Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Έφθασε λοιπόν η ώρα για δράση!!!

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Έφθασε λοιπόν η ώρα για δράση!!!"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Έφθασε λοιπόν η ώρα για δράση!!!
Ουφ, επιτέλους!!! Έφθασε λοιπόν η ώρα για δράση!!!

2 Συγχαρητήρια!!! Τώρα είμαστε πλέον έτοιμοι
να επιλέξουμε τη βιομηχανία που θα κατασκευάσουμε

3 Αφού ακούσετε προσεκτικά και κατανοήσετε τις αρμοδιότητες κάθε Διευθυντή, μπορείτε να θέσετε υποψηφιότητα για να αναλάβετε τον συγκεκριμένο ρόλο. Φυσικά, αν υπάρχουν περισσότερες από μία υποψηφιότητες θα γίνει ψηφοφορία

4 Εργασία Για τη βιομηχανία που επιλέξατε, να συγκεντρώσετε πληροφορίες και φωτογραφίες σχετικά με: 1. την ιστορία της 2. τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιεί 3. τη λειτουργία της 4. τη χρησιμότητά της στην κοινωνία 5. τα προϊόντα που παράγει Προσοχή! * Να επιλέξετε για να ασχοληθείτε με ένα (1) μόνο από τα παραπάνω. * Στην περίπτωση 4 μπορείτε να σκεφτείτε και εσείς οι ίδιοι την απάντηση. Δεν χρειάζεται να ανατρέξετε στο διαδίκτυο.

5 Αρχίζουμε λοιπόν!!!

6 Γενικός Διευθυντής Ο Γενικός Διευθυντής:
είναι προϊστάμενος και συντονιστής όλων των δραστηριοτήτων της βιομηχανίας εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης

7 Και τι άλλο κάνει; Σχεδιάζει τη στρατηγική της επιχείρησης, δηλαδή καθορίζει τους μακροχρόνιους στόχους και καταγράφει τις απαιτούμενες ενέργειες για την επίτευξη τους Είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση των στόχων της εταιρείας

8 Καθορίζει τις δραστηριότητες της επιχείρησης μετά από τις εισηγήσεις των υπευθύνων των διαφόρων τμημάτων της εταιρείας

9 Σε συνεργασία με τους υπεύθυνους των διαφόρων τμημάτων…
… καθορίζει χρονοδιάγραμμα εργασιών και μεριμνά για την τήρησή του.

10 Καθορίζει τα κριτήρια αξιολόγησης και τα οφέλη (πρίμ) αποδοτικότητας για κάθε τμήμα, έτσι ώστε να δημιουργούνται κίνητρα παραγωγικότητας για τους εργαζόμενους.

11 Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόοδο της εταιρείας και τα αιτήματα των εργαζομένων
Μέτοχοι - Διοικητικό Συμβούλιο Γενικός Διευθυντής και μεταφέρει τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου στους Διευθυντές και τους εργαζόμενους της επιχείρησης. Προσωπικό

12 Ενημερώνεται για τις εξελίξεις που διαγράφονται στην τοπική και διεθνή αγορά

13 Αντιπροσωπεύει την εταιρεία σε εκδηλώσεις και την εκπροσωπεί υπογράφοντας τα επίσημα έγγραφα της, δηλαδή συμφωνίες (με τράπεζες, εμπόρους, προμηθευτές, πελάτες κ.λπ.) και συμβόλαια για αγοροπωλησία ή ενοικιάσεις εξοπλισμού, ακινήτων κ.ά.

14 Δραστηριότητες Γενικού Διευθυντή
1. Συντάσσει έγγραφο με τις δραστηριότητες που υλοποίησε 2. Συντάσσει βιογραφικό σημείωμα 3. Καθορίζει τις ενέργειες που απαιτούνται

15 Δραστηριότητες Γενικού Διευθυντή
4. Ευθύνεται για την υλοποίηση των στόχων 6. Συμμετέχει στη συγγραφή του βιβλίου 5. Συμμετέχει στην κατασκευή της μακέτας

16 Διευθυντής Marketing To Marketing σχετίζεται με όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης που στοχεύουν στη διάθεση των παραγομένων προϊόντων στην αγορά Το Marketing περιλαμβάνει: 1. την έρευνα αγοράς 2. τη διαφήμιση και προώθηση των προϊόντων 3. τις πωλήσεις

17 Έρευνα Αγοράς Η επιχείρηση κάνει έρευνα αγοράς ΠΡΙΝ αποφασίσει: τι θα πουλήσει (προδιαγραφές ποιότητας), σε ποια ποσότητα, πώς θα το πουλήσει (διαδικασίες και δίκτυα πωλήσεων) και σε ποια τιμή

18 Η έρευνα της αγοράς: προσδιορίζει τις διαθέσεις των πελατών και των καταναλωτών απέναντι σε κάποιο προϊόν, προσδιορίζει τις ανάγκες τους για νέα προϊόντα και προτείνει εκείνα που θεωρεί σκόπιμο να παράγει η εταιρεία, για να έχει κέρδη. Ταυτόχρονα λαμβάνει υπόψη την τιμή των ανταγωνιστικών προϊόντων και τις προοπτικές για κατάκτηση νέων αγορών.

19 Για να προσδιοριστούν οι επιθυμίες και οι ανάγκες των καταναλωτών στους οποίους απευθύνεται, συντάσσεσαι ερωτηματολόγιο και επιλέγεται ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα πληθυσμού που απαντά σ’ αυτό

20 Με ποιους τρόπους μπορεί να γίνει η έρευνα;
με ταχυδρομική επιστολή τηλεφωνικά με προσωπική συνέντευξη

21 Σημαντικό ρόλο για την προώθηση των πωλήσεων παίζει η διαφήμιση
Διαφήμιση Σημαντικό ρόλο για την προώθηση των πωλήσεων παίζει η διαφήμιση

22 Ποια μέσα θα χρησιμοποιήσουμε για να διαφημίσουμε την επιχείρησή μας;
τα περιοδικά την τηλεόραση τις επιγραφές το ραδιόφωνο τις εφημερίδες το διαδίκτυο

23 Εκτός από τη διαφήμιση, τις πωλήσεις εξυπηρετούν επίσης:
οι λεγόμενες προσφορές η συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις

24 η πιστοποίηση της ποιότητας των προϊόντων
η χρήση ελκυστικής συσκευασίας Τη διαφήμιση, την αναλαμβάνουν συνήθως διαφημιστικές εταιρείες που λειτουργούν ως εξωτερικοί συνεργάτες των επιχειρήσεων

25 Ο τομέας των πωλήσεων ασχολείται με:
Πωλήσεις Ο τομέας των πωλήσεων ασχολείται με: το σύστημα προώθησης των προϊόντων της επιχείρησης στην αγορά Διαδίκτυο Super Market Πολυκατάστημα

26 την επιλογή και εκπαίδευση του προσωπικού που θα κάνει τις πωλήσεις, γιατί ανάλογα με το προϊόν που πωλούν, χρειάζονται οικονομικές και τεχνικές γνώσεις.

27 την πρόβλεψη της πορείας των πωλήσεων και τον έλεγχο των πωλήσεων
Γίνεται προσπάθεια να προσδιοριστεί το κομμάτι της "πίτας" των πιθανών πωλήσεων που θα πάρει η επιχείρηση

28 τον τρόπο πληρωμής (π.χ. μετρητοίς, επιταγές κ.λπ.)

29 Δραστηριότητες Διευθυντή Marketing
1. Συντάσσει έγγραφο με τις δραστηριότητες που υλοποίησε 2. Συντάσσει βιογραφικό σημείωμα 3. Συντάσσει ερωτηματολόγιο και εξάγει συμπεράσματα

30 Δραστηριότητες Διευθυντή Marketing
4. Σχεδιάζει διαφημιστική αφίσα 5. Συμμετέχει στη συγγραφή του βιβλίου 6. Συμμετέχει στην κατασκευή της μακέτας

31 Διευθυντής Οικονομικών
Ο Διευθυντής Οικονομικών ελέγχει και συντονίζει τα οικονομικά της επιχείρησης

32 Συμμετέχει στη διαμόρφωση του καταστατικού της επιχείρησης
Στο καταστατικό ορίζεται: η μορφή της εταιρείας, το τι θα παράγει, οι κανόνες για την πώληση μετοχών, οι κανόνες για τη διανομή μερισμάτων από τα κέρδη της εταιρείας κ.λπ.

33 Ας κάνουμε εδώ μια παρένθεση
Τι πρέπει να σκεφτείτε πριν πάτε στο Super Market για να αγοράσετε διάφορα προϊόντα;

34 πόσα χρήματα θα πάρετε μαζί σας
Μα φυσικά… πόσα χρήματα θα πάρετε μαζί σας

35 Προϋπολογισμός Ισολογισμός
Γι’ αυτό χρειάζεται να κάνετε έναν υπολογισμό πριν την αγορά Προϋπολογισμός Τι γίνεται όταν περνάτε από το ταμείο; Γίνεται ο τελικός υπολογισμός του κόστους των προϊόντων Ισολογισμός

36 Επομένως, ο Διευθυντής Οικονομικών επιπλέον:
συντάσσει τον προϋπολογισμό της εταιρείας, ύστερα από υπολογισμό του κόστους παραγωγής

37 συντάσσει τον ισολογισμό της εταιρείας, με βάση τα οικονομικά στοιχεία
Ο ισολογισμός είναι ένας λογαριασμός που καταρτίζεται στο τέλος του οικονομικού έτους και περιλαμβάνει λεπτομερώς όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας, δηλαδή τα ίδια και τα ξένα περιουσιακά στοιχεία.

38 Ίδια περιουσιακά στοιχεία
Είναι τα περιουσιακά στοιχεία που ήδη κατέχει κάποιος και του ανήκουν μετρητά εξοπλισμός (οχήματα, μηχανήματα κ.α.) κτήρια οικόπεδα

39 Ξένα περιουσιακά στοιχεία
Ξένα περιουσιακά στοιχεία είναι αυτά που κατέχει κάποιος προσωρινά, αλλά δεν του ανήκουν μισθοί φόροι οφειλές σε προμηθευτές

40 Στη Διεύθυνση Οικονομικών υπάγονται τρία βασικά τιμήματα:
Το τμήμα Οικονομικών στο οποίο προΐσταται υπολογίζει τα κέρδη από τις δραστηριότητες της επιχείρησης και τα διανέμει στους μετόχους. Στη Διεύθυνση Οικονομικών υπάγονται τρία βασικά τιμήματα: Λογιστήριο Τμήμα Κοστολόγησης Φοροτεχνικό

41 Λογιστήριο οικονομικές συναλλαγές, πωλήσεις, δάνεια, αγορές, μισθοδοσία, κόστος παραγωγής Στο τμήμα αυτό τηρούνται βιβλία και στοιχεία σχετικά με τις οικονομικές δραστηριότητες της εταιρείας. π.χ. οφειλές, δάνεια, κέρδη, ζημιές Έτσι η Διεύθυνση της Επιχείρησης μπορεί να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή την οικονομική της κατάσταση

42 Τμήμα Κοστολόγησης Στο τμήμα αυτό υπολογίζονται οι δαπάνες που απαιτούνται για την παραγωγή του προϊόντος.

43 Φοροτεχνικό Στο τμήμα αυτό παρακολουθείται η φορολογική νομοθεσία, παρακρατούνται οι φόροι από τις οικονομικές συναλλαγές και αποδίδονται στο κράτος.

44 Αν το κόστος του ποδηλάτου είναι 80€ και
Παράδειγμα Έστω ότι κατασκευάσαμε ένα ποδήλατο και θέλουμε να το πουλήσουμε σε έναν φίλο μας Αν το κόστος του ποδηλάτου είναι 80€ και θέλουμε να έχουμε 20€ κέρδος, πόσο πρέπει να το πουλήσουμε; 100€ Ο ΦΠΑ (Φόρος Προστιθέμενης Αξίας) είναι 23% 23€ Πόσα χρήματα θα μας δώσει ο φίλος μας; 123€ Ποιο ποσό θα πρέπει να δώσουμε ως φόρο, στο κράτος; 23€ Ποιο ποσό θα κρατήσουμε εμείς; 100€

45 Δραστηριότητες Διευθυντή Οικονομικών
1. Συντάσσει έγγραφο με τις δραστηριότητες που υλοποίησε 2. Συντάσσει βιογραφικό σημείωμα 3. Συγκεντρώνει χρήματα και αποδείξεις

46 Δραστηριότητες Διευθυντή Οικονομικών
4. Συντάσσει τον προϋπολογισμό και τον ισολογισμό 5. Συμμετέχει στη συγγραφή του βιβλίου 6. Συμμετέχει στην κατασκευή της μακέτας

47 Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος
Ασχολείται με το σχεδιασμό νέων προϊόντων ή με τον επανασχεδιασμό ήδη υπαρχόντων Η βελτίωση σε ένα παλαιό προϊόν μπορεί να αφορά το μέγεθος, το κόστος, τα υλικά, την αισθητική κ.λπ.

48 Ο Μηχανικός Σχεδιασμού Προϊόντος
σχεδιάζει με τη βοήθεια Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

49 Για τη σχεδίαση και κατασκευή,
χρησιμοποιούνται σήμερα υπολογιστικά συστήματα: CAD (Computer Aided Design) CAM (Computer Aided Manufacturing)

50 (Computer Aided Design)
CAD (Computer Aided Design) Με τα συστήματα αυτά διευκολύνεται η σχεδίαση του προϊόντος

51 (Computer Aided Manufacturing)
CAM (Computer Aided Manufacturing) Αφού ολοκληρωθεί η σχεδίαση του προϊόντος, μπορεί να ξεκινήσει η παραγωγή του (μεταποίηση) Η χρήση των υπολογιστών για να ελέγχεται η μεταποίηση ονομάζεται μεταποίηση με τη βοήθεια υπολογιστή (CAM)

52 (Computer Numerical Control)
CNC (Computer Numerical Control)

53 και κατόπιν να κατασκευαστεί στο μηχανουργείο (CAM)
Για παράδειγμα, ένα μηχανολογικό εξάρτημα μπορεί να σχεδιαστεί σε έναν υπολογιστή (CAD) και κατόπιν να κατασκευαστεί στο μηχανουργείο (CAM)

54 Ο σχεδιασμός προϊόντων δεν περιορίζεται μόνο στα κατασκευαστικά σχέδια ενός προϊόντος (π.χ. την κάτοψη ή τις πλάγιες όψεις), την καλαίσθητη μορφή του ή την ελκυστική και πρακτική συσκευασία του

55 Ο σχεδιασμός προϊόντων περιλαμβάνει τον καθορισμό των λειτουργιών και της δομής ενός προϊόντος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του καταναλωτικού κοινού, ύστερα από έρευνα αγοράς

56 Δραστηριότητες Διευθυντή Σχεδιασμού Προϊόντος
1. Συντάσσει έγγραφο με τις δραστηριότητες που υλοποίησε 2. Συντάσσει βιογραφικό σημείωμα 3. Σχεδιάζει τη μακέτα

57 Δραστηριότητες Διευθυντή Σχεδιασμού Προϊόντος
4. Σχεδιάζει το λογότυπο της εταιρίας 5. Συμμετέχει στη συγγραφή του βιβλίου 6. Συμμετέχει στην κατασκευή της μακέτας

58 Διευθυντής Παραγωγής Είναι υπεύθυνος για το συντονισμό και την υλοποίηση του προγράμματος παραγωγής με σκοπό: να παραχθούν προϊόντα υψηλής ποιότητας και με το μικρότερο δυνατό κόστος. Είναι δηλαδή υπεύθυνος για τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και τον έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας

59 Ειδικότερα για την παραγωγή ενός προϊόντος ο Διευθυντής Παραγωγής:
Φροντίζει για την κατασκευή δειγμάτων των προϊόντων που προτείνονται για παραγωγή καθώς και το τελικό δείγμα

60 Σχεδιάζει τη γραμμή παραγωγής του κάθε προϊόντος και υπολογίζει τον απαιτούμενο χρόνο των επιμέρους εργασιών

61 Αλλάζει το πρόγραμμα παραγωγής, αν διαπιστώσει ότι ο αρχικός σχεδιασμός παραγωγής δεν είναι αποδοτικός

62 μεταφορές, φορτοεκφορτώσεις
Αναλύει όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία της παραγωγής μεταφορές, φορτοεκφορτώσεις συντήρηση συσκευασία

63 Καθορίζει, σε συνεργασία με τον Διευθυντή Ποιοτικού Ελέγχου, το σύστημα και τα σημεία ελέγχου της παραγωγής

64 Επιβλέπει όλες τις φάσεις της παραγωγής για να διαπιστώσει ότι όλα γίνονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν οριστεί.

65 Φροντίζει για την καλύτερη διακίνηση των πρώτων υλών από τις αποθήκες στο χώρο παραγωγής καθώς επίσης τη ροή και την εσωτερική διακίνηση των προϊόντων Οργανώνει το χώρο παραγωγής επιλέγοντας τα κατάλληλα μηχανήματα με σκοπό την αυτοματοποίηση της παραγωγής

66 Προγραμματίζει την ποσότητα και το ρυθμό παραγωγής σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς και τη δυνατότητα παραγωγής της επιχείρησης

67 Εξασφαλίζει, σε συνεργασία με το τμήμα προμηθειών, τις απαραίτητες πρώτες ύλες και τον εξοπλισμό

68 Επιλέγει, σε συνεργασία με τον Διευθυντή Προσωπικού, το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό

69 Αντιμετωπίζει έκτακτα προβλήματα
απουσία προσωπικού βλάβες μηχανημάτων

70 Λαμβάνει μέτρα ώστε η επιχείρηση να μην ρυπαίνει το περιβάλλον.
λύματα απορρίμματα

71 καυσαέρια

72 Έτσι μπορεί να χρησιμοποιεί:
Φίλτρα στις καμινάδες

73 Φωτοβολταϊκά Συστήματα
Ανεμογεννήτριες

74 Επίσης μπορεί να κάνει ανακύκλωση των απορριμμάτων

75 Επομένως, ο Διευθυντής Παραγωγής
είναι εκείνος που μεριμνά ώστε το εργοστάσιο να επιβαρύνει το περιβάλλον όσο γίνεται λιγότερο

76 Δραστηριότητες Διευθυντή Παραγωγής
1. Συντάσσει έγγραφο με τις δραστηριότητες που υλοποίησε 2. Συντάσσει βιογραφικό σημείωμα 3. Συντάσσει κατάλογο με τα υλικά και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν

77 Δραστηριότητες Διευθυντή Παραγωγής
4. Συμμετέχει στη συγγραφή του βιβλίου 5. Συμμετέχει στην κατασκευή της μακέτας


Κατέβασμα ppt "Έφθασε λοιπόν η ώρα για δράση!!!"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google