Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ

2 Η μέθοδος σαν θεωρία, αναπτύχθηκε για τη μελέτη της δομής της Γης με σεισμολογικά δεδομένα, πολύ πρίν χρησιμοποιηθεί στην Εφαρμοσμένη Γεωφυσική Βασικό πλεονέκτημα της μεθόδου είναι το μικρότερο κόστος σε σχέση με την ανάκλαση και τα σχετικά καλά αποτελέσματα σε περιοχές με κακή μορφολογία Στα μειονεκτήματα της μεθόδου συγκαταλέγονται η μικρότερη ακρίβεια στα αποτελέσματα σε σχέση με την ανάκλαση, η δυσκολία στις μετρήσεις λόγω της μεγάλης απόστασης Πηγής-Γεωφώνων αλλα και οι ανωμαλίες της δομής που μπορούν να κάνουν απαγορευτική τη χρήση της

3 Σεισμική Διάθλαση σε οριζόντια ασυνέχεια
Ακτίνες διάθλασης και μέτωπα κύματος © John F. Hermance

4 Σεισμική Διάθλαση σε οριζόντια ασυνέχεια
Ακτίνες διάθλασης και μέτωπα κύματος

5 Δομή ενός οριζοντίου στρώματος
u0 u1 ic z A B Γ Δ Α’ Πηγή στο «Α» Γεώφωνα στα «Δ» Παραγωγή ελαστικών κυμάτων στο Α σε καθορισμένο χρόνο Ακτίνα μετωπικού κύματος ΑΒΓΔ Διάθλαση υπό την ορική γωνία ι0=ιc Νόμος Snell

6 Μέτρηση χρόνου άφιξης στα Γεώφωνα «Δ»
Καθορισμός χρόνων διαδρομής για κάθε γεώφωνο Κατασκευή Καμπύλων χρόνων διαδρομής για τα διαθλώμενα κύματα Δ t Δc Τi1 1/u0 1/u1 C B O

7 Χρόνος διαδρομής Απευθείας κυμάτων
u0 u1 ic z A B Γ Δ Α’ E Χρόνος διαδρομής Απευθείας κυμάτων Εξίσωση καμπύλης χρόνων διαδρομής (ευθεία ΟC)

8 Χρόνος διαδρομής διαθλώμενων κυμάτων
u0 u1 ic z A B Γ Δ Α’ E Χρόνος διαδρομής διαθλώμενων κυμάτων Δ: Απόσταση Πηγής-Γεωφώνου Νόμος Snell

9 Τι1: Χρόνος Συνάντησης Δ t Δc Τi1 1/u0 1/u1 C B O

10 u0 u1 ic A B Γ Δ Α’ Δ’ z ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ: Πρόσθετος χρόνος για τη διαδρομή ΑΒ ή ΓΔ για να εξισωθεί με τον χρόνο που θα έκανε το κύμα στη διαδρομή Α’Β ή ΓΔ’ με τη (u1)

11 Τ01: Χρόνος Καθυστέρησης
u0 u1 ic A B Γ Δ Α’ Δ’ Τι1: Χρόνος Συνάντησης Τ01: Χρόνος Καθυστέρησης

12 Στον ίδιο χρόνο φτάνουν τα απευθείας και τα διαθλώμενα κύματα
Τι1: Χρόνος Συνάντησης Για Δ=Δc Δ t Δc Τi1 1/u0 1/u1 C B O Στον ίδιο χρόνο φτάνουν τα απευθείας και τα διαθλώμενα κύματα

13 Δομή πολλών οριζοντίων στρωμάτων
z0 z1 z2 z3 Γωνία πρόσπτωσης imn m  στρώμα που βρίσκεται η ακτίνα n  στρώμα που στην πάνω του επιφάνεια διαδίδεται οριζόντια η ακτίνα Νόμος Snell πχ

14 Χρόνοι Καθυστέρησης στους πλάγιους κλάδους
Χρόνος διαδρομής Χρόνος διαδρομής στην προβολή της Δ με umax z0 z1 z2 z3

15 Χρόνοι Καθυστέρησης z0 z1 z2 z3

16 Υπολογισμός πάχους συγκεκριμένου στρώματος “zm” από χρόνο καθυστέρησης
Νόμος Snell zm

17 z0 z1 z2 z3

18 z0 Υπολογισμός του πάχους “z0”
Το Τi1 γνωστό από την εξίσωση καμπύλης χρόνων διαδρομής ή το σχήμα z0

19 z1 Υπολογισμός του πάχους “z1”
Το Τi2 γνωστό από την εξίσωση καμπύλης χρόνων διαδρομής ή το σχήμα z1


Κατέβασμα ppt "ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google