Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κεκλιμένες & Οριζόντιες Γεωτρήσεις (Μέρος 2ο: Τροχιά – Εφαρμογές)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κεκλιμένες & Οριζόντιες Γεωτρήσεις (Μέρος 2ο: Τροχιά – Εφαρμογές)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κεκλιμένες & Οριζόντιες Γεωτρήσεις (Μέρος 2ο: Τροχιά – Εφαρμογές)
Κεφάλαιο 9ο Κεκλιμένες & Οριζόντιες Γεωτρήσεις (Μέρος 2ο: Τροχιά – Εφαρμογές)

2 Ταξινόμηση οριζόντιων γεωτρήσεων με βάση την “ακτίνα καμπυλότητας”
(α) "μικρής ακτίνας καμπυλότητας" - ultra-short ή short-radius horizontal wells (β) "μέσης ακτίνας καμπυλότητας" - medium-radius horizontal wells (γ) "μεγάλης ακτίνας καμπυλότητας" - long-radius horizontal wells

3 Γεωμετρικές παράμετροι τροχιάς

4 Γεωμετρικές παράμετροι τροχιάς

5 Γεωμετρικές παράμετροι τροχιάς

6 Γεωμετρικές παράμετροι τροχιάς

7 Εφαρμογές της κατευθυνόμενης διάτρησης
Διάτρηση γύρω από δόμο άλατος Κοιτάσματα σε δυσπρόσιτες περιοχές ή περιοχές όπου υφίστανται ειδικοί περιορισμοί * Ανάπτυξη υποθαλάσσιων κοιτασμάτων

8 Εφαρμογές της κατευθυνόμενης διάτρησης
* Κοιτάσματα σε δυσπρόσιτες περιοχές ή περιοχές που υφίστανται ειδικοί περιορισμοί Όρυξη γεώτρησης σε αστική περιοχή Όρυξη γεώτρησης σε τουριστική περιοχή

9 Εφαρμογές της κατευθυνόμενης διάτρησης
Περιπτώσεις ατυχημάτων κατά τη διάτρηση * Διάτρηση υπό εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες (ύπαρξη ρήγματος) * Διάτρηση υπό εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες (αχρήστευση προβληματικής γεώτρησης – relief well) **

10 Εφαρμογές της κατευθυνόμενης διάτρησης
* Πλευρική όρυξη (sidetracking): αλλαγή πορείας της γεώτρησης πάνω από σημείο όπου έχει παρουσιαστεί πρόβλημα ή για γεωλογικούς λόγους Ρήγμα Τμήμα κατακόρυφης γεώτρησης που εγκαταλείπεται & αντικαθίσταται από κεκλιμένη Στόχος κεκλιμένης γεώτρησης

11 Εφαρμογές της κατευθυνόμενης διάτρησης
Διεύθυνση επικρατούντων ανέμων Πλωτή εξέδρα Υποθαλάσσιος εξοπλισμός Ανεξέλεγκτη ροή πετρελαίου ή αερίου 3300 έως 5000 ft ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΕ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΡΟΗ Επιθυμητή απόσταση < 100 ft Ταμιευτήρας Στεγανό πέτρωμα ** Όρυξη ανακουφιστικής γεώτρησης (relief well) για την αχρήστευση προηγούμενης γεώτρησης, όπου έχει σημειωθεί έκρηξη (blowout)

12 Εφαρμογές της κατευθυνόμενης διάτρησης
Έρευνα περιοχών ευρείας έκτασης *

13 Εφαρμογές της κατευθυνόμενης διάτρησης
* Έρευνα ή/και ανάπτυξη περιοχών ευρείας έκτασης Όρυξη γεώτρησης εκτεταμένης οριζόντιας μετατόπισης κοντά στα όρια του ταμιευτήρα για την ανάπτυξη του κοιτάσματος Όρυξη γεώτρησης εκτεταμένης οριζόντιας μετατόπισης για την έρευνα γειτονικού στόχου

14 Εφαρμογές της κατευθυνόμενης διάτρησης
Ανάπτυξη “οριακών” ή “φτωχών” κοιτασμάτων για αύξηση της παραγωγικότητας και του ποσοστού απόληψης Ειδικές εφαρμογές *

15 Ειδικές εφαρμογές της κατευθυνόμενης διάτρησης
Όρυξη διπλής γεώτρησης (παραγωγής-επανεισαγωγής) για την ανάπτυξη γεωθερμικού ταμιευτήρα Πετρέλαιο Νερό Ρωγματώσεις Ζώνη παραγωγής ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (κρύο νερό) ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ζεστό νερό) ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Όρυξη κεκλιμένης γεώτρησης εκτεταμένης οριζόντιας μετατόπισης σε συνδυασμό με οριζόντια γεώτρηση για την αποφυγή προβλημάτων κατά την παραγωγή (αποφυγή παραγωγής νερού & αύξηση της παραγωγικότητας του κοιτάσματος)

16 Ειδικές εφαρμογές της κατευθυνόμενης διάτρησης
Ραδιενεργά υλικά προς δειγματοληψία όσο το δυνατό ταχύτερα μετά τη δοκιμή Κοιλότητα που δημιουργείται από την κατακρήμνιση του θόλου μετά την ψύξη των πετρωμάτων Ζώνη διάρρηξης μετά τη δοκιμή Άξονας κατακόρυφης σφραγισμένης γεώτρησης για την προετοιμασία της δοκιμής Γεωτρύπανο Όρυξη δειγματοληπτικής γεώτρησης μετά από εκτέλεση υπόγειας πυρηνικής δοκιμής

17 Ειδικές εφαρμογές της κατευθυνόμενης διάτρησης
Όρυξη ομάδας γεωτρήσεων για την εγκατάσταση εξέδρας παραγωγής Παράδειγμα κεκλιμένων γεωτρήσεων από ομάδα γεωτρυπάνων Με ημι-βυθιζόμενη εξέδρα Με εξέδρα τύπου jackup Υποθαλάσσιος εξοπλισμός ΦΑΣΗ 1: Όρυξη γεωτρήσεων ΦΑΣΗ 2: Εγκατάσταση εξέδρας παραγωγής


Κατέβασμα ppt "Κεκλιμένες & Οριζόντιες Γεωτρήσεις (Μέρος 2ο: Τροχιά – Εφαρμογές)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google