοιπόν να βρούμε τρόπους εισαγωγής θλιπτικών δυνάμεων προσδοκώντας βελτίωση της καμπτικής συμπεριφοράς του σκυροδέματος. Ωραία! Με ποιόν τρόπο όμως; (Εδώ αρχίζουμε ως Μηχανικοί να «μηχανευόμαστε» λύσεις) Τεντώνουμε το χάλυβα και για να τον κρατήσουμε τεντωμένο χρειαζόμαστε ένα σώμα αντιδράσεως. Αυτό το σώμα τώρα θα είναι υπό θλίψη (όπως επιθυμούμε).

2 ΠΡΟΕΝΤΑΣΗ Έννοια – Βασική ιδέα Καλά όλα αυτά, αλλά τι κερδίζουμε;
Αποφυγή (ή περιορισμός σε επιθυμητά επίπεδα) της ρηγματώσεως → επιτελεστικότητα ↑ - ανθεκτικότητα ↑ Για την ίδια διατομή, αύξηση της φέρουσας ικανότητας και μείωση παραμορφώσεων Για την ίδια ένταση, μείωση διατομής (μείωση ιβ)

3 ΠΡΟΕΝΤΑΣΗ Μεθόδοι επιβολής της προεντάσεως fYK ≈ 1500 MPa
7- κλωνα συρματόσχοινα* 2.1. Το μέσον → ΧΑΛΥΒΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ fYK ≈ 1500 MPa Ράβδοι Σύρματα * Η πλέον συνήθης μορφή σήμερα

4 ΠΡΟΕΝΤΑΣΗ 2.2. Οι Μέθοδοι εφαρμογής
2.2. Οι Μέθοδοι εφαρμογής Τάνυση πριν από τη σκλήρυνση (προεντεταμένη κλίνη)

5 ΠΡΟΕΝΤΑΣΗ 2.3. Η μέθοδος Τάνυση μετά τη σκλήρυνση

6 ΠΡΟΕΝΤΑΣΗ 3. Ονοματολογία - Ορισμοί
3. Ονοματολογία - Ορισμοί Χαρακτηρισμός προεντάσεως εν σχέσει προς: 3.1 Κατάσταση σκυροδέματος κατά την τάνυση α. Πριν από τη σκλήρυνση (προεντεταμένη κλίνη – προκατασκευή) β. Μετά τη σκλήρυνση 3.2 Επιτρεπόμενη τάση εφελκυσμού στην Ο.Κ.Λ. α. Πλήρης προένταση (full prestressing) Μηδενικός εφελκυσμός (απόθλιψη) β. Περιορισμένη προένταση (limited prestressing) Μηδενικός εφελκυσμός από τις «οιονεί» μόνιμες δράσεις Περιορισμένος εφελκυσμός (<fct) υπό το σύνολο των δράσεων Περιορισμός του εύρους ρηγματώσεως με μη προεντεταμένο οπλισμό γ. Μερική προένταση (partial prestressing) Περιορισμός του εφελκυσμού μόνον υπό τις μόνιμες δράσεις.

7 ΠΡΟΕΝΤΑΣΗ 3. Ονοματολογία - Ορισμοί
3. Ονοματολογία - Ορισμοί 3.3 Βαθμός συνάφειας χάλυβα - σκυροδέματος α. Με άμεση συνάφεια (προεντεταμένη κλίνη) β. Με μεταγενέστερη αποκατάσταση συνάφειας (τσιμεντένεμα) γ. Χωρίς συνάφεια 3.4 Θέση του τένοντα ως προς το προεντεινόμενο μέλος α. Εσωτερική προένταση β. Εξωτερική προένταση

8 ΠΡΟΕΝΤΑΣΗ 4. Καμπτοδιατμητική συμπεριφορά προεντεταμένων μελών
4. Καμπτοδιατμητική συμπεριφορά προεντεταμένων μελών Η διατήρηση των διατομών υπό θλίψη (ή υπό ανεκτό εφελκυσμό σε μικρό τμήμα), επιτρέπει να θεωρούνται οι διατομές ως ομογενείς και συνεπώς για στάθμες εντάσεως (ή και εξωτερικής φορτίσεως) για τις οποίες δεν έχουμε παραβίαση της συνθήκης αυτής, η ένταση των διατομών θα αποδίδεται από τις σχέσεις της Τεχνικής Μηχανικής, δηλαδή: ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΩΡΑ ΝΑ ΞΑΝΑΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

9 ΠΡΟΕΝΤΑΣΗ 4. Καμπτοδιατμητική συμπεριφορά προεντεταμένων μελών
4. Καμπτοδιατμητική συμπεριφορά προεντεταμένων μελών ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ α. Η απαίτηση για την μη ανάπτυξη ρηγματώσεως περιορίζεται για στάθμες εξωτερικής εντάσεως οι οποίες προκύπτουν από τις χαρακτηριστικές τιμές των δράσεων (Οριακή Κατάσταση Λειτουργίας – Ο.Κ.Λ.) β. Στο Π/Σ έχει ιδιαίτερη σπουδαιότητα η Ο.Κ.Λ., η οποία είναι συνήθως και η καθοριστική γ. Στην Ο.Κ.Α. δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ Π/Σ και Σ/Σ

10 ΠΡΟΕΝΤΑΣΗ 5. Η λογική των ελέγχων Π/Σ (Ο.Κ.Λ.) ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
5. Η λογική των ελέγχων Π/Σ (Ο.Κ.Λ.) 5.1 ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Σε κάθε στιγμή της χρονοϊστορίας φορτίσεως πρέπει οι αναπτυσσόμενες τάσεις να είναι μικρότερες από τις επιτρεπόμενες τάσεις Επιτρεπόμενη τάση ≈ Ποσοστό της αντίστοιχης αντοχής (π.χ. σC,C = 0.4 fCK)

11 ΠΡΟΕΝΤΑΣΗ 5. Η λογική των ελέγχων Π/Σ (Ο.Κ.Λ.) ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
5. Η λογική των ελέγχων Π/Σ (Ο.Κ.Λ.) 5.2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Στο Π/Σ είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε την χρονοϊστορία της εμφανίσεως ή της επιβολής των εξωτερικών δράσεων Κάθε «δράση» δημιουργεί ένταση στην οποία οι διατομές αποκρίνονται με την ανάπτυξη τάσεων σύμφωνα με τα μηχανικά χαρακτηριστικά (Α, J, W κλπ) που διαθέτει η διατομή την στιγμή της επιβολής της δράσεως Στο Π/Σ η μεταβολή των μηχανικών χαρακτηριστικών είναι και πιο συχνή και πιο σημαντική απ’ ότι στο Σ/Σ. Παραδείγματα τέτοιων μεταβολών ακολουθούν.

12 ΠΡΟΕΝΤΑΣΗ 5. Η λογική των ελέγχων Π/Σ (Ο.Κ.Λ.) 5.3 Έμμεσες αλλαγές
5. Η λογική των ελέγχων Π/Σ (Ο.Κ.Λ.) 5.3 Έμμεσες αλλαγές Σημείωση: σε φάση Προμελέτης, είναι επιτρεπτό να αμελούνται οι διαφορές μεταξύ n και i και αντί των ακριβών τιμών να χρησιμοποιούνται τα χαρακτηριστικά της γεωμετρικής διατομής

13 ΠΡΟΕΝΤΑΣΗ σg1+g2 = σg1+σg2 (γιατί;)
5. Η λογική των ελέγχων Π/Σ (Ο.Κ.Λ.) 5.4 Άμεσες αλλαγές Αρκετά συχνά στη γεφυροποιία (αλλά και στα οικοδομικά) χρησιμοποιούνται προκατασκευασμένα στοιχεία τα οποία συμπληρώνονται με στοιχεία επί τόπου π.χ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Στο προεντεταμένο κάνουμε επαλληλία τάσεων και ΟΧΙ επαλληλίες εντάσεων, δηλαδή πρέπει να κατανοήσουμε ότι: σg1+g2 = σg1+σg2 (γιατί;)


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΕΝΤΑΣΗ Έννοια – Βασική ιδέα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google