Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Θέμα: Παράδειγμα Εφαρμογής ΚΑΝΕΠΕ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Θέμα: Παράδειγμα Εφαρμογής ΚΑΝΕΠΕ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Θέμα: Παράδειγμα Εφαρμογής ΚΑΝΕΠΕ
ΤΕΕ Περιφερειακό Τμήμα Μαγνησίας ΤΕΕ Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος Επισκευές, Ενισχύσεις, Προσθήκες Σύγχρονες Μέθοδοι και Πρακτικές Θέμα: Παράδειγμα Εφαρμογής ΚΑΝΕΠΕ Έργο: Γ.Ν. Πατρών "Ο Άγιος Ανδρέας" Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης πολιτικός μηχανικός, (Διπλ/Δρ) Παν. Πατρών ειδ. δομοστατικός, (ΜΔΕ) ΕΜΠ

2 Στοιχεία Μελέτης Δόμημα : Γ.Ν. Πατρών "Ο Άγιος Ανδρέας"
Δόμημα : Γ.Ν. Πατρών "Ο Άγιος Ανδρέας" ΚτΕ : ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. Κατηγορία Μελέτης : Στατική Μελέτη Ενίσχυσης Μελετητές: Λιόντος και Συνεργάτες Ε.Π.Ε. Τεχνικοί Σύμβουλοι ΚτΕ : Καθ. Στ. Δρίτσος, Καθ. Κ. Σπυράκος

3 Περιγραφή Δομικού Συστήματος
πλήθος υπέργειων ορόφων: 2 I, IIα, IΙβ πλήθος υπόγειων ορόφων: 2 παραδοχές αρχικής μελέτης κατηγορία σκυροδέματος B160 κατηγορία χάλυβα οπλισμού St-I σεισμικός συντελεστής ε=0.06 (Καν. 1959) πλήθος υπέργειων ορόφων: 8 ΙΙΙα, IΙIβ, IV πλήθος υπόγειων ορόφων: 2 παραδοχές αρχικής μελέτης κατηγορία σκυροδέματος B225 κατηγορία χάλυβα οπλισμού St-I κατηγορία χάλυβα διαμήκους οπλισμού δοκών/πλακών St-IΙΙ σεισμικός συντελεστής ε=0.06 (Καν. 1959)

4 Περιγραφή Δομικού Συστήματος
Γεωμετρία: Κτίριο Ι

5 Περιγραφή Δομικού Συστήματος
Γεωμετρία: Κτίριο ΙΙα

6 Περιγραφή Δομικού Συστήματος
Γεωμετρία: Κτίριο ΙΙβ

7 Περιγραφή Δομικού Συστήματος
Γεωμετρία: Κτίριο IIIα

8 Περιγραφή Δομικού Συστήματος
Γεωμετρία: Κτίριο IIIβ

9 Περιγραφή Δομικού Συστήματος
Γεωμετρία: Κτίριο IV

10 Τεκμηρίωση Προμελέτης
fcm ″B160″ 17 Mpa fcm ″B225″ 24 Mpa fcm ″B225 4ου″ 16 Mpa fsym ″St-I″ 253 Mpa fsym ″St-III″ 460 Mpa Πλήρωση με υλικό μεγάλης πυκνότητας διάβρωση εγκάρσιου οπλισμού 40 % διάβρωση διαμήκους οπλισμού 20 %

11 Προσομοίωση Αποτίμησης
Λογισμικό : ANSYS, ETABS, ANSRuop

12 Συμβατική Διαδικασία Αποτίμησης
YA 330/ΑΖ5β/ , YA 5172/ΑΖ5β/ και ΥΑ 5371/Β11/ περί "ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης και αδειών επισκευής / ενίσχυσης" : Δράση σεισμού: Ε=1.75∙ε∙(G + ψ2∙Q) Μή-σεισμικός συνδυασμός δράσεων: 1.35∙G ∙Q Σεισμικός συνδυασμός δράσεων: G + ψ2∙Q  E Δείκτες ανεπάρκειας σε όρους ροπής (Ms/MR)

13 Αποτίμηση με βάση την Επιτελεστικότητα (ΚΑΝΕΠΕ)
Τοπικές Αντιστάσεις

14 Αποτίμηση με βάση την Επιτελεστικότητα (ΚΑΝΕΠΕ)
Τοπικές Αντιστάσεις θy=φy·(Ls+av·z)/3 + θsh + θsl

15 Αποτίμηση με βάση την Επιτελεστικότητα (ΚΑΝΕΠΕ)
Προσομοίωση μή-γραμμικής συμπεριφοράς μελών σκυροδέματος υπό ανακυκλιζόμενες συνθήκες παραμόρφωσης πειραματική (fib 2003) υπολογιστική ραβδωτά Π.Σ. συγκεντρωμένης ανελαστικότητας (τροποποιημένο προσομοίωμα Takeda τύπου Μ /θ στα άκρα τους)

16 Αποτίμηση με βάση την Επιτελεστικότητα (ΚΑΝΕΠΕ) μέσω Ανελαστικής Δυναμικής Ανάλυσης
7 επιταχυνσιο-γραφήματα ιστορικών καταγραφών, τροποποιήθηκαν έτσι ώστε να είναι συμβατά με το φάσμα του ΕΑΚ για ζ=5% λθ = θs/θΠΖ λV = Vs/VR(μθ) Επιρροή τοιχοπληρώσεων: δρομικές t < 10cm Κεντρικό άνοιγμα > 50% πλάτος w = 0.1∙L

17 Στόχοι Μελέτης Επεμβάσεων
Συμβατική διαδικασία : κάλυψη των "ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων" για ε=0.08 Προχωρημένη διαδικασία : ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας ΙΙ σεισμική επιτάχυνση εδάφους (g) 0.24 κατηγορία σπουδαιότητας Σ4 συντελεστής σπουδαιότητας 1.30 κατηγορία εδάφους Β συντελεστής θεμελίωσης θ=1 τιμή ποσοστού απόσβεσης 5 % στοχευόμενη στάθμη επιτελεστικότητας: "Προστασία Ζωής" έλεγχος εφαρμοσιμότητας 2ου στόχου: "Άμεση Χρήση" για Συχνό Σεισμό

18 Επεμβάσεις α) τοιχωματοποίηση πλαισίων / δημιουργία τοιχωμάτων στις πλευρές υποστυλωμάτων β) επικόλληση ελασμάτων χάλυβα σε στηρίξεις δοκών γ) επικόλληση υφασμάτων ΙΟΠ για την αύξηση της φέρουσας ικανότητας έναντι τέμνουσας και την αύξηση της διαθέσιμης πλαστιμότητας των υφισταμένων στοιχείων δ) κατασκευή μανδύων Ω/Σ σε περιορισμένο πλήθος στύλων

19 Διαδικασίες Ανάλυσης ελαστικές αναλύσεις "ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων": λεπτομερές γραμμικό προσομοίωμα αποτελούμενο από ραβδωτά και επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία ανελαστικές στατικές αναλύσεις κατά ΚΑΝΕΠΕ : μή-γραμμικό προσομοίωμα αποτελούμενο από ραβδωτά πεπερασμένα στοιχεία τα οποία ενσωματώνουν κατάλληλους νόμους υστέρησης πρότυπα φόρτισης: κατανομή καθ’ ύψος σύμφωνα με το σχήμα της πρώτης ιδιομορφής στη θεωρούμενη διεύθυνση κατανομή καθ’ ύψος συμβατή με την κατανομή των τεμνουσών ορόφων που υπολογίζονται από την ελαστική δυναμική ανάλυση του κτιρίου «ομοιόμορφη» κατανομή αποτελούμενη από οριζόντια φορτία ανάλογα προς τη μάζα κάθε στάθμης ελαστικές δυναμικές αναλύσεις κατά ΚΑΝΕΠΕ : γραμμικό προσομοίωμα αποτελούμενο από ραβδωτά πεπερασμένα στοιχεία με τέμνουσες δυσκαμψίες (στη διαρροή των άκρων)

20 Προσομοίωση Λογισμικό : ANSYS, ETABS, ANSRuop

21 Καμπύλες Αντίστασης Συστημάτων

22 Ενίσχυση δοκού έναντι ορθής έντασης
Ειδικά Θέματα Ενίσχυση δοκού έναντι ορθής έντασης Ενίσχυση δοκού έναντι ορθής έντασης Δείκτες ανεπάρκειας σε όρους ροπής (Ms/My) Ms από 1.35∙G+1.50∙Q = kNm

23 Ειδικά Θέματα Ενίσχυση δοκού έναντι ορθής έντασης
ΚΑΝΕΠΕ (α).(i) "Η τεχνική δεν εφαρμόζεται σε περιοχές οι οποίες ενδέχεται να βρεθούν υπό θλιπτική καταπόνηση" κατασκευαστικές δυσκολίες 70% μεγαλύτερη απαίτηση As

24 Ειδικά Θέματα σύνδεση τοιχώματος-πλάκας ms ns vs

25 Ειδικά Θέματα αξονική δύναμη προστιθέμενων στοιχείων - οιονεί σταδιακή δόμηση αμελώντας το ΔΝs λαμβάνοντας υπόψη το ΔΝs υπερτίμηση My ~ 35 % υπερτίμηση δυσκαμψίας 20 ~ 40 %

26 Ειδικά Θέματα έλεγχος βυθίσεων κοιτόστρωσης - σημαντική στροφή θεμελίου

27 Συμπεράσματα Ο στόχος της επέμβασης - Στάθμη Επιτελεστικότητας "Προστασίας Ζωής" υπό τον Σεισμό Σχεδιασμού - είναι πραγματοποιήσιμος παρά τις αδυναμίες του υφιστάμενου δομικού συστήματος Η χρήση των προσομοιώματων και των διαδικασιών του Αντισεισμικού Σχεδιασμού Νέων Δομημάτων κρίνεται ως μάλλον ανέφικτη. Αντίθετα, οι πιο προχωρημένες διαδικασίες του προβλέπονται στον ΚΑΝΕΠΕ οδηγούν τον σχεδιασμό σε λύση - με αντίτιμο την αύξηση της πολυπλοκότητας των υπολογισμών Τα ειδικά θέματα επεμβάσεων που μελετήθηκαν επηρέασαν αρκετά τον σχεδιασμό της επέμβασης και φαίνεται να έχουν ιδιαίτερη σημασία


Κατέβασμα ppt "Θέμα: Παράδειγμα Εφαρμογής ΚΑΝΕΠΕ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google