Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΥΔΡΟΦΩΝΑ ΠΥΘΜΕΝΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΥΔΡΟΦΩΝΑ ΠΥΘΜΕΝΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΥΔΡΟΦΩΝΑ ΠΥΘΜΕΝΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ

2 Θεωρείστε μοντέλο ενός στρώματος πάνω απο ημιχώρο
© John F. Hermance September 05, 2002

3 Οργανα παραγωγής και καταγραφής
© John F. Hermance September 05, 2002

4 © John F. Hermance September 05, 2002

5 Δημιουργία πηγής © John F. Hermance September 05, 2002

6 Διάδοση παλμού απευθείας κύματος
© John F. Hermance September 05, 2002

7 Και καταγραφή του © John F. Hermance September 05, 2002

8 Διάδοση παλμού ανακλώμενου κύματος
© John F. Hermance September 05, 2002

9 Ανάκλαση του.... © John F. Hermance September 05, 2002

10 Και καταγραφή του... © John F. Hermance September 05, 2002

11 Ανάκλαση σε οριζόντια επιφάνεια
δt u0 u1 z A K D t0 Δ u0 u1 z A K D t0 Δ u0 u1 z A K D t0 Δ δt δt Διάδοση κυμάτων ανάκλασης Πηγή «Α»  Κ  Γεώφωνο «D»

12 Χρόνος διαδρομής κύματος
Εξίσωση καμπύλης χρόνων διαδρομής (Υπερβολή) Για κατακόρυφη ανάκλαση z u1 u0 Δ=0

13 Σχέση 2ου βαθμού μεταξύ χρόνου «t» και «Δ» [δυσκολία στην επίλυση]

14 Γραμμική σχέση μεταξύ t2 και Δ2
y t2 Δ2 Κλίση της ευθείας y=bx+a

15 Πολυωνυμική Ανάπτυξη και αφαίρεση όρων ανώτερης τάξης
Προσεγγιστική σχέση που χρησιμοποιείται στη σύγχρονη μεθοδολογία

16 t1 Δ2 Δ1 t2 u0 Χρονική απόκλιση (t2-t1) : μια ποσότητα πολύ χρήσιμη στη σεισμική διασκόπηση Κάνοντας χρήση της προσεγγιστικής σχέσης και υπολογίζοντας το χρόνο στα Δ1 και Δ2 Χρονική απόκλιση

17 Τοποθέτηση του ενός γεωφώνου στη πηγή (Δ1=0)
t u0 Τοποθέτηση του ενός γεωφώνου στη πηγή (Δ1=0) ΝΜΟ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ

18 ΝΜΟ ΝΜΟ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ
Αναγνώριση και συσχέτιση κυματομορφών Ανάδειξη κυμάτων ανάκλασης Υπολογισμός ταχύτητας ελαστικών κυμάτων από αναγραφές ανάκλασης

19 Ανακλάσεις σε πολλά στρώματα
z0 z1 zn-1 u0 u1 un-1 wn Hn n: αριθμός στρωμάτων z0-zn-1: πάχη στρωμάτων u0-un-1: ταχύτητες διάδοσης Hn: Βάθος τελευταίας ασυνέχειας Ηn=z0+z1+…+zn-1

20 Χρόνος διαδρομής των κυμάτων ανάκλασης
wn : Η μέση ταχύτητα σε πρώτη προσέγγιση τ: Χρόνος διαδρομής της ακτίνας σε κάθε στρώμα

21 Ακριβέστερος Υπολογισμός της μέσης ταχύτητας (wn)
Dix (1955) t01 t02 t03 Δ t

22 t01 t02 t03 Δ t

23 Γραμμική Σχέση Εκμεταλλευόμαστε τη γραμμική σχέση των (t2) και (Δ2) για να επιλύσουμε πιο εύκολα το πρόβλημα της δομής με κύματα ανάκλασης

24 Το επόμενο βήμα είναι η χαρτογράφηση των ποσοτήτων (Δ2) σε σχέση με τις ποσότητες (t2)
Υπολογισμός κλίσεων Δ2

25 Υπολογίζονται οι ποσότητες
Mετά τον υπολογισμό των ποσοτήτων με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων Υπολογίζονται οι ποσότητες Τελικός υπολογισμός τα βάθη των ασυνεχειών «Η» και οι ταχύτητες «u» με βάση τον τύπο της μέσης ταχύτητας (wn) του Dix (1955)

26 ΝΜΟ Για την περίπτωση των πολλών παράλληλων στρωμάτων
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΝΜΟ Όπου t0n είναι η τομή της καμπύλης χρόνων διαδρομής των ανακλώμενων κυμάτων με τον άξονα των χρόνων (για Δ=0)


Κατέβασμα ppt "ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΥΔΡΟΦΩΝΑ ΠΥΘΜΕΝΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google