Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ανατομία και Βιομηχανική

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ανατομία και Βιομηχανική"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ανατομία και Βιομηχανική
dsfsf Αυχενική Μοίρα dsfsf dsfsf Ελευθερία Θωμαΐδου, Pt

2 Ανατομία Σπονδυλικών Αρτηριών
Ξεκινούν από την υποκλείδια αρτηρία Τροφοδοτούν το ν. μυελο, μήνιγγες, ν.ρίζες, μυς και αρθρώσεις αυχένα, θώρακα και ώμου ΝΜΣ 2 IST/UH

3 Ανατομία Σπονδυλικών Αρτηριών
Αρτηρίες Η υποκλείδια δίνει τους εξής κλάδους: Καρωτιδικό - Κοινό - έξω - έσω Σπονδυλικό Ενώνονται στον κύκλο (ή εξάγωνο) του Willis ΝΜΣ 2 IST/UH

4 Ανατομία Από την υποκλείδια αρτηρία στον Α6 εγκάρσιο τρήμα, συνεχίζει σε όλα τα τρήματα μέχρι Α1, μετά περνά οριζόντια Α1 στον προμήκη και στη γέφυρα ενώνεται με την άλλη( Βασική αρτηρία) ΝΜΣ 2 IST/UH

5 Ανατομία Σπονδυλικών Αρτηριών
Η βασική αρτηρία αιματώνει: Προμήκη, παρεγκεφαλίδα, αιθουσαίο σύστημα ΝΜΣ 2 IST/UH

6 Ανατομία Σπονδυλικών Αρτηριών
ΝΜΣ 2 IST/UH

7 Σπονδυλική Αρτηρία Κατά τη Στροφή
Στις μοίρες στροφή η αντίθετη αρτηρία διατείνεται( μειώνεται η ροή) Στις 4 μοίρες στροφή υπολειτουργεί η ομόπλευρη αρτηρία Σπονδυλική Αρτηρία Κατά τη Στροφή ΝΜΣ 2 IST/UH

8 Ανατομία Αρτηριών 3 στιβάδες ΝΜΣ 2 IST/UH

9 Αθηροσκλήρυνση Επηρεάζει την έσω στοιβάδα των αρτηριών
Εγκατάσταση λιπώδους υλικού Γνωστό ως πλάκα που ελαττώνει την αιματική ροή Εν δυνάμει, μπορεί να αποφράξει την αρτηρία Arteries often become leathery and rigid. When that happens, blood may flow less easily through the arteries. The hardening of arteries is called arteriosclerosis. Many factors can cause arteriosclerosis. Normal aging, high blood pressure, and certain diseases, such as diabetes (see diabetes mellitus entry), are common causes of arteriosclerosis. Atherosclerosis is a special form of arteriosclerosis. In atherosclerosis, only the inner lining of the artery is affected. Fatty materials deposit on the lining of the artery, forming a larger and larger mass. The mass is usually called a plaque (pronounced PLAK). It becomes more and more difficult for blood to flow through the artery. Eventually the artery may close completely. The formation of a plaque in an artery can lead to a number of cardiovascular (heart and blood vessel) problems. If the plaque forms in an artery that leads to the heart, it may block the flow of blood to the heart, and a heart attack may occur. If the plaque occurs in an artery that leads from the heart, it may prevent the brain from getting the blood and oxygen it needs. The result is a stroke (see stroke entry). The plaque may also break off from the artery wall and travel through the bloodstream. It may then block an artery somewhere else in the body, a process known as thrombosis. A thrombosis that blocks an artery in the heart produces a condition known as a coronary thrombosis. ΝΜΣ 2 IST/UH

10 ΝΜΣ 2 IST/UH

11 Τραυματισμός Αρτηρίας
Φλεγμονή Μακροφάγα Ερυθρά αιμοσφαίρια Αύξηση της πηκτικότητας ΝΜΣ 2 IST/UH

12 Δημιουργία Θρόμβου Τραυματισμός ενδοθηλίου Τροποποιημένη αιματική ροή
Αθήρωμα / Φλεγμονή Τροποποιημένη αιματική ροή Τροποποιημένη αιματική σύνθεση Αλλαγές στην πηκτικότητα του αίματος μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία θρόμβου Factors that may contribute to this process are endothelial damage – consisting of atheroma formation and or inflammation due to blood vessel wall damage. Altered blood flow, due the atheroma and or other causes such as heart disease, altered blood pressure, and altered blood composition, that may lead to changes / increases in coagulation, are all factors that can lead to or increase the potential for thrombus formation. ΝΜΣ 2 IST/UH

13 Δημιουργία Εμβόλου Τμήμα του θρόμβου μπορεί να αποσπαστεί και να πάει να φράξει: Καρδιά Πνεύμονες Εγκέφαλο ΝΜΣ 2 IST/UH

14 Παράγοντες Κινδύνου Αθηροσκλήρυνσης
Κυριότεροι Παράγοντες Υπέρταση ΑΠ >140/90 mmHg Υπερχοληστεριναιμία Υπερλιπιδαιμία Διαβήτης Οικογενειακό ιστορικό εμφράγματος / στηθάγχης / Πρόσκαιρο εγκεφαλικό / αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο / περιφερική αγγειοπάθεια Καπνιστής ΔΜΣ >30 ΝΜΣ 2 IST/UH

15 Παράγοντες Κινδύνου Αθηροσκλήρυνσης
Δευτερεύοντες παράγοντες (ανεπάρκεια βιταμίνης Β12) Λήψη οιστρογονούχων αντισυλληπτικών φλεγμονές Κακή διατροφή Ρευματοειδής αρθρίτιδα και άλλες νόσοι του κολλαγόνου Διαταραχές πηκτικότητας ΝΜΣ 2 IST/UH

16 Αυχενική Αθηροσκλήρωση
Στις σπονδυλικές αρτηρίες, αθηρωματικές πλάκες σχηματίζονται συνήθως είτε στα ανώτερα επίπεδα, είτε στην είσοδο της αρτηρίας μέσα στα εγκάρσια τρήματα (Α6) Στις καρωτίδες, πλάκες δημιουργούνται συνήθως στη διχοτόμηση τους στο μέσο με κατώτερο τμήμα της ΑΜΣΣ Πιο συχνά εμφανίζονται πλάκες στις καρωτίδες παρά στις σπονδυλικές (Kerry at al 2005) ΝΜΣ 2 IST/UH

17 Κίνδυνος Επιπλοκών Manual Therapy
Από μια ανασκόπηση της αρθρογραφίας ( ) εμφανίστηκαν 42 συμβάντα /έτος (Kerry et al 2005) Άλλη ανασκόπηση έδειξε πως δεν δηλώνονται τα περιστατικά (Ernst 2004) Συμπερασματικά: Αξίζει όμως να σημειωθεί πως υπάρχουν πιθανές επιπλοκές κατά την αυχενική θεραπεία ΝΜΣ 2 IST/UH

18 Βραχιόνιο πλέγμα- μέσο, κερκιδικό, Ωλένιο
UH/AM/SCR/NMS2/Nerve Anatomy/2008

19 Έξω ( από πρόσθιους κλάδους άνω και μέσου πρωτευόντων)
5 Ρίζες Πρόσθιοι κλάδοι Α4-Θ1 3 Πρωτεύοντα στελέχη Άνω (Α4-Α6) Μέσο(Α7) Δίνουν πρόσθιο και οπίσθιο κλάδο! Κάτω (Α8,- Θ1) 3 Δευτερεύοντα στελέχη Έξω ( από πρόσθιους κλάδους άνω και μέσου πρωτευόντων) Έσω(από πρόσθιους κλάδους του κάτω πρωτεύοντος) Ραχιαίο( Από τους οπίσθιους κλάδους και των τριών στελεχών) Νεύρα Μυοδερματικό (Έξω δευτερεύων στέλεχος Μέσο (από έξω και έσω) Κερκιδικό (ραχιαίο δευτερεύων) Ωλένιο (Έσω) IST/UH NMΣ2

20 Μύες στην ΑΜΣΣ Κάμψη κεφαλής Πρόσθιος ορθός κεφαλικός
Πλάγιος ορθός κεφαλικός Μακρός ή επιμήκης κεφαλικός(τραχηλικός) Κάμψη αυχένα Πρόσθιος σκαληνός Μέσος σκαληνός Οπίσθιος σκαληνός Στερνοκλειδομαστοειδής

21 Στερνοκλειδομαστοειδής
Έκφυση : Στερνική μοίρα: λαβή του στέρνου( άνω πρόσθια) Κλειδική μοίρα: κλείδα( πρόσθια άνω επιφάνεια Κατάφυση: μαστοειδής απόφυση και ινιακό οστό( άνω αυχενική γραμμή) Νεύρωση : παραπληρωματικό νεύρο Λειτουργία: κάμψη , πλάγια κάμψη στροφή

22 Σκαληνοί IST/UH NMΣ2

23 Μύες Πρόσθιος σκαληνός Έκφυση: Εγκ.Απ. Α3-Α6
Κατάφυση: έσω & άνω επιφάνεια 1ης πλευράς Νεύρωση: πρόσθιοι κλάδοι Α4-Α6 Λειτουργία: κάμψη, ομόπλευρη πλάγια κάμψη, αντίθετη στροφή IST/UH NMΣ2

24 Μύες Μέσος σκαληνός Έκφυση: Εγκ. Απ. Α1-Α7
Κατάφυση: έσω επιφάνεια 1ης πλευράς Νεύρωση: πρόσθιοι κλάδοι Α3-Α8 Λειτουργία: πλάγια κάμψη IST/UH NMΣ2

25 Μύες Οπίσθιος Σκαληνός Έκφυση: Εγκ. Απ. Α4-Α6
Κατάφυση: έξω επιφάνεια 2ης πλευράς Νεύρωση: πρόσθιοι κλάδοι Α5-Α7 Λειτουργία: πλάγια κάμψη IST/UH NMΣ2

26 Μύες Ανελκτήρας της ωμοπλάτης: Έκφυση: Εγκ. Απ Α1-Α4
Κατάφυση: άνω έσω γωνία ωμοπλάτης Νεύρωση: κλάδοι Α3-Α4 και από το ραχιαίο νεύρο της ωμοπλάτης Λειτουργία: ανάσπαση, προσαγωγή σταθεροποίηση ωμοπλάτης, έκταση/πλάγια κάμψη κεφαλής

27 Ανελκτήρας Ωμοπλάτης IST/UH NMΣ2

28 Τραπεζοειδής Ε: Θ12-Α7, αυχενικός σύνδεσμός, ινιακό όγκωμα, άνω αυχενική γραμμή Κ: Άκανθα, ακρώμιο, κλείδα Δ: Ανύψωση, κατάσπαση, στροφή ωμοπλάτης Ν: παραπληρωματικό AM/UH/shoulder/2006-7

29 Πρόσθιοι Αυχενικοί Mύες
Μακρός τραχηλικός Καμπτήρας (τραυματίζεται σε whiplash) Κάτω έξω σκέλος Έκφ.: σώματα Θ1-Θ3 Καταφ.: Εγκ. Απ. Α5-6 Nεύρ.: Πρόσθιοι κλάδοι Α5-6 Άνω έξω σκέλος Έκφ.: Εγκ. Απ. Α3-5 Καταφ.: προσθιοπλάγια επιφ. Α1 Nεύρ.: πρόσθιοι κλάδοι Α2-4 Έσω σκέλος Εκφ.: Σώματα Α5-Θ3 Καταφ: Σώματα Α2-4 Nεύρ: πρόσθιοι κλάδοι Α2-6 IST/UH NMΣ2

30 Πρόσθιοι Αυχενικοί Μύες
Πρόσθιος ορθός κεφαλικός Εκφ.: έξω πλάϊ και εγκ. Απ. Α1 Καταφ.: Ινιακό, δίπλα στην κατάφυση του μακρού κεφαλικού Νεύρ.: Πρόσθιοι κλάδοι Α1-2 Λειτ.: κάμψη κεφαλής IST/UH NMΣ2

31 Πρόσθιοι Αυχενικοί Μύες
Έξω( οπίσθιος) ορθός κεφαλικός Εκφ.: Εγκ. απ. Α1 Καταφ.: Ινιακό Νεύρωση: Πρόσθιοι κλάδοι Α1-2 Λειτ: πλάγια κάμψη, κάμψη κεφαλής IST/UH NMΣ2

32 Έκταση κεφαλής Μείζων και έλασσων οπίσθιος κεφαλικός Μήκιστος κεφαλικός Ημιακανθώδης κεφαλικός Σπληνοειδής κεφαλικός Άνω και κάτω λοξός κεφαλικός Έκταση αυχένα Μήκιστος αυχενικός Ημιακανθώδης αυχενικός Λαγονοπλευρικός Σπληνοειδής αυχενικός

33 Οπίσθιοι Αυχενικοί Mύες
Μείζων οπίσθιος ορθός κεφαλικός Εκφ.: Ακανθ. Αποφ. Α2 Καταφ.: κάτω αυχενική γραμμή Νευρ.: οπ. κλάδος Α1 Λειτ.: έκταση κεφαλής Ελάσσων οπίσθιος ορθός κεφαλικός Εκφ.: οπίσθιο φύμα Α1 Καταφ.: μέση κάτω αυχενική γραμμή Νευρ.: οπίσθιοι κλάδοι Α1 E M IST/UH NMΣ2


Κατέβασμα ppt "Ανατομία και Βιομηχανική"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google