Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ACLS History e-book project Ζήσου Γεωργία Λάζαρη Μαύρα Ρίζου Κατερίνα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ACLS History e-book project Ζήσου Γεωργία Λάζαρη Μαύρα Ρίζου Κατερίνα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ACLS History e-book project Ζήσου Γεωργία Λάζαρη Μαύρα Ρίζου Κατερίνα

2 Λίγα λόγια για το πρόγραμμα Το πρόγραμμα Ηλεκτρονικών βιβλίων Ιστορίας (ΗΕΒ) του ACLS είναι μια συλλογή που περιέχει περισσότερα από 1000 βιβλία στον τομέα της Ιστορίας, τα οποία συνίστανται και εξετάζονται από ιστορικούς και παρέχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους χρήστες. Το πρόγραμμα Ηλεκτρονικών βιβλίων Ιστορίας (ΗΕΒ) του ACLS είναι μια συλλογή που περιέχει περισσότερα από 1000 βιβλία στον τομέα της Ιστορίας, τα οποία συνίστανται και εξετάζονται από ιστορικούς και παρέχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους χρήστες. Σκοπός: είναι να βοηθήσει τους μελετητές στην ηλεκτρονική δημοσίευση των υψηλής ποιότητας εργασιών στην Ιστορία. Σκοπός: είναι να βοηθήσει τους μελετητές στην ηλεκτρονική δημοσίευση των υψηλής ποιότητας εργασιών στην Ιστορία.

3 Στόχοι του προγράμματος 1/2 Ενθάρρυνση των ιστορικών να σχεδιάσουν και να γράψουν ηλεκτρονικά βιβλία. Ενθάρρυνση των ιστορικών να σχεδιάσουν και να γράψουν ηλεκτρονικά βιβλία. Ενθάρρυνση των ακαδημαϊκών εκδόσεων για την εξέταση, την ανάπτυξη και τον πειραματισμό στην ηλεκτρονική δημοσίευση. Ενθάρρυνση των ακαδημαϊκών εκδόσεων για την εξέταση, την ανάπτυξη και τον πειραματισμό στην ηλεκτρονική δημοσίευση. Βελτίωση της παραγωγής και μείωση του κόστους. Βελτίωση της παραγωγής και μείωση του κόστους. Ανάπτυξη της υποδομής για την αρχειοθέτηση κειμένων για μελέτη για τη μακροπρόθεσμη χρήση τους. Ανάπτυξη της υποδομής για την αρχειοθέτηση κειμένων για μελέτη για τη μακροπρόθεσμη χρήση τους.

4 Στόχοι του προγράμματος 2/2 Συνεργασία με ειδικούς για να εξασφαλιστεί ότι η εμπορευματοποίηση των πνευματικών αγαθών δεν εμποδίζει τη νόμιμη χρήση. Συνεργασία με ειδικούς για να εξασφαλιστεί ότι η εμπορευματοποίηση των πνευματικών αγαθών δεν εμποδίζει τη νόμιμη χρήση. Συνεργασία με ακαδημαϊκά περιοδικά και υψηλής μόρφωσης κοινωνίες για σωστή αναθεώρηση και προώθηση των ιστορικών ηλεκτρονικών βιβλίων. Συνεργασία με ακαδημαϊκά περιοδικά και υψηλής μόρφωσης κοινωνίες για σωστή αναθεώρηση και προώθηση των ιστορικών ηλεκτρονικών βιβλίων. Ενθάρρυνση των βιβλιοθηκών για αγορά και χρήση των ιστορικών εργασιών από ηλεκτρονικές συλλογές του. Ενθάρρυνση των βιβλιοθηκών για αγορά και χρήση των ιστορικών εργασιών από ηλεκτρονικές συλλογές του. Προώθηση των ηλεκτρονικών βιβλίων στους ιστορικούς κύκλους για την ενημέρωση τους και την αποδοχή τους. Προώθηση των ηλεκτρονικών βιβλίων στους ιστορικούς κύκλους για την ενημέρωση τους και την αποδοχή τους.

5 Οφέλη του προγράμματος Μια περιεκτική αναθεωρημένη συλλογή Μια περιεκτική αναθεωρημένη συλλογή Πλήρες κείμενο Πλήρες κείμενο Πλήρως ενσωματωμένο, cross-searchable σχήμα Πλήρως ενσωματωμένο, cross-searchable σχήμα Παγκόσμια και 24ώρη πρόσβαση σε όλα τα μέλη της Παν/μιακής κοινότητας Παγκόσμια και 24ώρη πρόσβαση σε όλα τα μέλη της Παν/μιακής κοινότητας Απεριόριστη χρήση Απεριόριστη χρήση Ακριβή αποτελέσματα αναζήτησης Ακριβή αποτελέσματα αναζήτησης Έγγραφα Marc και στατιστικές για χρήση Έγγραφα Marc και στατιστικές για χρήση

6 Περιγραφή του προγράμματος 1/2 Print-on- Demand: Πρόσφατη τεχνολογία Print-on- Demand: Πρόσφατη τεχνολογία Δύο τύποι παραγωγής προτύπων σχετικά με το POD: Δύο τύποι παραγωγής προτύπων σχετικά με το POD: α) παραγωγή ενός αντιγράφου τη φορά μέσω ποικίλων τρόπων κατασκευής (true POD) α) παραγωγή ενός αντιγράφου τη φορά μέσω ποικίλων τρόπων κατασκευής (true POD) β) τη σύντομη παραγωγή ενός τίτλου (short-Run-digital Production) β) τη σύντομη παραγωγή ενός τίτλου (short-Run-digital Production) Και οι δύο υιοθετούν παρόμοιες ψηφιακές διαδικασίες εκτύπωσης. Και οι δύο υιοθετούν παρόμοιες ψηφιακές διαδικασίες εκτύπωσης.

7 Περιγραφή του προγράμματος 1/2 Το πρόγραμμα ενσωματώνει δυο διαφορετικούς τύπους ηλεκτρονικών βιβλίων: Το πρόγραμμα ενσωματώνει δυο διαφορετικούς τύπους ηλεκτρονικών βιβλίων: α) τους νέους XML κωδικοποιημένους τίτλους α) τους νέους XML κωδικοποιημένους τίτλους β) τις ανιχνευμένες page-image εκδόσεις των ήδη δημοσιευμένων τίτλων β) τις ανιχνευμένες page-image εκδόσεις των ήδη δημοσιευμένων τίτλων

8 Αμερικανικό Συμβούλιο Προηγμένων κοινωνιών(ACLS) To ACLS ιδρύθηκε το 1919 To ACLS ιδρύθηκε το 1919 Στόχος: η συνεργασία μέσω της έρευνας και της δημοσίευσης στους τομείς της Αρχαιολογίας, Ιστορίας και Κοινωνικών-Πολιτικών επιστημών Στόχος: η συνεργασία μέσω της έρευνας και της δημοσίευσης στους τομείς της Αρχαιολογίας, Ιστορίας και Κοινωνικών-Πολιτικών επιστημών Αριθμεί 68 μέλη Αριθμεί 68 μέλη Αποστολή: να προάγει τις ανθρωπιστικές επιστήμες και να ενισχύει τις σχέσεις των μελών των κοινωνιών. Αποστολή: να προάγει τις ανθρωπιστικές επιστήμες και να ενισχύει τις σχέσεις των μελών των κοινωνιών.

9 Συμβουλευτική Επιτροπή του ΗΕΒ Το ACLS έχει ιδρύσει μια Πολιτική Συμβουλευτική επιτροπή(Policy Advisory Board) για να παρέχει μια πολιτική για το πρόγραμμα και να συμβουλεύει τους διευθυντές προγράμματος. Το ACLS έχει ιδρύσει μια Πολιτική Συμβουλευτική επιτροπή(Policy Advisory Board) για να παρέχει μια πολιτική για το πρόγραμμα και να συμβουλεύει τους διευθυντές προγράμματος. Το κέντρο της επιτροπής εδρεύει στη Νέα Υόρκη Το κέντρο της επιτροπής εδρεύει στη Νέα Υόρκη Το κέντρο της επιτροπής συνεργάζεται με το SPO(Scholarly Publishing Office) για να αναπτύξει πρότυπα μορφοποίησης. Το κέντρο της επιτροπής συνεργάζεται με το SPO(Scholarly Publishing Office) για να αναπτύξει πρότυπα μορφοποίησης. Το SPO είναι το προηγμένο γραφείο δημοσίευσης του Παν/μίου του Michigan, δημιουργεί πρότυπα ηλεκτρονικών βιβλίων και οδηγούς για τους συγγραφείς και τον τύπο. Το SPO είναι το προηγμένο γραφείο δημοσίευσης του Παν/μίου του Michigan, δημιουργεί πρότυπα ηλεκτρονικών βιβλίων και οδηγούς για τους συγγραφείς και τον τύπο.

10 Συμβατικές ρυθμίσεις Ηλεκτρονικά δικαιώματα: στο νέο ηλεκτρονικό περιβάλλον δημοσίευσης έχουμε τα ηλεκτρονικά δικαιώματα, τα οποία έχει ο συγγραφέας και μπορεί να χορηγήσει αυτά σε κάποιο οργανισμό, στην περίπτωση μας στο ACLS. Ηλεκτρονικά δικαιώματα: στο νέο ηλεκτρονικό περιβάλλον δημοσίευσης έχουμε τα ηλεκτρονικά δικαιώματα, τα οποία έχει ο συγγραφέας και μπορεί να χορηγήσει αυτά σε κάποιο οργανισμό, στην περίπτωση μας στο ACLS. Πνευματικά δικαιώματα και νόμιμη χρήση: Το HEB του ACLS σημειώνει ότι η άσκηση της νόμιμης χρήσης είναι η ευθύνη του μεμονωμένου μελετητή.Κανένας εκδότης, συντάκτης, πανεπιστήμιο ή βιβλιοθήκη δεν μπορεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα για κάποιον. Συγκεκριμένες νομικές αποφάσεις αναφέρονται στα ζητήματα των πνευματικών δικαιωμάτων. Πνευματικά δικαιώματα και νόμιμη χρήση: Το HEB του ACLS σημειώνει ότι η άσκηση της νόμιμης χρήσης είναι η ευθύνη του μεμονωμένου μελετητή.Κανένας εκδότης, συντάκτης, πανεπιστήμιο ή βιβλιοθήκη δεν μπορεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα για κάποιον. Συγκεκριμένες νομικές αποφάσεις αναφέρονται στα ζητήματα των πνευματικών δικαιωμάτων.

11 Πλοήγηση στη σελίδα του HEB Η σελίδα παρέχει δύο γενικές ράβδους εργαλείων: Η σελίδα παρέχει δύο γενικές ράβδους εργαλείων: α) την Collection Toolbar, ράβδος εργαλείων συλλογής α) την Collection Toolbar, ράβδος εργαλείων συλλογής β) την Title Toolbar, που είναι η ράβδος εργαλείων για τους τίτλους β) την Title Toolbar, που είναι η ράβδος εργαλείων για τους τίτλους

12 Τύποι Browse και Search 1/2 Με το browse παρουσιάζεται μια λίστα από όλα τα διαθέσιμα βιβλία και μπορούμε να τα αναζητήσουμε με τους εξής τρόπους: Με το browse παρουσιάζεται μια λίστα από όλα τα διαθέσιμα βιβλία και μπορούμε να τα αναζητήσουμε με τους εξής τρόπους: -browse by author, αναζήτηση κατά συγγραφέα -browse by author, αναζήτηση κατά συγγραφέα -browse by subject, αναζήτηση κατά θέμα -browse by subject, αναζήτηση κατά θέμα -browse headings, αναζήτηση κατά θεματικές επικεφαλίδες -browse headings, αναζήτηση κατά θεματικές επικεφαλίδες

13 Τύποι Browse και Search 2/2 Search: έχουμε τις εξής κατηγορίες Search: έχουμε τις εξής κατηγορίες -simple search, απλή αναζήτηση -simple search, απλή αναζήτηση -advanced search, προχωρημένη αναζήτηση -advanced search, προχωρημένη αναζήτηση -Boolean search, αναζήτηση με τους όρους (and,or,not) -Boolean search, αναζήτηση με τους όρους (and,or,not) -proximity search, αναζήτηση εγγύτητας -proximity search, αναζήτηση εγγύτητας -bibliographic search, βιβλιογραφική αναζήτηση -bibliographic search, βιβλιογραφική αναζήτηση

14 Χρήση του HEB μέσω συνδρομών Η πρόσβαση και η χρήση του HEB παρέχεται με πληρωμένη συνδρομή μέσω άδειας σε εξουσιοδοτημένους χρήστες και αυτούς που συνδέονται με τον κάτοχο αδείας(σπουδαστές, σχολή, μέλη ή υπάλληλοι). Η πρόσβαση και η χρήση του HEB παρέχεται με πληρωμένη συνδρομή μέσω άδειας σε εξουσιοδοτημένους χρήστες και αυτούς που συνδέονται με τον κάτοχο αδείας(σπουδαστές, σχολή, μέλη ή υπάλληλοι). Το περιεχόμενο του HEB αποτελείται από όλα τα βιβλία που περιέχονται στο πρόγραμμα. Κατάλογος βιβλίων παρέχεται στη διεύθυνση:http:www.historybook.org/titlelist.html Το περιεχόμενο του HEB αποτελείται από όλα τα βιβλία που περιέχονται στο πρόγραμμα. Κατάλογος βιβλίων παρέχεται στη διεύθυνση:http:www.historybook.org/titlelist.html Ο κάτοχος αδείας δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το υλικό για εμπορικούς σκοπούς ούτε να τροποποιήσει οποιοδήποτε πνευματικό δικαίωμα. Ο κάτοχος αδείας δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το υλικό για εμπορικούς σκοπούς ούτε να τροποποιήσει οποιοδήποτε πνευματικό δικαίωμα.

15 Τέλος παρουσίασης Ευχαριστούμε πολύ!!!


Κατέβασμα ppt "ACLS History e-book project Ζήσου Γεωργία Λάζαρη Μαύρα Ρίζου Κατερίνα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google