Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Α Ι Μ Α 3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Α Ι Μ Α 3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Α Ι Μ Α 3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

2 λευκά αιμοσφαίρια & αιμοπετάλια (< 1%)
πλάσμα (55%) λευκά αιμοσφαίρια & αιμοπετάλια (< 1%) ερυθρά αιμοσφαίρια (45%)

3 λευκό αιμοσφαίριο ερυθρό αιμοσφαίριο αιμοπετάλιο τοίχωμα αγγείου
αιμοφόρο αγγείο έξω χιτώνας μέσος χιτώνας έσω χιτώνας τοίχωμα αγγείου

4 ερυθρά αιμοσφαίρια Άνδρες: 4.7-6.1 εκατομμύρια κύτταρα ανά μL αίματος

5 αιμοσφαιρίνη αλυσίδα α σφαιρίνης αλυσίδα β σφαιρίνης αίμη & Fe2+

6 Ο2 «φορτώνεται» στους πνεύμονες
Ο2 από πνεύμονες ερυθροκύτταρο Ο2 απελευθερούμενο στα κύτταρα των ιστών μόρια δεοξυαιμοσφαιρίνης μόρια οξυαιμοσφαιρίνης ομάδα αίμης σίδηρος Ο2 «φορτώνεται» στους πνεύμονες Ο2 «ξεφορτώνεται» στα κύτταρα των ιστών δεοξυαιμοσφαιρίνη οξυαιμοσφαιρίνη αλυσίδα σφαιρίνης

7

8 CO2 κύτταρα ιστών CO2 απευθείας διαλυμένο στο πλάσμα ως HCO3– (10%)
CO2 δεσμευμένο από την αιμοσφαιρίνη (Hb) προς καρβάμινο-Hb (20%) Η2CO3 → H+ + HCO3– συνδέεται με την αιμοσφαιρίνη Cl– ερυθροκύτταρα (70%) HCO3– πλάσμα Cl–

9  Τα ερυθροκύτταρα σχηματίζονται στον ερυθρό μυελό των οστών.
Η ανακύκλωση συστατικών από τα γηρασμένα ή κατεστραμμένα ερυθροκύτταρα.  Τα ερυθροκύτταρα σχηματίζονται στον ερυθρό μυελό των οστών.  Οι σφαιρίνες & οι μεμβρανικές πρωτεΐνες των ερυθροκυττάρων αποδομούνται προς αμινοξέα, και ορισμένα από αυτά επαναχρησιμοποιούνται στην κατασκευή νέων ερυθροκυττάρων.  Βρίσκονται στην κυκλοφορία του αίματος επί ~120 ημέρες.  Τα συστατικά της αίμης ανακυκλώνονται. αίμη άνευ σιδήρου σπλήνας ιόντα σιδήρου Η αίμη μετατρέπεται στη χολερυθρίνη η οποία εκκρίνεται στη χολή από το ήπαρ. Αποθηκεύονται στο ήπαρ από την πρωτεΐνη φερριτίνη. ήπαρ  Τα γηρασμένα ερυθροκύτταρα υφίστανται φαγοκυττάρωση στο ήπαρ και τον σπλήνα.

10 λευκά αιμοσφαίρια 5.000-10.000 κύτταρα ανά μL αίματος ηωσινόφιλο
ουδετερόφιλο βασεόφιλο κοκκιώδη μη κοκκιώδη λεμφοκύτταρο μονοκύτταρο κύτταρα ανά μL αίματος

11 Φαγοκυττάρωση

12 μακροφάγο μονοκύτταρο ουδετερόφιλο

13 Ουδετερόφιλο + άνθρακας

14 150.000 - 400.000 κύτταρα ανά μL αίματος
αιμοπετάλια κύτταρα ανά μL αίματος

15 <1% ρυθμιστικές πρωτεΐνες Άλλες διαλυμένες ουσίες 2%
Πλάσμα (~55% όγκου αίματος) Νερό 90% 60% αλβουμίνες Πρωτεΐνες 8% 35% σφαιρίνες 4% ινωδογόνο <1% ρυθμιστικές πρωτεΐνες συμπλήρωμα Άλλες διαλυμένες ουσίες 2%

16 Λειτουργίες του αίματος:
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ

17 Πήξη του αίματος

18 Γενικά στάδια στην πήξη τού αίματος.
λευκά αιμοσφαίρια ερυθρά αιμοσφαίρια Γενικά στάδια στην πήξη τού αίματος.  Τραυματισμός: κάποιο αιμοφόρο αγγείο κόβεται. Το αίμα διαρρέει στο σημείο της βλάβης. αιμοπετάλια  Σπασμός του αγγείου: ο λείος μυϊκός ιστός στο τοίχωμα του αγγείου αιφνίδια και ακούσια συστέλλεται κοντά στο σημείο του τραύματος, προκει-μένου να περιοριστεί η απώλεια αίματος. σπασμός  Σχηματισμός αιμοπεταλιακού βύσματος Τα πρώτα αιμοπετάλια ενεργοποιούνται από χημικές ουσίες των τραυματισμένων κυττάρων και κατά την επαφή τους με τις κατεστραμμένες ίνες του κολλαγόνου. Τα πρώτα προσδεμένα αιμοπετάλια απελευθερώνουν μόρια από τα οποία ενεργοποιούνται περισσότερα αιμοπετάλια και έλκονται στην περιοχή. Αιμοπετάλια μετακομίζουν στην πηγή των χημικών σημάτων, όπου προσκολλώνται. Το αιμοπεταλιακό βύσμα σιγά-σιγά μεγεθύνεται.  Σχηματισμός αδιάλυτου πήγματος: Κατά την πήξη του αίματος, το ινωδογόνο μετατρέπεται σε ινώδες· το τελευταίο δεν διαφέρει από ένα δίχτυ, στο οποίο παγιδεύονται περισσότερα αιμοπετάλια και ερυθρά αιμοσφαίρια, ώστε να προκύψει τελικά ο θρόμβος (πήγμα). Οι ίνες του ινώδους σταθεροποιούν τα αιμοπετάλια & τα ερυθρά αιμοσφαίρια εντός του θρόμβου, και έτσι το σημείο της κάκωσης στο αγγείο φράσσεται αποτελεσματικά.

19 ρήξη του ενδοθηλίου σπασμός αιμοπετάλια ινώδες Τραυματισμός.
Σπασμός αγγείου. σπασμός Προσκόλληση αιμοπεταλίων στην περιοχή της κάκωσης. Από τη συνάθροιση αυτή προκύπτει ένα αιμοπεταλιακό βύσμα. αιμοπετάλια ινώδες Σχηματίζεται ένα μη διαλυτό πρωτεϊνικό πλέγμα, το ινώδες, και ολοκληρώνεται η πήξη.

20 σχηματισμός αιμοπεταλιακού βύσματος βλάβη στα αιμοφόρα αγγεία
τραύμα αιμοπετάλια ινώδες παράγοντες πήξης βιταμίνη Κ προθρομβίνη παραγόμενη από το ήπαρ ασβέστιο ινωδογόνο θρομβίνη ινώδες

21 έκθεση του αίματος σε εξωαγγειακούς ιστούς
κάκωση του αγγείου έκθεση του αίματος σε εξωαγγειακούς ιστούς ανενεργός παράγοντας πήξης 1 ενεργοποιημένος παράγοντας πήξης 1 Για τον «καταρράκτη» ενεργοποίησης των πηκτικών παραγόντων στο πλάσμα του αίματος απαιτούνται ενεργοποιημένα αιμοπετάλια, Ca2+, και άλλοι συμπαράγοντες του πλάσματος. ανενεργός παράγοντας πήξης 2 ενεργοποιημένος παράγοντας πήξης 2 ανενεργός παράγοντας πήξης 3 ενεργοποιημένος παράγοντας πήξης 3 διαλυτό ινωδογόνο μη διαλυτό ινώδες Ο ρόλος των παραγόντων πήξης στο σχηματισμό του θρόμβου.

22 πήγμα με πλέγμα ινώδους τελική κοινή οδός
τραύμα σε εξωαγγειακά κύτταρα ενδογενές σύστημα βλάβη στο τοίχωμα του αγγείου σύμπλοκο εξωγενές σύστημα προθρομβίνη θρομβίνη ινωδογόνο ινώδες πήγμα με πλέγμα ινώδους τελική κοινή οδός παράγοντας σε ανενεργό κατάσταση παράγοντας σε ενεργοποιημένη κατάσταση Ο «καταρράκτης» για τη σύνθεση του ινώδους.

23 Ομάδες αίματος: Σύστημα ΑΒΟ
ομάδα Α ομάδα Β ομάδα ΑΒ ομάδα Ο επιφανειακό αντιγόνο Α επιφανειακό αντιγόνο Β επιφανειακά αντιγόνα Α & Β κανένα αντιγόνο αντίσωμα αντι-Β αντίσωμα αντι-Α κανένα αντίσωμα αντίσωματα αντι-Α & αντι-Β δέκτης δότης αιμοΛΥΣΗ αιμοΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ

24 Η κατανομή των ομάδων του συστήματος ΑΒΟ ανά τον κόσμο.
Ν. Ασιάτες (Λάος) Άγγλοι Ινδοί Αφρικανοί (Ζιμπάμπουε) αυτόχθονες Αμερικανοί Αβορίγινες Αυστραλίας

25

26 Ομάδες αίματος: Σύστημα Rhesus
αντιγόνο D ή παράγοντας Rh Rh+ Rh–

27 ευαισθητοποίηση μητέρας
«επίθεση» των αντι-Rh στο κυοφορούμενο αντισώματα αντι-Rh επόμενη εγκυμοσύνη παιδιού Rh+ ερυθρό αιμοσφαίριο κυοφορούμενο: Rh+ μητέρα: Rh–

28 Erythroblastosis fetalis/neonatorum
Αιμολυτική αναιμία του εμβρύου ή του νεογνού συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια πυρηνικός ίκτερος ηπατοσληνομεγαλία ίκτερος αιμολυτική αναιμία οίδημα

29 αντι-Rh αντισώματα

30

31

32 Αναιμίες: Μειωμένος αριθμός ερυθρών αιμοσφαιρίων.
Ανεπαρκής αιμοσφαιρίνη.

33 μεταβολή στο χρώμα των κοπράνων
εγκέφαλος σοβαρή μορφή αναιμίας κάματος ζάλη λιποθυμία οφθαλμοί ωχρότητα Συμπτώματα: δέρμα αγγεία ωχρότητα ψυχρότητα υπόταση καρδιά αίσθημα υπερβολικά ταχέων ή ανώμαλων παλμών ταχυκαρδία πόνος στο στήθος στηθάγχη έμφραγμα του μυοκαρδίου αναπνευστικό δύσπνοια σκελετικοί μύες ατονία σπλήνας έντερα σπληνομεγαλία μεταβολή στο χρώμα των κοπράνων

34

35 Σιδηροπενία  Κακοήθης αναιμία - δυσαπορρόφηση B12

36 αιμολυτική αναιμία (κληρονομικότητα, τοξίνες, παράσιτα, ασυμβατότητα μεταγγιζόμενου αίματος) δρεπανοκυτταρική αναιμία μεσογειακή αναιμία μειωμένη παραγωγή της β αλυσίδας της σφαιρίνης


Κατέβασμα ppt "Α Ι Μ Α 3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google