Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

5.1 © 2007 by Prentice Hall Κεφάλαιο 5 Θεμέλια Επιχειρηματικής Ευφυΐας: Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και πληροφοριών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "5.1 © 2007 by Prentice Hall Κεφάλαιο 5 Θεμέλια Επιχειρηματικής Ευφυΐας: Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και πληροφοριών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 5.1 © 2007 by Prentice Hall Κεφάλαιο 5 Θεμέλια Επιχειρηματικής Ευφυΐας: Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και πληροφοριών

2 5.2 © 2007 by Prentice Hall ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 5: Θεμέλια Επιχειρηματικής Ευφυΐας: Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριών  Πώς οργανώνει τα δεδομένα μια σχεσιακή βάση δεδομένων και σε τι διαφέρει από μια αντικειμενοστρεφή βάση δεδομένων;  Ποιες είναι οι αρχές ενός συστήματος διαχείρισης βάσης δεδομένων;  Ποια είναι τα βασικά εργαλεία και οι τεχνολογίες για την πρόσβαση σε πληροφορίες από βάσεις δεδομένων για τη βελτίωση της επιχειρηματικής απόδοσης και της λήψης αποφάσεων;

3 5.3 © 2007 by Prentice Hall  Ποιος είναι ο ρόλος της πολιτικής πληροφοριών και της διαχείρισης δεδομένων στη διαχείριση των πόρων δεδομένων του οργανισμού;  Γιατί είναι τόσο σημαντική για μια επιχείρηση η διασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων; ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ (Συνέχεια) Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 5: Θεμέλια Επιχειρηματικής Ευφυΐας: Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριών

4 5.4 © 2007 by Prentice Hall ΗΤρέχει για τη Διαχείριση των Δεδομένων της Η NASCAR Τρέχει για τη Διαχείριση των Δεδομένων της  Πρόβλημα: Δυσκολία στην απόκτηση πληροφοριών για τη βάση υποστηρικτών, απλοϊκές διαδικασίες τήρησης αρχείων.  Λύσεις: Ξεκίνησαν μια επιχειρηματική αλλαγή ΤΠ για να βελτιώσουν τη χρήση των δεδομένων πελατών. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 5: Θεμέλια Επιχειρηματικής Ευφυΐας: Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριών

5 5.5 © 2007 by Prentice Hall ΗΤρέχει για τη Διαχείριση των Δεδομένων της Η NASCAR Τρέχει για τη Διαχείριση των Δεδομένων της  Το Κέντρο Κινητής Τεχνολογίας επιτρέπει την πιο ακριβή παρακολούθηση των στατιστικών· η νέες πιο περιεκτικές βάσεις δεδομένων φιλάθλων προσφέρουν στη NASCAR πιο καλή γνώση των φιλάθλων.  Αυτό δείχνει το ρόλο της ΤΠ στην ενίσχυση των σχέσεων με τους πελάτες.  Παρουσιάζει επίσης το ρόλο της ψηφιακής τεχνολογίας στην ενδυνάμωση της κερδοφορίας με τη στόχευση των πελατών με ακρίβεια. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 5: Θεμέλια Επιχειρηματικής Ευφυΐας: Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριών

6 5.6 © 2007 by Prentice Hall ΗΤρέχει για τη Διαχείριση των Δεδομένων της Η NASCAR Τρέχει για τη Διαχείριση των Δεδομένων της Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 5: Θεμέλια Επιχειρηματικής Ευφυΐας: Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριών

7 5.7 © 2007 by Prentice Hall Η Προσέγγιση Βάσεων Δεδομένων στη Διαχείριση Δεδομένων  Βάση δεδομένων: Συλλογή συναφών αρχείων με στοιχεία για ανθρώπους, τόπους ή πράγματα Πριν από τις ψηφιακές βάσεις δεδομένων, οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούσαν φωριαμούς αρχειοθέτησης  Οντότητα: Γενικευμένη κατηγορία που αντιπροσωπεύει πρόσωπο, τόπο ή πράγμα, στην οποία αποθηκεύουμε και τηρούμε πληροφορίες π.χ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, ΕΞΑΡΤΗΜΑ  Ιδιότητες: Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε οντότητας, π.χ.:  όνομα και διεύθυνση ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ  περιγραφή, τιμή μονάδος, προμηθευτής ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 5: Θεμέλια Επιχειρηματικής Ευφυΐας: Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριών

8 5.8 © 2007 by Prentice Hall Η Προσέγγιση Βάσεων Δεδομένων στη Διαχείριση Δεδομένων  Σχεσιακή βάση δεδομένων Οργανώνει τα δεδομένα σε πίνακες δύο διαστάσεων (σχέσεις) με στήλες και γραμμές Ένας πίνακας για κάθε οντότητα  π.χ. ΠΕΛΑΤΗΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, ΕΞΑΡΤΗΜΑ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ Πεδία (στήλες) αντιπροσωπεύουν μία ιδιότητα της οντότητας Οι γραμμές αποθηκεύουν δεδομένα για κάθε χωριστή εγγραφή Πεδίο κλειδί: Προσδιορίζει κάθε εγγραφή με μοναδικό τρόπο Πρωτεύον κλειδί:  Ένα πεδίο σε κάθε πίνακα  Δεν επιτρέπεται να επαναληφθεί αλλού  Είναι το μοναδικό αναγνωριστικό όλων των πληροφοριών σε κάθε γραμμή Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 5: Θεμέλια Επιχειρηματικής Ευφυΐας: Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριών

9 5.9 © 2007 by Prentice Hall Ένας Πίνακας Σχεσιακής Βάσης Δεδομένων Εικόνα 5-1 Οι σχεσιακές βάσεις δεδομένων οργανώνουν τα δεδομένα σε μορφή δισδιάστατων πινάκων. Εδώ παρουσιάζεται ένας πίνακας της οντότητας ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ. Βλέπουμε πώς αναπαριστώνται η οντότητα και οι ιδιότητες. Το πεδίο κλειδί είναι ο Αριθμός_Προμηθευτή. Η Προσέγγιση Βάσεων Δεδομένων στη Διαχείριση Δεδομένων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 5: Θεμέλια Επιχειρηματικής Ευφυΐας: Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριών

10 5.10 © 2007 by Prentice Hall Ο Πίνακας ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Εικόνα 5-2 Τα δεδομένα για την οντότητα ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ έχουν τον δικό τους ξεχωριστό πίνακα. Πρωτεύον κλειδί είναι ο Αριθμός_Εξαρτήματος, ενώ ο Αριθμός_Προμηθευτή είναι το ξένο κλειδί που επιτρέπει στους χρήστες να βρίσκουν συναφείς πληροφορίες από τον πίνακα ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ σχετικά με τον προμηθευτή κάθε μέρους. Η Προσέγγιση Βάσεων Δεδομένων στη Διαχείριση Δεδομένων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 5: Θεμέλια Επιχειρηματικής Ευφυΐας: Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριών

11 5.11 © 2007 by Prentice Hall Η Προσέγγιση Βάσεων Δεδομένων στη Διαχείριση Δεδομένων  Δημιουργία σχέσεων Διάγραμμα οντοτήτων-σχέσεων  χρησιμοποιείται για να διευκρινίζει τις σχέσεις μεταξύ πινάκων σε μια σχεσιακή βάση δεδομένων Οι πίνακες σχεσιακής βάσης δεδομένων μπορεί να έχουν:  Αμφιμονοσήμαντη σχέση (One-to-one)  Μονοσήμαντη σχέση (One-to-many) ή  Πολυσήμαντη σχέση (Many-to-many) Χρειάζεται η δημιουργία ενός πίνακα (πίνακας ένωσης ή σχέση τομής) που συνδέει τους δύο πίνακες για να ενώνει τις πληροφορίες Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 5: Θεμέλια Επιχειρηματικής Ευφυΐας: Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριών

12 5.12 © 2007 by Prentice Hall Ένα Απλό Διάγραμμα Οντοτήτων-Σχέσεων Εικόνα 5-3 Το διάγραμμα δείχνει τη σχέση ανάμεσα στις οντότητες ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ και ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ. Η Προσέγγιση Βάσεων Δεδομένων στη Διαχείριση Δεδομένων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 5: Θεμέλια Επιχειρηματικής Ευφυΐας: Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριών

13 5.13 © 2007 by Prentice Hall Η Προσέγγιση Βάσεων Δεδομένων στη Διαχείριση Δεδομένων  Κανονικοποίηση (Normalization) Διαδικασία εξορθολογισμού πολύπλοκων ομάδων δεδομένων για:  ελαχιστοποίηση πλεοναζόντων δεδομένων  ελαχιστοποίηση δύσχρηστων πολυσήμαντων σχέσεων  αύξηση σταθερότητας και ευελιξίας  Κανόνες ακεραιότητας αναφορών Χρησιμοποιούνται στις σχεσιακές βάσεις δεδομένων για να διασφαλιστεί ότι οι σχέσεις μεταξύ συνδεδεμένων πινάκων παραμένουν συνεπείς π.χ. όταν ένας πίνακας έχει ένα ξένο κλειδί που παραπέμπει σε άλλον πίνακα, δεν πρέπει να προστεθεί εγγραφή στον πίνακα με το ξένο κλειδί, εκτός αν υπάρχει αντίστοιχη εγγραφή στον συνδεδεμένο πίνακα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 5: Θεμέλια Επιχειρηματικής Ευφυΐας: Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριών

14 5.14 © 2007 by Prentice Hall Δείγμα Αναφοράς Παραγγελίας Εικόνα 5-4 Οι σκιασμένες περιοχές δείχνουν ποια δεδομένα έχουν προέλθει από τους πίνακες ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΙΔΩΝ, και ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ. Η βάση δεδομένων δεν διατηρεί δεδομένα για τη συνολική τιμή ή το σύνολο παραγγελίας, επειδή αυτά μπορούν να προκύψουν από άλλα δεδομένα των πινάκων. Η Προσέγγιση Βάσεων Δεδομένων στη Διαχείριση Δεδομένων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 5: Θεμέλια Επιχειρηματικής Ευφυΐας: Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριών

15 5.15 © 2007 by Prentice Hall Το Τελικό Σχέδιο της Βάσης Δεδομένων Εικόνα 5-5 Το τελικό σχέδιο της βάσης δεδομένων για τους προμηθευτές, τα εξαρτήματα και τις παραγγελίες έχει τέσσερις πίνακες. Ο πίνακας ΓΡΑΜΜΕΣ_ΕΙΔΩΝ είναι ένας πίνακας ένωσης που καταργεί την πολυσήμαντη σχέση ανάμεσα στους πίνακες ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ και ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ. Η Προσέγγιση Βάσεων Δεδομένων στη Διαχείριση Δεδομένων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 5: Θεμέλια Επιχειρηματικής Ευφυΐας: Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριών Εικόνα 5-5 Το τελικό σχέδιο της βάσης δεδομένων για τους προμηθευτές, τα εξαρτήματα και τις παραγγελίες έχει τέσσερις πίνακες. Ο πίνακας ΓΡΑΜΜΕΣ_ΕΙΔΩΝ είναι ένας πίνακας ένωσης που καταργεί την πολυσήμαντη σχέση ανάμεσα στους πίνακες ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ και ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ.

16 5.16 © 2007 by Prentice Hall Διάγραμμα Οντοτήτων-Σχέσεων για τη Βάση Δεδομένων με Τέσσερις Πίνακες EIKONA 5.6 Το διάγραμμα δείχνει τη σχέση ανάμεσα στις οντότητες ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ, ΓΡΑΜΜΕΣ_ΕΙΔΩΝ και ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ. Η Προσέγγιση Βάσεων Δεδομένων στη Διαχείριση Δεδομένων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 5: Θεμέλια Επιχειρηματικής Ευφυΐας: Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριών

17 5.17 © 2007 by Prentice Hall  Ειδικό λογισμικό για τη δημιουργία, αποθήκευση, οργάνωση και προσπέλαση σε μια βάση δεδομένων  Διαχωρίζει τη λογική από τη φυσική προβολή των δεδομένων  Λογική προβολή: Πώς αντιλαμβάνονται τα δεδομένα οι τελικοί χρήστες  Φυσική προβολή: Πώς είναι στην πραγματικότητα δομημένα και οργανωμένα τα δεδομένα  Παραδείγματα DBMS: Microsoft Access, DB2, Oracle Database, Microsoft SQL Server, MYSQL Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (DBMS) Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 5: Θεμέλια Επιχειρηματικής Ευφυΐας: Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριών

18 5.18 © 2007 by Prentice Hall Βάση Δεδομένων Ανθρώπινων Πόρων με Πολλαπλές Προβολές ΕΙΚΟΝΑ 5-7 Μία ενιαία βάση δεδομένων ανθρώπινων πόρων προσφέρει πολλές διαφορετικές προβολές των δεδομένων, ανάλογα με τις απαιτήσεις πληροφόρησης του χρήστη. Εδώ παρουσιάζονται δύο ενδεχόμενες προβολές, μία που ενδιαφέρει έναν ειδικό για τις παροχές και μία άλλη που ενδιαφέρει ένα στέλεχος του τμήματος μισθοδοσίας της εταιρείας. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 5: Θεμέλια Επιχειρηματικής Ευφυΐας: Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριών Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

19 5.19 © 2007 by Prentice Hall Πράξεις σε μια Σχεσιακή Βάση Δεδομένων  Επιλογή: Δημιουργεί υποσύνολο των εγγραφών που ικανοποιούν ορισμένα κριτήρια  Ένωση: Συνδυάζει σχεσιακούς πίνακες για να παρουσιάσει στον χρήστη περισσότερες πληροφορίες από αυτές που είναι διαθέσιμες σε επιμέρους πίνακες  Προβολή: Δημιουργεί υποσύνολο που αποτελείται από ορισμένες στήλες ενός πίνακα Επιτρέπει στον χρήστη να δημιουργεί νέους πίνακες που θα περιέχουν μόνο τις απαραίτητες πληροφορίες Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 5: Θεμέλια Επιχειρηματικής Ευφυΐας: Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριών

20 5.20 © 2007 by Prentice Hall Οι Τρεις Βασικές Πράξεις ενός Σχεσιακού DBMS Εικόνα 5-8 Οι πράξεις της επιλογής, της προβολής και της ένωσης δίνουν τη δυνατότητα συνδυασμού δεδομένων από δύο διαφορετικούς πίνακες και παρουσίασης μόνο επιλεγμένων ιδιοτήτων. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 5: Θεμέλια Επιχειρηματικής Ευφυΐας: Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριών Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

21 5.21 © 2007 by Prentice Hall Δυνατότητες Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων  Δυνατότητες ορισμού δεδομένων Προσδιορίζουν τη δομή των περιεχομένων μιας βάσης δεδομένων  Λεξικό δεδομένων Αυτοματοποιημένο ή χειρόγραφο αρχείο αποθήκευσης ορισμών των στοιχείων δεδομένων και των χαρακτηριστικών τους  Ερωτήματα και αναφορές Γλώσσα χειρισμού δεδομένων  Δομημένη γλώσσα ερωτημάτων (SQL)  Εργαλείο δημιουργίας ερωτημάτων της Microsoft Access Δημιουργία αναφορών, π.χ. Crystal Reports Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 5: Θεμέλια Επιχειρηματικής Ευφυΐας: Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριών

22 5.22 © 2007 by Prentice Hall Χαρακτηριστικά Λεξικού Δεδομένων της Access Εικόνα 5-9 Η Microsoft Access έχει μια υποτυπώδη δυνατότητα λεξικού δεδομένων που παρουσιάζει πληροφορίες για το μέγεθος, τη μορφή και άλλα χαρακτηριστικά κάθε πεδίου της βάσης δεδομένων. Εδώ παρουσιάζονται οι πληροφορίες που τηρούνται στον πίνακα ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ (SUPPLIER). Το μικρό εικονίδιο κλειδιού στα αριστερά του Supplier_Number δηλώνει ότι πρόκειται για πεδίο- κλειδί. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 5: Θεμέλια Επιχειρηματικής Ευφυΐας: Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριών Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

23 5.23 © 2007 by Prentice Hall Παράδειγμα Ερωτήματος σε SQL Εικόνα 5-10 Εδώ παρουσιάζονται οι προτάσεις SQL για ένα ερώτημα που επιλέγει τους προμηθευτές των εξαρτημάτων με κωδικό αριθμό 137 ή 150. Παράγουν κατάλογο με τα ίδια αποτελέσματα όπως και στην Εικόνα 5-8. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 5: Θεμέλια Επιχειρηματικής Ευφυΐας: Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριών Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

24 5.24 © 2007 by Prentice Hall Ένα Ερώτημα στην Access Εικόνα 5-11 Εδώ βλέπουμε πώς μπορεί να καταστρωθεί το ερώτημα της Εικόνας 5-10 με χρήση των εργαλείων δημιουργίας ερωτημάτων της Microsoft Access. Παρουσιάζονται οι πίνακες, τα πεδία και τα κριτήρια επιλογής που χρησιμοποιούνται για το ερώτημα. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 5: Θεμέλια Επιχειρηματικής Ευφυΐας: Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριών Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

25 5.25 © 2007 by Prentice Hall Αντικειμενοστρεφής Βάση Δεδομένων (OODBMS)  Αποθηκεύει δεδομένα και διαδικασίες ως αντικείμενα που επενεργούν σ’ αυτά τα δεδομένα και που μπορούν να ανακτώνται και να χρησιμοποιούνται  Είναι πιο κατάλληλη για την αποθήκευση γραφικών αντικειμένων, σχεδίων, βίντεο από τα κοινά DMBS που προορίζονται για το χειρισμό δεδομένων μόνο  Χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση στοιχείων πολυμέσων και μικροεφαρμογών Java σε εφαρμογές του Ιστού  Είναι σχετικά αργές συγκριτικά με τα σχεσιακά DBMS  Τα αντικειμενο-σχεσιακά DBMS: Διαθέτουν τις δυνατότητες και των δύο τύπων Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 5: Θεμέλια Επιχειρηματικής Ευφυΐας: Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριών

26 5.26 © 2007 by Prentice Hall Χρήση Βάσεων Δεδομένων για τη Βελτίωση Επιχειρηματικής Απόδοσης και Λήψης Αποφάσεων  Οι βάσεις δεδομένων παρέχουν πληροφορίες που βοηθούν την εταιρεία να διενεργεί την επιχειρηματική της δραστηριότητα πιο αποτελεσματικά, καθώς και τα στελέχη και το προσωπικό να παίρνουν καλύτερες αποφάσεις  Εργαλεία για την ανάλυση και προσπέλαση τεράστιων ποσοτήτων δεδομένων: Αποθήκες δεδομένων Πολυδιάστατη ανάλυση δεδομένων Εξόρυξη δεδομένων Χρήση διασύνδεσης Ιστού σε βάσεις δεδομένων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 5: Θεμέλια Επιχειρηματικής Ευφυΐας: Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριών

27 5.27 © 2007 by Prentice Hall Αποθήκες δεδομένων Χρήση Βάσεων Δεδομένων για τη Βελτίωση Επιχειρηματικής Απόδοσης και Λήψης Αποφάσεων  Αποθήκη δεδομένων Είναι βάση δεδομένων που αποθηκεύει τρέχοντα και ιστορικά δεδομένα που μπορεί να ενδιαφέρουν τους λήπτες αποφάσεων Ενοποιεί και τυποποιεί δεδομένα από πολλά συστήματα, και λειτουργικές και συναλλακτικές βάσεις δεδομένων Τα δεδομένα μπορούν να προσπελάζονται αλλά όχι να τροποποιούνται  Πρατήριο δεδομένων Υποσύνολο αποθήκης δεδομένων που εστιάζεται και ενδιαφέρει έναν συγκεκριμένο πληθυσμό χρηστών Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 5: Θεμέλια Επιχειρηματικής Ευφυΐας: Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριών

28 5.28 © 2007 by Prentice Hall Tα Συστατικά Μέρη μιας Αποθήκης Δεδομένων Εικόνα 5-12 Μια αποθήκη δεδομένων εξάγει τρέχοντα και ιστορικά δεδομένα από πολλαπλά επιχειρησιακά συστήματα του οργανισμού. Τα δεδομένα αυτά συνδυάζονται με δεδομένα από εξωτερικές πηγές και αναδιοργανώνονται σε μια κεντρική βάση δεδομένων που έχει στόχο την παραγωγή διοικητικών αναφορών και αναλύσεων. O κατάλογος πληροφοριών προσφέρει στους χρήστες πληροφορίες για τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα στην αποθήκη. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 5: Θεμέλια Επιχειρηματικής Ευφυΐας: Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριών Χρήση Βάσεων Δεδομένων για τη Βελτίωση Επιχειρηματικής Απόδοσης και Λήψης Αποφάσεων

29 5.29 © 2007 by Prentice Hall  Επιχειρηματική ευφυΐα: Εργαλεία για ενοποίηση, ανάλυση και παροχή πρόσβασης σε μεγάλες ποσότητες δεδομένων βελτίωση της λήψης αποφάσεων Λογισμικό για ερωτήματα και αναφορές Εργαλεία για πολυδιάστατη ανάλυση δεδομένων (αναλυτική επεξεργασία άμεσης επικοινωνίας) Εξόρυξη δεδομένων  π.χ. η Harrah’s Entertainment συγκεντρώνει και αναλύει δεδομένα πελατών για να δημιουργήσει προφίλ παικτών και να εντοπίσει τους πιο επικερδείς πελάτες Επιχειρηματική Ευφυΐα, Πολυδιάστατη Ανάλυση Δεδομένων και Εξόρυξη Δεδομένων Χρήση Βάσεων Δεδομένων για τη Βελτίωση Επιχειρηματικής Απόδοσης και Λήψης Αποφάσεων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 5: Θεμέλια Επιχειρηματικής Ευφυΐας: Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριών

30 5.30 © 2007 by Prentice Hall Χρήση Βάσεων Δεδομένων για τη Βελτίωση Επιχειρηματικής Απόδοσης και Λήψης Αποφάσεων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 5: Θεμέλια Επιχειρηματικής Ευφυΐας: Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριών Εικόνα 5-13 Μια σειρά από αναλυτικά εργαλεία που εφαρμόζονται σε δεδομένα αποθηκευμένα σε βάσεις δεδομένων για να εντοπίσουν μοτίβα και διδάγματα που βοηθούν τους μάνατζερ και τους εργαζόμενους να παίρνουν καλύτερες αποφάσεις για τη βελτίωση της απόδοσης του οργανισμού. Επιχειρηματική Ευφυΐα

31 5.31 © 2007 by Prentice Hall  Υποστηρίζει πολυδιάστατη ανάλυση δεδομένων που επιτρέπει στους χρήστες να προβάλουν τα ίδια δεδομένα με διαφορετικούς τρόπους σε πολλές διαστάσεις Κάθε άποψη των πληροφοριών – προϊόν, τιμολόγηση, κόστος, περιοχή, χρονική περίοδος – αντιπροσωπεύει μια διαφορετική διάσταση π.χ. σύγκριση πωλήσεων του Ιουνίου έναντι εκείνων του Μαΐου και του Ιουλίου  Επιτρέπει στους χρήστες να παίρνουν σχετικά γρήγορα απαντήσεις σε άμεση επικοινωνία σε μη προκαθορισμένες ερωτήσεις όπως αυτές Αναλυτική Επεξεργασία Άμεσης Επικοινωνίας (OLAP) Χρήση Βάσεων Δεδομένων για τη Βελτίωση Επιχειρηματικής Απόδοσης και Λήψης Αποφάσεων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 5: Θεμέλια Επιχειρηματικής Ευφυΐας: Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριών

32 5.32 © 2007 by Prentice Hall Χρήση Βάσεων Δεδομένων για τη Βελτίωση Επιχειρηματικής Απόδοσης και Λήψης Αποφάσεων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 5: Θεμέλια Επιχειρηματικής Ευφυΐας: Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριών Εικόνα 5-14 Η όψη που φαίνεται είναι τα προϊόντα ανά περιοχή. Αν περιστρέψετε τον κύβο κατά 90 μοίρες, η όψη του θα παρουσιάζει τις πραγματικές και τις προβλεπόμενες πωλήσεις ανά προϊόν. Αν περιστρέψετε τον κύβο ξανά κατά 90 μοίρες, θα μπορέσετε να δείτε τις πραγματικές και προβλεπόμενες πωλήσεις ανά περιοχή. Μπορείτε να δείτε και άλλες όψεις. Πολυδιάστατο Μοντέλο Δεδομένων

33 5.33 © 2007 by Prentice Hall  Βρίσκει κρυμμένα μοτίβα και συσχετίσεις σε μεγάλες βάσεις δεδομένων και συνάγει από αυτά κανόνες για πρόβλεψη μελλοντικής συμπεριφοράς  Τύποι πληροφοριών από την εξόρυξη δεδομένων Συσχετίσεις: Περιστατικά που συνδέονται με μοναδικό γεγονός Ακολουθίες: Χρονική σύνδεση γεγονότων Ταξινομήσεις: Μοτίβα που περιγράφουν την ομάδα στην οποία ανήκει ένα είδος Ομαδοποιήσεις: Ανακάλυψη αταξινόμητων ακόμη ομάδων Πρόβλεψη: Χρησιμοποιεί σειρά τιμών για την πρόβλεψη μελλοντικών τιμών Εξόρυξη Δεδομένων Χρήση Βάσεων Δεδομένων για τη Βελτίωση Επιχειρηματικής Απόδοσης και Λήψης Αποφάσεων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 5: Θεμέλια Επιχειρηματικής Ευφυΐας: Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριών

34 5.34 © 2007 by Prentice Hall  Μια δημοφιλής χρήση της εξόρυξης δεδομένων: Ανάλυση μοτίβων σε δεδομένα πελατών για εκστρατείες εξατομικευμένου μάρκετινγκ ή για εντοπισμό επικερδών πελατών  Προγνωστική ανάλυση: Χρησιμοποιεί τεχνικές εξόρυξης δεδομένων, ιστορικά στοιχεία και υποθέσεις για μελλοντικές συνθήκες για την πρόγνωση έκβασης γεγονότων, όπως η πιθανότητα ένας πελάτης να ανταποκριθεί σε μια προσφορά ή να αγοράσει ένα ορισμένο προϊόν  Εξόρυξη δεδομένων και προσωπικό απόρρητο: Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία λεπτομερών δεδομένων για κάθε άτομο Εξόρυξη Δεδομένων Χρήση Βάσεων Δεδομένων για τη Βελτίωση Επιχειρηματικής Απόδοσης και Λήψης Αποφάσεων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 5: Θεμέλια Επιχειρηματικής Ευφυΐας: Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριών

35 5.35 © 2007 by Prentice Hall Μελέτη Περίπτωσης: Μάνατζμεντ Βάσεις Δεδομένων DNA: Καταπολέμηση Εγκλήματος ή Απειλή για το Προσωπικό Απόρρητο; Χρήση Βάσεων Δεδομένων για τη Βελτίωση Επιχειρηματικής Απόδοσης και Λήψης Αποφάσεων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 5: Θεμέλια Επιχειρηματικής Ευφυΐας: Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριών  Διαβάστε τη Μελέτη Περίπτωσης και συζητήστε τα ακόλουθα ερωτήματα: Ποια είναι τα οφέλη των βάσεων δεδομένων DNA; Ποια προβλήματα δημιουργούν οι βάσεις δεδομένων DNA; Ποιοι πρέπει να περιληφθούν σε μια εθνική βάση δεδομένων DNA; Πρέπει να είναι μόνον οι καταδικασμένοι εγκληματίες; Δικαιολογήστε την απάντησή σας. Σε ποιους πρέπει να επιτρέπεται η χρήση βάσεων δεδομένων DNA;

36 5.36 © 2007 by Prentice Hall  Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τον Ιστό για να διαθέτουν πληροφορίες από τις εσωτερικές βάσεις δεδομένων τους στους πελάτυες και τους συνεργάτες τους  Αυτό γίνεται με τη χρήση ενδιάμεσου και άλλου λογισμικού Διακομιστής Ιστού Διακομιστές εφαρμογών και Κοινή Διασύνδεση Πύλης Δικτύου (CGI) Διακομιστής βάσεων δεδομένων  Οι διασυνδέσεις Ιστού είναι οικείες στους χρήστες και έτσι αποφεύγεται η επανασχεδίαση και η αναδημιουργία κληρονομημένων συστημάτων Βάσεις Δεδομένων και Ιστός Χρήση Βάσεων Δεδομένων για τη Βελτίωση Επιχειρηματικής Απόδοσης και Λήψης Αποφάσεων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 5: Θεμέλια Επιχειρηματικής Ευφυΐας: Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριών

37 5.37 © 2007 by Prentice Hall Χρήση Βάσεων Δεδομένων για τη Βελτίωση Επιχειρηματικής Απόδοσης και Λήψης Αποφάσεων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 5: Θεμέλια Επιχειρηματικής Ευφυΐας: Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριών Εικόνα 5-15 Οι χρήστες έχουν δνατότητα προσπέλασης της εσωτερικής βάσης δεδομένων ενός οργανισμού μέσω του Ιστού από τον προσωπικό τους υπολογιστή με λογισμικό φυλλομετρητή Ιστού. Σύνδεση Εσωτερικών Βάσεων Δεδομένων με τον Ιστό

38 5.38 © 2007 by Prentice Hall  Διαβάστε τη Μελέτη Περίπτωσης και συζητήστε τα ακόλουθα ερωτήματα: Περιγράψτε πώς χρησιμοποιεί το MySpace τις βάσεις δεδομένων και τους διακομιστές τους. Γιατί είναι τόσο σημαντική η τεχνολογία βάσεων δεδομένων σε μια επιχείρηση όπως το MySpace; Πόσο αποτελεσματικά οργανώνει και αποθηκεύει τα δεδομένα το MySpace στην τοποθεσία του στον Ιστό; Ποια προβλήματα μάνατζμεντ ανέκυψαν; Πώς τα έλυσε ή επιχείρησε να τα λύσει το MySpace; Μελέτη Περίπτωσης: Τεχνολογία Οι Βάσεις Δεδομένων πίσω από το MySpace Managing Data Resources Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 5: Θεμέλια Επιχειρηματικής Ευφυΐας: Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριών

39 5.39 © 2007 by Prentice Hall Χάραξη Πολιτικής Πληροφοριών Managing Data Resources  Πολιτική πληροφοριών Ορίζει τους κανόνες του οργανισμού για την οργάνωση, διαχείριση, αποθήκευση και διάδοση πληροφοριών  Διαχείριση δεδομένων Είναι υπεύθυνη για συγκεκριμένες πολιτικές και διεργασίες μέσω των οποίων τα δεδομένα μπορούν να διαχειρίζονται ως πόροι  Διαχείριση βάσεων δεδομένων Η ομάδα σχεδιασμού και διαχείρισης βάσεων δεδομένων είναι υπεύθυνη για τον ορισμό της οργάνωσης και του περιεχομένου τους, καθώς και για τη συντήρησή τους Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 5: Θεμέλια Επιχειρηματικής Ευφυΐας: Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριών

40 5.40 © 2007 by Prentice Hall Διασφάλιση Ποιότητας Δεδομένων  Κακή ποιότητα δεδομένων: Σοβαρό εμπόδιο για την πετυχημένη διαχείριση σχέσεων με τους πελάτες  Προβλήματα ποιότητας δεδομένων: Οφείλονται σε: Περιττά και ασυνεπή δεδομένα που παράγονται από πολλαπλά συστήματα Λάθη εισαγωγής δεδομένων  Έλεγχος ποιότητας δεδομένων: Δομημένη έρευνα ακρίβειας και πληρότητας των δεδομένων  Καθαρισμός δεδομένων: Ανιχνεύει και διορθώνει εσφαλμένα, ελλειπή ή με ακατάλληλη μορφοποίηση, καθώς και περιττά δεδομένα Managing Data Resources Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Κεφάλαιο 5: Θεμέλια Επιχειρηματικής Ευφυΐας: Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριών


Κατέβασμα ppt "5.1 © 2007 by Prentice Hall Κεφάλαιο 5 Θεμέλια Επιχειρηματικής Ευφυΐας: Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων και πληροφοριών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google