Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

12/1/20151 Κων/νος Στεφανίδης. Οργάνωση της Γνώσης Τι είναι Διδασκαλία Αξιολόγηση Σημειώσεις Συγγραφή ….. Γνώση, Μεταγνώση 12/1/20152Κων/νος Στεφανίδης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "12/1/20151 Κων/νος Στεφανίδης. Οργάνωση της Γνώσης Τι είναι Διδασκαλία Αξιολόγηση Σημειώσεις Συγγραφή ….. Γνώση, Μεταγνώση 12/1/20152Κων/νος Στεφανίδης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 12/1/20151 Κων/νος Στεφανίδης

2 Οργάνωση της Γνώσης Τι είναι Διδασκαλία Αξιολόγηση Σημειώσεις Συγγραφή ….. Γνώση, Μεταγνώση 12/1/20152Κων/νος Στεφανίδης

3 Έννοιες - ΦαινόμεναΦυσικά μεγέθηΝόμοι - Αρχές (Δύο είδη) Οργανίδια Ευθύγραμμη ΟμαλήΤαχύτηταΝεύτωνας Ομαλή κυκλικήΘέσηMendel ΕπαγωγήΟρμήΔιατήρηση ορμής – ενέργειας - Στροφορμής ΔιάθλασηΕπιτάχυνσηΔιατήρηση μάζας ΚαύσηΣυγκέντρωσηΝόμος θερμιδομετρί ας ΏσμωσηPh ΔιάχυσηΓωνιακή ταχύτητα ΦαγοκυττάρωσηΡοπή Ένζυμα 12/1/20153Κων/νος Στεφανίδης

4  Τα φαινόμενα  Ανακάλυψη  Αναπαραστάσεις  Εφαρμογή ◦ Περιπτώσεις/φαινόμενα ◦ Στρατηγική εφαρμογής  Δυσκολίες – ιδέες μαθητών 12/1/20154Κων/νος Στεφανίδης

5 ΝόμοιΕξισ ώσει ς Κίνησ ης Νόμος Μηχαν ικής Ενέργεια - ΑΔΜΕ Έργο - ΘΕΕ ΑΔΟ Φαινόμενα ΑΑΤ Σώμα - Ελατή ριο Οριζόντιο Κατακόρυ φο Κεκλιμένο επίπεδο Κρούσεις Δύο ελατήρια Νήμα Αλλαγή ΘΙ Doppler ******Γραφι κές παρα στάσε ις Ρυθμός μεταβο λής Μεταβολή 12/1/20155Κων/νος Στεφανίδης

6 Α. Στις εξισώσεις κίνησης Επίλυση ως προς χ, Α, ω, t, φ Κατασκευή γραφικών παραστάσεων Β. Στο Θ.Ν.Μ. F=-kx Γ1. Στη διατήρηση Μηχανικής ενέργειας – Ενέργειας Γ2. Στο θεώρημα έργου - ενέργειας Γ. Στην Κρούση 12/1/20156Κων/νος Στεφανίδης

7  Αρχική φάση – Φάση  Επίλυση Τριγωνομετρικών εξισώσεων κ=…  Η επιτάχυνση είναι μηδέν στα άκρα  Η δύναμη επαναφοράς είναι σταθερή  Η περίοδος εξαρτάται από το πλάτος 12/1/20157Κων/νος Στεφανίδης

8 Νόμοι Δύναμη Αντίστασης Πλάτος Α=Αο…. Ενέργεια Ε =Εο….. Διατήρηση Ενέργειας Φαινόμενα Ταλαντωτ ής Ταλάντω ση με αντίστασ η αέρα ********Γραφικές παραστάσ εις Μεταβολ ή Ρυθμός μεταβολή ς 12/1/20158Κων/νος Στεφανίδης

9 Νόμοι - έννοιες ΘερμότηταΜεταβολή ενθαλπίας ΔΗ - πρότυπης Νόμος θερμοχωρητι κότητας ……………… Περιπτώσει ς Μια χημική Αντίδραση Δύο ή περισσότερε ς Χ.Α. Περίσσεια Μίγματα Διαλύματα 12/1/20159Κων/νος Στεφανίδης

10 Στοιχειομετρικοί υπολογισμοί σε μια ΧΑ  Γράφω τη ΧΑ  Υπογραμμίζω ζητούμενη – δεδομένη ένωση  Σχέση mole  Αναλογία ◦ Σχέση Δεδομένα ζητούμενα (από ΧΑ) ◦ Σχέση Δεδομένα ζητούμενα (από εκφώνηση)  Επίλυση  Μετατροπές 12/1/201510Κων/νος Στεφανίδης

11  Η θερμότητα είναι ιδιότητα του σώματος όπως η θερμοκρασία  Πρότυπη ενθαλπία είναι η μεταβολή της ενθαλπίας  Σχέση θερμότητας - ενθαλπίας 12/1/201511Κων/νος Στεφανίδης

12 Η οργάνωση της γνώσης γίνεται σε ◦ Έννοιες, φαινόμενα ◦ Νόμους – γενικεύσεις ◦ Οργανίδια ◦ Σύνολο εννοιών 12/1/201512Κων/νος Στεφανίδης

13 ΈννοιεςΟργανίδια Χαρακτηριστικά - ορισμόςΑπό τι αποτελούνται ΠαράδειγμαΠου βρίσκονται Αντι - παράδειγμαΠοια η λειτουργία Σχέση με άλλες έννοιεςΠοια η σχέση με … 12/1/201513Κων/νος Στεφανίδης

14 Νόμοι Νόμος Mendel 1 Νόμος Mendel 2 …… ………. Φαινόμενα Χρώμα Ομάδα αίματος Κληρονομ ικότητα στα ζώα Κληρονομ ικότητα στα φυτά 12/1/201514Κων/νος Στεφανίδης

15 Μεταφορά ουσιών Παθητική Ενεργητική Ενδοκύττωση Εξωκύττωση Διάχυση Ώσμωση Συγκέντρωση Συγκέντρωση, μέγεθος μορίων 12/1/201515Κων/νος Στεφανίδης

16 Δομές πρωτεϊνών Πρωτοταγής Δευτεροταγής Τριτοταγής Τεταρτογής Αλληλουχία μορφή Χώρος Συνδυασμός αλυσίδων Ελικα Πτυχή 12/1/201516Κων/νος Στεφανίδης

17  Στη διδασκαλία (σχεδιασμός, αξιολόγηση,..)  Στη μεταγνώση του μαθητή ◦ Αυτοαξιολόγηση ◦ Προγραμματισμός μελέτης ◦ Αυτοεκτίμηση 12/1/201517Κων/νος Στεφανίδης

18  Για Έννοιες ◦ Από την εμπειρία στη γενίκευση, αναγκαιότητα  Για Στρατηγικές ◦ Μοντελοποίηση  Για πλήθος εννοιών Εννοιολογικοί χάρτες ◦ Σταδιακή κατασκευή κατά τη διδασκαλία ◦ Αξιολόγηση ◦ Επανάληψη ◦ http://stefanidisk.wordpress.com/ 12/1/201518Κων/νος Στεφανίδης


Κατέβασμα ppt "12/1/20151 Κων/νος Στεφανίδης. Οργάνωση της Γνώσης Τι είναι Διδασκαλία Αξιολόγηση Σημειώσεις Συγγραφή ….. Γνώση, Μεταγνώση 12/1/20152Κων/νος Στεφανίδης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google