Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επίδραση των καταστατικών σχέσεων Ε. Σταυροθεοδώρου και Π. Ντακούλας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επίδραση των καταστατικών σχέσεων Ε. Σταυροθεοδώρου και Π. Ντακούλας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επίδραση των καταστατικών σχέσεων Ε. Σταυροθεοδώρου και Π. Ντακούλας
Συμπεριφορά μεγάλων φραγμάτων λιθορριπής με ανάντη πλάκα σκυροδέματος κατά την πλήρωση της λεκάνης : Επίδραση των καταστατικών σχέσεων 15 Ε. Σταυροθεοδώρου και Π. Ντακούλας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος

2 Βλάβη της ανάντη πλάκας μετά την πλήρωση της λεκάνης
Campos Novos Dam H= 186m, L = 665m Barra Grande Dam H= 202m, L = 590m 30 Κύρια αιτία: Ευρεία κατάντη ζώνη με λιθορριπή χαμηλής δυσκαμψίας Θα ήταν δυνατόν να προβλεφθεί στο στάδιο της ανάλυσης

3 Σκοπός έρευνας Η διερεύνηση της επίδρασης του καταστατικού προσομοιώματος της λιθορριπής στην πρόβλεψη της συμπεριφοράς του φράγματος Συγκρίνονται δύο προσoμοιώματα λιθορριπής: Το τροποποιημένο ελαστο-πλαστικό προσομοίωμα Lade για κοκκώδη εδάφη Το μη-γραμμικό προσομοίωμα Duncan-Chang 20

4 Γεωμετρία φράγματος και αριθμητικό προσομοίωμα
Αριστερό τμήμα του φράγματος 30 ζώνες υλικών

5 Ελαστο-πλαστικό προσομοίωμα Lade
Μέτρο ελαστικότητας εξαρτώμενο από την εντατική κατάσταση Μη-συζευγμένος νόμος πλαστικής ροής Κράτυνση και χαλάρωση βασισμένη στο πλαστικό έργο Προβλέπει ορθά την συστολική/διαστολική συμπεριφορά για διαφορετικά επίπεδα περιβάλλουσας τάσης Βασίζεται σε 11 παραμέτρους Μη-γραμμικό προσομοίωμα Duncan Μέτρο ελαστικότητας εξαρτώμενο από την εντατική κατάσταση Υπερβολική σχέση τάσης-παραμόρφωσης Δεν εκφράζει με ακρίβεια την συστολική/διαστολική συμπεριφορά για διαφορετικά επίπεδα περιβάλλουσας τάσης Βασίζεται σε 9 παραμέτρους 40

6 Ισοτροπική & τριαξονική θλίψη λιθορριπής (φράγμα Oroville)
Ισοτροπική συμπίεση Τριαξ. θλίψη σ3 = 207 kPa 30

7 Τριαξονική θλίψη λιθορριπής (φράγμα Oroville)
Τριαξ. θλίψη σ3 = 965kPa Τριαξ. θλίψη σ3 = 2896 kPa 30

8 Καθιζήσεις κατασκευής για μέτρια συμπύκνωση λιθορριπής
Lade 60 Duncan

9 Προσομοίωμα Lade: αύξηση του μέτρου
ελαστικότητας κατά την πλήρωση της λεκάνης τέλος κατασκευής μετά την πλήρωση της λεκάνης 15 δύσκαμπτη ζώνη χαλίκων Ε = Εur = ελαστικό μέτρο αποφόρτισης

10 Βύθιση πλάκας για μέτρια συμπύκνωση λιθορριπής
Lade Duncan 30 Ινοπλισμένο Σκυρόδεμα Πλάκας Θλιπτική αντοχή: MPa Εφελκυστική αντοχή: MPa Μέτρο ελαστικότητας Young : GPa Λόγος Poisson:

11 Καθιζήσεις κατασκευής για πολύ καλή συμπύκνωση λιθορριπής
Lade 15 Duncan

12 Βύθιση πλάκας για πολύ καλή συμπύκνωση λιθορριπής
Lade Duncan 60 Ινοπλισμένο Σκυρόδεμα Πλάκας Θλιπτική αντοχή: MPa Εφελκυστική αντοχή: MPa Μέτρο ελαστικότητας Young : GPa Λόγος Poisson:

13 Βύθιση πλάκας για πολύ καλή συμπύκνωση λιθορριπής
Lade Duncan 15 Ινοπλισμένο Σκυρόδεμα Πλάκας Θλιπτική αντοχή: MPa Εφελκυστική αντοχή: MPa Μέτρο ελαστικότητας Young : GPa Λόγος Poisson:

14 Συμπεράσματα Η χρήση του κατάλληλου προσομοιώματος είναι δυνατόν να έχει σημαντική επίδραση στην πρόβλεψη της συμπεριφοράς του φράγματος και της πλάκας σκυροδέματος Το καταστατικό προσομοίωμα Lade προσομοιώνει με ακρίβεια την σχέση τάσης-παραμόρφωσης και την διασταλτικότητα της λιθορριπής σε όλο το εύρος των τάσεων Η βαθμονόμηση των παραμέτρων του προσομοιώματος πρέπει να βασίζεται απαραίτητα σε δοκιμές: ισοτροπικής συμπίεσης μονοδιάστατης συμπίεσης (προσδιορισμός Κ0) τριαξονικής θλίψης σε όλο το εύρος των τάσεων 40

15 Ευχαριστίες H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: Ηράκλειτος ΙΙ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.


Κατέβασμα ppt "Επίδραση των καταστατικών σχέσεων Ε. Σταυροθεοδώρου και Π. Ντακούλας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google