Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ: Μετά από κάθε μελλοντική επαφή του ΙΔΙΟΥ αντιγόνου με τον οργανισμό ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ: Ο Οργανισμός αντιμετωπίζει για πρώτη φορά το αντιγόνο

2 ΣΤΑΔΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
ΣΤΑΔΙΟ 1Ο : Ενεργοποίηση των βοηθητικών Τ- Λεμφοκυττάρων. Εμφάνιση του αντιγόνου στον οργανισμό. Ενεργοποίηση μακροφάγων – φαγοκυττάρωση. Έκθεση τμήματος του μικροβίου ( αντιγόνο) στην επιφάνεια των μακροφάγων ( αντιγονοπαρου-σιαστικά κύτταρα). Ρόλος αντιγόνων ιστοσυμβατότητας. Ενεργοποίηση Τ- Βοηθητικών Λεμφοκυττάρων από το αντιγόνο.

3 Βοηθητικά Τ- Λεμφοκύτταρα.
Ενεργοποιούνται από το εκτεθειμένο στην επιφάνεια των μακροφάγων αντιγόνο. Ενεργοποιούν τα Β-Λεμφοκύτταρα ή τα Τ-Κυτταροτοξικά λεμφοκύτταρα μέσω ουσιών που εκκρίνουν. Δημιουργούν κύτταρα μνήμης.

4 ΣΤΑΔΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ (Συνέχεια)
ΣΤΑΔΙΟ 2-α : Ενεργοποίηση των Β- Λεμφοκυτ-τάρων από τα Τ- Βοηθητικά (ΧΥΜΙΚΗ ΑΝΟΣΙΑ) Τα ενεργοποιημένα Β-Λεμφοκύτταρα πολλαπλασιά-ζονται. Τα κύτταρα που προκύπτουν διαφοροποιούνται σε: Πλασματοκύτταρα που παράγουν και εκκρίνουν μεγάλες ποσότητες αντισωμάτων ειδικών για το αντιγόνο που ενεργοποίησε την διαδικασία Κύτταρα μνήμης που ΘΑ ενεργοποιηθούν σε μελλοντική έκθεση του οργανισμού στο ίδιο αντιγόνο.

5 Β-Λεμφοκύτταρα Διαφοροποιούνται και ωριμάζουν στον μυελό των οστών.
Συνθέτουν και έχουν στην επιφάνειά τους αντι-σώματα που αναγνωρίζουν ένα συγκεκριμένο αντιγόνο. Αναγνωρίζουν το αντιγόνο αυτό και συνδέονται μαζί του. Η σύνδεση αυτή έχει ως αποτέλεσμα διαδοχικές διαιρέσεις και τη δημιουργία: Πλασματοκυττάρων που παράγουν και εκκρίνουν μεγάλες ποσότητες αντισωμάτων. Κυττάρων μνήμης που ενεργοποιούνται σε κάθε μελλοντική έκθεση στο ίδιο αντιγόνο.

6 ΣΤΑΔΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ (Συνέχεια)
ΣΤΑΔΙΟ 2-β: Ενεργοποίηση των Τ- Κυτταρο-τοξικών (Κυτταρική Ανοσία).

7 Κυτταροτοξικά Τ-Λεμφοκύτταρα
Ενεργοποιούνται από τα Βοηθητικά και Καταστρέφουν… καρκινικά κύτταρα. κύτταρα μοσχευμένου ιστού. κύτταρα που μολύνθηκαν από ιό. Δημιουργούν κύτταρα μνήμης.

8 ΣΤΑΔΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ (Συνέχεια)
Επισημάνσεις Η δράση των βοηθητικών και των κυτταροτοξικών Τ- Λεμφοκυττάρων αποτελεί την κυτταρική ανοσία. Τα Βοηθητικά και τα κυτταροτοξικά κύτταρα σχηματίζουν και κύτταρα μνήμης.

9 ΣΤΑΔΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ (Συνέχεια)
ΣΤΑΔΙΟ 3ο : Τερματισμός ανοσοβιολογικής απόκρισης. Η ανοσοβιολογική απόκριση σταματά την κατάλληλη στιγμή με τη βοήθεια: Ειδικών Τ- Λεμφοκυττάρων των ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ. Των προϊόντων της ανοσοβιολογικής απόκρισης, δηλαδή Των Αντισωμάτων ( Ειδικά κυτταρικά παράγωγα). Των Κυτταρικών προϊόντων της αντίδρασης (ειδικά κύτταρα).

10 Κατασταλτικά Τ- Λεμφοκύτταρα
Σταματούν την ανοσοβιολογική απόκριση μετά την επιτυχή αντιμετώπιση του αντιγόνου.

11 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗ
Ενεργοποιείται με την επαφή του οργανισμού με το ίδιο αντιγόνο κάθε φορά στο μέλλον. Ενεργοποιούνται τα κύτταρα μνήμης. Ξεκινά αμέσως η έκκριση των αντισωμάτων Δε προλαβαίνουν να εμφανιστούν συμπτώματα της νόσου. Το άτομο πιθανότατα δεν αντιλαμβάνεται ότι μολύνθηκε

12 Τ- Λεμφοκύτταρα μνήμης
Παράγονται μετά την έκθεση του οργανισμού σε ένα αντιγόνο. Ενεργοποιούνται αμέσως μετά από επόμενη μελλοντική επαφή του οργανισμού με το ίδιο αντιγόνο Μπορεί να είναι Βοηθητικά ή κυτταροτοξικά.

13


Κατέβασμα ppt "ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google