Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προγραμματισμός Η/Υ Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προγραμματισμός Η/Υ Πανεπιστήμιο Αιγαίου"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Προγραμματισμός Η/Υ Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Διδάσκων: Γεώργιος Κούζας

2 Μερικά εισαγωγικά Αριθμητικά Συστήματα
Δεκαδικό Σύστημα Δυαδικό Σύστημα Οκταδικό Σύστημα Δεκαεξαδικό Σύστημα Οι υπολογιστές για την αποθήκευση και επεξεργασία της πληροφορίας χρησιμοποιούν το “Δυαδικό Σύστημα”

3 Αριθμητικά Συστήματα Δεκαδικά ψηφία Δυαδικά ψηφία Οκταδικά ψηφία
Δεκαεξαδικά ψηφία Α B C D E F

4 Μετατροπή Από ένα σύστημα με βάση το (2,8,16) στο δεκαδικό
am-1*βm-1 +… + a3*β3 + a2*β2 + a1*β1 + a0 Πχ 1001(2)= 1*23+0*22+0*2+1= =9(10) 123(8)= 1*82 + 2*8 + 3= =83(10) 1101,11(2)=1*23+1*22+0*2+1+1*2-1+ 1*2-2= = 13.75(10)

5 Μετατροπή Από δεκαδικό σύστημα σε άλλο με βάση το (2,8,16)
Με διαδοχικές διαιρέσεις για το ακέραιο τμήμα Με διαδοχικούς πολλαπλασιασμούς για το δεκαδικό σύστημα Πχ μετατροπή του 67(10) σε δυαδικό ( βαση=2) Πχ μετατροπή του 0.375(10) σε δυαδικό (βάση=2)

6 Μετατροπή Ακέραιο μέρος (67) Διαίρεση με τη βάση=2 Πηλίκο διαίρεσης
Υπόλοιπο διαίρεσης Δυαδικός Αριθμός 67 67/2 33 1 33/2 16 11 16/2 8 011 8/2 4 0011 4/2 2 00011 2/2 000011

7 Μετατροπή Δεκαδικό μέρος (0.375) Πολλαπλασιασμός με τη βάση=2
Ακέραιο μέρος Δεκαδικό μέρος Δυαδικός Αριθμός 0.375 0.375*2 0.75 .0 0.75*2 1 0.5 .01 0.5*2 .011

8 Βασικές Αρχές Υλισμικό (Hardware) Λογισμικό (Software)
Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές διατάξεις Λογισμικό (Software) Σύνολο δομημένων εντολών Λογισμικό συστήματος Λογισμικό Εφαρμογών

9 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών (Ι)
Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU) Καταχωρητές (register) Αριθμητική Λογική Μονάδα (ALU) Compare, add, or, shift κλπ Μονάδα Ελέγχου Κύρια Μνήμη Bits (βασική μονάδα αποθήκευσης 0 - 1) Byte = 8 bits (Βασικό μήκος λέξης) Διεύθυνση μνήμης RAM, ROM Περιφερειακές Συσκευές

10 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών (ΙI)
Περιφερειακές Συσκευές Μονάδες Μαζικής Αποθήκευσης Σκληροί Δίσκοι (hard disk) Εύκαμπτοι Δίσκοι (floppy disks) Οπτικοί Δίσκοι (optical drives) Ταινίες (tape) Flash disks Μονάδες Εισόδου- εξόδου Πληκτρολόγιο Ποντίκι Scanner, Μικρόφωνο Οθόνη Εκτυπωτής, ηχεία

11 Λογισμικό Λογισμικό Συστήματος Λειτουργικά Συστήματα
Βασικές εντολές εισόδου εξόδου Διαχείριση εφαρμογών UNIX, Linux, Windows, Mac OS Προγράμματα Εξυπηρέτησης Διαχείριση αρχείων Μεταφραστές Λογισμικό Εφαρμογών

12 Μεταφραστές Συμβολομεταφραστές Μεταγλωττιστές Μεταφραστές Assemblers
Compilers Μεταφραστές Interpreters

13 Γλώσσες Προγραμματισμού
Γλώσσα μηχανής Σύνολο εντολών σε διάδικο κώδικα Συγκεκριμένη για κάθε υπολογιστή Συμβολική Γλώσσα (Assembly) Γλώσσες Υψηλού Επιπέδου C, C++, Java κλπ Απαιτούν μεταφραστή - μεταγλωτιστή

14 Ο μεταγλωττιστής μας… Dev C++ Λειτουργίες
Λειτουργίες Κειμενογράφος (Δημιουργία του πηγαίου κώδικα σε C) Μεταγλώττιση σε γλώσσα μηχανής και δημιουργία του εκτελέσιμου αρχείου

15 Ο μεταγλωττιστής μας… Μας επιτρέπει
… να δημιουργήσουμε τον πηγαίο κώδικα (σε γλώσσα C) για τα προγράμματα του εργαστηρίου … να κάνουμε έλεγχο και εύρεση των λαθών στον πηγαίο κώδικα που δημιουργήσαμε … να μεταγλωττίσουμε τον πηγαίο κώδικα σε γλώσσα μηχανής (εκτελέσιμο αρχείο)

16 Το περιβάλλον εργασίας

17 Το περιβάλλον εργασίας

18 Το περιβάλλον εργασίας

19 Το περιβάλλον εργασίας

20 Το περιβάλλον εργασίας

21 Το περιβάλλον εργασίας

22 Το περιβάλλον εργασίας

23 Το περιβάλλον εργασίας

24 Το περιβάλλον εργασίας

25 Το περιβάλλον εργασίας

26 Το περιβάλλον εργασίας  Εκτέλεση

27 Το περιβάλλον εργασίας  Εκτέλεση
Start  Run (Έναρξη  Εκτέλεση) Γράφουμε “cmd”

28 Μερικές Εντολές command
cd\  Επαναφορά στο αρχικό σημείο του οδηγού (drive) <drivename>:  Αλλαγή οδηγού Πχ d:

29 cd informatics  μεταφορά στον φάκελο με το όνομα inofrmatics
Dir  ανάγνωση των αρχείων στον τρέχοντα φάκελο

30 Εκτέλεση ενός προγράμματος
Γράφουμε το όνομα του προγράμματος με την κατάληξη “.exe”

31 Τι πρέπει να προσέχετε Που αποθηκεύετε τα προγράμματά σας…
Δημιουργήστε έναν φάκελο Informatics στο δίσκο σας. c:\informatics ή εναλλακτικά z:\informatics

32 Παράδειγμα θεωρίας

33 Εκτέλεση


Κατέβασμα ppt "Προγραμματισμός Η/Υ Πανεπιστήμιο Αιγαίου"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google