Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ηλεκτρική δυναμική ενέργεια

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ηλεκτρική δυναμική ενέργεια"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ηλεκτρική δυναμική ενέργεια
Όταν δύο ηλεκτρικά φορτία αλληλεπιδρούν, τότε στο σύστημά τους αποθηκεύεται ηλεκτρική δυναμική ενέργεια. Q +q A Μερκ. Παναγιωτόπουλος -

2 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - www.merkopanas.blogspot.com
Δυναμικό +Q +q0 A V Το Δυναμικό σ’ ένα σημείο Α ηλεκτρικού πεδίου είναι μονόμετρο μέγεθος και ορίζεται από το πηλίκο του έργου της δύναμης που ασκεί το πεδίο σ’ ένα φορτίο-υπόθεμα q0 για να μεταφερθεί αυτό από το Α εκτός του πεδίου, προς το φορτίο αυτό. Μερκ. Παναγιωτόπουλος -

3 Δυναμικό σ’ ένα σημείο πεδίου Coulomb
Q A q Το δυναμικό σ’ ένα σημείο του πεδίου εξαρτάται μόνο από α) το φορτίο-πηγή και β) την απόσταση του σημείου από το φορτίο-πηγή. Μερκ. Παναγιωτόπουλος -

4 Γραφικές παραστάσεις V=f(r)
Q>0 V Q<0 V όπου Q το φορτίο-πηγή Μερκ. Παναγιωτόπουλος -

5 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - www.merkopanas.blogspot.com
Παρατηρήσεις Το δυναμικό σε οποιοδήποτε σημείο του ηλεκτρικού πεδίου αποτελεί χαρακτηριστικό μέγεθος του πεδίου στο σημείο αυτό. Το δυναμικό σ’ ένα σημείο ενός πεδίου είναι ανεξάρτητο από το πρόσημο του δοκιμαστικού φορτίου q0, που πιθανόν υπάρχει σ’ αυτό το σημείο. Το δυναμικό μπορεί να έχει θετική ή αρνητική τιμή. Μερκ. Παναγιωτόπουλος -

6 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - www.merkopanas.blogspot.com
Διαφορά δυναμικού VΑΒ=VA-VB + Α Β VAB = Η διαφορά δυναμικού VAB μας δίνει το έργο της δύναμης του πεδίου ανά μονάδα φορτίου κατά τη μετακίνηση του φορτίου από το Α στο Β. Μερκ. Παναγιωτόπουλος -

7 Παρατηρήσεις στη Διαφορά δυναμικού
VAB ≠ VBA Η σχέση WAB=q.VAB μας επιτρέπει να υπολογίσουμε το έργο της δύναμης του πεδίου κατά τη μετακίνηση φορτίου q, ανεξάρτητα αν το πεδίο είναι ομογενές ή ανομοιογενές. Ειδικά για ανομοιογενές πεδίο, αυτός είναι ο τρόπος για να υπολογίσουμε το έργο της δύναμης. Μερκ. Παναγιωτόπουλος -

8 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - www.merkopanas.blogspot.com
Το ηλεκτροστατικό πεδίο είναι συντηρητικό, συνεπώς το έργο WAB είναι ανεξάρτητο της διαδρομής ΑΒ που ακολουθεί το φορτίο. W1A→B W2A→B = (1) ή WA→B→A=0 Α (2) Β Μερκ. Παναγιωτόπουλος -

9 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - www.merkopanas.blogspot.com
Κατά τη φορά μιας δυναμικής γραμμής το δυναμικό μειώνεται. VA > VB Α Β Αν μέσα σε ηλεκτρικό πεδίο αφήσουμε ένα ηλεκτρικό φορτίο, μπορούμε να προβλέψουμε προς τα πού θα κινηθεί αυτό «αυθόρμητα». Μερκ. Παναγιωτόπουλος -

10 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - www.merkopanas.blogspot.com
Ένα θετικό φορτίο θα κινηθεί από θέση υψηλού προς θέση χαμηλού δυναμικού. Ένα αρνητικό φορτίο θα κινηθεί αντίστροφα. Γενικά, κάθε φορτίο κινείται «αυθόρμητα» από θέση υψηλότερης προς θέση χαμηλότερης δυναμικής ενέργειας. Μερκ. Παναγιωτόπουλος -


Κατέβασμα ppt "Ηλεκτρική δυναμική ενέργεια"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google