Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Περί της φύσης του φωτός

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Περί της φύσης του φωτός"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Περί της φύσης του φωτός
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

2 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com
Στο λίγο φως των αστεριών εδιάβηκε η ζωή μου... Να κάνω ευχές μήπως βρεθείς κάποια στιγμή μαζί μου... (μαντινάδα) «ήλιος ο ηλιάτορας» Οδυσσέας Ελύτης ο ποιητής του φωτός Το φως της Ολυμπίας μού αποκρυπτογράφησε το κυκλαδίτικο φως της ποιητικής του Ελύτη Φως στο έργο του Ομήρου Φως ιλαρόν Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

3 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com
Caravaggio Γ. Ιακωβίδης Σαντορίνη Ν. Εγγονόπουλος Caravaggio Jan Vermeer Γ. Τσαρούχης Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

4 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com
Μας διαφεύγει η κίνησή του, λόγω της ταχύτητάς του. (σωματιδιακή φύση) Αριστοτέλης 384 – 322π.Χ. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

5 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com
Ερμήνευσε την ανά-κλαση και τη διάθλα-ση δεχόμενος τη σω-ματιδιακή φύση του φωτός. Sir Isaac Newton Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

6 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com
Christian Huygens Thomas Young Ερμήνευσαν τα φαινόμενα της περίθλασης και της συμβολής του φωτός, δεχόμενοι την κυματική φύση του και ότι διαδίδεται με εγκάρσια κύματα. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

7 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com
Απέδειξε ότι το φως είναι εγκάρσια ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Καταπληκτική άποψη από ένα καταπλη-κτικό μυαλό! James Clerk Maxwell Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

8 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com
Το 1887 απέδειξε πειραματικά την ορθό-τητα της θεωρίας του Maxwell παράγοντας κύματα της ίδιας φύσης με αυτή του φωτός, με τη βοήθεια ταχέων ηλεκτρικών ταλαντώσεων. Heinrich Hertz Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

9 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com
Διατύπωσε τη θεωρία των κβάντα (σωματι-διακή φύση του φω-τός), για να ερμη-νεύσει την ακτινο-βολία που παράγει ένα θερμαινόμενο σώμα. Max Planck Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

10 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com
Ερμήνευσε το φωτο-ηλεκτρικό φαινόμενο στηριγμένος στη θε-ωρία του Planck (σωματιδιακή φύση). Albert Einstein Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

11 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com
Από το 1930 δεχόμαστε ότι το φως έχει διπλή φύση, κυματική και σωματιδιακή . Για να ερμηνευτούν φαινόμενα που αφορούν τη διάδοση του φωτός (συμβολή, περίθλαση, πόλωση) πρέπει να δεχτούμε ότι το φως έχει κυματική φύση. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

12 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com
Για να ερμηνευτούν φαινόμενα που αφορούν την εκπομπή, την απορρόφηση του φωτός και την αλληλεπίδρασή του με την ύλη, πρέπει να δεχτούμε ότι το φως είναι ρεύμα σωματιδίων (φωτονίων). π.χ. φωτοηλεκτρικό φαινόμενο. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

13 Ηλεκτρομαγνητική θεωρία (Βασικά στοιχεία της ΗΜ θεωρίας)
Ένα ΗΜ κύμα παράγεται όταν ένα ηλεκτρικό φορτίο επιταχύνεται. Το ΗΜ κύμα αποτελείται από ένα ηλεκτρικό πεδίο (έντασης ) και ένα μαγνητικό πεδίο (έντασης ) τα οποία συνυπάρχουν στο χώρο και είναι τοπικά και χρονικά μεταβαλλόμενα. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

14 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com
Τα διανύσματα και είναι κάθετα μεταξύ τους και μάλιστα κάθετα προς την διεύθυνση διάδοσης του κύματος. Συνεπώς, είναι εγκάρσια. (σε μεγάλη απόσταση από την πηγή) Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

15 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com
Τα Η/Μ κύματα διαδίδονται στο κενό (και στον αέρα) με ταχύτητα c=3.108 m/s. Σε κάθε άλλο μέσο διαδίδονται με ταχύτητα μικρότερη αυτής. Στα Η/Μ κύματα ισχύει η εξίσωση της κυματικής c = f . λ Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

16 Ερωτήσεις αξιολόγησης
1. Λέγοντας "το φως έχει διπλή φύση" εννοούμε ότι α. απορροφάται και εκπέμπεται. β. αλληλεπιδρά με θετικά και αρνητικά φορτισμένα σωματίδια. γ. συμπεριφέρεται ως κύμα και ως σωματίδιο. δ. είναι συνδυασμός ηλεκτρικού και μαγνητικού κύματος. 2. Το κυματικό μοντέλο για το φως προτάθηκε πρώτα από τον α. Maxwell β. Newton. γ. Huygens δ. Planck. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

17 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com
α. f=1 Hz. β. f=0,25 Hz. γ. f=0,5 Hz. δ. f=10 Hz. 4. Αν η ταχύτητα c ενός ελαστικού κύματος είναι ίση με 103 m/s και η περίοδος του κύματος είναι ίση με 10-3 s, τότε το μήκος κύματος λ είναι ίσο με α. 10 m β. 1 m γ. 0,1 m δ. 0,001 m. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

18 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com
5. Σύμφωνα με την ηλεκτρομαγνητική θεωρία του Μaxwell το ηλεκτρομαγνητικό κύμα παράγεται, όταν ένα ηλεκτρικό φορτίο α. ηρεμεί. β. κινείται ευθύγραμμα και ομαλά. γ. επιταχύνεται. δ. όλα τα παραπάνω. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

19 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com
6. Η ηλεκτρομαγνητική θεωρία του Maxwell α. δέχεται ότι το φως είναι εγκάρσια ηλεκτρομαγνητικά κύματα. β. ερμηνεύει φαινόμενα που σχετίζονται με την αλληλεπίδραση του φωτός με την ύλη. γ. ερμηνεύει το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο. δ. δέχεται ότι κάθε άτομο εκπέμπει και απορροφά ενέργεια ασυνεχώς. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

20 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.com
7. Σύμφωνα με την ηλεκτρομαγνητική θεωρία του Maxwell α. τα διανύσματα της έντασης Ε του ηλεκτρικού πεδίου και της έντασης Β του μαγνητικού πεδίου είναι παράλληλα μεταξύ τους. β. το φως είναι διαμήκη ηλεκτρομαγνητικά κύματα. γ. ερμηνεύονται όλα τα φαινόμενα που έχουν σχέση με το φως. δ. οι εντάσεις του ηλεκτρικού και του μαγνητικού πεδίου έχουν την ίδια φάση. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός


Κατέβασμα ppt "Περί της φύσης του φωτός"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google