Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού1 Σύνδεση Προσωπικοτήτων- Εργασιών 6 Τύποι Προσωπικοτήτων Ρεαλιστικός Εξερευνητικός Κοινωνικός Συμβατικός Τολμηρός Καλλιτεχνικός.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού1 Σύνδεση Προσωπικοτήτων- Εργασιών 6 Τύποι Προσωπικοτήτων Ρεαλιστικός Εξερευνητικός Κοινωνικός Συμβατικός Τολμηρός Καλλιτεχνικός."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού1 Σύνδεση Προσωπικοτήτων- Εργασιών 6 Τύποι Προσωπικοτήτων Ρεαλιστικός Εξερευνητικός Κοινωνικός Συμβατικός Τολμηρός Καλλιτεχνικός

2 Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού2 Ρεαλιστικός Τύπος Προτιμά: σωματική δραστηριότητα που απαιτεί ικανότητα, δύναμη και συντονισμό Χαρακτηριστικά: ντροπαλός, γνήσιος, επίμονος, σταθερός, παρακτικός, υπάκουος Παραδείγματα Εργασιών Εφαρμοστής Μηχανικός Τεχνίτης Εργάτης Γραμμής Συναρμολόγησης Αγρότης

3 Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού3 Εξερευνητικός Τύπος Προτιμά: ενέργειες που απαιτούν σκέψη, οργάνωση και κατανόηση / αντίληψη Χαρακτηριστικά: αναλυτικός, αυθεντικός, περίεργος, ανεξάρτητος Παραδείγματα Εργασιών Βιολόγος Οικονομολόγος Μαθηματικός Reporter

4 Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού4 Κοινωνικός Τύπος Προτιμά: ενέργειες που βοηθούν και συμβάλλουν στην ανάπτυξη άλλων ανθρώπων Χαρακτηριστικά: κοινωνικός, φιλικός, συνεργάσιμος, κατανοητικός Παραδείγματα Εργασιών Κοινωνικός Λειτουργός Δάσκαλος Σύμβουλος Κλινικός Ψυχολόγος

5 Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού5 Συμβατικός Τύπος Προτιμά: ενέργειες που διέπονται από κανόνες, ενέργειες τυποποιημένες και σαφείς Χαρακτηριστικά: υπάκουος, αποτελεσματικός, πρακτικός, δύσκαμπτος, χωρίς φαντασία Παραδείγματα Εργασιών Λογιστής Ταμίας Τράπεζας Αρχειοθέτης

6 Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού6 Τολμηρός Τύπος Προτιμά: ενέργειες που μέσα από το λόγο μπορεί να επηρεάσει τους άλλους και να κερδίσει εξουσία Χαρακτηριστικά: αυτοπεποίθηση, φιλοδοξία, ενεργητικότητα, αυταρχικότητα Παραδείγματα Εργασιών Δικηγόρος Μεσίτης Ειδικός Δημοσίων Σχέσεων Manager Μικρών Επιχειρήσεων

7 Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού7 Καλλιτεχνικός Τύπος Προτιμά: ενέργειες μη συστηματικές που ενέχουν το στοιχείο της ασάφειας και αφήνουν περιθώρια δημιουργικής έκφρασης Χαρακτηριστικά: φαντασία, ιδεαλισμός, έλλειψη τάξης, συναισθηματικός, μη πρακτικότητα Παραδείγματα Εργασιών Ζωγράφος Μουσικός Συγγραφέας Διακοσμητής

8 Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού8 Εξαγωνικό Διάγραμμα Σύνδεσης Προσωπικοτήτων - Εργασιών ΡεαλιστικόςΕξερευνητικός Καλλιτεχνικός Κοινωνικός Συμβατικός Τολμηρός

9 Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού9 Θεμελιώδεις Έννοιες - Υπόβαθρο Θεμελιώδη Στοιχεία Ατομικής Συμπεριφοράς Οργανωσιακή Συμπεριφορά Η Διαδικασία της Παρακίνησης Επικοινωνία

10 Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού10 Παράμετροι Επηρεασμού Ατομικής Συμπεριφοράς Αξίες Στάση Προσωπικότητα Ικανότητα Παρακίνηση Αντίληψη Μάθηση Ατομική Συμπεριφορά

11 Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού11 Αξίες Οι αξίες αντιπροσωπεύουν πεποιθήσεις για την επιλογή ενός συγκεκριμένου τρόπου συμπεριφοράς και τον καθορισμό προορισμού της ύπαρξης, σε προσωπικό ή κοινωνικό επίπεδο, σε σχέση με κάτι αντίθετο ή αντίστροφο που απορρίπτεται. Αποτελούν την υποδομή που καθορίζει προσωπικότητα και συμπεριφορά Τελικές ή Απώτερες Αξίες Αφορούν τον επιθυμητό τελικό προορισμό της ύπαρξης Αξίες - Όργανα Αφορούν τον προτιμητέο τρόπο συμπεριφοράς ή τα μέσα για την εκπλήρωση του τελικού προορισμού

12 Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού12 Στάση Η στάση αποτελεί αξιολογητική θέση (θετικής ή αρνητικής χροιάς) όσον αφορά αντικείμενα, ανθρώπους ή γεγονότα. Η στάση αντανακλά πώς νιώθει κάποιος για κάτι Η αντίληψη είναι η διεργασία μέσα από την οποία το άτομο ερμηνεύει τις εντυπώσεις των αισθήσεών του προκειμένου να δώσει νόημα στο περιβάλλον του. Το αποτέλεσμα της αντίληψης δεν ταυτίζεται πάντα με την πραγματικότητα - Αφορά την υποκειμενική ερμηνεία αυτού που βλέπουμε. Αντίληψη

13 Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού13 Μάθηση Η μάθηση είναι κάθε μόνιμη αλλαγή της συμπεριφοράς που συμβαίνει σαν αποτέλεσμα της εμπειρίας. Η Διεργασία της Μάθησης Περιβάλλον Επιρροές Μορφοποίηση Προτυποποίηση Συμπεριφορά

14 Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού14 Η Διεργασία της Επικοινωνίας Πηγή Κωδικοποίηση Κανάλι Απο- κωδικοποίηση Αποδέκτης Έλεγχος Επιτυχίας της Μετάδοσης ΜΜΜ Μ (Μ: Μήνυμα)

15 Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού15 Άξονες Λειτουργίας της Επικοινωνίας Έλεγχος Παρακίνηση Έκφραση Συναισθημάτων Μετάδοση / Διάχυση Πληροφοριών

16 Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού16 Λειτουργία Ελέγχου: Τυπικές Απαιτήσεις Επικοινωνίας για Έλεγχο της Συμπεριφοράς Παροχή Επίσημων Οδηγιών Εργασίας Επικοινωνία μέσα από τα Κανάλια της Ιεραρχίας Συμμόρφωση με τις Πολιτικές του Οργανισμού Εφαρμογή των Αναφερόμενων στις Περιγραφές Θέσεων Εργασίας Άτυπη Επικοινωνία: Επίσης ελέγχει τη Συμπεριφορά

17 Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού17 Λειτουργία Παρακίνησης Αποσαφήνιση του Περιεχομένου της Εργασίας Επικρότηση των Προσπαθειών Διατύπωση Κατευθύνσεων για Βελτίωση Κάθε Ενέργεια Παρακίνησης Υλοποιείται μέσα από την Επικοινωνία

18 Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού18 Λειτουργία Έκφρασης Συναισθημάτων Επαφές Κοινωνικού Χαρακτήρα μέσα στο εργασιακό περιβάλλον Έκφραση Ικανοποίησης / Απογοήτευσης Κάλυψη Κοινωνικών Αναγκών Λειτουργία Μετάδοσης / Διάχυσης Πληροφοριών Δυνατότητα Αξιολόγησης Εναλλακτικών Λύσεων και Τελική Επιλογή Διευκόλυνση της Διεργασίας Λήψης Αποφάσεων

19 Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού19 Κίνηση / Ροή Επικοινωνίας Α. Κατακόρυφη Κίνηση Α.1 Από Πάνω προς τα Κάτω Επικοινωνία Προϊσταμένου με Υφισταμένους Καθορισμός Στόχων Διατύπωση Οδηγιών Εργασίας Πληροφόρηση για Πολιτικές και Διαδικασίες Υπογράμμιση Προβλημάτων που Χρήζουν Προσοχής Πληροφόρηση σχετικά με την Απόδοση

20 Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού20 Κίνηση / Ροή Επικοινωνίας Α. Κατακόρυφη Κίνηση Α.1 Από Πάνω προς τα Κάτω (Απρόσωπη) Επικοινωνία Οργανισμού με Εργαζόμενους Επιστολή για νέα Πολική Αποζημιώσεων σε Περιπτώσεις Ασθένειας Επιστολή για Νέα Ασφαλιστικά Πακέτα Επιστολές / Προσκλήσεις για Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Τοιχοκολλημένες Ανακοινώσεις

21 Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού21 Κίνηση / Ροή Επικοινωνίας Α. Κατακόρυφη Κίνηση Α.2 Από Κάτω προς τα Πάνω Επικοινωνία για Τροφοδότηση με Πληροφορίες, όπως: Πρόοδος σε σχέση με τους Στόχους Τρέχοντα Προβλήματα Αίσθημα / Στάση Ανθρώπων απέναντι στην Εργασία, τους Συναδέλφους και τον Οργανισμό Ιδέες για Βελτίωση των ακολουθούμενων Διεργασιών

22 Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού22 Κίνηση / Ροή Επικοινωνίας Α. Κατακόρυφη Κίνηση Α.2 Από Κάτω προς τα Πάνω Παραδείγματα Αναφορές Προόδου Κουτιά Ιδεών / Παραπόνων Έρευνες Στάσης Ανθρώπινου Δυναμικού Έρευνες Κλίματος Κύκλοι Ποιότητας Άτυπες Συναντήσεις με Προϊσταμένους Συνδικαλιστικές Παρεμβάσεις

23 Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού23 Κίνηση / Ροή Επικοινωνίας B. Επίπεδη Κίνηση Μεταξύ Μελών της Ίδιας Ομάδας Μεταξύ Μελών Διαφορετικών Ομάδων Ίδιου Ιεραρχικού Επιπέδου Μπορεί να είναι άτυπη ή τυπική Επιτυγχάνεται καλύτερος συντονισμός και μείωση χρόνων

24 Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού24 Οργανωσιακή Συμπεριφορά Συστηματική Μελέτη των ενεργειών, στάσεων και συμπεριφορών που οι άνθρωποι επιδεικνύουν μέσα στους οργανισμούς Ατομικό Επίπεδο Ομαδικό Επίπεδο Οργανισμού

25 Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού25 Γιατί μελετάμε την Οργανωσιακή Συμπεριφορά Για να μπορούμε να: –εξηγήσουμε –προβλέψουμε –ελέγξουμε τη συμπεριφορά των ανθρώπων μέσα στον οργανισμό Για να προσεγγίσουμε συστηματικά αυτά που μέχρι τώρα αντιμετωπίζουμε διαισθητικά Υιοθετεί ιδέες και εργαλεία από επιστήμες, όπως Ψυχολογία Κοινωνιολογία Κοινωνική Ψυχολογία Ανθρωπολογία Πολιτικές Επιστήμες

26 Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού26 Θεμελιώδεις Δείκτες Οργανωσιακής Συμπεριφοράς Παραγωγικότητα Απουσίες Χρονική διάρκεια «κύκλου ζωής» στελεχών Βαθμός ικανοποίησης από την εργασία Τα παραπάνω στοιχεία συνδέονται άμεσα με την απόδοση του ανθρώπινου δυναμικού.

27 Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού27 Περιοχές Βελτίωσης μέσα από τη Μελέτη Οργανωσιακής Συμπεριφοράς Ποιότητα και Παραγωγικότητα (Διοίκηση Ολικής Ποιότητας) Προσόντα / Ικανότητες / Δεξιότητες των Ανθρώπων Ενίσχυση / Ενδυνάμωση των Ανθρώπων Διαχείριση της Διαφορετικότητας των Ανθρώπων Ευελιξία - Δυνατότητα Προσαρμογής στη Συνεχή Αλλαγή Διαχείριση Καινοτομίας και Επιλεγμένης Αλλαγής Δημιουργία Υγιούς Κλίματος μέσα στον Οργανισμό

28 Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού28 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ Ευελιξία (flexibility) Η ευχέρεια του προσωπικού να καινοτομεί, σε καθορισμένα πλαίσια, δίχως το φόβο και την υποψία τιμωρίας καθώς και δυσμενών προσωπικών επιπτώσεων. Υπευθυνότητα (responsibility) Η συναίσθηση της ευθύνης των εργαζομένων για την σημαντικότητα της προσφοράς τους στον οργανισμό. Στόχοι (level of standards) H εφικτότητα και το επίπεδο των στόχων που τίθενται τόσο σε προσωπικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο μέσα στα πλαίσια της επιχείρησης.

29 Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού29 Επιβραβεύσεις (rewards) Η αντίληψη που επικρατεί για την ακριβοδίκαιη μεταχείριση του προσωπικού. Η αξιοκρατική απονομή ευσήμων, προαγωγών και επιβραβεύσεων στους εργαζόμενους, μέσα από την αντικειμενική και ορθή ανάδραση των επιδόσεών τους. Αποσαφήνιση ρόλων (clarity) Ο βαθμός κατά τον οποίο είναι ξεκάθαρες οι υποχρεώσεις, υπευθυνότητες και αρμοδιότητες του καθενός στον οργανισμό και η δυνατότητα αποτροπής επικαλύψεων τους. Δέσμευση (commitment) O παράγοντας αυτός αναφέρεται στο βαθμό δέσμευσης του προσωπικού για την πλήρωση των στόχων της επιχείρησης και στον κοινό σκοπό. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ

30 Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού30 Τα σημεία προσδιορισμού της Κουλτούρας ενός Οργανισμού Βαθμός ενθάρρυνσης του ανθρώπινου δυναμικού για καινοτομία και ανάληψη ρίσκου Ανάλυση και σημασία στην ακρίβεια και τη λεπτομέρεια Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα Προσανατολισμός στη σημασία της συμβολής των ανθρώπων Ομαδική προσέγγιση έναντι της ατομικής Επιθετικότητα και ανταγωνισμός Προτίμηση στο κατεστημένο ή την ανάπτυξη

31 Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού31 Διαμόρφωση της Κουλτούρας του Οργανισμού Φιλοσοφία ιδρυτών του οργανισμού Κριτήρια επιλογής Ανώτατη Διοίκηση Προσαρμογή ανθρώπων Κουλτούρα Οργανισμού

32 Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού32 Περιεχόμενο ΔΑΠ

33 Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού33 Διοίκηση Προσωπικού & Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

34 Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού34 Συσχέτιση στόχων & ενεργειών της ΔΑΠ

35 Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού35 Σχέσεις ΔΑΠ και Ομάδων Ενδιαφέροντος

36 Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού36 Ιεραρχία εργασιών εσωτερικά στο τμήμα ΔΑΠ

37 Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού37 Εισερχόμενα-εξερχόμενα διαδικασίας ΔΑΠ Κεντρική πρόκληση

38 Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού38 Ικανότητες υπευθύνου ΔΑΠ

39 Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού39 Προσόντα στελεχών ΔΑΠ στην Ελλάδα Διοικητική Πείρα Γνώση σχετικής νομοθεσίας Γνώση φιλοσοφίας, κουλτούρας και λειτουργίας της επιχείρησης Αποτελεσματικότητα ως υπεύθυνου προσωπικού Ικανότητα διαπραγματεύσεων Πανεπιστημιακή εκπαίδευση Καλές δημόσιες σχέσεις/Κοινωνικές δεξιότητες Υπομονετικός και επίμονος Ακέραιος Καλές σχέσεις με συνδικαλιστές Σεβασμός Αφοσίωση στο σκοπό

40 Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού40 Βασικοί Ρόλοι στελέχους ΔΑΠ


Κατέβασμα ppt "Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού1 Σύνδεση Προσωπικοτήτων- Εργασιών 6 Τύποι Προσωπικοτήτων Ρεαλιστικός Εξερευνητικός Κοινωνικός Συμβατικός Τολμηρός Καλλιτεχνικός."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google