Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σκέψεις σχετικά με τη Διασφάλιση της Ποιότητας στα ελληνικά ΑΕΙ με βάση την εμπειρία της αξιολόγησης στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σκέψεις σχετικά με τη Διασφάλιση της Ποιότητας στα ελληνικά ΑΕΙ με βάση την εμπειρία της αξιολόγησης στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σκέψεις σχετικά με τη Διασφάλιση της Ποιότητας στα ελληνικά ΑΕΙ με βάση την εμπειρία της αξιολόγησης στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗ Καθηγήτρια, Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π. Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

2 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε το 1990 και είναι το 18 ο Ελληνικό Α.Ε.Ι. κατά σειρά ιδρύσεως. Φέρει το όνομα του Εθνικού Ευεργέτη Παναγή Χαροκόπου (1835-1911).

3 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ Ο Στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο λειτουργούν τέσσερα Ακαδημαϊκά Τμήματα Προπτυχιακών Σπουδών: Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας- Διατροφής Τμήμα Γεωγραφίας Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής

4 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Λειτουργούν επίσης πέντε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Βιώσιμη Ανάπτυξη Εφαρμοσμένη Διαιτολογία- Διατροφή (πλήρους & μερικής φοίτησης) Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πληροφορική και Τηλεματική (πλήρους & μερικής φοίτησης)

5 Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο διαθέτει επίσης και τις εξής υπηρεσίες: Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Γραφείο Διασύνδεσης Κέντρο Συμβουλευτικής Φοιτητών Κέντρο Πληροφορικής και Δικτύων ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

6 Στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Διοργανώνονται επίσης συνέδρια, ημερίδες, καθώς και επιμορφωτικά σεμινάρια, πολλά από τα οποία απευθύνονται πρωτίστως στους αποφοίτους ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οι φοιτητές επισκέπτονται συχνά μουσεία και χώρους πολιτισμού στο πλαίσιο των μαθημάτων.

7 Διοργανώνονται επισκέψεις σε μουσεία και παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων και όπερας τόσο για τους φοιτητές όσο και για το προσωπικό. Ο Φοιτητικός Σύλλογος διοργανώνει επίσης πολιτιστικές εκδηλώσεις και διαθέτει αθλητικό τμήμα. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

8 Η αξιολόγηση του διδακτικού έργου στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο είχε καθιερωθεί και πριν το ν. 3374/2005, μέσω ερωτηματολογίων σε έντυπη μορφή, τα οποία διανέμονταν στους φοιτητές για συμπλήρωση. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

9 Από το 2008 η -έως τότε άτυπη- αξιολόγηση εντάχθηκε στο νέο νομικό πλαίσιο του ν. 3374/2005 και άρχισε να λειτουργεί σύμφωνα με τα νέα δεδομένα. Δημιουργήθηκαν οι ΟΜΕΑ των Τμημάτων και η ΜΟΔΙΠ (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) σε επίπεδο Ιδρύματος. Το 2010 με την Ένταξη του έργου «ΜΟΔΙΠ του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013» ενισχύθηκαν ακόμα περισσότερο οι προσπάθειες της ΜΟΔΙΠ για τη δημιουργία ενός πλαισίου διασφάλισης της ποιότητας που βασίζεται στην αξιολόγηση. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

10 Η ομάδα έργου της ΜΟΔΙΠ υποστήριξε και συνεχίζει να υποστηρίζει τη λειτουργία της αξιολόγησης στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Δημιουργήθηκε γραμματειακή υποστήριξη τόσο σε κεντρικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Τμημάτων. Διαμορφώθηκε το Πληροφοριακό Σύστημα Αξιολόγησης, το οποίο υποστηρίζει το έργο της ΜΟΔΙΠ, αλλά και των Ο.ΜΕ.Α των τεσσάρων Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου. Συντάχθηκε ο Εσωτερικός Κανονισμός Διαχείρισης και Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

11 Όλα τα Τμήματα, με εξαίρεση το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής που το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 ολοκληρώνει έξι (6) έτη λειτουργίας, έχουν ολοκληρώσει τις εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης, οι οποίες έχουν διαβιβαστεί στην ΑΔΙΠ. Ταυτόχρονα ολοκληρώθηκε και η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας- Διατροφής τον Ιούνιο του 2011, έχει πρόσφατα ξεκινήσει η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Γεωγραφίας και αναμένεται η αξιολόγηση και των άλλων Τμημάτων.

12 Διαδικασία Αξιολόγησης Κάθε εξάμηνο, την τελευταία εβδομάδα των μαθημάτων διανέμεται στους φοιτητές προς συμπλήρωση το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος. Τα δεδομένα που προκύπτουν αναλύονται στατιστικά και τα αποτελέσματα κοινοποιούνται στον Πρόεδρο του Τμήματος και στον διδάσκοντα του μαθήματος. Επίσης, στο τέλος της ακαδημαϊκής χρονιάς διανέμονται προς συμπλήρωση στα μέλη ΔΕΠ το Απογραφικό Δελτίο Μαθήματος και το Ατομικό Απογραφικό Δελτίο όπου καταγράφονται στοιχεία για τα μαθήματα στα οποία διδάσκουν και για το ερευνητικό τους έργο, αντίστοιχα. Τα δεδομένα που προκύπτουν αναλύονται στατιστικά. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

13 Διαδικασία Αξιολόγησης Επιπλέον, το ίδιο διάστημα διανέμεται προς συμπλήρωση σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης των Υποδομών και Κεντρικών/ Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου και του Τμήματος. Τα δεδομένα που προκύπτουν αναλύονται στατιστικά. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

14 Τα Ερωτηματολόγια Αρχικά τα ερωτηματολόγια ήταν σε έντυπη μορφή. Διανέμονταν στους φοιτητές προς συμπλήρωση ανώνυμα και συλλέγονταν επί τόπου. Η συμμετοχή ήταν προαιρετική. Η Αξιολόγηση γινόταν κατά την τελευταία εβδομάδα διδασκαλίας του μαθήματος. Θετικά στοιχεία: Μεγάλη συμμετοχή Αρνητικά στοιχεία: Δυσκολίες ως προς την επεξεργασία των δεδομένων. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

15 Ηλεκτρονικά Ερωτηματολόγια- Απογραφικά δελτία Από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 η διανομή, συμπλήρωση και συλλογή των δεδομένων των ερωτηματολογίων και των απογραφικών δελτίων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά. Ο χρήστης/ ερωτώμενος δέχεται με e-mail ένα ανώνυμο κουπόνι, το οποίο τού δίνει τη δυνατότητα να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο. Τα δεδομένα συλλέγονται και διατηρούνται στη βάση δεδομένων από όπου μπορούν να εξαχθούν ανά πάσα στιγμή. Εξασφαλίζεται ανωνυμία για τον εκάστοτε χρήστη και αυτόματη αποστολή e-mail για τη συμμετοχή του στην αντίστοιχη έρευνα. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

16 Ηλεκτρονικά Ερωτηματολόγια Θετικά Στοιχεία: Ευκολία και νέες δυνατότητες στην επεξεργασία των δεδομένων. Υποβολή του εκάστοτε ερωτηματολογίου με δυνατότητα στο χρήστη να αποθηκεύσει τις ημιτελείς απαντήσεις του και να συνεχίσει τη συμπλήρωση κάποια άλλη χρονική στιγμή. Δυνατότητα εξαγωγής και αποθήκευσης των δεδομένων που έχει συμπληρώσει ο εκάστοτε χρήστης στο αντίστοιχο ερωτηματολόγιο. Διατήρηση και διαχείριση όλων των απαιτούμενων δεδομένων, καθώς και άμεση και αποτελεσματική συγκέντρωση των πρωτογενών στοιχείων με ηλεκτρονικό τρόπο μέσα από διαδικτυακό περιβάλλον επικοινωνίας. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

17 Ηλεκτρονικά Ερωτηματολόγια Αρνητικά στοιχεία: Τα ερωτηματολόγια δεν συμπληρώνονται από μεγάλο αριθμό φοιτητών. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

18 Το Περιεχόμενο των Ερωτηματολογίων Αρχικά υιοθετήθηκε το ερωτηματολόγιο της ΑΔΙΠ με μικρές αποκλίσεις. Στη συνέχεια το περιεχόμενο των ερωτηματολογίων και των απογραφικών δελτίων προσαρμόστηκε στα δεδομένα του Πανεπιστημίου, έγινε σταδιακά πιο σύντομο, ώστε να είναι πιο ευέλικτο και να συμπληρώνεται πιο εύκολα, και επικεντρώθηκε στις κύριες παραμέτρους αξιολόγησης χωρίς αλληλοεπικαλύψεις. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

19 Ηλεκτρονικά Ερωτηματολόγια Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Αυτόματη στατιστική επεξεργασία για την εξαγωγή των ακόλουθων δευτερογενών δεικτών: 1. Ποιότητα και αποτελεσματικότητα της διδακτικής διαδικασίας 2. Οργάνωση και εφαρμογή του διδακτικού έργου 3. Διδάσκων Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

20 Ηλεκτρονικά Ερωτηματολόγια Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΙ. Αυτόματη εξαγωγή δεικτών βάσει στοιχείων φοίτησης: 1.Μέσος όρος βαθμολογίας φοιτητών ανά μάθημα / ακαδημαϊκό έτος. 2.Συνολικός μέσος όρος βαθμολογίας ανά ακαδημαϊκό έτος. 3.Αριθμός φοιτητών που πέρασαν με επιτυχία το μάθημα / ακαδημαϊκό έτος. 4.Αριθμός φοιτητών που δεν πέρασαν το μάθημα / ακαδημαϊκό έτος. 5.Ποσοστό φοιτητών που πέρασαν με επιτυχία το μάθημα / ακαδημαϊκό έτος. 6.Ποσοστό φοιτητών που δεν πέρασαν το μάθημα / ακαδημαϊκό έτος. 7.Συγκέντρωση δεδομένων των μελών ΔΕΠ αναφορικά με το ερευνητικό τους έργο, σε μία βάση δεδομένων, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο CERIF (Common European Research Information Format). Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται από το Ατομικό Απογραφικό Δελτίο και μορφοποιούνται κατάλληλα σύμφωνα με το εν λόγω ευρωπαϊκό πρότυπο Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

21 Τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων των ερωτηματολογίων καθώς και τα απογραφικά στοιχεία που προέρχονται από διάφορες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου καταγράφονται στις Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις και στις Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης των Τμημάτων.

22 Η Ενσωμάτωση των πορισμάτων της Αξιολόγησης στις διαδικασίες εξέλιξης του διδακτικού προσωπικού. Με την υπ’ αριθμ. 154/10-5-2012 κανονιστική πράξη της Συγκλήτου του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 1759/30- 5-2012 τα. Β΄) η ΟΜΕΑ κάθε Τμήματος υποχρεούται να παρέχει εγγράφως τα πορίσματα της αξιολόγησης του διδακτικού έργου του υπό εξέλιξη καθηγητή στην επταμελή επιτροπή κρίσης. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

23 Η ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α.Ε.Ι ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ Ενθάρρυνση Φοιτητών για Συμπλήρωση Ερωτηματολογίων: Παρότρυνση από Διδάσκοντες, Ηλεκτρονικά Μηνύματα, Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων.

24 Η ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α.Ε.Ι ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ Αξιολόγηση Διδακτικού Προσωπικού - Βελτίωση Ερωτηματολογίων: Σημαντικότερα επιτεύγματα (ερευνητικά, εκπαιδευτικά ή διοικητικά) του παρελθόντος έτους για κάθε διδάσκοντα Κύριοι στόχοι κάθε διδάσκοντος για το επόμενο έτος Σημαντικότερα αποτελέσματα συνεργασιών κάθε διδάσκοντος

25 Η ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α.Ε.Ι ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων: Να λαμβάνονται υπόψη στις εξελίξεις των διδασκόντων Να λαμβάνονται υπόψη στις αναθέσεις μαθημάτων Να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Να λαμβάνονται υπόψη στη χάραξη της στρατηγικής του Α.Ε.Ι.

26 Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ


Κατέβασμα ppt "Σκέψεις σχετικά με τη Διασφάλιση της Ποιότητας στα ελληνικά ΑΕΙ με βάση την εμπειρία της αξιολόγησης στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google