Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«Μια σειρά από αρχές/κανόνες στους οποίους στηρίζεται η επιστημονική και επαγγελματική δραστηριότητα των ψυχολόγων/συμβούλων. Στόχος είναι η προάσπιση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«Μια σειρά από αρχές/κανόνες στους οποίους στηρίζεται η επιστημονική και επαγγελματική δραστηριότητα των ψυχολόγων/συμβούλων. Στόχος είναι η προάσπιση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 «Μια σειρά από αρχές/κανόνες στους οποίους στηρίζεται η επιστημονική και επαγγελματική δραστηριότητα των ψυχολόγων/συμβούλων. Στόχος είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων του πελάτη που αναζητά βοήθεια καθώς και η κατοχύρωση της αξιοπιστίας του επαγγέλματος»

3 → Δραστηριότητα: Θεραπευτική/συμβουλευτική άσκηση της ψυχολογίας Έρευνα-διδασκαλία-εποπτεία εκπαιδευομένων ψυχολόγων/συμβούλων Κατασκευή ψυχολογικών οργάνων αξιολόγησης Ψυχολογική εκτίμηση Συμβουλευτική στο χώρο της εκπαίδευσης/εργασίας Κοινωνική παρέμβαση Διοικητικές αρμοδιότητες, κ.ά.

4 αποτυχία να εξασφαλίσει συγκατάθεση λάθος διάγνωση, αμελή θεραπεία, αποτυχία στην πρόληψη βλάβης, σεξουαλική επαφή με τον πελάτη,

5 ακατάλληλη παραπομπή, ανεπαρκής εποπτεία, παραβίαση απορρήτου, εσκεμμένη άσκηση συναισθηματικού στρες, άσκηση επιρροής και συκοφάντησης

6 Οριοθέτηση: «η μη οριοθέτηση της σχέσης μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου συντελεί στην εξάρτηση του θεραπευόμενου από τον θεραπευτή και στην αποτυχία της ψυχοθεραπείας»

7 Η ενθάρρυνση ή η μη αποθάρρυνση του πελάτη να τηλεφωνεί όποτε αντιμετωπίζει οποιαδήποτε δυσκολία στον θεραπευτή του Η μη τήρηση των χρονικών ορίων της συνεδρίας Η σωματική επαφή με τον πελάτη Η συζήτηση με τον πελάτη σχετικά με άλλους πελάτες Η αποκάλυψη από τον θεραπευτή προσωπικών του/της ζητημάτων στον πελάτη (π.χ. τις σεξουαλικές του/της εμπειρίες)

8 Η αποδοχή ή η προσφορά από τον θεραπευτή ενός ακριβού δώρου Το να ντύνεται ο θεραπευτής με τρόπο προκλητικό και σαγηνευτικό Το να αγνοεί τις χρηματικές οφειλές του πελάτη Το να μειώνει την χρηματική του/της αμοιβή, όταν ο πελάτης είναι σε θέση να ανταποκριθεί

9 Το να αναθέτει στον πελάτη ή να δέχεται εξυπηρετήσεις από τον πελάτη Το να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που του δίνει ο πελάτης για προσωπικό όφελος (π.χ. μία καλή ευκαιρία επένδυσης) Το να συζητά ο θεραπευτής τα δικά του/της προβλήματα με τον πελάτη του Το να προωθεί ο θεραπευτής τις δικές του/της προσωπικές αντιλήψεις και πιστεύω στον πελάτη, όπως π.χ. τις θρησκευτικές του/της πεποιθήσεις

10 Η εμπιστευτικότητα προσωπικών και ευαίσθητων πληροφοριών είναι θεμελιώδης στη θεραπεία Αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εγκατάσταση θεραπευτικής σχέσης

11 Το απόρρητο αφορά στοιχεία για την προσωπική, σεξουαλική, επαγγελματική, οικογενειακή ζωή του ατόμου, αλλά και βιώματα της οικογένειας και του στενού κοινωνικού κύκλου του Ακόμη, αναφέρεται σε καταστάσεις του εσωτερικού κόσμου (συνήθειες, σκέψεις, απόψεις, φιλοδοξίες, φαντασιώσεις, φόβους, ανασφάλειες, επιθυμίες)

12

13 ΙΙΙ Σχέση προς εκπροσώπους άλλων επαγγελμάτων 1. Στοιχεία για τον πελάτη που ανακοινώνονται στον ψυχολόγο από συνάδελφό του ή άλλον ειδικό επιστήμονα, γνωστοποιούνται μόνο ύστερα από συγκατάθεση εκείνου που τα παρείχε. IV Σχέση προς τις Υπηρεσίες όπου εργάζεται 1. Ο ψυχολόγος κατά την άσκηση της επαγγελματικής πράξης, κλινικήςή σχολικής, ή βιομηχανικής ψυχολογίας, μέσα σε σχολικές, κοινωνικές ή οικονομικές μονάδες, τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο όχι μόνο προκειμένου για πρόσωπα που εξετάζει, αλλά και για θέματα που αφορούν τις μονάδες αυτές. 2. Ο ψυχολόγος που αναλαμβάνει εργασία σε κάποιον φορέα, ενημερώνει ευθύς εξ αρχής τον εργοδότη του για τους περιορισμούς και τις υποχρεώσεις που του προβλέπει η δεοντολογία του.

14 V Σχέση προς τους πελάτες ή προς Υποκείμενα πειραματισμού 1. Ο ψυχολόγος έχει πρωταρχική υποχρέωση απέναντι στον πελάτη του να τηρεί πλήρη εχεμύθεια για ό,τι περιέρχεται σε γνώση του από την ιδιωτική ζωή και τις πράξεις του ακόμα και αν δεν του τα έχει ανακοινώσει ο ίδιος ο πελάτης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για τα υποκείμενα έρευνας, όπου πρέπει οπωσδήποτε να κατοχυρώνεται η ανωνυμία τους, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά. 3. Συνιστάται ο ψυχολόγος να μην προβαίνει σε μαγνητοφώνηση, κινηματογραφική λήψη ή φωτογράφηση (εκτός της καταγραφής συμπεριφοράς κοινωνικού συνόλου) χωρίς να το γνωρίζει ο πελάτης του ή τα υποκείμενα της έρευνας. 6. Λύση της υποχρέωσης για την τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου ο ψυχολόγος έχει σχηματίσει τη γνώμη ότι κινδυνεύει η ζωή (ασφάλεια) του πελάτη του ή η ζωή και η σωματική ακεραιότητα τρίτων προσώπων. Στην περίπτωση αυτή, η ανακοίνωση γίνεται μόνο σε αρμόδια πρόσωπα ή φορείς (οικείους, κηδεμόνα, δικαιοσύνη).

15 7. Δεν επιτρέπεται στον ψυχολόγο να παρουσιασθεί ως μάρτυρας υπεράσπισης ή κατηγορίας του πελάτη του. 8. Ο ψυχολόγος δεν συζητά, περιπτώσεις πελατών του σε κύκλους εξωεπαγγελματικούς ή μη συγγενών επαγγελμάτων. Αν κατά τη διδασκαλία του ή στα συγγράμματά του θέλει να χρησιμοποιήσει υλικό περιπτώσεων, φροντίζει οπωσδήποτε να κατοχυρωθεί η απόλυτη ανωνυμία τους. 9. Ο ψυχολόγος μεριμνά για τη διαφύλαξη της ασφάλειας του υλικού που κατέχει και αφορά τους πελάτες του, περιλαμβανομένων στοιχείων που διατηρεί σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Όταν δεν μπορεί να έχει πλήρη έλεγχο των κατοχυρωμένων στο αρχείο του πληροφοριών, κάνει διάκριση στις πληροφορίες που εισάγει ή κωδικοποιεί τις περιπτώσεις.

16 Ενημερώστε τον θεραπευόμενο για την εχεμύθεια και τους περιορισμούς της Πάρτε τη συγκατάθεσή του προτού μοιραστείτε πληροφορίες με συγγενείς ή φίλους Να θυμάστε την ανάγκη για προστασία της εμπιστευτικότητας σε συζητήσεις με συναδέλφους

17 Να μοιράζεστε μόνο εκείνες που είναι απαραίτητες και κατάλληλες Για τις σημειώσεις: να τις κρατάτε κλειδωμένες σε ειδικό χώρο, να είστε προσεκτικοί στη μεταφορά τους ή αν έχετε σημειώσεις στο σπίτι


Κατέβασμα ppt "«Μια σειρά από αρχές/κανόνες στους οποίους στηρίζεται η επιστημονική και επαγγελματική δραστηριότητα των ψυχολόγων/συμβούλων. Στόχος είναι η προάσπιση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google