Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ειδικά Θέματα Η/ΥΕργαστήριο 4 Χ. Καραγιαννίδης1/17 Εργασία Ανάπτυξη Δικτυακού Τόπου Εταιρείας Εργαστήριο 4 Χαράλαμπος Καραγιαννίδης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ειδικά Θέματα Η/ΥΕργαστήριο 4 Χ. Καραγιαννίδης1/17 Εργασία Ανάπτυξη Δικτυακού Τόπου Εταιρείας Εργαστήριο 4 Χαράλαμπος Καραγιαννίδης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ειδικά Θέματα Η/ΥΕργαστήριο 4 Χ. Καραγιαννίδης1/17 Εργασία Ανάπτυξη Δικτυακού Τόπου Εταιρείας Εργαστήριο 4 Χαράλαμπος Καραγιαννίδης karagian@acm.org

2 Ειδικά Θέματα Η/ΥΕργαστήριο 4 Χ. Καραγιαννίδης2/17 σύνοψη: ευχρηστία δικτυακών τόπων ορισμοί - what  ευχρηστία, διεπαφή χρήσης, επικοινωνία ανθρώπου- υπολογιστή, εργονομία, ανθρώπινοι παράγοντες αναγκαιότητα - why  τεχνικοί, οικονομικοί, κοινωνικοί παράγοντες τεχνικές - how  διασφάλιση της ευχρηστίας - ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός

3 Ειδικά Θέματα Η/ΥΕργαστήριο 4 Χ. Καραγιαννίδης3/17 ορισμοί ευχρηστία  η αποτελεσματικότητα (effectiveness), αποδοτικότητα (efficiency) και ευχαρίστηση (satisfaction) με την οποία συγκεκριμένες κατηγορίες χρηστών εκτελούν συγκεκριμένες κατηγορίες εργασιών, σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα εργονομία και ανθρώπινοι παράγοντες (human factors) επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή (human-computer interaction)  η μελέτη των ανθρώπων, των υπολογιστών και των τρόπων με τους οποίους αλληλοεπηρεάζονται  διεπαφή χρήσης (user interface)

4 Ειδικά Θέματα Η/ΥΕργαστήριο 4 Χ. Καραγιαννίδης4/17 η αναγκαιότητα της ευχρηστίας τεχνική  η διεπαφή χρήσης απαιτεί περισσότερο από τα 2/3 του κώδικα των διαδραστικών εφαρμογών  οι ειδικοί GUI είναι περιζήτητοι οικονομική  οι εύχρηστες εφαρμογές είναι αποδοτικότερες - “lack of usability can cost a big company millions of dollars in lost productivity and increased support costs” κοινωνική  κοινωνία των πληροφοριών για όλους

5 Ειδικά Θέματα Η/ΥΕργαστήριο 4 Χ. Καραγιαννίδης5/17 οφέλη της ευχρηστίας λιγότερο προσωπικό μικρότερος χρόνος εκπαίδευσης λιγότερα λάθη - ευκολία διόρθωσης λαθών εργασιακή ευχαρίστηση - λιγότερη κούραση λιγότερη υποστήριξη αύξηση παραγωγικότητας - μείωση χρόνου ανάπτυξης καλύτερη ποιότητα προϊόντων

6 Ειδικά Θέματα Η/ΥΕργαστήριο 4 Χ. Καραγιαννίδης6/17 πραγματικά παραδείγματα φόρμα αίτησης  μείωση λαθών  ετήσιο κέρδος $550.000 συσκευή τηλεφώνου  γρηγορότερη πληκτρολόγηση  ετήσιο κέρδος $1.000.000 ανάληψη χρημάτων  μόνο το 14% των αμερικάνων πολιτών μπορούν να χρησιμοποιήσουν ΑΤΜ αξιολόγηση προϊόντος  μια θετική αξιολόγηση αποφέρει κέρδη $10.000.000 - το ένα τρίτο των κριτηρίων αξιολόγησης αναφέρεται στην ευχρηστία Lee L., The day the phones stopped: How people can get hurt when computers go wrong, Primus Donald I. Fine, 1992.

7 Ειδικά Θέματα Η/ΥΕργαστήριο 4 Χ. Καραγιαννίδης7/17 παράγοντες ευχρηστίας συνέπεια (consistency) ευκολία μάθησης (learnability) αποτελεσματικότητα (effectiveness) αποδοτικότητα (efficiency) ανάδραση (feedback) αντιμετώπιση λαθών (error reduction and tollerance) ευχαρίστηση (satisfaction)

8 Ειδικά Θέματα Η/ΥΕργαστήριο 4 Χ. Καραγιαννίδης8/17 ανάλυση των χρηστών χώρος εργασίας, υποδομή δημογραφικά χαρακτηριστικά εμπειρία με υπολογιστές εργασίες που εκτελούνται χρόνος εκτέλεσης εργασιών

9 Ειδικά Θέματα Η/ΥΕργαστήριο 4 Χ. Καραγιαννίδης9/17 καθορισμός απαιτήσεων ευχρηστίας απαιτούμενη εκπαίδευση αριθμός εργασιών, χρόνος εκτέλεσης εργασιών, αριθμός εντολών για την εκτέλεση κάθε εργασίας αριθμός λαθών, χρόνος διόρθωσης λαθών συχνότητα αναζήτησης βοήθειας ευχαρίστηση

10 Ειδικά Θέματα Η/ΥΕργαστήριο 4 Χ. Καραγιαννίδης10/17 σχεδιασμός ανάλυση διεργασιών (task analysis) καθορισμός διαλόγου (dialogue specification) σχεδιασμός  μεταφορές επικοινωνίας (interaction metaphors)  μέσα και μορφές επικοινωνίας (media and modalities)  τεχνικές αλληλεπίδρασης (interaction techniques) - γλώσσες εντολών, μενού, φυσική γλώσσα, φόρμες, WIMP, κλπ  συσκευές εισόδου/εξόδου (I/O devices)  βοήθεια και τεκμηρίωση (help and documentation) αρχές, οδηγίες και πρότυπα σχεδιασμού

11 Ειδικά Θέματα Η/ΥΕργαστήριο 4 Χ. Καραγιαννίδης11/17 ιεραρχική ανάλυση εργασιών 0. make a cup of tea 1. boil water 2. empty pot 3. put leaves in the pot 4. pour in boiling water 5. wait for 4-5 minutes 6. pour tea 1.1. fill kettle 1.2. put kettle on stove 1.3. wait for kettle to boil 1.4. turn off gas plan 0 do 1 at the same time, if pot is full 2 then 3-4 after 4-5 minutes do 6 plan 1 1.1 - 1.2 - 1.3 when kettle boils 1.4

12 Ειδικά Θέματα Η/ΥΕργαστήριο 4 Χ. Καραγιαννίδης12/17 υλοποίηση παραθυρικά περιβάλλοντα interface toolkits interface builders συστήματα διαχείρισης διεπαφών χρήσης - user interface management systems http://www.cs.cmu.edu/afs/cs.cmu.edu/user/bam/www/ toolnames.html

13 Ειδικά Θέματα Η/ΥΕργαστήριο 4 Χ. Καραγιαννίδης13/17 αξιολόγηση από εμπειρογνώμονες (expert evaluation) από χρήστες  ποιοτικές και ποσοτικές μέθοδοι  μελέτες πεδίου (field studies) και εργαστηριακές μελέτες  παρατήρηση χρηστών, ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις εργαστήρια ευχρηστίας (usability laboratories)

14 Ειδικά Θέματα Η/ΥΕργαστήριο 4 Χ. Καραγιαννίδης14/17 επανάληψη paper mock-ups προτυποποίηση (prototyping) σχεδιασμόςυλοποίησηαξιολόγηση

15 Ειδικά Θέματα Η/ΥΕργαστήριο 4 Χ. Καραγιαννίδης15/17 σύγχρονες τάσεις εξατομικευμένες υπηρεσίες (personalised services)  εφαρμογές με δυνατότητες αυτόματων προσαρμογών (adaptations)  πράκτορες λογισμικού (agents) καθολική πρόσβαση  anyone, anytime, anywhere  the 12-button interface προφανείς διεπαφές χρήσης (intuitive user interfaces)  ubiquitous computing  the disappearing computer

16 Ειδικά Θέματα Η/ΥΕργαστήριο 4 Χ. Καραγιαννίδης16/17 ανακεφαλαίωση η ευχρηστία απαιτεί συγκεκριμένο κόστος, αλλά είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας αποδοχής μιας διαδραστικής εφαρμογής η διασφάλιση της ευχρηστίας απαιτεί 1 διεπιστημονική προσέγγιση (multidisciplinary team) 2τα χαρακτηριστικά του χρήστη καθορίζουν το σύστημα 3συνεχής αξιολόγηση 4επανάληψη “the lack of usability of software is the secret shame of the industry”

17 Ειδικά Θέματα Η/ΥΕργαστήριο 4 Χ. Καραγιαννίδης17/17 περισσότερες πληροφορίες βιβλία  Mandel T., The Elements of User Interface Design, John Wiley & Sons, 1997.  Preece J., et al, Human-Computer Interaction, Addison-Wesley, 1994.  Shneiderman B., Designing the User Interface, Addison-Wesley, 1997.  Dix, et al, Human-Computer Interaction, Prentice Hall, 1998.  Nielsen J., Usability Engineering, Academic Press, 1993. οργανισμοί  Human Factors and Ergonomics Society - http://www.hfes.org  ACM SIGCHI - http://www.acm.org/sigchi  British HCI Group - http://www.bcs-hci.org.uk  Usability Professionals Association - http://www.upassoc.org


Κατέβασμα ppt "Ειδικά Θέματα Η/ΥΕργαστήριο 4 Χ. Καραγιαννίδης1/17 Εργασία Ανάπτυξη Δικτυακού Τόπου Εταιρείας Εργαστήριο 4 Χαράλαμπος Καραγιαννίδης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google