Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΑΙΔΑΡΙ 5/12/2014

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

3 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

4 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
Ι. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ & ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΙΙ. ΘΕΤΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙI. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙV. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ V. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

5 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ανθρωπιστικών Σπουδών Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών Θετικών Σπουδών Οικονομικών , Πολιτικών, Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Σπουδών Ε.Π.Ε. Ανθρωπιστικών, Νομικών Επιστημών Ε.Π.Ε. Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών Ε.Π.Ε Επιστημών Υγείας Ε.Π.Ε Οικονομικών, Πολιτικών και Κοινωνικών Σπουδών Ε.Π.Ε. Παιδαγωγικών Επιστημών Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Αρχαία Ελληνικά Φυσική Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Λατινικά Μαθηματικά Βιολογία Αρχές Οικονομικών Επιστημών Αρχές Φυσικών Επιστημών Ιστορία Χημεία Χημεία ή Πληροφορική Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

6 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α. Βαθμοί προαγωγής – απόλυσης
Βαθμός Προαγωγής Α΄και Β΄τάξης (Β.Π.) = Μ.Ο όλων των μαθημάτων (Γραπτών και Προφορικών) Βαθμός Απόλυσης Γ΄Τάξης (Β.Α.)= Μ.Ο όλων των μαθημάτων Β. Θέματα ενδοσχολικών εξετάσεων Α΄τάξη 50% : Από Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (κλήρωση). 50% : Επιλογή Διδάσκοντα/ντων Καθηγητών. Β΄ τάξη 50% : Από Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (με ηλεκτρονική κλήρωση ανά σχολείο).

7

8

9 Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
1.Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διεξάγονται, μετά την απόλυση του μαθητή από το Λύκειο, σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα από την εξεταστέα ύλη της τάξης αυτής που προκύπτουν: α) κατά ποσοστό 50%, με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και β) κατά ποσοστό 50%, από κεντρική επιτροπή εξετάσεων. 2. Οι μαθητές της Γ΄ Τάξης Ημερησίου και Δ΄ Τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου με την έναρξη του σχολικού έτους και όχι αργότερα της 20ής Σεπτεμβρίου επιβεβαιώνουν οριστικά την Αρχική Δήλωση Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού, που έχουν υποβάλει στη σχολική τους μονάδα προ της λήξης του προηγούμενου διδακτικού έτους. Ο κάθε μαθητής επιλέγει μία (1) Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού και Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης υποχρεωτικά που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα Επιστημονικά Πεδία Σχολών και Τμημάτων Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης στις οποίες επιθυμούν την εισαγωγή τους.

10 Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα
Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα

11 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Υπολογισμός 5 βαθμών * Βαθμός 1
Βαθμός Πανελλαδικώς Εξεταζόμενου Μαθήματος 1 Βαθμός 2 Βαθμός Πανελλαδικώς Εξεταζόμενου Μαθήματος 2 Βαθμός 3 Βαθμός Πανελλαδικώς Εξεταζόμενου Μαθήματος 3 Βαθμός 4 Βαθμός Πανελλαδικώς Εξεταζόμενου Μαθήματος 4 Βαθμός 5 Βαθμός Προαγωγής και Απόλυσης (αναπροσαρμογή ) * Για τον υπολογισμό του Βαθμού Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευσης, προσμετράται και ο Βαθμός Προαγωγής και Απόλυσης (ΒΠΑ) μετά από την αναπροσαρμογή του, εάν χρειάζεται, όπως φαίνεται στις διαφάνειες που ακολουθούν

12 δια 2 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΗΛΑΔΗ
Για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υπολογίζονται οι βαθμοί των 4 Πανελλαδικώς Εξεταζομένων μαθημάτων και ο Βαθμός Προαγωγής και Απόλυσης των 3 τάξεων του Λυκείου, πολλαπλασιαζόμενος με τους αντίστοιχους συντελεστές Τα 3 γινόμενα προστίθενται και το άθροισμα διαιρείται δια 2 ΔΗΛΑΔΗ Α Λυκείου Β Λυκείου Γ Λυκείου x 0,4 x 0,7 x 0,9 Βαθμός Προαγωγής Α Λυκείου x 0,4 Β Λυκείου x 0,7 Βαθμός Απόλυσης Γ Λυκείου x 0,9 δια 2

13 Παράδειγμα1 Μ.Ο.γραπτών=15,2 Γενικός Μ.Ο. Α Λυκ=16,2
Γενικός Μ.Ο. Β Λυκ=16 Γενικός Μ.Ο. Γ Λυκ=15,4 Β.Π.Α.=[(βαθμός Α΄ λυκείουΧ0,4) + (βαθμός Β΄λυκείουΧ0,7) + (βαθμός Γ΄ λυκείουΧ 0,9)]:2= (16,2Χ0,4+16Χ0,7+15,4Χ0,9):2=(6,48+11,2+13,86):2=31,54:2=15,77 Παραμένουν όπως είναι 50ς βαθμός

14 Παράδειγμα2 Μ.Ο.γραπτών=15,2 Γενικός Μ.Ο. Α Λυκ=17,5
Γενικός Μ.Ο. Β Λυκ=14 Γενικός Μ.Ο. Γ Λυκ=14,8 Β.Π.Α.=[(βαθμός Α΄ λυκείουΧ0,4) + (βαθμός Β΄λυκείουΧ0,7) + (βαθμός Γ΄ λυκείουΧ 0,9)]:2= (16,2Χ0,4+15Χ0,7+15,2Χ0,9):2=(6,48+10,5+13,68):2=30,66):2=15,33 προσαρμογή 16,2 προσαρμογή 15 προσαρμογή 15,2 50ς βαθμός

15 17,325 Υπολογισμός Βαθμών για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια
Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα Βαθμοί Μ.Ο. Αρχαία 16,3 17,325 Λατινικά 18,8 Ιστορία 18,5 Νεοελληνική Γλώσσα 15,7 Μαθητής Γ Λυκείου Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικές Σπουδές ΕΠΕ Ανθρωπιστικών Σπουδών Υπολογισμός Βαθμών για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια 1ο Μάθημα (Αρχαία) 16,3 2ο Μάθημα (Λατινικά) 18,8 3ο Μάθημα (Ιστορία) 18,5 4ο Μάθημα (Νεοελληνική Γλώσσα) 15,7 5ος Βαθμός Προαγωγής και Απόλυσης 17,1

16 Βήματα που ακολουθούμε για να υπολογίσουμε τους βαθμούς με τους οποίους θα διεκδικήσει ο μαθητής την εισαγωγή του στα ΑΕΙ/ΤΕΙ είναι: 1.Υπολογίζουμε τον βαθμό προαγωγής της Α΄ και Β΄τάξης και τον Βαθμό απόλυσης της Γ΄τάξης (Μ.Ο. όλων των μαθημάτων). 2.Υπολογίζουμε τον Μ.Ο. των τεσσάρων μαθημάτων των πανελλαδικών εξετάσεων (που εξετάζονται γραπτώς). 3.Αναπροσαρμόζουμε τους βαθμούς προαγωγής της Α΄και Β΄ τάξης καθώς και τον βαθμό απόλυσης της Γ΄τάξης (αν χρειάζεται). 4.Υπολογίζουμε τον Βαθμό Προαγωγής και Απόλυσης (Β.Π.Α) που αποτελεί και τον πέμπτο βαθμό.

17 Τι δεν γνωρίζουμε ακόμη;
Ποιός θα είναι ο βαθμός πρόσβασης (καθορίζεται με Υπουργική Απόφαση). Ποια θα είναι τα μαθήματα βαρύτητας ανά σχολή ή τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση (αναμένεται να γίνει έως το τέλος Μαρτίου με Υπουργική Απόφαση μετά από πρόταση των Α.Ε.Ι). Ποιες σχολές ή τμήματα ανήκουν σε κάθε επιστημονικό πεδίο εξειδίκευσης (αναμένεται να καθοριστεί με Υπουργική Απόφαση). Ο αριθμός εισακτέων ανά σχολή ή τμήμα (καθορίζεται με Υπουργική Απόφαση τον Μάρτιο κάθε έτους).

18

19 Εκπαιδευτικές Διέξοδοι Αποφοίτων Γενικού & Επαγγελματικού Λυκείου:
ΑΕΙ - ΑΤΕΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ - ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΩΔΕΙΑ - ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΑΓΩΝ ΙΕΚ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΧΟΛΗ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ

20

21

22 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


Κατέβασμα ppt "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google