Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΕ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΕ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΜΑ: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ» Ειρήνη Καραδημήτρη Κέρκυρα 2006

2 Εισαγωγή… Τις τελευταίες δεκαετίες… Ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις Αναγκαία χρήση του υπολογιστή σε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες Εμφάνιση και ευρεία διάδοση του Διαδικτύου Ανάπτυξη στον τομέα των επικοινωνιών …Δημιουργούνται νέες ανάγκες και απαιτήσεις

3 Δημιουργία της ψηφιακής βιβλιοθήκης..

4 …η οποία έχει τα εξής χαρακτηριστικά περιέχει ποικίλες πηγές ψηφιακής πληροφορίας από απλά κείμενα μέχρι εικόνα, ήχο και video. δεν περιορίζεται σε καθορισμένα τοπικά και φυσικά όρια αποτελεί στο μεγαλύτερο μέρος της μια άυλη, ψηφιακή οντότητα οι χρήστες της δεν περιορίζονται σε ένα μόνο χώρο, αλλά απλώνονται σε όλο τον κόσμο παρέχει πρόσβαση σε διάφορες πηγές πληροφόρησης, οι οποίες ανήκουν σε διαφορετικούς χρήστες ανά τον κόσμο αρκετοί χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν την ίδια πηγή πληροφορίας ταυτόχρονα

5 Χαρακτηριστικά … διαθέτει λογισμικό οργάνωσης, διαχείρισης, ανάκτησης και διάθεσης των πληροφοριών είναι σε θέση να χειριστεί πολυγλωσσικές πηγές πληροφοριών είναι δυνατό να παρέχει πρόσβαση σε υλικό που δεν της ανήκει, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση ή κατόπιν μιας μικρής χρέωσης

6 οργάνωση, διοίκηση & αξιολόγηση… Τρόπος Διαμόρφωση Υπηρεσιών Άνθρωπος Επικοινωνία Τεχνολογία

7 Οργάνωση… στον τρόπο οργάνωσης του υλικού στον τρόπο παροχής των υπηρεσιών και κάλυψης των αναγκών των χρηστών στη μορφή του υλικού και τα εργαλεία παροχής των υπηρεσιών πληροφόρησης

8 Οργάνωση του υλικού εργαλεία & τρόποι… παράγεται εξαρχής ψηφιακά ή προέρχεται από δευτερογενή ψηφιοποίηση συμβατικού υλικού τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την βιβλιογραφική περιγραφή, η μορφή και η σύνθεση της σχετικής εγγραφής, πρέπει να καθιστούν ικανοποιητική την περιγραφή του τεκμηρίου και να διευκολύνουν την αναζήτηση και τον εντοπισμό του το είδος των δεδομένων και η μορφή της εγγραφής πρέπει να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, την οποία έχει δημιουργήσει η χρήση του Διαδικτύου καταχωρείται σε υπολογιστικό σύστημα και είναι διαθέσιμο άμεσα μέσα από το Διαδίκτυο

9 Εργαλεία & τρόποι… η βιβλιογραφική του εγγραφή περιέχει μια ή περισσότερες ηλεκτρονικές διευθύνσεις στην εγγραφή περιέχονται πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και τις προϋποθέσεις πρόσβασης καθώς και για την μορφή στην οποία διατίθεται εργαλεία για βιβλιογραφική επεξεργασία ψηφιακών τεκμηρίων είναι το Dublin Core,το πλαίσιο Warwick ταξινομικά συστήματα, όπως DDC, UDC, LC θεματική ευρετηρίαση

10 Υπηρεσίες… τεχνικές υπηρεσίες πρόσκτηση, τεχνική επεξεργασία, διατήρηση του υλικού και επικοινωνία με τους χρήστες υπηρεσίες που παρέχονται στους χρήστες δικτυωμένο περιβάλλον και διαφανή πρόσβαση των χρηστών από οπουδήποτε και οποτεδήποτε, εξειδικευμένες υπηρεσίες, δυνατότητα διαδανεισμού, πρόσβασης σε άρθρα περιοδικών και άλλα τεκμήρια και αποθήκευσης αυτών στον προσωπικό του υπολογιστή.

11 Τεχνολογία… Υλικό τοπικά δίκτυα, επικοινωνία και δίκτυο, μόντεμ/ISDN, μέσα αποθήκευσης(σκληροί δίσκοι, cdrom, DVD), εκτυπωτές, τηλεφωνικά συστήματα, φαξ και επεξεργαστές με μεγάλη υπολογιστική ισχύ. Λογισμικό λειτουργικό σύστημα, προγράμματα και εφαρμογές

12 Εργαλεία παροχής υπηρεσιών… Εργαλεία Διαχείρισης Περιεχομένου-Content Management Systems(CMS), Βάσεις Δεδομένων (databases) Μηχανές Αναζήτησης

13 Διοίκηση… Το περιβάλλον της ψηφιακής βιβλιοθήκης είναι ασαφές γι’ αυτό το λόγο η διοίκηση της βιβλιοθήκης θα πρέπει να δημιουργήσει ένα ανοιχτό σύστημα που θα ενισχύει και θα διευκολύνει την επικοινωνία, θα διασφαλίζει την διαφάνεια και θα παραμερίζει τους τύπους. είναι απαραίτητη η ύπαρξη των στοιχείων της ευελιξίας και της προσαρμοστικότητας αλλαγή στον τρόπο αντίληψης των σχέσεων μεταξύ της βιβλιοθήκης και του φορέα στον οποίο ανήκει, καθώς και μεταξύ της βιβλιοθήκης και της ευρύτερης κοινότητας χρηστών την οποία εξυπηρετεί. συνεργασία μεταξύ διαφορετικών ειδικοτήτων

14 Ο βιλιοθηκονόμος εξακολουθεί να υφίσταται

15 Αξιολόγηση… Όσον αφορά τους χρήστες Κοινωνικό επίπεδο Επίπεδο ιδρύματος Ατομικό επίπεδο Όσον αφορά το σύστημα Μηχανικό επίπεδο Επίπεδο διαδικασιών Επίπεδο περιεχομένου

16 Equinox…

17 Equinox… Σύστημα Μέτρησης Απόδοσης και Διαχείρησης Ποιότητας Βιβλιοθηκών χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή επιτροπή στα πλαίσια του προγράμματος «Τηλεματική Βιβλιοθηκών» Οι στόχοι του: Να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο λογισμικό που θα βοηθήσει τους Ευρωπαίους βιβλιοθηκονόμους να διαχειριστούν τον αυξανόμενο όγκο των υβριδικών (παραδοσιακών-ηλεκτρονικών) βιβλιοθηκών Να αναπτύξει ένα τυποποιημένο πακέτο δεικτών απόδοσης για την υβριδική βιβλιοθήκη και να προωθήσει την διεθνή αποδοχή του πακέτου αυτού

18 Στόχοι… Να ορίσει τα στοιχεία που απαιτείται να συλλεχθούν για αυτούς τους δείκτες απόδοσης Να αξιολογήσει και να δοκιμάσει το σύστημα σε στάδιο προ-παραγωγής σε έναν αριθμό βιβλιοθηκών Να συμπεριλάβει μεγάλης κλίμακας δοκιμαστικές επιδείξεις σε όλη την Ευρώπη Να προωθήσει την εξάπλωση του μοντέλου σε όλη την Ευρώπη Να διασφαλίσει τον ηγετικό ρόλο της Ευρώπης στον τομέα αυτό

19 Συμπεράσματα… Οι αλλαγές που θα επιφέρει η μετάβαση στις ψηφιακές βιβλιοθήκες μπορεί να είναι πολλές και ποικίλες, οι βασικές όμως αρχές της λειτουργίας τους, θα εξακολουθούν να παραμένουν ίδιες. Οι βιβλιοθήκες συνεχίζουν να κάνουν χρήση των νέων τεχνολογιών για να προσφέρουν πρόσβαση σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμ`ό απομακρυσμένων πηγών ψηφιακής πληροφόρησης, αλλά ταυτόχρονα συνεχίζουν να επιλέγουν και να οργανώνουν το οποιασδήποτε μορφής υλικό τους, με στόχο την δημιουργία μιας ποιοτικής και αξιόπιστης συλλογής προσαρμοσμένης στις ανάγκες του κοινού τους. Προχωρώντας ακόμη περισσότερο, οι βιβλιοθήκες υποστηρίζουν τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης των χρηστών τους στην πληροφορία(τοπική ή απομακρυσμένη) από οποιοδήποτε σημείο εκτός των βιβλιοθηκών, αλλά οι χρήστες εξακολουθούν να χρειάζονται τη βοήθεια των βιβλιοθηκονόμων στη χρήση των νέων εργαλείων έρευνας και αναζήτησης

20 Ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΕ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google