Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βιοποικιλότητα και Γεωργία Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014- 2020 και περιοχές Δικτύου Natura 2000 Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Φύσης Τμήμα Περιβάλλοντος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βιοποικιλότητα και Γεωργία Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014- 2020 και περιοχές Δικτύου Natura 2000 Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Φύσης Τμήμα Περιβάλλοντος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βιοποικιλότητα και Γεωργία Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014- 2020 και περιοχές Δικτύου Natura 2000 Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Φύσης Τμήμα Περιβάλλοντος

2 γεωργία άγρια ζωή οικονομία Προϊόντα και υπηρεσίες Υδάτινοι πόροι Δομή και λειτουργίες Αξία της βιοποικιλότητας

3 Βιοποικιλότητα είναι η ποικιλία της ζωής σε όλες τις μορφές, τα επίπεδα και τους συνδυασμούς τους είναι η ποικιλία των ζωντανών οργανισμών (χερσαίων, θαλάσσιων και άλλων υδατικών) και των οικολογικών συμπλεγμάτων που σχηματίζουν

4 Η αξία της βιοποικιλότητας «Yπηρεσίες» των φυσικών οικοσυστημάτων (καθαρισμός του αέρα και του νερού, αποικοδόμηση αποβλήτων, μερική σταθεροποίηση του κλίματος, ανακύκλωση θρεπτικών συστατικών, προστασία από τη διάβρωση, επικονίαση, αισθητική απόλαυση κ.ά.) συνιστούν παράγοντες ιδιαίτερης σημασίας για την επιβίωση των ειδών περιλαμβανομένου του ανθρώπου και την ανάπτυξη των πολιτισμών μας.

5 Η αξία της Βιοποικιλότητας Οι βιολογικοί πόροι και η ποικιλία τους με τα «αγαθά» που εξασφαλίζουν (τροφή, φαρμακευτικές ουσίες, ξυλεία, καύσιμα, βιομηχανικές πρώτες ύλες κ.ά.) Ποικιλότητα ειδών

6 Η αξία της βιοποικιλότητας Γενετική Ποικιλότητα ζώων και φυτών Παραδοσιακές ποικιλίες την γεωργία

7 Αγροτικά συστήματα και βιοποικιλότητα Η εξέλιξη της γεωργίας έχει καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη της βιοποικιλότητας

8 Άνθρωπος – γεωργία – βιοποικιλότητα Οι γεωργικές δραστηριότητες εξελίσσονται μαζί με την άγρια ζωή

9 Η γεωργία επωφελείται από τη βιοποικιλότητα και η βιοποικιλότητα επωφελείται από τη γεωργία - αλληλένδετες διεργασίες (το ισοζύγιο της φύσης)

10 Οικονομικό όφελος Τροφική Αλυσίδα (έλεγχος πληθυσμών) Παράσιτα ελέγχονται από φυσικούς εχθρούς Γεωργία και όφελος – γενετική ποικιλία Επικονιαστές (μέλισσες, πεταλούδες, κολεόπτερα, πουλιά νυχτερίδες

11 Το Δίκτυο Natura 2000 Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Οικολογικών - υιοθέτηση της Οδηγίας των Οικοτόπων (92/43/ΕΟΚ), και Οδηγία των Πτηνών (2009/147/ΕΕ), ακρογωνιαίος λίθο της ευρωπαϊκής πολιτικής για την προστασία του περιβάλλοντος

12 Το Δίκτυο Natura 2000 αποτελείται από: Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)- (92/43/ΕΟΚ) - 40 περιοχές για οικότοπους και είδη (Νομος της Φύσης 153(Ι)/2003) Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)- (2009/147/ΕΕ) - 30 περιοχές για πουλιά (Νόμος για τα άγρια πτηνά 152(Ι)/2003)

13 Αγροτικά Συστήματα και Βιοποικιλότητα και περιοχές Natura 2000 Οι γεωργικές δραστηριότητες και πρακτικές και το αγροτικό περιβάλλον είναι ζωτικό για τη πανίδα και χλωρίδα και εξελίσσονται αλληλένδετα

14 Η διατήρηση κάποιων οικοτόπων και αγροτικών οικοσυστημάτων εξαρτώνται από τη γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες

15 Η μεγάλη ποικιλία του αγροτικού τοπίου συντηρεί μεγάλο αριθμό πανίδας και χλωρίδας και η επιβίωση τους στηρίζεται από την συνέχιση των παραδοσιακών μορφών γεωργίας-κτηνοτροφίας

16 Χερσόνησος Ακάμας – Οικότοπος Προτεραιότητας Αγρωστώδη εξαρτάται από τη βόσκηση (ελεγχόμενη)

17 Η φύση και γεωργία Άγριοι συγγενείς

18 ΠΑΑ 2014-2020 Σύνδεση παραγωγής και επιδοτήσεων Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ): Αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα και υιοθέτηση κανονισμών (ΠΑΑ)– περιβαλλοντική διάσταση γεωργίας

19 Ευρωπαϊκή στρατηγική: γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα και στήριξη γεωργικών πρακτικών για την προστασία του περιβάλλοντος, τη διατήρηση της υπαίθρου και τη διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς της Ευρώπης – Διατήρηση της Γεωργίας

20 Η δυναμική της βλάστησης και του μικροκλίματος και της τοπογραφία έχουν δημιουργήσει ένα ποικίλο μωσαϊκό αγροτικό τοπίο - συμβάλει και στην προστασία της γεωργίας και του περιβάλλοντος (π.χ. φυτοφράχτες και μικροκλίμα)

21 Μωσαϊκό με Βοσκοτόπια (διάφοροι τύποι φυσικών οικοτόπων π.χ. μαζιά) και καλλιέργειες

22 Αμπελώνας και πανευρωπαϊκό μονοπάτι της φύσης

23 Άγρια βλάστηση, ξερολιθιές, σιτηρά, αμπέλια (μεγάλη αξία για τη βιοποικιλότητα)

24 Διατήρηση στοιχείων του τοπίου: διαβιούν αρκετά είδη τα οποία εξαρτώνται από γεωργοκτηνοτροφικά συστήματα

25 Στοιχεία του τοπίου: χώροι διαβίωσης π.χ. Φωλεοποίησης, τροφοληψία κτλ.

26 Διατήρηση υπαίθριου τοπίου: απαραίτητα για τη μετανάστευση, τη γεωγραφική κατανομή και τη γενετική ανταλλαγή άγριων ειδών

27 Κανονισμός ΠΑΑ 2014-2020 Αρ. 30 Μέτρα για διατήρηση οικοτόπων και ειδών μέσα από συνέχιση των γεωργοκτηνοτροφικών πρακτικών

28 Καθορισμός μέτρων για τις προστατευόμες περιοχές – Χερσόνησος Ακάμα Μ 12. Ασυγκόμιστη παραγωγή σε ετήσιες και πολυετείς καλλιέργειες η οποία θα ανέρχεται στο 10% ανά εκμετάλλευση.

29 Μ 12. Διαχείριση βοσκοτόπων και έλεγχος βοσκής (υπερβόσκηση) (Φεβρουάριος – Μάρτιος)

30 Διατήρηση παραδοσιακών δέντρων

31

32 ΠΑΑ 2014-2020 και υποστήριξη παραδοσιακών επαγγελμάτων που δεν πρέπει να χαθούν

33 Το ’νιν αντάν να τρώ’ την γην, τρώει την γην θαρκέται, μα πάντα κείνον τρώεται και κείνον καταλυέται. Σας ευχαριστώ


Κατέβασμα ppt "Βιοποικιλότητα και Γεωργία Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014- 2020 και περιοχές Δικτύου Natura 2000 Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Φύσης Τμήμα Περιβάλλοντος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google