Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επιμορφωτική Συνάντηση

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επιμορφωτική Συνάντηση"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επιμορφωτική Συνάντηση
Πάτρα 24/01/2011 Παπαϊωάννου Ιωάννα Βλάχος Ιωάννης Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αχαΐας

2 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού

3 ο εκπαιδευτικός, θα πρέπει:
Να έχει το απαιτούμενο γνωστικό υπόβαθρο και να ενημερώνεται τακτικά σχετικά με τις εξελίξεις Να είναι ικανός να αξιοποιεί πληροφορίες και τεχνολογία Να μπορεί να διδάσκει δεξιότητες και να παρέχει τα κατάλληλα εφόδια για τη λύση των προβλημάτων έχοντας την ικανότητα διεπιστημονικής προσέγγισης. Να προωθεί τη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων και να παρέχει εμπειρίες Να διδάσκει πως σκεφτόμαστε και όχι τι να σκεφτόμαστε

4 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού Εμψυχωτής Προκαλεί το ενδιαφέρον Αφουγκράζεται τις ανάγκες Ενθαρρύνει, εμπνέει Ενισχύει την ανακάλυψη, συνεργατικότητα, αυτοεκτίμηση…. Να έχει όραμα, ευαισθησία, μεράκι… Ευέλικτος ………………………………

5

6 Στόχοι

7 Στόχοι Γνωστικοί (ξέρω να, …..εξηγώ, απαριθμώ, ορίζω, κατατάσσω, κατηγοριοποιώ, διακρίνω…) Ψυχοκινητικοί (μπορώ να, ……επιδεικνύω, χρησιμοποιώ, μετρώ, κατασκευάζω, σχεδιάζω, εφαρμόζω…) Συναισθηματικοί (θέλω να, ….αμφισβητώ, απορρίπτω, υποστηρίζω, αποδέχομαι, προτιμώ, παροτρύνω…)

8 Διερεύνηση θέματος- ανάλυση-καθορισμός στόχων
Βιβλιογραφική διερεύνηση και αναζήτηση Καταιγισμός ιδεών Εννοιολογικός χάρτης Διαστάσεις (οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική, ιστορική,πολιτιστική, αισθητική, καλλιτεχνική…) Υποθέματα

9 Μεθοδολογία

10 Εκπαιδευτικές Μέθοδοι - Τεχνικές
Βιβλιογραφική αναζήτηση Ερωτήσεις – σταυρόλεξο – ακρωνύμιο Ανάγνωση (κειμένου, φωτογραφίας…) Συζήτηση Συγκρίσεις Οπτικοακουστικά μέσα Αποσαφήνιση αξιών Έρευνα Χαρτογράφηση έννοιας Πειραματική μέθοδος Αφήγηση Ιστορίας …….

11 Μέθοδοι - Τεχνικές Επίλυση προβλήματος Μελέτη περίπτωσης
Επισκόπηση απόψεων Παιχνίδι ρόλων Αντιπαράθεση απόψεων

12 Δραστηριότητες

13 Σχεδιασμός δραστηριοτήτων

14 Παρουσίαση

15 Επεξεργασία στοιχείων
Εξασφάλιση δυνατότητας για ομαδική εργασία Επιλογή στρατηγικής Power point Δημιουργία ακρονύμιου, σταυρόλεξου…….. Κατασκευάζουμε εννοιολογικό χάρτη Αφήγηση μιας ιστορίας με τις λέξεις (π.χ. ανάπτυξη, οικολογία, αειφορία, δικαίωμα, φυσικοί πόροι, μελλοντικές γενεές) Παιχνίδι ρόλων, debate,… Δημιουργώ αφίσα, έντυπο…. Σε αφίσα τοίχου κατασκευάζουμε συγκεντρωτικό πίνακα με τις συνέπειες και τις προτεινόμενες λύσεις

16 Παρουσίαση Αφήγηση κειμένου - δραματοποίηση Παρουσίαση με power point
Έκθεση σχετικών βιβλίων, άρθρων… Εφημερίδα τοίχου debate Παιχνίδι ρόλων Έκδοση υλικού ( έντυπο, ηλεκτρονικό, εφημερίδας ….)

17 Αξιολόγηση

18 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ στοιχεία Γιατί; Ποιος; Τι; Πότε; Πώς;

19

20 Αντικείμενο- διακρίβωση αποτελεσμάτων
Α) Μαθητές (γνωστικό, συναισθηματικό, Ψυχοκινητικό) Β) Εκπαιδευτικοί (Αυτοαξιολόγηση) (οργάνωση, σχεδιασμός, σχέση- επικοινωνία) Γ) Συνθήκες Συνεργασίες (φορείς-πρόσωπα, σχ. Κοινότητα), Απαγορευτικοί συντελεστές ανάπτυξης προγράμματος Διαδιακασία

21 Συνέντευξη (α) ερωτηματολόγιο (μαθητές-γονείς…) Περιγραφή- αναφορά (α-ο) Φύλλα εργασίας (α) Portfolio (α) Χάρτης εννοιών (ο) Δημιουργία ιστορίας (ο) Παιχνίδι ρόλων- παρουσιάσεις (ο) Δηλώσεις- πράξεις αντίδρασης Παρατήρηση εκπαιδευτικού

22 Ευχαριστούμε

23 Επίλυση προβλήματος Εντοπισμός και διερεύνηση του προβλήματος
Διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων Σύνταξη κριτηρίων για την επιλογή της πιθανής / ρεαλιστικής λύσης Επιλογή της κατάλληλης λύσης σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας

24 Αντιμετωπίζεται με μέτρα:
Έχει αίτια: ………………………………………………………… Το πρόβλημα Προκαλεί επιπτώσεις: ………………………………………………………… Αντιμετωπίζεται με μέτρα: Ως προς τον χρονικό ορίζοντα ( μακροπρόθεσμα , βραχυπρόθεσμα ) Ως προς τον χώρο ( τοπικά, εθνικά, παγκόσμια) Συλλογικά Ατομικά …………………………………… ………………………………….. …………………………………… …………………………………

25 Μελέτη περίπτωσης Σχέση του θέματος με καταστάσεις που οι μαθητές αντιμετωπίζουν στη ζωή τους Εντοπισμός και διερεύνηση της συγκεκριμένης περίπτωσης Διερεύνηση απόψεων Σύνταξη κριτηρίων για την επιλογή απόφασης

26 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ Ερωτηματολόγιο Συνέντευξη

27 Με το ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ διερευνούμε:
ΓΝΩΣΕΙΣ: Τι γνωρίζουν; ΓΝΩΜΕΣ: Τι γνώμη έχουν; ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ: Τι πιστεύουν; ΑΞΙΕΣ: Τι εκτιμούν πιο πολύ; ΣΤΑΣΕΙΣ: Τι θα έκαναν; ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ: Τι κάνουν;

28 ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ Δομημένη (προκαθορισμένο περιεχόμενο, αριθμός και σειρά ερωτήσεων) Μη δομημένη ( μια μορφή ελεύθερης συζήτησης) Εστιασμένη συνέντευξη (εξετάζει συγκεκριμένα θέματα με συστηματικό τρόπο)

29 Παιχνίδι ρόλων Εκπαιδευτική τεχνική – εργαλείο, που βάζει τους εκπαιδευόμενους να υποδυθούν ρόλους (που αντιπροσωπεύουν κοινωνικές ομάδες ή άλλα βιοτικά μέρη) που σχετίζονται με μία κατάσταση – πρόβλημα και προσομοιώνεται σε πραγματικές συνθήκες.

30 Συνδυάζει την ενεργητική συμμετοχή των συμμετεχόντων με τη συνεργατική και βιωματική μάθηση
Χρησιμοποιείται κατεξοχήν σε προγράμματα που αποβλέπουν: Στην αλλαγή αξιών και συμπεριφοράς Στη γλωσσική ανάπτυξη μέσα από τη γνώση και βίωση πραγματικών – προβληματικών και συγκρουσιακών καταστάσεων


Κατέβασμα ppt "Επιμορφωτική Συνάντηση"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google