Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

AIΜΟΣΤΑΣΗ Τι είναι η αιμόσταση? Ποια είναι τα κύρια στάδια?

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "AIΜΟΣΤΑΣΗ Τι είναι η αιμόσταση? Ποια είναι τα κύρια στάδια?"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 AIΜΟΣΤΑΣΗ Τι είναι η αιμόσταση? Ποια είναι τα κύρια στάδια?

2 Aιμόσταση=πρόληψη απώλειας αίματος

3 Aιμόσταση=πρόληψη απώλειας αίματος
Tο αίμα: Πρέπει να είναι υγρό Δεν έρχεται σε επαφή με αρνητικά φορτισμένες επιφάνειες. Δεν έρχεται σε επαφή με ιστικούς παράγοντες. Τα θρομβολυτικά pathways κρατούν αυτά της πήξης σε έλεγχο. Δεν διαρρέει από τα αιμοφόρα αγγεία (φυσιολογικα)

4 Αιμόσταση-Πώς επιτυγχάνεται? 4 μηχανισμοί
1. Αύξηση πίεσης ιστού πάνω στο αγγείο 2. Συστολή λείων μυϊκών ινών πάνω στο τοίχωμα του τραυματισμένου αγγείου 3. Ενεργοποίηση αιμοπεταλίων-συσσώρευση- σχηματισμός αιμοπεταλιακού βύσματος (ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ) 4. Ενεργοποίηση μηχανισμού πήξεως-σχηματισμός ινώδους (ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΗΞΗΣ)

5 Αύξηση πίεσης ιστού πάνω στο αγγείο
Μειώνει την διατοιχωματική πίεση δηλ την διαφορά μεταξύ της ενδοαγγειακής πίεσης και της πίεσης του ιστού. Η διατοιχωματική πίεση καθορίζει την διάμετρο του αγγείου. Flow=driving pressure x πr4 / 8 x viscosity(η) x length.

6 Συστολή λείων μυϊκών ινών πάνω στο τοίχωμα του τραυματισμένου αγγείου
Στα αγγεία υπάρχει ισορροπία μεταξύ closing pressure και driving pressure. AΝ: Driving Pressure < Closing Pressure Συστολή των λείων μυϊκών ινών. H ροή του αίματος σταματ. Οι αιμοστατικοί παράγοντες που απελευθερώνονται από τα αιμοπετάλια Thromboxane A2 (TXA2), serotonin οδηγούν σε συστολή των λείων μυϊκών ινών. (συμπαθητικό ερέθισμα)

7 Ενεργοποίηση του μηχανισμού πήξης του αίματος (coagulation)
Προσκόλληση Ενεργοποίηση Συγκόλληση

8

9 Προσκόλληση Τα αιμοπετάλια δεν προσκολλούνται σε άλλα κύτταρα του αίματος ή ενδοθηλιακές μεμβράνες Απωθούνται από το αρνητικό φορτίο των μεμβρανών Σε περίπτωση τραυματισμού τα αιμοπετάλια έρχονται σε επαφή με το υπενδοθήλιο ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων Οι αιμοπεταλιακοί υποδοχείς βρίσκουν συνδέτες (ligands) οι οποίοι απαντώνται φυσιολογικά στον υπενδοθηλιακό ιστό.

10

11

12 Ενεργοποίηση αιμοπεταλίων
Δομική αλλαγή υποδοχέων ενεργοποίηση ενδοκυττάριων μονοπατιών Ενεργοποίηση της φωσφολιπάσης C Ενεργοποίηση κυκλοξυγενάσης TXA2 (καταβολισμός αραχιδονικού οξέος) Είσοδος ασβεστίου Εξωκυττάρωση του περιεχόμενου των α και των πυκνών κοκκίων Ενεργοποίηση αιμοπεταλίων α κοκκία (αυξητικοί παράγοντες, vWF, factor V, fibrinogen). Πυκνά κοκκία (ΑΤP, ADP, Serotonin). Μορφολογικές αλλαγές (φιλοπόδια)

13 GPIIb/ΙΙΙa fibrinogen binding

14 Αιμόσταση-Πώς επιτυγχάνεται? 4 μηχανισμοί
1. Αύξηση πίεσης ιστού πάνω στο αγγείο 2. Συστολή λείων μυϊκών ινών πάνω στο τοίχωμα του τραυματισμένου αγγείου 3. Ενεργοποίηση αιμοπεταλίων-συσσώρευση- σχηματισμός αιμοπεταλιακού βύσματος 4. Ενεργοποίηση μηχανισμού πήξεως-σχηματισμός ινώδους

15

16 Γιατί το αιμοπετάλιακό βύσμα δεν επεκτείνεται πέρα από το κατεστραμμένο ενδοθήλιο?

17 Αιμόσταση-Πώς επιτυγχάνεται? 4 μηχανισμοί
1. Αύξηση πίεσης ιστού πάνω στο αγγείο 2. Συστολή λείων μυικών ινών πάνω στο τοίχωμα του τραυματισμένου αγγείου 3. Ενεργοποίηση αιμοπεταλίων-συσσώρευση- σχηματισμός αιμοπεταλιακού βύσματος 4. Ενεργοποίηση μηχανισμού πήξεως-σχηματισμός ινώδους

18 Μηχανισμός πήξης Σκοπός: σταθεροποίηση και ενίσχυση του αιμοπεταλιακού βύσματος ινωδογόνο → ινώδες 3 κύρια βήματα: Σχηματισμός του ενεργοποιητή της προθρομβίνης Μετατροπή της προθρομβίνης σε θρομβίνη Μετατροπή του ινωδογόνου αρχικά σε ασταθές και στη συνέχεια σε σταθεροποιημένο ινώδες

19

20

21 Downloaded from: StudentConsult (on 1 November 2010 09:13 AM)
© 2005 Elsevier

22

23 II (Προθρομβίνη), VII, IX, X

24

25 Αντιπηκτικοί μηχανισμοί
1. Αναστολέας οδού του ιστικού παράγοντα έκκριση από ενδοθηλιακά κύτταρα μπλοκάρει την προτεολυτική ιδιότητα του VIIa. Ο κύριος λόγος που η εξωγενής οδός παράγει μόνο μικρές ποσότητες θρομβινής 2. Θρομβίνη: ενεργοποίηση πρωτεΐνης C (χρειάζεται και των παράγοντα S) απενεργοποίηση των Va και VIIIa. 3. Aντιθρομβίνη ΙΙΙ καταστολή δράσης Χa και Θρομβίνης. Οι Θειούχες Γλυκοσαμινογλυκάνες (sulfated glycosaminoglycans) όπως η ηπαρίνη, επάγουν την αλληλεπίδραση της ΑΤΙΙΙ - Χa 4. Θρομβομοδουλίνη βρισκεται στην επιφάνεια των ενδοθηλιακών κυττάρων σχηματίζει σύμπλοκα με την θρομβίνη και πρωτεΐνη C καταστολή δράσης της θρομβίνης

26

27 Δράσεις θρομβίνης ΠΗΚΤΙΚΕΣ -διασπά το ινωδογόνο σε ινώδες ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΕΣ
ενεργοποιεί τους παράγοντες πήξης (XI, VIII, V, XIII) ενεργοποιεί τα αιμοπετάλια ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΕΣ - ενεργοποιεί την πρωτείνη C,που διασπά πρωτεολυτικά τους παράγοντες πήξης VIIIa και Va

28 Ινωδόλυση Απελευθέρωση ενεργοποιητή του πλασμινογόνου (tPA) από το ενδοθήλιο Πλασμινογόνο → πλασμίνη Λύση του θρόμβου –σχηματισμός προϊόντων αποδόμησης του ινώδους Επαναφορά του αγγείου στην αρχική κατάσταση

29

30 Αντιπηκτικά φάρμακα Ινωδολυτικά φάρμακα ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΤΑΞΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΑ Αναστολή της συσσώρευσης των αιμοπεταλίων Αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα αναστρέψιμη: ΜΣΑΦ Μη αναστρέψιμη : ασπιρίνη Καταρράκτης πήξης Αντιπηκτικά Ηπαρίνη, κουμαρινικά Ινωδόλυση Ινωδολυτικά φάρμακα Στρεπτοκινάση, ουροκινάση t-PA

31 Σύνθεση προσταγλανδινών
Αραχιδονικό οξύ κυκλοοξυγενάση ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΊΩΝ Προσταγλανδίνη G2 υπεροξειδάση Προσταγλανδίνη H2 προστακυκλίνη Θρομβοξάνη A2 PG F1a Θρομβοξάνη B2 Ασπιρινη

32 ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ Αναστολή σύνθεσης των παραγόντων πήξης εξαρτώμενων από βιαταμίνη Κ (II, VII, IX, X C & S)(κουμαρινικά, pos) Σύνδεσης αντιθρομβίνης ΙΙΙ (ηπαρίνη, sc iv)


Κατέβασμα ppt "AIΜΟΣΤΑΣΗ Τι είναι η αιμόσταση? Ποια είναι τα κύρια στάδια?"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google