Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τι είναι το Wordle (Συννεφόλεξο)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τι είναι το Wordle (Συννεφόλεξο)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τι είναι το Wordle (Συννεφόλεξο)
Αργύρης Νίκας

2 που χρησιμοποιούνται πιο συχνά στο κείμενο.
Το Wordle είναι ένα εργαλείο του Web 2.0 (διαθέσιμο δωρεάν στο ) με το οποίο δημιουργούνται "σύννεφα λέξεων" (word clounds) μέσα από κείμενα του Word. Τα σύννεφα λέξεων δίνουν μια εποπτική εικόνα των λέξεων που χρησιμοποιούνται πιο συχνά στο κείμενο. Αργύρης Νίκας

3 Οι λέξεις που χρησιμοποιούνται συχνότερα εμφανίζονται με μεγαλύτερα γράμματα,
ενώ παρέχονται δυνατότητες μορφοποίησης (επιλογή γραμματοσειράς, αλλαγή χρωμάτων, σχήματος και προσανατολισμού λέξεων), εκτύπωσης, αποθήκευσης ή δημοσίευσης στο διαδικτυακό του προγράμματος και η διαμοίρασή τους. Αργύρης Νίκας

4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ WORDLE
• Είναι ελεύθερο για χρήση και δεν απαιτεί εγγραφή. • Είναι κατάλληλο για όλες τις ηλικίες χρηστών. • Είναι εύκολο στη χρήση. • Είναι εξαιρετικό στην οπτικοποίηση κειμένου, άρα κατάλληλο για μαθητές που μαθαίνουν οπτικά. Αργύρης Νίκας

5 Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής Wordle
1. Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση: 2. Από το οριζόντιο μενού επιλέξτε: Create. 3. Στο πεδίο Paste in a bunch of text επικολλήστε τις λέξεις που έχετε καταγράψει στον επεξεργαστή κειμένου. 4. Πατήστε το κουμπί Go. 5. Τώρα μπορείτε να μορφοποιήσετε την εργασία σας αλλάζοντας χρώματα (Color), γραμματοσειρά (Font), την κατεύθυνση του κειμένου (Layout) κλπ. 6. Μόλις ολοκληρώσετε την εργασίας σας, πατήστε το κουμπί Save to public Gallery.  Αργύρης Νίκας

6 Πώς θα βάλω το Wordle σε μια παρουσίαση;
1. Από την αρχική σελίδα του Wordle ( επιλέξτε στο οριζόντιο μενού Gallery. 2. Εντοπίστε το Wordle που δημιουργήσατε προηγουμένως και κάντε διπλό κλικ επάνω στη μικρογραφία του για να εμφανιστεί. 3. Ανοίξτε το λογισμικό παρουσίασης Ms PowerPoint και δημιουργήστε μια νέα διαφάνεια. Αργύρης Νίκας

7 4. Επιστρέψτε στο Wordle και πατήστε στο πληκτρολόγιό σας το κουμπί
Print Screen. 5. Γυρίστε στη διαφάνεια του MS Power Point, κάντε δεξί κλικ επάνω της και πατήστε Επικόλληση. 6. Με τα εργαλεία επεξεργασίας εικόνας περικόψτε την εικόνα, ώστε να μείνει μόνο το Wordle που δημιουργήσατε. 7. Τώρα μπορείτε να προσθέσετε τίτλους, κείμενα, να αλλάξετε το φόντο της διαφάνειας, να την εκτυπώσετε κλπ.! 8. Μην ξεχάσετε να αποθηκεύσετε την εργασία σας (Αρχείο > Αποθήκευση) Αργύρης Νίκας

8 τι θα θέλατε να έχει ή τι να βελτιωθεί στο σχολείο μας».
Επέκταση-Αξιολόγηση Κατά το στάδιο διενέργειας της δημοσκόπησης οι μαθητές θα μπορούσαν να θέσουν επιπλέον το ερώτημα: «Σημειώστε με μια λέξη τι θα θέλατε να έχει ή τι να βελτιωθεί στο σχολείο μας». Έτσι θα προέκυπτε ένα νέο Wordle που θα ήταν δυνατόν να αξιοποιηθεί στη συζήτηση σχετικά με τις προτάσεις για βελτίωση του σχολικού περιβάλλοντος. Αργύρης Νίκας

9 Παραλλαγή (με χρήση διαδραστικού πίνακα)
Στο 3ο στάδιο, κατά το οποίο γίνεται η ανάλυση των δεδομένων και η εξαγωγή συμπερασμάτων, ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει το λογισμικό του διαδραστικού πίνακα της τάξης ή του εργαστηρίου υπολογιστών. Εισάγονται τα Wordle που έχουν ετοιμάσει οι μαθητές ως αρχεία εικόνων σε διαφορετικές σελίδες και γίνεται η επεξεργασία, η εύρεση των λέξεων – κλειδιών και η παρουσίαση με τη βοήθεια του λογισμικού Αργύρης Νίκας

10 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το Wordle διαθέτει μια σειρά από ποιοτικά τεχνικά χαρακτηριστικά που το καθιστούν ένα δυναμικό και ευέλικτο γνωστικό εργαλείο (cognitive tool) (Jonassen, 2000; 2003; Μικρόπουλος 2008) και είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί στη μαθησιακή διαδικασία με ποικίλους τρόπους Αργύρης Νίκας

11 Oι λέξεις που περιέχονται πολλές φορές εμφανίζονται μεγάλες
Το μέγεθος κάθε λέξης στο σύννεφο εξαρτάται από τον αριθμό εμφάνισης της λέξης αυτής  στην αρχική πηγή. Oι λέξεις που περιέχονται πολλές φορές εμφανίζονται μεγάλες   και οι υπόλοιπες όλο και πιο μικρές. Αργύρης Νίκας

12 μπορούμε να δούμε την κύρια ιδέα, το θέμα της σελίδας.
Με μια ματιά μπορούμε να δούμε την κύρια ιδέα, το θέμα της σελίδας. (ή αν πρόκειται για εργασίες μαθητών) , ποιες λέξεις χρησιμοποιούν πιο πολύ. Αργύρης Νίκας

13 Μπορούμε να τροποποιήσουμε κάποιο κείμενο
για να παρουσιάσουμε τις ιδέες που θέλουμε. Η οπτικοποίηση της συχνότητας εμφάνισης κάποιας λέξης μας δίνει εύκολα και ευχάριστα πληροφορίες που δύσκολα θα παίρναμε τόσο γρήγορα με άλλον τρόπο ανάλυσης. Αργύρης Νίκας

14 Οπτικοποιεί τις πληροφορίες Ενθαρρύνει την προσωπική έκφραση
ευνοώντας ιδιαίτερα τους μαθητές που μαθαίνουν με οπτικό τρόπο (visual learners). Ενθαρρύνει την προσωπική έκφραση και την ανάδειξη των ιδεών των μαθητών. Αναπτύσσει τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη. Συμβάλλει στην ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων παραγωγής και κατανόησης του γραπτού λόγου. Αργύρης Νίκας

15 αφού η μη-γραμμική απεικόνιση των πληροφοριών προσεγγίζει
Δημιουργεί κίνητρα για ενεργό συμμετοχή σε παιδαγωγικές δραστηριότητες ατομικού ή ομαδικού χαρακτήρα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση, ανάλυση και γραφική απεικόνιση δεδομένων. Βοηθά στην ανάπτυξη διαισθητικών και πρωτότυπων στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων, αφού η μη-γραμμική απεικόνιση των πληροφοριών προσεγγίζει περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε. Αργύρης Νίκας

16 Έλεγχος της συχνότητας εμφάνισης μιας λέξης:
Ορισμένες ιδέες παιδαγωγικής αξιοποίησης του Wordle στη διδασκαλία: Έλεγχος της συχνότητας εμφάνισης μιας λέξης: Οι μαθητές επικολλούν το γραπτό τους στο Wordle και διαπιστώνουν εάν χρησιμοποιούν κάποιες λέξεις πιο συχνά. Στην περίπτωση αυτή προχωρούν σε διόρθωση του γραπτού τους αντικαθιστώντας τις κοινές λέξεις με συνώνυμες και συγκρίνουν το Wordle του νέου γραπτού τους με το αρχικό. Αργύρης Νίκας

17 Εμπλουτισμός λεξιλογίου: δίνεται μια λέξη και οι μαθητές προσπαθούν να γράψουν όσο το δυνατόν περισσότερες λέξεις που σχετίζονται μ’ αυτήν (συνώνυμες, παράγωγες κλπ.). Εξάγουν την εργασία τους σε Wordle και συζητούν για τα αποτελέσματα. Ανάλυση κειμένου: Οι μαθητές επικολλούν ένα απόσπασμα λογοτεχνικού κειμένου ή ενός άρθρου και δημιουργούν το αντίστοιχο Wordle. Ακολουθεί συζήτηση: Ποιο θέμα διαπραγματεύεται το κείμενο, ποιες είναι οι λέξεις κλειδιά, ποια είναι η βασική ιδέα; Παρόμοιες δραστηριότητες μπορεί να γίνουν για την ανάλυση ιστορικών κειμένων,διαδικτυακών τόπων κ.ο.κ. Αργύρης Νίκας

18 Περίληψη κειμένου: Οι μαθητές επικολλούν το κείμενο και δημιουργούν την περίληψή του χρησιμοποιώντας τις λέξεις που εμφανίζονται μεγαλύτερες (βασικές έννοιες , λέξεις - κλειδιά) Σύγκριση κειμένων: δημιουργούνται δύο wordle από δύο κείμενα διαφορετικών συγγραφέων που διαπραγματεύονται το ίδιο θέμα. Ακολουθεί συζήτηση για τον τρόπο που γράφει κάθε συγγραφέας, τη σημασία που δίνει σε επιμέρους ζητήματα του βασικού θέματος, το στόχο που θέλει να επιτύχει με το γραπτό του κλπ. Αργύρης Νίκας

19 και δημιουργείται το αντίστοιχο Wordle.
Ζητά από τους μαθητές να γράψουν το δικό τους κείμενο με βάση τις λέξεις που εμφανίζονται μεγαλύτερες. Ακολουθεί σύγκριση των κειμένων των παιδιών με το πρωτότυπο κείμενο. Απεικόνιση και ανάλυση δεδομένων: διενεργείται μια δημοσκόπηση, συλλέγονται τα δεδομένα και δημιουργείται το αντίστοιχο Wordle. Οι μαθητές επιχειρούν να ερμηνεύσουν τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης με βάση το μέγεθος των λέξεων. Αργύρης Νίκας

20 Διερεύνηση των ιδεών των μαθητών:
δίνεται ένα θέμα στους μαθητές (π.χ. η ανακύκλωση) και οι μαθητές προσπαθούν να γράψουν όσες έννοιες γνωρίζουν σχετικά με το θέμα. Το τελικό αποτέλεσμα αναδεικνύει τις ιδέες των μαθητών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διαγνωστικό εργαλείο ή και έναυσμα για συζήτηση. Μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης του θέματος οι μαθητές δημιουργούν ένα νέο Wordle και συγκρίνουν (τι γνώριζα; - τι έμαθα;). Αργύρης Νίκας

21 Με τα Wordle όλων των μαθητών δημιουργείται μια αφίσα της τάξης.
Ποιος είμαι; - Κάθε μαθητής γράφει από δύο τρία θετικά στοιχεία για κάθε συμμαθητή του. Με τα Wordle όλων των μαθητών δημιουργείται μια αφίσα της τάξης. Εναλλακτικά, μπορεί κάθε μαθητής να γράψει για τον εαυτό του. Έκφραση και δημιουργικότητα: Κάθε παιδί επιλέγει ένα θέμα της αρεσκείας του (αγαπημένο μουσικό συγκρότημα, λογοτεχνικό βιβλίο, κινηματογραφική ταινία κλπ.) και δημιουργεί το αντίστοιχο Wordle. Εκτυπώνονται τα έργα των παιδιών και αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων ή στους τοίχους της τάξης. Αργύρης Νίκας


Κατέβασμα ppt "Τι είναι το Wordle (Συννεφόλεξο)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google