Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΛΑΔΑΚΑΚΟΣ ΘΑΛΗΣ Α.Μ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΛΑΔΑΚΑΚΟΣ ΘΑΛΗΣ Α.Μ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΛΑΔΑΚΑΚΟΣ ΘΑΛΗΣ Α.Μ 30388 ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

2 Λογισμικό (Software)

3 Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει τρία σημαντικά στάδια:
     Τον ακριβή προσδιορισμό του προβλήματος      Την ανάπτυξη του αντίστοιχου αλγορίθμου        Την διατύπωση του αλγορίθμου σε κατανοητή μορφή από τον υπολογιστή

4 Οι γλώσσες προγραμματισμού αναπτύχθηκαν με σκοπό την επικοινωνία του ανθρώπου με την μηχανή. Ο προγραμματισμός είναι αυτός που δίνει την εντύπωση ότι οι υπολογιστές είναι έξυπνες μηχανές που επιλύουν τα πολύπλοκα προβλήματα.

5

6 Γλώσσες προγραμματισμού
Γλώσσες μηχανής Συμβολικές γλώσσες ή γλώσσες χαμηλού επιπέδου ή γλώσσες Assembly Γλώσσες υψηλού επιπέδου Γλώσσες 4ης γενιάς

7 Γλώσσες μηχανής Ο πρώτος υπολογιστής ο ENIAC
Ένα πρόγραμμα σε γλώσσα μηχανής είναι μια ακολουθία δυαδικών ψηφίων, που αποτελούν εντολές προς τον επεξεργαστή για στοιχειώδης λειτουργίες.

8 Γλώσσες υψηλού επιπέδου
FORTRAN COBOL ALGOL LISP PROLOG BASIC PASCAL C C++ JAVA

9 Πλεονεκτήματα των γλωσσών υψηλού επιπέδου
  Πλεονεκτήματα των γλωσσών υψηλού επιπέδου Φυσικότερος και «ανθρώπινος» τρόπος έκφρασης των προβλημάτων. Η ανεξαρτησία από τον τύπο του υπολογιστή Η ευκολία της εκμάθησης Η διόρθωση λαθών και η συντήρηση προγραμμάτων σε γλώσσα υψηλού επιπέδου είναι πολύ ευκολότερο έργο.

10 Ταξινόμηση γλωσσών προγραμματισμού
Αντικειμενοστραφείς γλώσσες (object-oriented languages). Συναρτησιακές γλώσσες (functional languages) π.χ LISP. Μη διαδικασιακές γλώσσες (non procedural languages) π.χ PROLOG. Χαρακτηρίζονται επίσης ως γλώσσες πολύ υψηλού επιπέδου. Γλώσσες ερωταπαντήσεων (query languages) π.χ SQL

11 Γλώσσες γενικής χρήσης
Γλώσσες επιστημονικής κατεύθυνσης (Fortran) Γλώσσες εμπορικής κατεύθυνσης (Cobol) Γλώσσες προγραμματισμού συστημάτων (C) Γλώσσες τεχνητής νοημοσύνης(Lisp, Prolog) Γλώσσες ειδικής χρήσης(Στην ρομποτική, στη σχεδίαση κυκλωμάτων, στην διαχείριση και άλλα.)

12 Ειδικά προγράμματα μεταγλωττιστές (compilers)
διερμηνευτές (interpreters) συνδέτης-φορτωτής (linker-loader)

13 Μεταγλωττιστής (compiler)
Ο μεταγλωττιστής είναι ένα πρόγραμμα το οποίο διαβάζει προγράμματα που έχουν γραφτεί σε μια γλώσσα υψηλού επιπέδου– την πηγαία (source) γλώσσα – και τα μεταφράζει σε ισοδύναμα προγράμματα σε μια άλλη γλώσσα – γλώσσα μεταφοράς (target ) Παράδειγμα repeat     μετάφρασε την επόμενη δήλωση υψηλού επιπέδου until τέλος προγράμματος υψηλού επιπέδου εκτέλεση ολόκληρου του μεταφρασμένου προγράμματος

14 Διερμηνευτής (interpreter)
Ο διερμηνευτής είναι ένα πρόγραμμα το οποίο διαβάζει, μεταφράζει και εκτελεί δήλωση προς δήλωση προγράμματα που έχουν γραφτεί σε μια γλώσσα υψηλού επιπέδου Παράδειγμα αρχή προγράμματος υψηλού επιπέδου repeat       μετάφρασε την επόμενη δήλωση υψηλού επιπέδου       if κανένα συντακτικό λάθος             then εκτέλεσε       else ανάφερε λάθος until τέλος προγράμματος υψηλού επιπέδου ή  συντακτικό λάθος

15 Μεταγλώττιση και σύνδεση του προγράμματος
Αρχικό  Πρόγραμμα Μεταγλωτ- τιστής Τελικό Συνετής Εκτελέσιμο

16 Διαδικασία μετάφρασης και εκτέλεσης ενός προγράμματος
        Διαδικασία μετάφρασης και εκτέλεσης ενός προγράμματος

17 Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων
Ιεραρχική σχεδίαση προγράμματος Τμηματικός προγραμματισμός Δομημένος προγραμματισμός

18 Πλεονεκτήματα του δομημένου προγραμματισμού
 Δημιουργία απλούστερων προγραμμάτων   Άμεση μεταφορά των αλγορίθμων σε προγράμματα Διευκόλυνση ανάλυσης του προγράμματος σε τμήματα Περιορισμός των λαθών κατά την ανάπτυξη του προγράμματος Διευκόλυνση στην ανάγνωση και κατανόηση του προγράμματος από τρίτους Ευκολότερη διόρθωση και συντήρηση

19 Το λειτουργικό σύστημα (operating system)
Κύρια μέρη λειτουργικού συστήματος

20

21 Παραδείγματα λειτουργικών συστημάτων
UNIX - που περιλαμβάνει όλα τα UNIX BSD (FreeBSD) και GNU/Linux Mac OS Microsoft Windows Solaris MS-DOS CP/M AmigaOS

22 Σημερινά λειτουργικά συστήματα
οικογένεια Unix οικογένεια Microsoft Windows

23 Τα διάφορα προγράμματα – κείμενα των υπολογιστών είναι δύο ειδών
       τα εσωτερικά προγράμματα        τα εξωτερικά προγράμματα

24 Εσωτερικά προγράμματα
Λειτουργικά συστήματα – operating systems (OS) Οι γλώσσες προγραμματισμού Εργαλεία S/W.

25 Περιβαλλοντα χρηστη Ταξινόμηση σε 2 κατηγόριες: Τα κελύφη
Τα γραφικά περιβάλλοντα εργασίας

26

27

28 Σχέση μεταξύ λογισμικού συστήματος, λογισμικού εφαρμογών, hardware κ χρήστη

29 Γενικευμενο λογισμικο εφαρμογων
Λογιστικων φυλλων Επεξεργασιας κειμενου Διαχειρισης βασεων δεδομενων Στατιστικης ανάλυσης Διαχειρισης εργου Επιτραπέζιας τυπογραφίας Πολυμέσα Εξειδικευμένο λογισμικό εφαρμογών Λογισμικό επιχειρησιακών εφαρμογών

30

31

32

33 Εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου
Οι οικογένειες των πακέτων στην αγορά είναι : Πακέτα διαχειρισης βασεων δεδομενων Πακέτα χειρισμού κειμένου Πακέτα επεξεργασίας πινάκων ή φύλλων υπολογισμού Πακέτα γραφικών κ ηλεκτρονικής τυπογραφίας Πακέτα εμπορικής διαχειρισης Εξειδικευμένα πακέτα

34 ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ


Κατέβασμα ppt "ΛΑΔΑΚΑΚΟΣ ΘΑΛΗΣ Α.Μ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google