Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΠΑ.Λ & ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠ.ΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΠΑ.Λ & ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠ.ΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΠΑ.Λ & ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠ.ΑΣ
ΕΠΑ.Λ & ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠ.ΑΣ ΚΕ.ΣΥ.Π. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

2 Οι ΕΠΑ.Σ. οργανώνονται σε τμήματα ειδικοτήτων.
Σύμφωνα με τον ν η δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση παρέχεται στα ΕΠΑ.Λ και στις ΕΠΑ.Σ. Α΄ τάξη: χαρακτηρίζεται ως τάξη προσανατολισμού και χωρίζεται σε 3 κύκλους σπουδών Η Β΄ Τάξη των ΕΠΑ.Λ χωρίζεται σε επαγγελματικούς τομείς και η Γ΄ Τάξη σε ειδικότητες. Οι ΕΠΑ.Σ. οργανώνονται σε τμήματα ειδικοτήτων. Ειδικότητες οι οποίες υπάρχουν στα ΕΠΑ.Λ δεν υπάρχουν στις ΕΠΑ.Σ Τα ΕΠΑΛ ιδρύονται και λειτουργούν υπό την εποπτεία του ΥΠΕΠθ ενώ οι ΕΠΑΣ μπορούν να ιδρύονται και να λειτουργούν υπό την εποπτεία και άλλων Υπουργείων

3 Διαδικασία κατάταξης των μαθητών στους κύκλους μαθημάτων, στους τομείς και τις ειδικότητες
Οι μαθητές κατά την εγγραφή τους στην Α΄ τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων καταθέτουν δήλωση, με την οποία επιλέγουν τον κύκλο μαθημάτων, τον οποίο επιθυμούν να παρακολουθήσουν

4 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗ Β΄ΤΑΞΗ Οι μαθητές κατά την εγγραφή τους στη Β΄ τάξη επιλέγουν τον τομέα, που θα παρακολουθήσουν, ανεξάρτητα από τον κύκλο μαθημάτων, που παρακολούθησαν στην Α΄ τάξη, με εξαίρεση τον Ναυτικό – Ναυτιλιακό Τομέα, τον οποίο επιλέγουν μόνο οι μαθητές που είχαν παρακολουθήσει στην Α΄ τάξη, τα μαθήματα του Ναυτικού – Ναυτιλιακού Κύκλου.

5 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗ Γ΄ΤΑΞΗ Οι μαθητές κατά την εγγραφή τους στη Γ΄ τάξη επιλέγουν την ειδικότητα που θα παρακολουθήσουν και η οποία πρέπει να αντιστοιχεί προς τον τομέα, που παρακολούθησαν στη Β΄ τάξη.

6 ΚΥΚΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ
Τεχνολογικός Υπηρεσιών Ναυτικός

7 ΤΟΜΕΙΣ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ Μηχανολογίας Οχημάτων Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής
Δομικών Έργων Εφαρμοσμένων Τεχνών Πληροφορικής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος Ναυτικού Πλοιάρχων Ναυτικού Μηχανικών

8 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και κατασκευών Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Ηλεκτρονικών Υπολ/κών Συστημάτων και Δικτύων Ηλεκτρονικών Συστημάτων Επικοινωνιών

9 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 7. Σχεδιαστών Δομικών Έργων 8. Γραφικών Τεχνών
8. Γραφικών Τεχνών 9. Υποστήριξης Συστημάτων, Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ 10. Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών 11. Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων 12. Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων 13. Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων 14. Βοηθών Νοσηλευτών

10 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 15. Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων
16. Έργων Τοπίου και Περιβάλλοντος 17. Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας 18. Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού 19. Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού

11 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΚΛΩΝ ΜΕ ΤΟΜΕΙΣ
Τεχνολογικός Κύκλος ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

12 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΚΛΩΝ ΜΕ ΤΟΜΕΙΣ
Κύκλος Υπηρεσιών ΤΟΜΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΜΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗ ΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

13 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΚΛΩΝ ΜΕ ΤΟΜΕΙΣ
ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΣ

14 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΤΟΜΕΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Τομέας Μηχανολογίας ΕΙΔΙΚΟ ΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Τομέας Οχημάτων ΕΙΔΙΚΟ ΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

15 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΤΟΜΕΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Τομέας Ηλεκτρολογίας ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΤΗΤΑ Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΤΗΤΑ

16 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΤΟΜΕΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Τομέας Ηλεκτρονικής ΕΙΔΙΚΟ ΤΗΤΕΣ Τομέας Δομικών Έργων ΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

17 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΤΟΜΕΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Τομέας Πληροφορικής ΕΙΔΙΚΟ ΤΗΤΑ Τομέας Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών ΤΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

18 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΤΟΜΕΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Τομέας Υγείας και Πρόνοιας ΕΙΔΙΚΟ ΤΗΤΕΣ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

19 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΤΟΜΕΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Τομέας Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΤΗΤΕΣ

20 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΤΟΜΕΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Ναυτικού Πλοιάρχων ΕΙΔΙΚΟ ΤΗΤΑ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Ναυτικού Μηχανικών ΕΙΔΙΚΟ ΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

21 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ Η Α΄ Τάξη των ΕΠΑ.Λ. χαρακτηρίζεται ως τάξη προσανατολισμού και περιλαμβάνει κύκλους επαγγελματικών μαθημάτων. Οι μαθητές παρακολουθούν μαθήματα συνολικής διάρκειας 34 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας: μαθήματα γενικής παιδείας 25 ώρες επαγγελματικά μαθήματα 9 ώρες

22 Η Β΄ Τάξη χωρίζεται σε επαγγελματικούς τομείς
Οι μαθητές παρακολουθούν μαθήματα συνολικής διάρκειας 35 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας: μαθήματα γενικής παιδείας 17 ώρες επαγγελματικά μαθήματα 18 ώρες

23 διάρκειας 35 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας:
Η Γ΄ Τάξη χωρίζεται σε ειδικότητες Οι μαθητές παρακολουθούν μαθήματα συνολικής διάρκειας 35 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας: μαθήματα γενικής παιδείας 12 ώρες μαθήματα ειδικότητας 23 ώρες Τα μαθήματα γενικής παιδείας χωρίζονται σε : α) μαθήματα υποχρεωτικά για όλους τους μαθητές και β) σε μαθήματα επιλογής. Τα υποχρεωτικά μαθήματα εντάσσονται σε δύο ομάδες. Οι μαθητές επιλέγουν υποχρεωτικά τα μαθήματα μιας ομάδας και ένα από τα μαθήματα επιλογής.

24 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Α΄ ΟΜΑΔΑ α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικού Λυκείου) 2 Μαθηματικά Ι Φυσική Ι Τα μαθήματα της ομάδας Α τα επιλέγουν οι μαθητές που θα προτιμήσουν την πρώτη δυνατότητα για την πρόσβαση σε σχολές και τμήματα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

25 Β΄ ΟΜΑΔΑ α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικού Λυκείου) 2
α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικού Λυκείου) Μαθηματικά ΙΙ (Μαθηματικά της Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γενικού Λυκείου) 5 Φυσική ΙΙ (Φυσική της Θετικής – Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γενικού Λυκείου) Τα μαθήματα της ομάδας Β τα επιλέγουν οι μαθητές που θα προτιμήσουν την δεύτερη δυνατότητα.

26 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ Νεότερη Ελληνική Ιστορία (Γενικού Λυκείου) Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Γενικού Λυκείου) 2 Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής (Γενικού Λυκείου)2 Βιολογία Ι (Γενικού Λυκείου) Βιολογία ΙΙ (Θετικής κατεύθυνσης Γενικού Λυκείου) 2 Διαχείριση Φυσικών Πόρων Οι μαθητές που παρακολουθούν τις ειδικότητες «Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων» και «Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών», δεν μπορούν να επιλέξουν το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας», διότι είναι μάθημα ειδικότητας. Τα μαθήματα των επαγγελματικών τομέων της Β’ τάξης και των ειδικοτήτων της Γ’ τάξης θα τα βρείτε στο φάκελο

27 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Οι κάτοχοι απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου για τη πρόσβασή τους στη ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ επιλέγουν μία από τις παρακάτω δυνατότητες. Πρώτη δυνατότητα: Να συμμετάσχουν σε ειδικές πανελλήνιες εξετάσεις για την εισαγωγή αποκλειστικά και μόνο σε τμήματα και σε σχολές του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΤΕΙ), στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων (ΑΣΤΕ) των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και στις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, γνωστικών αντικειμένων αντιστοίχων με τα γνωστικά αντικείμενα των ειδικοτήτων του ΕΠΑ.Λ και σε ποσοστό θέσεων που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

28 Ειδικότερα : Οι μαθητές παρακολουθούν τα τρία (3) μαθήματα της ομάδας Α (Νεοελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά Ι, Φυσική Ι) και ένα από τα μάθημα επιλογής. Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι τα «Μαθηματικά Ι» και δύο επαγγελματικά μαθήματα που ορίζονται για κάθε ειδικότητα. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή υποψηφίου στη διαδικασία επιλογής είναι η συγκέντρωση συνόλου μορίων τουλάχιστον ίσου με το μισό του μέγιστου δυνατού αριθμού μορίων. Προκειμένου για συμμετοχή υποψηφίου στη διαδικασία επιλογής για τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει συγκεντρώσει σύνολο μορίων τουλάχιστον ίσο με το μισό του μέγιστου που προβλέπεται για τα τμήματα αυτά, με τον συνυπολογισμό και των μορίων του ειδικού μαθήματος.

29 Οι συντελεστές κατά εξεταζόμενο μάθημα ορίζονται ως ακολούθως:
α) για κάθε ένα από τα μαθήματα ειδικότητας συντελεστής 4 β) για το μάθημα «Μαθηματικά Ι» συντελεστής 2 γ) για το ειδικό μάθημα (αν επιλέξει ο μαθητής) συντελεστής 2

30 Δεύτερη δυνατότητα Να συμμετάσχουν σε πανελλήνιες εξετάσεις για την εισαγωγή σε όλα τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που εισάγονται και οι κάτοχοι απολυτηρίου ημερήσιου Γενικού Λυκείου. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε μαθήματα γενικής και επαγγελματικής παιδείας σε ίσο αριθμό με τα εξεταζόμενα για τους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου.

31 Ειδικότερα: Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε έξι (6) μαθήματα: (4) είναι γενικής παιδείας (Νεοελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά ΙΙ, Φυσική ΙΙ και ένα μάθημα επιλογής) (2) είναι επαγγελματικά. Τα εξεταζόμενα επαγγελματικά μαθήματα ορίζονται για κάθε ειδικότητα με Υπουργική απόφαση. Τα κοινά μαθήματα εξετάζονται στα ίδια θέματα και για τους δύο τύπους Λυκείων.

32 Η κατανομή των τμημάτων των σχολών στα πέντε (5) επιστημονικά πεδία είναι ίδια για τους υποψηφίους και των δύο τύπων Λυκείων. Οι συντελεστές βαρύτητας στα κοινά εξεταζόμενα μαθήματα είναι ίδιοι. Οι υποψήφιοι επιλέγουν τμήματα και σχολές από δύο μόνο επιστημονικά πεδία. Ο υπολογισμός των μορίων και στους δύο τύπους λυκείων γίνεται με τον ίδιο τρόπο. Οι συντελεστές πρόσβασης φαίνονται στους παρακάτω πίνακες:

33 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΑΕΙ & ΤΕΙ Νεοελ. Γλώσσα (Ομάδα Β΄) Μαθηματικά ΙΙ (Ομάδα Β΄) Φυσική ΙΙ (Ομάδα Β΄) Μάθημα Επιλογής 1ο Μάθημα Ειδικότητας 2ο Μάθημα Ειδικότητας ΜΟΝΟ ΤΕΙ Μαθηματικά Ι (Ομάδα Α΄) 1ο Μάθημα Ειδικότητας 2ο Μάθημα Ειδικότητας

34 ΤΕΛΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΤΕΛΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου Πτυχίο της ειδικότητας + ΑΕΙ-ΤΕΙ (με πανελλαδικές εξετάσεις) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή Ι.Ε.Κ.

35 Οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.)
Οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.)

36 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ Α΄ ΤΑΞΗ (Ειδικότητες) Β΄ ΤΑΞΗ (Ειδικότητες)

37 ΕΠΑ.Σ Επαγγελματικές σχολές 2ετούς φοίτησης αν εφαρμόζονται προγράμματα άσκησης ή μαθητείας, η φοίτηση θα επιμηκύνεται έως και 1 έτος ακόμη Θα λειτουργούν τμήματα ειδικότητας Μαθήματα τεχνικά – επαγγελματικά & εργαστηριακές ασκήσεις Ενδοσχολικές εξετάσεις

38 Φοίτηση – Εγγραφή στις ΕΠΑ.Σ
Φοίτηση – Εγγραφή στις ΕΠΑ.Σ Προαχθέντες Α΄ τάξης ΓΕ.Λ Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ Α΄ τάξης ΤΕΕ ΕΠΑ.Σ

39 Ειδικότητες Επαγγελματικών Σχολών
Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (Φυσικού Αερίου) Εργαλειομηχανών CΝC Θερμϋδραυλικών Εγκαταστάσεων και Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών Αμαξωμάτων Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών Κτιριακών Έργων Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων Αργυροχρυσοχοϊας Επιπλοποιίας

40 Κεραμικής-Πηλοπλαστικής
Ψηφιδογραφίας-Υαλογραφίας Συντήρησης Έργων Τέχνης-Αποκατάστασης Ξυλογλυπτικής - Διακόσμησης Επίπλου Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος Αγροτικών Μηχανημάτων Αμπελουργίας - Οινοτεχνίας Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων - Αρχιτεκτονικής Τοπίου Θερμοκηπιακών Κατασκευώνκαι Καλλιεργειών Δενδροκομίας Ζωοτεχνίας

41 Γαλακτοκομίας-Τυροκομίας
Επιχειρήσεων Αγροτουρισμού και Αγροβιοτεχνίας Βοηθών Οδοντοτεχνικών Βοηθών Φυσικοθεραπευτών Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων Βοηθών Φαρμακείων Χημικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών Αισθητικής Τέχνης Κομμωτικής Τέχνης Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Υπηρεσιών Μαγειρικής Τέχνης Ζαχαροπλαστικής Τέχνης

42 ΤΕΛΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΕΛΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Πτυχίο της ειδικότητας Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή Ι.Ε.Κ.


Κατέβασμα ppt "ΕΠΑ.Λ & ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠ.ΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google