Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
Ραδιενέργεια Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός

2 Τι είναι η μεταστοιχείωση;
Μεταστοιχείωση είναι η διαδικασία κατά την οποία ένας πυρήνας μετατρέπεται σε έναν άλλο πυρήνα (ή πυρήνες) διαφορετικού στοιχείου. Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός

3 Και γιατί γίνεται μεταστοιχείωση;
Οι περισσότεροι από τους υπάρχοντες πυρήνες είναι ασταθείς και γι αυτό κάθε πυρήνας θέλει να πάει σε μια πιο σταθερή κατάσταση. Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός

4 Ένας βασικός λόγος είναι το διαφορετικό μέγεθος των πυρήνων.
Γιατί μερικοί πυρήνες είναι πιο σταθεροί από άλλους; Ένας βασικός λόγος είναι το διαφορετικό μέγεθος των πυρήνων. Οι πυρήνες που έχουν πολλά νουκλεόνια διασπώνται, γιατί οι ηλεκτρικές απωστικές δυνάμεις μεταξύ των πρωτονίων τείνουν να υπερισχύουν των πυρηνικών δυνάμεων μεταξύ γειτονικών νουκλεονίων. Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός

5 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
Έτσι, οι μεγάλοι πυρήνες έχουν αρκετά περισσότερα νετρόνια από πρωτόνια. Τα νετρόνια παίζουν το ρόλο της πυρηνικής "κόλλας", γιατί αυτά μόνο έλκονται από τα γειτονικά τους νουκλεόνια. Αυτό βοηθά στην καλύτερη συγκόλληση του πυρήνα. π.χ. Το έχει 92p και 146n. Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός

6 Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται ραδιενέργεια.
Τι σχέση έχει η μεταστοιχείωση με τη ραδιενέργεια; Όταν ένας πυρήνας μετατρέπεται αυθόρμητα σε άλλο πυρήνα, εκλύεται ενέργεια με ταυτόχρονη εκπομπή ακτινοβολίας. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται ραδιενέργεια. Η έκλυση της ενέργειας γίνεται με τις ακτινοβολίες α, β, γ. Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός

7 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
Σε κάθε μεταστοιχείωση θα πρέπει να διατηρείται το ολικό ηλεκτρικό φορτίο των σωματίων ο συνολικός αριθμός των νουκλεονίων η ενέργεια και η ορμή του συστήματος. Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός

8 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
Διάσπαση Άλφα (α) Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός

9 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
Τα σωμάτια α είναι πυρήνες του στοιχείου Κατά τη διάσπαση α, η μάζα του μητρικού πυρήνα είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των μαζών του θυγατρικού πυρήνα και του σωματίου α. Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός

10 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
Διάσπαση Βήτα (β) Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός

11 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
Η διάσπαση β μπορεί να είναι διάσπαση που συνοδεύεται με εκπομπή ενός ηλεκτρονίου ( ) διάσπαση που συνοδεύεται με εκπομπή ενός ποζιτρονίου ( ) Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός

12 αντινετρίνο του ηλεκτρονίου
Διάσπαση αντινετρίνο του ηλεκτρονίου Το ηλεκτρόνιο δεν προϋπάρχει στον πυρήνα. Απλά, ένα νετρόνιο στον πυρήνα έχει μια πιθανότητα να διασπαστεί, ανά πάσα χρονική στιγμή. Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός

13 e+ ποζιτρόνιο (αντισωμάτιο του e-) νe νετρίνο του ηλεκτρονίου
Διάσπαση β+ e+ ποζιτρόνιο (αντισωμάτιο του e-) νe νετρίνο του ηλεκτρονίου Το ποζιτρόνιο δεν προϋπάρχει στον πυρήνα. Απλά, ένα πρωτόνιο στον πυρήνα έχει μια πιθανότητα να διασπαστεί, ανά πάσα χρονική στιγμή. Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός

14 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
Διάσπαση Γάμα (γ) Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός

15 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
Συχνά, μετά από μια διάσπαση α ή β ο νέος πυρήνας που παράγεται βρίσκεται σε μια διεγερμένη ενεργειακή στάθμη. Τότε, μεταπίπτει σε μια χαμηλότερη ενεργειακή στάθμη με ταυτόχρονη εκπομπή ενός ή περισσοτέρων φωτονίων. Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός

16 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
Τα φωτόνια που εκπέμπονται σ’ αυτές τις αποδιεγέρσεις των πυρήνων είναι οι ακτίνες ή σωματίδια γ. Οι ακτίνες γ κουβαλούν πολύ υψηλές ενέργειες. Κατά την εκπομπή της ακτινοβολίας γ δεν αλλάζει ο μαζικός (Α) και ο ατομικός (Ζ) αριθμός του πυρήνα. Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός

17 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
(διάσπαση α) (διάσπαση γ) 4,685MeV α 4,871MeV 0,186MeV γ Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός

18 Ραδιενεργές διασπάσεις α και β
Ραδιενεργές διασπάσεις α και β χρόνος ημιζωής Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός

19 Διεισδυτική ικανότητα ακτινοβολιών α, β, γ
Διεισδυτική ικανότητα ακτινοβολιών α, β, γ Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός

20 Διαχωρισμός ακτινοβολιών α, β, γ
Διαχωρισμός ακτινοβολιών α, β, γ Μαγνήτης Ραδιενεργό δείγμα α γ Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός

21 Ρυθμοί διάσπασης – Χρόνος υποδιπλασιασμού
(εκτός ύλης) Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός

22 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
Έστω ότι υπάρχουν Ν αδιάσπαστοι ραδιενεργοί πυρήνες κάποια χρονική στιγμή. Στατιστικά, ο αριθμός των διασπάσεων ΔΝ που θα συμβούν σε ένα χρονικό διάστημα Δt θα είναι ΔΝ = -λ .Ν.Δt όπου λ η σταθερά διάσπασης. Η σταθερά διάσπασης λ είναι μεγάλη για τους πυρήνες που διασπώνται γρήγορα και μικρή για όσους διασπώνται αργά. Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός

23 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
Η απόλυτη τιμή ονομάζεται ενεργότητα του δείγματος. Μονάδα ενεργότητας στο SI είναι το 1 Becquerel (Bq). 1Bq = 1 διάσπαση /s Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός

24 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
Χρόνος υποδιπλασιασμού ή ημιζωή (Τ1/2) λέγεται ο χρόνος που χρειάζεται, ώστε ο αριθμός των αρχικών ραδιενεργών πυρήνων Ν0 να μειωθεί στο μισό. - Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός

25 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
Ο χρόνος υποδιπλασιασμού ενός ραδιενεργού υλικού εξαρτάται από τη σταθερά διάσπασης λ. λ λ Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός

26 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
Εφαρμογές Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός

27 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
1. Δέσμη ραδιενεργού ακτινοβολίας, η οποία αποτελείται από σωματίδια α, β και γ, εισέρχεται σε ομογενές μαγνητικό πεδίο κάθετα στις μαγνητικές γραμμές του. Μέσα στο μαγνητικό πεδίο εκτρέπονται από την αρχική πορεία τους α. μόνο τα α και τα β. β. μόνο τα β και τα γ. γ. μόνο τα α και τα γ. δ. και τα τρία. Ημερ. 2001 2. Κατά τη διάσπαση α ο μαζικός αριθμός του μητρικού πυρήνα α. μένει ίδιος β. μειώνεται κατά 4. γ. μειώνεται κατά δ. αυξάνεται κατά 1. Εσπερ. 2010 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός

28 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
3. Κατά τη διάσπαση γ ενός ραδιενεργού πυρήνα χημικού στοιχείου α. αλλάζει ο μαζικός του αριθμός β. αλλάζει ο ατομικός του αριθμός γ. αλλάζει ο αριθμός των νετρονίων του δ. δεν αλλάζει κανένας από τους παραπάνω αριθμούς. Ημερ. 2002 4. Οι μεγάλοι πυρήνες για να είναι σταθεροί πρέπει α. να έχουν ίσους αριθμούς πρωτονίων και νετρονίων. β. να έχουν μεγαλύτερο αριθμό νετρονίων. γ. να έχουν μεγαλύτερο αριθμό πρωτονίων. δ. να μην έχουν καθόλου νετρόνια. Εσπερ. 2003 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός

29 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
5. Κατά το διαχωρισμό σωματιδίων α, β και γ, με τη βοήθεια ενός μαγνητικού πεδίου, α. τα σωματίδια α δεν αποκλίνουν. β. τα σωματίδια γ δεν αποκλίνουν. γ. τα σωματίδια α και β αποκλίνουν προς την ίδια κατεύθυνση. δ. τα σωματίδια γ αποκλίνουν. Εσπερ. 2004 6. Κατά τη ραδιενεργό διάσπαση α ο θυγατρικός πυρήνας σε σχέση με το μητρικό έχει α. μεγαλύτερο μαζικό αριθμό. β. ίδιο μαζικό αριθμό. γ. μικρότερο ατομικό αριθμό. δ. ίδιο αριθμό νετρονίων. Επαν. Ημερ. 2004 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός

30 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
7. Κατά την εκπομπή ακτινοβολίας γ α. αλλάζει το Ζ του πυρήνα. β. αλλάζει το Α του πυρήνα. γ. αλλάζει το Ζ αλλά παραμένει σταθερό το Α του πυρήνα. δ. δεν αλλάζει ούτε το Ζ ούτε το Α του πυρήνα. Επαν. Εσπερ. 2004 8. Η ακτινοβολία α, που εκπέμπεται από ένα ραδιενεργό πυρήνα α. αποτελείται από αρνητικά φορτισμένα σωμάτια. β. εκτρέπεται από μαγνητικό πεδίο. γ. διαπερνά φύλλα μολύβδου αρκετών εκατοστών. δ. συνδέεται με αύξηση της μάζας του πυρήνα που διασπάται. Επαν. Ημερ. 2005 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός

31 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
9. Κατά τη διάσπαση β- εκπέμπεται α. ένα ηλεκτρόνιο. β. ένα νετρόνιο. γ. ένας πυρήνας ατόμου ηλίου. δ. ένα ποζιτρόνιο. Εσπερ. 2008 10. Κατά τη διάσπαση γ εκπέμπεται α. ένα ηλεκτρόνιο β. ένα φωτόνιο. γ. ένα πρωτόνιο δ. ένας πυρήνας ηλίου. Εσπερ. 2010 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός


Κατέβασμα ppt "Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google