Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

/ e I / / i:/ / e / / a I / / u: / / ɑ :/ / ə ʊ / Aa Ee Ii Rr Oo / e I ʧ / / ʤ e I / /ke I / / bi : / si:/ /di:/ / ʤ i:/ /pi:/ /ti:/ /vi:/ /zi:/ / ef /

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "/ e I / / i:/ / e / / a I / / u: / / ɑ :/ / ə ʊ / Aa Ee Ii Rr Oo / e I ʧ / / ʤ e I / /ke I / / bi : / si:/ /di:/ / ʤ i:/ /pi:/ /ti:/ /vi:/ /zi:/ / ef /"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 / e I / / i:/ / e / / a I / / u: / / ɑ :/ / ə ʊ / Aa Ee Ii Rr Oo / e I ʧ / / ʤ e I / /ke I / / bi : / si:/ /di:/ / ʤ i:/ /pi:/ /ti:/ /vi:/ /zi:/ / ef / /el//em/ /en/ /es/ /eks/ /zed/ /wa I / /kju:/ / ju: / `d ʌ blju:/ Hh Jj Kk Bb Cc DdGgPpTt Vv Zz FfLlMmNn SsXxZz Yy QqUuWw / ʧ / / ʤ / /k/ / b/ /s/ /d/ / ʤ / /p/ /t/ /v/ /z/ / f / /l/ /m/ /n/ /s/ /ks/ /z/ /w/ / j /

2 / bi:/ /si:/ /di:/ /pi:/ /ti:/ /vi:/ /zi:/ /ke I / Hh Jj Kk Bb Cc Dd Gg PpTt Vv Zz FfLlMmNnSsXx YyWw / b/ /s/ /d/ /p/ /t/ /v/ /z/ /k/ / ef / /el//em/ /en/ /es/ /eks/ / f / /l/ / /m/ /n/ /s/ /ks/ Rr / w / /g / / ʤ / /j/ /h/ /r/

3 AɑAɑ /e I / /æ/ Ee /i:/ /e/ Aa Hh Jj Kk /de I l// ɡ re I s/ Ee Bb Cc Dd Gg Pp Tt Vv Zz /́́́́fræŋk//́θæŋk/ DaleGrace Frankthank /́́́i:vn I ŋ/ evening Ff Ll Mm Nn Ss Xx Zz /́helən/ Helen /pen/ pen /æ/ /e/ / I / /ə/ /ŋ/ /θ/


Κατέβασμα ppt "/ e I / / i:/ / e / / a I / / u: / / ɑ :/ / ə ʊ / Aa Ee Ii Rr Oo / e I ʧ / / ʤ e I / /ke I / / bi : / si:/ /di:/ / ʤ i:/ /pi:/ /ti:/ /vi:/ /zi:/ / ef /"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google