Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«Διαμορφώνοντας μια στρατηγική για το ηλεκτρονικό βιβλίο» Γεροδήμου Βασιλική Β2001022 Μπάρκα Μαρία Β2001037.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«Διαμορφώνοντας μια στρατηγική για το ηλεκτρονικό βιβλίο» Γεροδήμου Βασιλική Β2001022 Μπάρκα Μαρία Β2001037."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «Διαμορφώνοντας μια στρατηγική για το ηλεκτρονικό βιβλίο» Γεροδήμου Βασιλική Β2001022 Μπάρκα Μαρία Β2001037

2 Περίληψη Η παραγωγή, αποθήκευση, δημοσίευση και διακίνηση βιβλίων σε ηλεκτρονική μορφή, αποτελεί την κυρίαρχη σύγχρονη πραγματικότητα στον ραγδαία εξελισσόμενο τομέα της ηλεκτρονικής δημοσίευσης. Ωστόσο, τα σημάδια των προβλημάτων που μπορεί να προκαλέσει η ηλεκτρονική δημοσίευση έχουν αρχίσει να γίνονται ήδη ορατά. Για να μπορέσουν τα μειονεκτήματα αυτά να ελαχιστοποιηθούν, η ομάδα εργασίας JISC (Joint Information Systems Committee), εκπόνησε μια εργασία με σκοπό τη διαμόρφωση μιας κοινά αποδεκτής στρατηγικής σχετικά με τη διαχείριση των ηλεκτρονικών βιβλίων.

3 Η εταιρεία JISC (Joint Information Systems Committee) Συνεργάζεται με την ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση του Ηνωμένου Βασιλείου, παρέχοντας στρατηγική καθοδήγηση και συμβουλές ούτως ώστε να υποστηριχθούν η διδασκαλία, η επιμόρφωση και η έρευνα. Χορηγεί μια επικεντρωμένη και συνεργατική καθοδήγηση για την ανάπτυξη της υποδομής και της απασχόλησης, με βάση τη διαμόρφωση μιας πενταετούς στρατηγικής.

4 Στόχοι της ομάδας εργασίας ηλεκτρονικών βιβλίων Να ελέγξει τη βιομηχανία ηλεκτρονικών βιβλίων παγκοσμίως και να επηρεάσει την ανάπτυξή της προς όφελος της ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Να εξασφαλίσει την οικονομικώς αποδοτική πρόσβαση σε μια περιεκτική και εξειδικευμένη συλλογή ηλεκτρονικών βιβλίων για τα πανεπιστήμια και τα κολέγια Να επιτύχει υποφερτά οικονομικά πρότυπα για τα ηλεκτρονικά βιβλία

5 Στόχοι της ομάδας εργασίας ηλεκτρονικών βιβλίων Να αξιολογήσει τον αντίκτυπο του νέου υλικού και του λογισμικού, τα αναδυόμενα πρότυπα ηλεκτρονικών βιβλίων και τα ψηφιακά δικαιώματα Να ενθαρρύνει την επιλογή της ηλεκτρονικής δημοσίευσης για τους συντάκτες διατηρώντας ταυτόχρονα μια ρεαλιστική άποψη της νέας τεχνολογίας Να λάβει μια ισορροπημένη άποψη του ρόλου των ηλεκτρονικών βιβλίων και να καταλάβει πώς μπορούν να ενσωματωθούν αποτελεσματικά στην εκμάθηση και την έρευνα.

6 Επισκόπηση βιομηχανίας Για να σχεδιάσει την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού βιβλίου η βιομηχανία παρέχει ένα σύνθετο και ενδιαφέρον μίγμα παραδοσιακού και νέου, ενώ έχει δοκιμάσει πολλές από τις διακυμάνσεις και φάσεις της επανάστασης του Ίντερνετ (.com Revolution)

7 Η διακίνηση και ο ρόλος των μεσαζόντων Οι εκδότες και οι μεσάζοντες ξανασκέφτονται τους διαύλους διακίνησης για το ηλεκτρονικό περιβάλλον, που κυμαίνεται από μια άμεση σχέση εκδότη- αναγνωστών ως μια σύνθετη αλυσίδα που περιλαμβάνει πολλούς μεσάζοντες.

8 Η διακίνηση και ο ρόλος των μεσαζόντων Οι μεσάζοντες αυτοί είναι: Ανεξάρτητος εκδότης: Προθυμία για απευθείας παροχή σε ανεξάρτητα προϊόντα, όπου υπάρχει μια σημαντική μάζα υλικού (π.χ αναφορά εργασίας) Επιχειρήσεις διακίνησης: Αυτοί οι «ψηφιακοί διανομείς» δημιουργούν μια αποθήκη περιεχομένων και την εξάγουν με ποικίλα formats. Μπορεί χαρακτηριστικά να είναι αρμόδιοι για την προετοιμασία και τη διατήρηση των ηλεκτρονικών εκδόσεων ενός βιβλίου ή για το χειρισμό των αγορών ηλεκτρονικών βιβλίων που κατευθύνονται μέσω του κεντρικού υπολογιστή του εκδότη.

9 Η διακίνηση και ο ρόλος των μεσαζόντων Συνεργατικές Εταιρείες: οφείλουν να επιλέξουν τα σωστά βιβλία που θα περιλάβουν στη βάση δεδομένων τους για ψηφιακή αναλογική μεταλλαγή (ψηφιοποίηση). Από άποψη ηλεκτρονικού περιεχομένου χτίζουν συλλογές που περιλαμβάνουν όχι μόνο βιβλία, αλλά περιοδικά και άλλο ψηφιακό υλικό.

10 Η διακίνηση και ο ρόλος των μεσαζόντων Εκτύπωση κατ’ απαίτηση (Print-On-Demand): Πλεονέκτημα: διατήρηση των πωλούμενων σε χαμηλή τιμή βιβλίων σε έντυπη μορφή για μια πιο μεγάλη περίοδο. Μειονέκτημα: το κόστος και ο χρόνος της εκτύπωσης ενός ολόκληρου βιβλίου. Η εκτύπωση κατ’ απαίτηση προβλέπεται να μειωθεί καθώς οι άνθρωποι εξοικειώνονται με το λογισμικό των ηλεκτρονικών βιβλίων.

11 Η διακίνηση και ο ρόλος των μεσαζόντων Βιβλιοπώλες: Τα βιβλιοπωλεία έχουν αρχίσει πλέον να βάζουν τους καταλόγους ανάγνωσης στον Ιστό, ενώ ο ανταγωνισμός τιμών έχει γίνει ένας σημαντικός παράγοντας για τις πωλήσεις βιβλίων. Προμηθευτές βιβλιοθηκών: Ο ρόλος τους φαίνεται ασαφής μέχρι τώρα καθώς υιοθετούν μια “wait and see” πολιτική.

12 Η διακίνηση και ο ρόλος των μεσαζόντων Η διανομή DNER και ηλεκτρονικών βιβλίων: Μέσω αυτής γίνεται προσπάθεια να αναπτυχθούν άμεσες σχέσεις με τους εκδότες και το υλικό πρόσβασης μέσω αυτών και προσπάθεια να διαμορφωθούν συνεργασίες με άλλους συμμέτοχους στην αλυσίδα διανομής για να διευκολυνθεί η πρόσβαση στο περιεχόμενο.

13 Οικονομική επισκόπηση Τα ηλεκτρονικά βιβλία έχουν επιπτώσεις στις αποφάσεις και τη μεταχείριση της αγοράς μεταξύ των τελικών χρηστών, των βιβλιοθηκών και των βιβλιοπωλών. Έτσι, οι κύριες οικονομικές ερωτήσεις σχετικά με τα ηλεκτρονικά βιβλία είναι οι ακόλουθες: 1.Μπορεί ένα ηλεκτρονικό βιβλίο να δανείζεται ή να δίνεται σε κάποιον άλλο; 2.Είστε κάτοχος ενός ηλεκτρονικού βιβλίου ή έχετε απλώς πρόσβαση σε αυτό;

14 Οικονομική επισκόπηση 3.Μπορείτε να αντιγράψετε ένα ηλεκτρονικό βιβλίο για ιδιωτική χρήση; 4.Λαμβάνετε τα ηλεκτρονικά βιβλία σε «pay-per- view» βάση ή σε μια διαρκή άδεια να τα βλέπετε; 5.Οι λειτουργίες διαδανεισμού μεταξύ βιβλιοθηκών συντηρούνται;

15 Οικονομική επισκόπηση Όλα αυτά τα ερωτήματα έχουν σχέση με τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται σχετικά με την πληρωμή των υπηρεσιών, τις βιβλιοθήκες και τα οικονομικά τους, τις διεθνείς εταιρικές συνεργασίες και τις συνεργασίες αποκτήσεων, καθώς και του DNER και των οικονομικών προτύπων

16 Στρατηγική marketing Καθορίζει το ρόλο όλων των εμπλεκομένων στην προώθηση των ηλεκτρονικών βιβλίων. Μέσα στα πλαίσια ανάπτυξής της δίνεται έμφαση στα εξής: 1.Αξιοποίηση των ηλεκτρονικών βιβλίων 2.Μελέτες χρηστών

17 Ο αντίκτυπος της τεχνολογίας στη συγγραφή Η πρόκληση για τα ηλεκτρονικά βιβλία είναι να παραχθεί το περιεχόμενο που εκμεταλλεύεται το ηλεκτρονικό περιβάλλον και ενισχύει την εμπειρία ανάγνωσης για τον τελικό χρήστη. Η τεχνολογία δείχνει βασική στη βελτίωση της παρουσίασης και της διανομής του περιεχομένου στους χρήστες. Η σαφής ζήτηση στην αγορά και οι περισσότεροι πόροι είναι οι βασικές προϋποθέσεις που ενθαρρύνουν την εισαγωγή στην ηλεκτρονική έκδοση.

18 Τεχνική επισκόπηση Σημαντικό μειονέκτημα είναι η ανάγκη να δημιουργηθούν βιβλία με πολλαπλά format (σχήματα) για την τρέχουσα αγορά ηλεκτρονικών βιβλίων. Έτσι έχουμε: φορητές συσκευές, συσκευές σπουδαστών και λογισμικό ηλεκτρονικών βιβλίων

19 Πρότυπα Διάφορες έρευνες για τα πρότυπα και τα σχήματα (format) ηλεκτρονικών βιβλίων είναι διαθέσιμες στο δημόσιο τομέα. Μερικά από αυτά είναι: 1.Ανοικτά πρότυπα ηλεκτρονικών βιβλίων 2.ΕΒΧ (Electronic Book Exchange)(ηλεκτρονικό σύστημα ανταλλαγής βιβλίων) 3.Onix (Online Information Exchange)(on-line ανταλλαγή πληροφοριών) 4.Πιστοποίηση χρηστών 5.Τα πρότυπα DNER και ηλεκτρονικών βιβλίων

20 Συμπεράσματα Σε γενικές γραμμές η διαμόρφωση και η πορεία μιας στρατηγικής εξαρτάται και από την παράλληλη πορεία της αγοράς, καθώς είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι δεν έχουμε μακρόχρονη εμπειρία σε στρατηγικές. Για τον λόγο αυτό, το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ακολουθήσουμε τα ήδη υπάρχοντα πρότυπα.

21 Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "«Διαμορφώνοντας μια στρατηγική για το ηλεκτρονικό βιβλίο» Γεροδήμου Βασιλική Β2001022 Μπάρκα Μαρία Β2001037."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google