Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Νέο Πρόγραμμα σπουδών Ενημέρωση Δευτεροετών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Νέο Πρόγραμμα σπουδών Ενημέρωση Δευτεροετών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Νέο Πρόγραμμα σπουδών Ενημέρωση Δευτεροετών www.ece.uth.gr

2 Ενότητες μαθημάτωνΚατηγορίες μαθημάτων  Παιδαγωγικά (Π)  Ψυχολογία και Κοινωνιολογία (Ψ)  Ιστορία, Γλώσσα, Λογοτεχνία (Ι)  Θετικές επιστήμες, Τεχνολογία (Θ)  Τέχνες (Τ)  Υποχρεωτικά (Υ)  Επιλογής(Ε)  Σεμινάρια πρακτικής Άσκησης (Σ)  Ξένες Γλώσσες (ΞΓ)

3  Α’ έτος ◦ 1 ο : 5 Υποχρεωτικά (Υ) + 2Ε+ 1ΞΓ ◦ 2 ο : 5 Υποχρεωτικά (Υ) + 2Ε+ 1ΞΓ  Β’ έτος ◦ 3 ο : 6 Υ + 1 ΞΓ (Α’ Επίπεδο Πρακτικής Άσκησης) ◦ 4 ο : 5 Υ + 1 ΞΓ (Α’ Επίπεδο Πρακτικής Άσκησης)  Γ’ έτος ◦ 5 ο : ◦ 6 ο : Δ’ έτος ◦ 7 ο : (Β’ Επίπεδο Πρακτικής Άσκησης) ◦ 8 ο : ( Γ’ Επίπεδο Πρακτικής Άσκησης)

4  Να παρακολουθήσει επιτυχώς συγκεκριμένο αριθμό μαθημάτων σε οκτώ τουλάχιστον εξάμηνα σπουδών (4 έτη) Συγκεκριμένα για όσους εισήχθησαν το 2013-14:  22 υποχρεωτικά μαθήματα (Υ) (21 μαθήματα και 1 μάθημα για την πρακτική άσκηση)  24 μαθήματα επιλογής (Ε)  4 εξαμηνιαία μαθήματα ξένης γλώσσας (ΞΛ)  2 σεμινάρια (Σ)

5  Όλα τα υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα διδάσκονται σε χειμερινό και σε εαρινό εξάμηνο με την ίδια ακριβώς διδακτική ύλη και οι φοιτητές/τριες μπορούν να τα επιλέξουν σε ένα από τα δύο εξάμηνα.  Ο αριθμός των προσφερομένων υποχρεωτικών μαθημάτων ενδέχεται να ξεπερνά τον αριθμό των μαθημάτων που χρειάζεται να δηλωθούν από τους φοιτητές για την απόκτηση του πτυχίου τους- ΠΛΑΦΟΝ  Οι φοιτήτριες/τες που δεν εξετάστηκαν επιτυχώς σε κάποιο υποχρεωτικό μάθημα χρειάζεται την επόμενη χρονιά να δηλώσουν το ίδιο υποχρεωτικό μάθημα.

6  Προσωπική επιλογή  Οι φοιτήτριες/τές του Τμήματος μπορούν να δηλώσουν μαθήματα από τα προσφερόμενα του ΠΤΠΕ καθώς και από τα προσφερόμενα μαθήματα άλλων Τμημάτων της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών  Τα μαθήματα από άλλα Τμήματα της Σχολής προσφέρονται μόνο ως μαθήματα επιλογής (Ε) και τους αποδίδονται 5 ECTS εκτός και αν αποφασίσει διαφορετικά η ΓΣ του Τμήματος  Οι φοιτητές/τριες που δεν εξετάστηκαν επιτυχώς σε μάθημα επιλογής έχουν δικαίωμα την επόμενη χρονιά να το αντικαταστήσουν με κάποιο άλλο

7  Παρακολούθηση και εξέταση σε 4 εξαμηνιαία μαθήματα ξένης γλώσσας.  Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική γλώσσα  Επιλογή γλώσσας σταθερή σε όλα τα εξάμηνα

8

9

10  Τα υποχρεωτικά μαθήματα του κ. Μάγου και της κ. Νικονάνου χρειάζεται να δηλωθούν απ’ όλους τους φοιτητές στο 3 ο εξάμηνο διότι δεν θα προσφερθούν στο 4 ο εξάμηνο  Το υποχρεωτικό μάθημα της κ. Τσέλιου θα δηλωθεί υποχρεωτικά μόνο στο 4 ο εξάμηνο διότι δεν θα προσφερθεί στο 3 ο εξάμηνο

11  Δηλώσεις μαθημάτων γίνονται στην αρχή κάθε εξαμήνου, σε μέρες και ώρες που ορίζονται από τη γραμματεία του τμήματος.  Κάθε εξάμηνο δηλώνονται ν μαθήματα  Πέραν του 3 ου εξαμήνου σε περίπτωση χρωστούμενων μαθημάτων μπορούν να δηλωθούν κατ’ ανώτερο ν+3 (χειμερινού ή εαρινού αντίστοιχα)

12 Σκοπός της Π.Α είναι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, ως μελλοντικοί εκπαιδευτικοί, να αναπτύξουν επαγγελματική συνείδηση, στην κατεύθυνση του (ανα)στοχαζόμενου εκπαιδευτικού που ερευνά το έργο του  Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Π.Τ.Π.Ε. αρθρώνεται από: ◦ Α΄ Επίπεδο-Συστηματική παρατήρηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (ΠΥ του 3 ου ή 4 ου εξαμήνου)- «Συστηματική παρατήρηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας-Πρακτική Άσκηση» ◦ Β’ Επίπεδο- Σεμινάριο του 7ου εξαμήνου - «Σεμινάριο προετοιμασίας πρακτικής άσκησης». ◦ Γ’ Επίπεδο- «Σεμινάριο υποστήριξης Πρακτικής άσκησης» + 6 Εβδομάδες Πρακτική Άσκηση

13  Να έχετε παρακολουθήσει και ολοκληρώσει με επιτυχία ◦ 19 από τα 22 υποχρεωτικά μαθήματα των δύο πρώτων ετών σπουδών (συμπεριλαμβανομένου του υποχρεωτικού μαθήματος «Συστηματική παρατήρηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας- Πρακτική Άσκηση») ◦ το «Σεμινάριο προετοιμασίας πρακτικής άσκησης», του 7 ου εξαμήνου.

14  Λειτουργεί συμπληρωματικά με την Υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση  Έχει προαιρετικό χαρακτήρα  Δε βαθμολογείται και δε λαμβάνει ECTS, ωστόσο αναγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος  Η διάρκειά της είναι δύο μήνες-7 ο & 8 ο Εξάμηνο  Προϋποθέσεις συμμετοχής- επιτυχής ολοκλήρωση των 2/3 του προγράμματος σπουδών  Είναι εποπτευόμενη από μέλη ΔΕΠ του τμήματος  Διεξάγεται κυρίως σε ιδιωτικούς φορείς και επιχειρήσεις αλλά και σε δημόσιους

15  (6 ο ) + 7 ο + 8o εξάμηνο σπουδών  Αντιστοιχεί σε 10 ECTS  Αντικατάσταση συνολικά 2 μαθημάτων του 7ου ή 8 ου εξαμήνου  Ατομική  Προσωπική επιλογή θέματος κατόπιν συζήτησης με επιβλέποντα καθηγητή

16  Επεξηγηματικό έγγραφο που προσαρτάται στον τίτλο σπουδών (πτυχίο)  Πληροφορίες σχετικά με τη φυσιογνωμία, το περιεχόμενο και τις ειδικές απαιτήσεις των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία  Δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τον επίσημο τίτλο σπουδών ή την αναλυτική βαθμολογία που παρέχουν τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς δε γίνονται σε αυτό αξιολογικές κρίσεις  Αναγράφονται σε αυτό όλες οι πρόσθετες δραστηριότητες του/της πτυχιούχου, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών του/της, όπως: παρακολούθηση σεμιναρίων, εθελοντική εργασία κ.α.

17  www.eudoxus.gr - Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα (ΚΠΣ) όπου γίνεται η πιστοποίηση σας με: ◦ Όνομα χρήστη ◦ Κωδικό πρόσβασης, τα οποία θα λάβετε από τη σχολή  Δυνατότητες : Παρουσίαση, Επισκόπηση, Ενημέρωση, Επιλογή  Καταχωρείτε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου ή/και το email σας και θα λάβετε άμεσα από το ΚΠΣ ένα μήνυμα με τον κωδικό ΡΙΝ, με τον οποίο θα μπορείτε να παραλαμβάνετε τα επιλεγμένα συγγράμματα από τα σημεία διανομής των αντίστοιχων εκδοτών  Επιλέγετε τόσα βιβλία όσα και τα μαθήματά σας. Ειδάλλως, στα μεγαλύτερα εξάμηνα δεν θα δικαιούστε βιβλία. Κάθε έτος για όλα τα μαθήματα & για τις ξένες γλώσσες.

18  Πρόγραμμα ΠΡΟΣΒΑΣΗ (http://prosvasi.uth.gr)  Φοιτητές/τριες με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  Φοιτητές/τριες βοηθοί  Υπεύθυνοι διδάσκοντες (Β. Στρογγυλός)  Γραμματεία Πρόσβασης: Ημι-όροφο (Νέο Κτήριο), γραφείο 7, ώρες συνεργασίας: Τρίτη, Τετάρτη & Πέμπτη 10:00-14:00


Κατέβασμα ppt "Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Νέο Πρόγραμμα σπουδών Ενημέρωση Δευτεροετών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google