Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Φύλο, κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο και η επίδρασή τους στην εκπαίδευση των Τσιγγάνων της Χαλκίδας Σπανού Σοφία.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Φύλο, κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο και η επίδρασή τους στην εκπαίδευση των Τσιγγάνων της Χαλκίδας Σπανού Σοφία."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Φύλο, κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο και η επίδρασή τους στην εκπαίδευση των Τσιγγάνων της Χαλκίδας
Σπανού Σοφία

2 Το γεγονός ότι τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του τρόπου ζωής των Τσιγγάνων τους διαχωρίζουν από τον ευρύτερο πληθυσμό, γίνεται αιτία για στερεότυπες διακρίσεις σε βάρος τους, ενώ συχνά ολοκληρώνονται μελέτες με επίκεντρο τον κοινωνικό τους αποκλεισμό, τις ανθυγιεινές συνθήκες στις οποίες διαβιούν και τον αποκλεισμό από την εργασία και την εκπαίδευση. Η συγκεκριμένη εργασία εστιάζει στην εκπαίδευση των Τσιγγάνων και στο πως αυτή επηρεάζεται από τα κοινωνικοπολιτισμικά στοιχεία της Κοινότητας με ειδική μνεία στην επίδραση της έμφυλης διάκρισης.

3 Α. Θεωρητικό Πλαίσιο Φύλο Κοινωνικό και πολιτισμικό κεφάλαιο Τσιγγάνοι Εκπαίδευση Τσιγγάνων

4 Βιολογικό και Κοινωνικό φύλο
Το βιολογικό φύλο (sex) αναφέρεται στην βιολογία, την ανατομία, τις ορμόνες και την φυσιολογία, κοινώς αφορά στο άρρεν ή το θήλυ. Το κοινωνικό φύλο (gender), ορίζει μια κατακτημένη κατάσταση που κατασκευάζεται μέσω ψυχολογικών, πολιτιστικών και κοινωνικών οδών, αναφέρεται στην αρρενωπότητα και την θηλυκότητα.

5 ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (υποστηρίζουν πως η ανατομία προσδίδει ταυτότητα στα φύλα)
Βιοσωματικά χαρακτηριστικά των φύλων (χρωμοσώματα, γεννητικά όργανα, ορμόνες) Χρήση διαφορετικού ημισφαίριου του εγκεφάλου κατά την διάρκεια διαφόρων λειτουργιών Ταύτιση παιδιού με ομόφυλο γονέα κατά τον Freud

6 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ (υποστηρίζουν πως η κατάλληλη συμπεριφορά ενισχύεται από το περιβάλλον) Παρατήρηση και μίμηση κατευθύνει συμπεριφορές (Bandura). Πολλές έρευνες και μελέτες βασίστηκαν στην επιρροή που ασκούσαν οι γονείς στα παιδιά προκειμένου να αποσπάσουν συμπεριφορές σύμφωνες με το φύλο τους. Μέσα από τον δρόμο της ηθικής ανάπτυξης το άτομο μορφώνει την ταυτότητά του (Kohlberg)

7 Κοινωνικοπολιτισμικό Κεφάλαιο
Κοινωνικό Κεφάλαιο είναι το σύνολο των οφελών και απολαβών που προσπαθούν τα άτομα να αποκτήσουν με την εμπλοκή τους σε διάφορες ομάδες (Bourdieu, 1986). Τα κοινωνικά οικοδομήματα που διευκολύνουν πράξεις ατόμων, στηρίζονται στην εμπιστοσύνη και την αμοιβαιότητα (Coleman, 1988). Πολιτισμικό Κεφάλαιο είναι η εμπειρία και οι προηγούμενες γνώσεις που έχει λάβει το άτομο από την έκθεσή του σε διάφορα πολιτιστικά αγαθά (Bourdieu, 1973, 1976). Συνυπάρχει με το habitus και μετατρέπει τις κοινωνικές ανισότητες των ατόμων σε ακαδημαϊκές επιτυχίες ή αποτυχίες (Bourdieu & Passeron, 1990).

8 Το Κοινωνικό Κεφάλαιο στην Εκπαίδευση
Η καλή σχέση γονέων με το σχολείο συνεπάγεται την επιτυχημένη ακαδημαϊκή πορεία των παιδιών. Οι γονείς ενημερώνονται εγκαίρως για τυχόν προβλήματα των παιδιών και σπεύδουν στην επίλυσή τους. Πληροφορίες σχετικές με σχολεία, αποτελεσματικούς δασκάλους, την είσοδο σε κολέγια και πανεπιστήμια, καθώς και για το πώς θα αποκτηθεί μια ενδεχόμενη οικονομική ενίσχυση για την ανώτερη εκπαίδευση των παιδιών είναι μορφές κοινωνικού κεφαλαίου. Η εκπαίδευση των γονέων Ο σωστός επαγγελματικός προσανατολισμός

9 Συμβολή Πολιτισμικού Κεφαλαίου στην Εκπαίδευση
Τα παιδιά είναι καλύτερα προετοιμασμένα για την εκπαιδευτική ύλη Έχουν περισσότερο ανεπτυγμένα πνευματικά ερεθίσματα Επικοινωνούν ευκολότερα με τους δασκάλους τους, Ενδέχεται να αντιμετωπίζονται ως περισσότερο έξυπνα σε σχέση με συμμαθητές που δεν κατέχουν το ίδιο πολιτισμικό κεφάλαιο

10 Τσιγγάνοι Οι ονομασίες που κατά καιρούς τους αποδίδονται αφορούν στην καταγωγή, το χρώμα του δέρματος τους, τα επαγγέλματα, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις και την γλώσσα που χρησιμοποιούν. Δεν υπάρχει ακριβή τοποθέτηση τους στο χρόνο λόγω έλλειψης γραπτού υλικού και ιστορίας που θα μας οδηγήσει στην ημερομηνία εμφάνισής τους και την γενέτειρά τους. Αναφορές μιλούν για την παρουσία τους τον 4ο π.Χ. αιώνα στην εποχή του Μ. Αλεξάνδρου. Στην Ελλάδα πρώτη αναφορά τους γίνεται το 1100. Σήμερα καταλαμβάνουν το 2,36% του συνολικού Ελληνικού πληθυσμού.

11 Κοινωνικοπολιτισμικό Κεφάλαιο Τσιγγάνων
Η οικογένεια είναι βασικό συστατικό στοιχείο της κοινωνικής τους οργάνωσης, ενώ η κοινωνικοποίηση ως διαδικασία εκμάθησης και αφομοίωσης της κουλτούρας τους επέρχεται μέσω του δικτύου πολυμελούς οικογένειας, το οποίο θεωρείται υπεύθυνο για την συναισθηματική και σωματική υποστήριξή του. Λειτουργεί η αλυσίδα ανατροφής όπου τα μεγαλύτερα αδέρφια φροντίζουν τα μικρότερα. Ο μεγαλύτερος γιος μαθαίνει την τέχνη του πατέρα και ευθύνεται για την εύρεση γαμπρού της αδερφής του. Πρώιμη αυτονομία και ανεξαρτησία των παιδιών τα οδηγεί στην περαίωση κοινωνικών και οικονομικών ευθυνών αργότερα. Άσχημες συνθήκες διαβίωσης και φτωχή πρόσβαση και επικοινωνία με φορείς υγείας και άλλες υπηρεσίες Χαμηλό μορφωτικό επίπεδο γονέων και ανειδίκευτη εργασία Χρήση Ρομανής και γλωσσικά εμπόδια στην καθημερινή τους επικοινωνία Οι χωροχρονικοί περιορισμοί της ισχύουσας κοινότητας έρχονται σε αντίθεση με την ελευθερία του φυσικού τους χώρου Η μουσική είναι χαρακτηριστικό στοιχείο της πολιτισμικής τους έκφρασης

12 Εκπαίδευση Τσιγγάνων -Συνομήλικοι
Οι συχνές μετακινήσεις συνεπάγονται δυσκολία ενσωμάτωσης στον κύκλο των συνομηλίκων Αδυναμία παροχής των απαραίτητων σχολικών ειδών λόγω οικονομικών δυσχερειών Χρήση ρατσιστικών ονομάτων, ύβρεις, προσβολές Η διαφορετική κουλτούρα των Τσιγγάνων και των παιδιών της ισχύουσας κοινότητας καθιστά τυπική την μεταξύ τους επικοινωνία, δεν αναπτύσσεται φιλία.

13 Εκπαίδευση Τσιγγάνων -Δάσκαλοι
Δάσκαλοι φέρουν ρατσιστικές απόψεις για τους Τσιγγανόπαιδες, αντιμετωπίζονται ως κατώτεροι, λιγότερο έξυπνοι, τοποθετούνται στα πίσω θρανία Χαμηλά τα κριτήρια των εκπαιδευτικών τους στόχων για τους Τσιγγάνους μαθητές Μέσα από την διαδικασία της αυτoεκπληρούμενης προφητείας, επηρεάζουν την αυτοπεποίθηση τους, τις συμπεριφορές τους και τα επακόλουθα εκπαιδευτικά τους αποτελέσματα Αίσθηση μικρής ευθύνης για την συμβολή τους στην διαδικασία ενσωμάτωσης των Τσιγγάνων στη γενική τάξη Ρίψη ευθυνών στους Τσιγγανόπαιδες για την διατάραξη της ησυχίας στην τάξη και ανησυχία για την πρόοδο των υπόλοιπων μαθητών Κατηγορία για μη συμμόρφωση με τους κανόνες Ελλιπείς γνώσεις των δασκάλων για την κουλτούρα και τα έθιμα των Τσιγγάνων

14 Τσιγγάνοι γονείς απέναντι στην Εκπαίδευση
Φόβος για την ασφάλεια των παιδιών τους Απόκρυψη ταυτότητας Δεν αναγνωρίζονται τα ιδιαίτερα πολιτιστικά τους χαρακτηριστικά, δεν ενθαρρύνονται τα σημεία εκείνα στα οποία είναι επιδέξιοι και έχουν κλίσεις, απειλεί για την ενότητα της κοινότητάς τους και κίνδυνος για πολιτιστική αλλοτρίωση Στα σχολικά αναγνώσματα απουσιάζει η κουλτούρα τους Έλλειψη κατάρτισης των δασκάλων Το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των γονέων αποτελεί τροχοπέδη για την πρόοδο των παιδιών τους, καθώς θεωρούν πως η γνώση γραφής και ανάγνωσης αρκεί Απίθανο το ενδεχόμενο να βοηθηθεί το παιδί στο σπίτι Δεν υπάρχει επικοινωνία με το σχολικό περιβάλλον Οι γονείς οδηγούν σε χώρους εργασίας τα παιδιά τους προκειμένου να ενισχύσουν το οικογενειακό εισόδημα

15 Γλώσσα Οι γλωσσολογικές εμπειρίες από την καθημερινότητα των Τσιγγάνων, δεν περιλαμβάνουν στοιχεία που θα τους προετοιμάσουν για τις απαιτήσεις του σχολείου Η μη φοίτηση στο Νηπιαγωγείο σημαίνει όχι καλή προετοιμασία για το Δημοτικό Δυσκολία συνεννόησης δασκάλου-παιδιού Προβλήματα σε γραπτή και προφορική επικοινωνία

16 Πρόωρη παντρειά Νηπιαγωγείο
Τα κορίτσια στην ηλικία των ετών ενθαρρύνονται από τους γονείς τους να παρατήσουν το σχολείο για να ψάξουν για γαμπρούς Φόβος γονέων μήπως το παιδί τους ερωτευτεί μη Τσιγγάνο, γεγονός που ανακόπτει την περαιτέρω φοίτηση Νηπιαγωγείο Οι γονείς προφασίζονται τις δαπάνες ως βασικό λόγο να μην στείλουν τα παιδιά σχολείο Η συναναστροφή στους κύκλους της Κοινότητας λαμβάνεται ως πιο σημαντική από την κοινότητα του Νηπιαγωγείου Ό,τι διδάσκεται εκεί δεν συνάδει με τις αξίες της Τσιγγάνικης κουλτούρας

17 Συνέπειες μη τακτικής φοίτησης
Χαμηλές επιδόσεις, αποτυχίες σε διαγωνίσματα και εγκατάλειψη Η αποχή συνάδει με πιθανά προβλήματα συμπεριφοράς Η δυσκολία παρακολούθησης ακολουθείται από άγχος, νευρικότητα και μη επιτυχημένες διαπροσωπικές σχέσεις Πιθανές ψυχολογικές διαταραχές, παιδική εγκληματικότητα, οικονομική ανέχεια Αποκλεισμός Τσιγγανοπαίδων από την εκπαίδευση Άσχημη κατάσταση των σχολείων που φιλοξενούν Τσιγγανόπαιδα Σχολεία αμιγώς για Τσιγγάνους Οι εξειδικευμένοι δάσκαλοι δεν σπεύδουν να εργαστούν σε σχολεία με Τσιγγάνους μαθητές Τοποθέτησή τους σε ειδικές τάξεις με αποτέλεσμα να μην αναπτύσσονται οι ικανότητές τους Αντιμετωπίζονται ως μαθητές με ειδικές ανάγκες και φιλοξενούνται από ειδικά σχολεία

18 Β. Μεθοδολογία, Αποτελέσματα
Στόχοι, ερευνητικά ερωτήματα Μεθοδολογία Παρουσίαση αποτελεσμάτων

19 Στόχοι της έρευνας Οι απόψεις των Τσιγγάνων γονέων για την σημαντικότητα του να λάβουν εκπαίδευση τα παιδιά τους και αν είναι ίδια για αγόρια και κορίτσια Η καθημερινή αλληλεπίδραση γονέων και παιδιών σε σχέση με το σχολείο και οι πρακτικές που ακολουθούνται για να διευκολυνθεί η φοίτησή τους Οι επαφές με δασκάλους και συμμαθητές Οι πεποιθήσεις των γονέων για το ενδιαφέρον των δασκάλων για την Κοινότητα και ο εντοπισμός τυχόν διαφορετικής αντιμετώπισης Η διερεύνηση των προσδοκιών των γονέων για το μέλλον των παιδιών τους

20 Ερευνητικά Ερωτήματα α) Τι είδους αντιλήψεις επικρατούν για την σημασία του σχολείου στις ζωές των Τσιγγανοπαίδων και αυτές είναι ίδιες για αγόρια και κορίτσια; β) Κατανοώντας σε βάθος την καθημερινή αλληλεπίδραση γονέων και παιδιών σε σχέση με το σχολείο, ποιες είναι οι πρακτικές που ακολουθούνται από μέρους των γονέων για την διευκόλυνση της φοίτησης των παιδιών τους; γ) Ερμηνεύοντας τις απόψεις των γονέων, ποιες οι σχέσεις και επαφές της Κοινότητας με το περιβάλλον του σχολείου; δ) Τι είδους αντιλήψεις φέρουν οι Τσιγγάνοι γονείς για το ενδιαφέρον των δασκάλων για την Κοινότητα; Τυγχάνουν διαφορετικής αντιμετώπισης από αυτό των μη Τσιγγάνων; ε) Τι όνειρα κάνουν για τα παιδιά τους; Ποιες είναι οι προσδοκίες για το μέλλον τους;

21 Μεθοδολογία έρευνας Το δείγμα Το ερευνητικό εργαλείο
Δύο ομάδες ανθρώπων, η μία εντός Οικισμού Τσιγγάνων και η άλλη εκτός. Το δείγμα επελέγει με δειγματοληψία χιονοστιβάδας Το ερευνητικό εργαλείο Ποιοτική έρευνα με την χρήση ατομικών συνεντεύξεων Χρήση ημι-δομημένης συνέντευξης με ανοικτού τύπου ερωτήσεις Χρήση πρώτης-πιλοτικής συνέντευξης Διαδικασία έρευνας Δύο γυναίκες διαμεσολαβήτριες συγκέντρωση δημογραφικών πληροφοριών από την ερευνήτρια Χρήση ψηφιακού καταγραφέα φωνήσ Δυσκολίες Μακρινή απόσταση για την περαίωση των συνεντεύξεων Δεν έλειψαν απρόβλεπτοι παράγοντες που διέκοψαν την διαδικασία Λεπτή η γραμμή επικοινωνίας με τους συμμετέχοντες

22 Αποτελέσματα … Α.Τσιγγάνοι εντός και εκτός Οικισμού για … την σημασία του σχολείου στις ζωές των παιδιών τους Σπουδαία η σημασία της εκμάθησης των βασικών αρχών γραφής και ανάγνωσης Εφόδιο για αναζήτηση όχι ευκαιριακής εργασίας Σωστή συμπεριφορά, σεβασμός προς συνάνθρωπο Γνώση ως απωθημένο γονέων προκειμένου τα Τσιγγανόπαιδα να μην βιώσουν δύσκολες στιγμές Γνώση της Ιστορίας του τόπου τους Για το Φύλο Το σχολείο εξίσου σημαντικό για τα δύο φύλα Δικαίωμα του αγοριού στη μόρφωση Λόγοι μη τακτικής φοίτησης Δυσμενής οικονομική κατάσταση Ρατσιστικά σχόλια Έμμηνος ρήση για τα κορίτσια Οικογενειακές εργασίες Κοινωνικές εκδηλώσεις

23 Β. Τσιγγάνοι εντός και εκτός Οικισμού για … τις πρακτικές που ακολουθούν για την διευκόλυνση της φοίτησης των παιδιών τους Οι εντός Οικισμού γονείς δεν έχουν επαρκείς γνώσεις για παροχή βοήθειας, ενώ οι εκτός βοηθούν όσο μπορούν Η παροχή των απαραίτητου σχολικού εξοπλισμού, το πρωινό ξύπνημα και η χειροδικία για τους εντός Οικισμού, ο προσεγμένος και καθαρός ρουχισμός και η σωστή διατροφή για τους υπόλοιπους Η απογευματινή ενασχόληση των φύλων … Τα αγόρια ασχολούνται με το ποδόσφαιρο και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια Τα κορίτσια ασχολούνται με το νοικοκυριό, τις δουλειές του σπιτιού, τη ζωγραφική

24 Γ. Τσιγγάνοι εντός – Τσιγγάνοι εκτός Οικισμού για … τις σχέσεις με τους δασκάλους
Οι γονείς του Οικισμού αναμένουν ειδοποίηση για να μεταβούν στο σχολείο, αντίθετα οι εκτός Οικισμού γονείς μεταβαίνουν με δική τους πρωτοβουλία Σχέσεις ομαλές με κάποιες εξαιρέσεις Συμφωνία απόψεων των δύο ερευνούμενων ομάδων για την σημαντικότητα της αλληλεπίδρασης Κοινότητας-σχολείου Η σημαντικότητα έγκειται στην αλληλεπίδραση των παιδιών τους με τους υπόλοιπους μαθητές για τους γονείς του Οικισμού και στην διαρκή ενημέρωση για τους εκτός Καμάρες γονείς

25 για … τις σχέσεις με τους μη Τσιγγάνους γονείς των συμμαθητών τους
Λίγες ‘Καλημέρες’ ανταλλάσσονται μεταξύ γονέων των δύο πληθυσμών Τυπικές σχέσεις για τους εκτός Οικισμού γονείς Δεν επιθυμούν την συναναστροφή με τους ‘Μπαλαμούς’ λόγω των μη κοινών σημείων αναφοράς στον τρόπο ζωής των μεν από τους δε Σημαντική υπόθεση οι καλές σχέσεις με τους μη Τσιγγάνους γονείς, διότι μπορούν να λειτουργήσουν ως μιμητικό μοντέλο σχέσεων για τα Τσιγγανόπαιδα

26 για … τις σχέσεις με τους μη Τσιγγάνους συμμαθητές τους
Ο αριθμός των μαθητών που συναναστρέφονται τα Τσιγγανόπαιδα είναι μικρός, ενώ η παρέα με μη Τσιγγάνους μόνο να ωφελήσει μπορεί τα παιδιά τους Η μεταξύ τους συντροφιά : θα μειώσει το χάσμα των κοινωνικών διαφοροποιήσεων και θα εξαφανίσει σημάδια ανισοτήτων ο σεβασμός με τον οποίο αντιμετωπίζουν οι μη Τσιγγάνοι τους συνανθρώπους τους και οι καλοί τρόποι συμπεριφοράς τους, είναι αξίες που μπορούν να εμφυσήσουν στα Τσιγγανόπαιδα τα οποία είναι πιο ατίθασα και αντιδραστικά Η σωστή άρθρωση στην ομιλία Η αφοσίωση στα μαθήματα Η βοήθεια που ενδεχομένως να δεχτούν από τους συμμαθητές τους Η αποκόλληση από τον στενό ασφυκτικό κλοιό των συνηθειών και εθίμων της Κοινότητας που κρατάει δέσμια τα παιδιά σε ένα μονότονο-προκαθορισμένο τρόπο ζωής και η είσοδος σε καινούριες εμπειρίες, παραστάσεις.

27 για … τις στερεότυπες αντιλήψεις εναντίον τους
Κοροϊδίες, ύβρεις, ρατσιστικές αντιλήψεις Βίαιες επιθέσεις, χειροδικίες άρνηση διευθυντή σχολείου να εγγράψει Τσιγγανόπαιδα σε σχολείο χαρακτηρίζοντάς τους ως μη επιθυμητούς μαθητές Εύκολη απόδοση τιμωρίας από δασκάλους

28 Δ. Αντιλήψεις Τσιγγάνων εντός και εκτός για το ενδιαφέρον των δασκάλων
Αμείωτο το ενδιαφέρον σε σύγκριση με αυτό προς τους μη Τσιγγάνους μαθητές, αλλά και αναφορικά στο φύλο αγόρια και κορίτσια λαμβάνουν ίσο μερίδιο βοήθειας. Για τους γονείς του Οικισμού: τα παιδιά τυγχάνουν περισσότερης φροντίδας από αυτή προς τους μη Τσιγγάνους μαθητές ή δεν βοηθούνται όσο οι μη Τσιγγάνοι και τυγχάνουν διαφορετικής συμπεριφοράς την οποία προκαλούν εξαιτίας της ανυπακοής τους προς τους δασκάλους Για τους γονείς εκτός Οικισμού: Δεν διαφαίνονται ίχνη διαχωρισμών και διακρίσεων Υπάρχει μαρτυρία γονέα ο οποίος όταν υποθέτει πως συμβαίνει κάτι τέτοιο συζητάει με τους δασκάλους

29 Ε. Τα όνειρα που κάνουν για τα παιδιά τους οι Τσιγγάνοι εντός και εκτός Οικισμού
Στον Οικισμό: Το μέλλον των αγοριών προορίζεται προς την κατεύθυνση της εργασίας του πατέρα, κυρίως τις λαϊκές αγορές Τα κορίτσια θα ακολουθήσουν την πεπατημένη, δηλαδή θα παρατήσουν το σχολείο από την στιγμή που δεν τα καταφέρνουν, θα γίνει απαγωγή και ύστερα θα έρθει ο γάμος και η οικογένεια Εκτός Οικισμού: Τα παιδιά θα σπουδάσουν το επάγγελμα της αρεσκείας τους, θα πάρουν την ζωή στα χέρια τους, θα ανεξαρτητοποιηθούν από την υπόλοιπη οικογένεια και θα ζήσουν σε διαφορετική οικεία από αυτή των γονιών τους Ειδικά για τα κορίτσια οι γονείς επιθυμούν να ξεφύγουν από την Τσιγγάνικη νοοτροπία που τις παντρεύει μικρές και τις κρατάει δέσμιες στο σπίτι και την οικογένεια, να σπουδάσουν και να παντρευτούν όποτε εκείνες επιλέξουν μετά την εφηβεία σε αντίθεση με τις άλλες Τσιγγάνες της ηλικίας τους

30 Η έρευνα αυτή απέδειξε πως ο δρόμος για την κατάκτηση της γνώσης από μέρους της Κοινότητας των Τσιγγάνων είναι δύσβατος και τα εμπόδια που πρέπει να υπερνικηθούν προκειμένου να φτάσουν στην μάθηση πάρα πολλά. Η ίδια όμως έρευνα, ανέδειξε Τσιγγάνους που προσπαθούν να βελτιώσουν την ζωή τους, πηγαίνουν τα παιδιά τους σχολείο και προσπαθούν βοηθώντας τα να έχουν μια αξιοπρεπή παραμονή εκεί και το σπουδαιότερο, κάνουν όνειρα για τα παιδιά τους να μην μεγαλώσουν όπως εκείνοι.


Κατέβασμα ppt "Φύλο, κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο και η επίδρασή τους στην εκπαίδευση των Τσιγγάνων της Χαλκίδας Σπανού Σοφία."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google