Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τεχνικές Καθορισμού Ταχυτήτων Α) Κλασσική μέθοδος μέτρησης ταχύτητας σε πηγάδι-γεώτρηση Ε G X Καταγραφικό z u uiui z u u Μέση ταχύτητα uiui Τμηματική ταχύτητα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τεχνικές Καθορισμού Ταχυτήτων Α) Κλασσική μέθοδος μέτρησης ταχύτητας σε πηγάδι-γεώτρηση Ε G X Καταγραφικό z u uiui z u u Μέση ταχύτητα uiui Τμηματική ταχύτητα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τεχνικές Καθορισμού Ταχυτήτων Α) Κλασσική μέθοδος μέτρησης ταχύτητας σε πηγάδι-γεώτρηση Ε G X Καταγραφικό z u uiui z u u Μέση ταχύτητα uiui Τμηματική ταχύτητα

2 Ε G X Καταγραφικό z t: Χρόνος στην κατακόρυφο «z» t EG : Χρόνος στη διαδρομή EG t m, t n Χρόνοι διαδρομής κατά την κατακόρυφο

3 Ε G X Καταγραφικό z ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Ακριβείς τιμές u & u i MEIONEKTHMATA Δαπανηρή Χρονοβόρα Βλάβες στις γεωτρήσεις

4 B) Συνεχής μέτρηση ταχύτητας σε πηγάδι-γεώτρηση (Velocity logging) A: Πηγή Ελαστικών κυμάτων D 1 & D 2 : Γεώφωνα a : Μεσοδιάστημα Γεωφώνων t D1, t D2 χρόνοι άφιξης στα D 1 και D 2 Tαχύτητα «u» στο περιβάλλον πέτρωμα Καταγραφικό Α D1D1 D2D2 a u

5 Α D1D1 D2D2 a Τελική καταγραφή Αντιστοίχιση με στρωματογραφική στήλη

6 ΠΗΓΗ ΚΑΤΩ ΓΕΩΦΩΝΟ ΠΑΝΩ ΓΕΩΦΩΝΟ Απλή μέτρηση Ρ & S κυμάτων στα δύο γεώφωνα

7 Γ) Μέθοδος [ Δ 2 -t 2 ] Δ2Δ2 DIX (1955) unun HnHn H n-1 Ταχύτητα u n μεταξύ δύο ασυνεχειών

8 Δ) Μέθοδος [ t-δt ] ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ t0t0 t1t1 t2t2 Ακριβής καθορισμός του δt n

9 Διορθώσεις στους χρόνους διαδρομής στην Ανάκλαση Στατικές Διορθώσεις Δυναμικές Διορθώσεις

10 Στατικές Διορθώσεις 1) Διόρθωση λόγω υψομετρικής διαφοράς του προφίλ Πολλές φορές η γραμμή του σεισμικού προφίλ δεν βρίσκεται σε ένα και μοναδικό επίπεδο. Αναγκαία η αναγωγή των χρόνων διαδρομής στο ίδιο υψόμετρο ώστε γεώφωνα και πηγή ελαστικών κυμάτων να θεωρούνται πλέον σε ένα και μοναδικό επίπεδο

11 E h e E h e d Αναγωγή στο ανώτατο επίπεδο του προφίλ Αναγωγή σε τυχαίο επίπεδο του προφίλ

12 2) Διόρθωση λόγω επιφανειακού στρώματος αποσάθρωσης D1D1 D2D2 D3D3 D4D4 u0u0 u1u1 T: Χρόνος Καθυστέρησης κάτω από το γεώφωνο Δt : Διόρθωση που αφαιρείται στους χρόνους διαδρομής για να αντικατασταθεί το αποσαθρωμένο με υλικό του υποβάθρου

13 Χρήση της μεθόδου της διάθλασης με γεώφωνα στα C, D και Ε με τις πηγές ελαστικών κυμάτων εντός του επιφανειακού αποσαθρωμένου CDE u0u0 u1u1 A B S R P QMT Ζητούμενο ο χρόνος διαδρομής από «Ρ» στο «D»

14 Ο χρόνος Τ PD είναι περίπου ο χρόνος διαδρομής του ανακλώμενου μέσα στο αποσαθρωμένο CDE u0u0 u1u1 A B S R P QMT Αν ο χρόνος Τ PD αφαιρεθεί από τον χρόνο διαδρομής του κύματος ανάκλασης τότε η μέτρηση ανάγεται στη βάση του αποσαθρωμένου

15 Δυναμική Διόρθωση Αφαίρεση της Κανονικής Χρονικής Απόκλισης Χρόνοι Διαδρομής Απαραίτητη διαδικασία: Να γίνουν πρώτα οι στατικές διορθώσεις στις αναγραφές του σεισμικού προφίλ

16 Σκοπός της Δυναμικής Διόρθωσης Αναγωγή των χρόνων ανάκλασης στα γεώφωνα “D i ” στην κατακόρυφη ανάκλαση “ΟΚ” Πρόσθεση αναγραφών (σώρευση – stacking) Ανάδειξη κυμάτων ανάκλασης με σαφή και καθαρά πλάτη αυξάνοντας το λόγο S/N

17 Ακρίβεια στον καθορισμό της ταχύτητας “u” Ακρίβεια στην εφαρμογή της Δυναμικής Διόρθωσης Κατάλληλη τιμή της “u” λέγεται ταχύτητα σώρευσης u σ


Κατέβασμα ppt "Τεχνικές Καθορισμού Ταχυτήτων Α) Κλασσική μέθοδος μέτρησης ταχύτητας σε πηγάδι-γεώτρηση Ε G X Καταγραφικό z u uiui z u u Μέση ταχύτητα uiui Τμηματική ταχύτητα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google