Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ειδικά θέματα διδακτικής των Οικονομικών Συνέχεια…

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ειδικά θέματα διδακτικής των Οικονομικών Συνέχεια…"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ειδικά θέματα διδακτικής των Οικονομικών Συνέχεια…
Ενδεικτικά Σχέδια έμμεσης διδασκαλίας 8η διάλεξη

2 Ενδεικτικά σχέδια έμμεσης Διδασκαλίας
Ανάγκες – αγαθά – οικονομικό πρόβλημα Προϋπολογισμός Οικονομικό κύκλωμα Αγορά Το Νοικοκυριό Επιχείρηση Επιχειρηματικότητα Επιχειρηματικό σχέδιο Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα

3 Ανάγκες – Αγαθά ( Οικονομικό πρόβλημα)
Διαθεματική προσέγγιση (Νεοελληνική Γλώσσα, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή (Γυμνάσιο) (Λύκειο? Λέξεις – κλειδιά (Έννοιες): ανάγκη Αγαθό (υλικά, άϋλα, καταναλωτικά, διαρκή κά) Οικονομικό αγαθό (ελεύθερα, οικονομικά) Οικονομικό πρόβλημα (= ανεπάρκεια αγαθών)

4 Ανάγκες – Αγαθά/ Στόχοι
Οι μαθητές επιδιώκεται: Να καταγράψουν τις καθημερινές τους ανάγκες Να κατανοήσουν ότι οι ανάγκες προσδιορίζονται από τις διάφορες συνθήκες… Να ιεραρχήσουν τις ανάγκες τους Να προσδιορίσουν αγαθά που ικανοποιούν συγκεκριμένες ανάγκες Να κατανοήσουν ότι τα (οικονομικά) αγαθά ικανοποιούν (οικονομικές) ανάγκες Να κατανοήσουν ότι η στενότητα πόρων αποτελεί βασικό οικονομικό πρόβλημα

5 Ανάγκες – Αγαθά/ Δραστηριότητες
Ημερολόγιο δραστηριοτήτων Σχέδια Εργασίας (Ιεράρχηση αναγκών, Σύγκριση βασικών αναγκών) όπως: Κατασκευή ενός άλμπουμ (εκθέσεων/ αναφορών), όπου περιγράφονται οι βασικές ανάγκες τους σε διάφορες χρονικές περιόδους και αναφέρονται τα αγαθά με τα οποία ικανοποιούνται Κατασκευή αφίσας όπου ο κάθε μαθητής έχει σχεδιάσει τη δική του «πυραμίδα» αναγκών. Καταγραφή αποτελεσμάτων από τις συνεντεύξεις των μαθητών με διαφορετικές ομάδες πληθυσμού (όπως μισθωτοί, άνεργοι, συνταξιούχοι κά). Στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων.

6 Ανάγκες – Αγαθά Σημειώσεις εκπαιδευτικού με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας
Δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν από τους μαθητές Προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν Προτάσεις

7 Προϋπολογισμός Διαθεματική Προσέγγιση (Μαθηματικά…
Λέξεις – κλειδιά (Έννοιες) Προϋπολογισμός (ισοσκελισμένος, ελλειμματικός, πλεονασματικός) Έσοδα Δαπάνες αποταμίευση

8 Προϋπολογισμός / Στόχοι
Οι μαθητές επιδιώκεται: Να κατανοήσουν την ανάγκη σχεδιασμού του προϋπολογισμού Να κατανοήσουν ποιος προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος, ποιος είναι ελλειμματικός και ποιος είναι πλεονασματικός Να κατανοήσουν τα οφέλη σύνταξης και παρακολούθησης του προϋπολογισμού

9 Προϋπολογισμός / Δραστηριότητες
Οι μαθητές, σε ομαδικές εργασίες : Συντάσσουν τον ατομικό ή οικογενειακό τους εβδομαδιαίο ή μηναίο προϋπολογισμό Συλλογή στοιχείων για την κατασκευή ενός οικογενειακού προϋπολογισμού. Σύγκριση πινάκων (προϋπολογισμών) και σχολιασμός των καλύτερων οικονομικών επιλογών Συζητούν/ καταγράφουν τα οφέλη σύνταξης ενός προϋπολογισμού

10 Ενδεικτικές Δραστηριότητες
Ι. Παιχνίδι ρόλων Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες όπου η κάθε ομάδα αποτελεί μία «αντιπροσωπευτική» περίπτωση για τη σύνταξη του αντίστοιχου «οικογενειακού» προϋπολογισμού: Οικογένεια ενός μισθωτού, οικογένεια ανέργων, οικογένεια επιχειρηματία, οικογένεια δύο μισθωτών, οικογένεια συνταξιούχου κά Κάθε ομάδα καταγράφει τα προβλήματα που συνήθως συναντά κατά τη σύνταξη του μηνιαίου προϋπολογισμού της. ΙΙ. Σχέδιο εργασίας Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες ερευνούν και καταγράφουν το μέσο ετήσιο εισόδημα από εργασία διαφόρων επαγγελματιών. Σχολιάζουν και μελετούν τα συμπεράσματά τους. Μελετούν από στοιχεία της ΕΣΥΕ, για μια εικοσαπενταετία, τα % αυτοαπασχόλησης ολόκληρου του πληθυσμού της Ελλάδος, τα % αυτοαπασχόλησης στον αγροτικό τομέα, τα % αυτοαπασχόλησης στον μη αγροτικό τομέα. Αποτυπώνουν σε γραφικά και σχολιάζουν την εξέλιξη των μεγεθών. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

11 Οικονομικό κύκλωμα

12 Οικονομικό κύκλωμα/ Στόχοι
Οι μαθητές επιδιώκεται: Να κατανοήσουν ότι βασικές οικονομικές μονάδες είναι τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις Να κατανοήσουν ότι το οικονομικό κύκλωμα περιγράφει σχέσεις μεταξύ οικονομικών μονάδων και αποτελεί υπερ- απλούστευση της πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας. Να κατανοήσουν τη συμβολή του κράτους στην οικονομική λειτουργία.

13 Οικονομικό κύκλωμα / Δραστηριότητες
Οι μαθητές με τη βοήθεια του καθηγητή καταγράφουν τις αναγκαίες υποθέσεις και στη συνέχεια σχεδιάζουν το βασικό οικονομικό κύκλωμα Οι μαθητές υλοποιούν project, όπου διερευνούν τη συμβολή των φόρων στο μέγεθος των δημοσίων δαπανών και την αποτελεσματικότητα της οικονομικής πολιτικής.

14 Αγορά Διαθεματική προσέγγιση (Ιστορία, μαθηματικά, εικαστικά…)
Λέξεις – κλειδιά (έννοιες) Αγορά Παραγωγός Καταναλωτής Ζήτηση Καμπύλη Ζήτησης Νόμος Ζήτησης Προσφορά Καμπύλη προσφοράς Νόμος Προσφοράς Ισορροπία αγοράς Χρήμα (ύψος επιτοκίου, τραπεζικό σύστημα, συναλλακτική λειτουργία, μονάδα μέτρησης, μέσο διατήρησης πλούτου) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

15 Αγορά/ Δραστηριότητες
Οι μαθητές: Μελετούν και σχολιάζουν στοιχεία από την Ελληνική αγορά εργασίας. Προβληματίζονται σε θέματα σχετικά με την αγορά και τις λειτουργίες του χρήματος Μελετούν τους παράγοντες που προσδιορίζουν διάφορες ανάγκες μας και επομένως συμβάλλουν στον προσδιορισμό ζήτησης αγαθών (αγορά αγαθών). Μελετούν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του καταναλωτή, με βάση τα στοιχεία που κατέγραψαν κατά την ομαδική τους επίσκεψη σε πολυκαταστήματα, καταστήματα της γειτονιάς τους και σε λαϊκές αγορές.

16 Αγορά/Ενδεικτικά σχέδια εργασίας
Οι μαθητές: Ι. αναλαμβάνουν διάφορα projects με θέματα σχετικά με: την μελέτη της Ελληνικής αγοράς (π.χ. προσδιορισμό επιπέδου ημερομισθίων στην Ελληνική ύπαιθρο). Την ελληνική αγορά κεφαλαίου Τη συμβολή του ενιαίου νομίσματος στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής αγοράς. ΙΙ. Κάνουν έρευνα αγοράς και γράφουν αναφορά όπου αιτιολογούν τις διαφορές επιπέδου τιμών ίδιων αγαθών. ΙΙΙ. Συζητούν τα οφέλη και τα κόστη της χρήσης πίστωσης. Υπολογίζουν το κόστος ενός υποθετικού δανεισμού. Γράφουν σχετική - με τα προαναφερόμενα- μελέτη.

17 Το νοικοκυριό Λέξεις – κλειδιά
(νοικοκυριό, εισόδημα νοικοκυριού, δαπάνες νοικοκυριού, οικογενειακός προϋπολογισμός) Στόχοι (Οι μαθητές επιδιώκεται:) Να κατανοήσουν τον οικονομικό ρόλο του νοικοκυριού Να μελετούν και να ερμηνεύουν στατιστικά στοιχεία πινάκων Δραστηριότητες Μελετούν και σχολιάζουν στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη διανομή εισοδήματος νοικοκυριών, ποσοστιαίες μέσες δαπάνες νοικοκυριών Ε.Ε., εκτιμήσεις νοικοκυριών για τη μεταβολή της οικονομικής τους κατάστασης και τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό Δίνεται project σχετικό με τις τιμές των καταναλωτικών προϊόντων και τις μεταβολές στις αντίστοιχες συνθέσεις των καταναλωτικών δαπανών των νοικοκυριών (ΕΣΥΕ, ICAP) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

18 Επιχείρηση Λέξεις – κλειδιά
(επιχείρηση, μέγεθος επιχείρησης, απασχόληση, αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα) Στόχοι Οι μαθητές επιδιώκεται: Να κατανοήσουν τον οικονομικό ρόλο της επιχείρησης Να γνωρίσουν την κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων ανάλογα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, την νομική υπόσταση, το τομέα και την έκταση δραστηριότητας και το μέγεθός τους. Να κατανοήσουν τη συμβολή της επιχείρησης στην αύξηση των ποσοστών απασχόλησης (αυτοαπασχόληση) Να κατανοήσουν την έννοια της επιχειρηματικότητας.

19 Επιχείρηση /Δραστηριότητες
Μελετούν στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη συμβολή της επιχείρησης στην αύξηση της απασχόλησης (μείωση του % ανεργίας) στις χώρες μέλη της Ε.Ε. Μελετούν και σχολιάζουν τους εσωτερικούς και τους εξωτερι-κούς παράγοντες της επιχείρησης/ Μελετούν την επίδραση του εξωτερικού μακροοικονομικού περιβάλλοντος στη βιωσιμότητα και ανάπτυξη μιας επιχείρησης. Σχολιάζουν θέματα σχετικά με τον κοινωνικό ρόλο (την εταιρική κοινωνική ευθύνη) των επιχειρήσεων . Σχολιάζουν σχετικά κείμενα του M. Hammer κ. ά. Μελετούν τη συμβολή των ελληνικών επιχειρήσεων στην προστασία του περιβάλλοντος και επομένως στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Οργανώνουν επισκέψεις σε επιχειρήσεις και μελετούν το ιστορικό, το οργανόγραμμα, το Ανθρώπινο δυναμικό, τα προϊόντα και τις προοπτικές των επιχειρήσεων που επισκέπτονται. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

20 Επιχειρηματικότητα Λέξεις – κλειδιά
(Επιχειρηματικότητα, επιχειρηματίας, κίνητρα επιχειρηματικότητας, επιχειρηματικός κίνδυνος) Στόχοι Οι μαθητές επιδιώκεται: Να κατανοήσουν το περιεχόμενο της έννοιας «επιχειρηματικότητα». Να συζητήσουν τους παράγοντες που καθορίζουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας Να σχολιάσουν τα διάφορα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του επιχειρηματία

21 Επιχειρηματικότητα / Δραστηριότητες
Μελετούν και ερμηνεύουν στατιστικά στοιχεία που αναφέρονται στα διάφορα εμπόδια που παρουσιάζονται κατά την ίδρυση μιας επιχείρησης στην Ελλάδα και σε χώρες της Ε.Ε Μελετούν και σχολιάζουν τα αποτελέσματα έρευνας σχετικά με τα κίνητρα επιχειρηματικότητας ανά φύλο Καταγράφουν τον προβληματισμό τους σχετικά με τη δυνατότητα καθοριστικής συμβολής της επιχειρηματικότητας στη μείωση του ποσοστού ανεργίας νέων στην Ελλάδα. Μελέτη της συμβολής των ΜΜΕ στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδος. Μελέτη της επίδραση του οικογενειακού – κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος και της εκπαίδευσης του υποψήφιου επιχειρηματία στην απόφασή του για έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

22 Επιχειρηματικό Σχέδιο
Λέξεις – κλειδιά Επιχειρηματικό σχέδιο Όραμα επιχείρησης Περιγραφή επιχείρησης SWOT Ανάλυση Έρευνα αγοράς Σχεδιασμός προϊόντος Στρατηγική τιμολόγησης του προϊόντος Προώθηση και διαφήμιση του προϊόντος Πωλήσεις και διανομή του προϊόντος Σχέδιο Μάρκετινγκ Σχέδιο Διοίκησης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Σχέδιο Οικονομικής Διαχείρισης , κά.

23 Επιχειρηματικό Σχέδιο /Στόχος/ Δραστηριότητες
Οι μαθητές επιδιώκεται να κατανοήσουν ότι το επιχειρηματικό σχέδιο είναι ο γραπτός στρατηγικός σχεδιασμός και προγραμματισμός των μελλοντικών ενεργειών μιας επιχείρησης. Δραστηριότητες Συντάσσουν τα επιχειρηματικά σχέδια διαφόρων (υποθετικών) επιχειρήσεων. Έκθεση και βράβευση επιχειρηματικών σχεδίων. Μελετούν τον Ελληνικό Κώδικα διαφήμισης και σχεδιάζουν αντίστοιχα σχέδια μάρκετινγκ επιχειρήσεων. Έκθεση και βράβευση σχεδίων μάρκετινγκ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ…

24 Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα
Λέξεις – κλειδιά Ανταγωνιστικότητα Δείκτης ανταγωνιστικότητας Δείκτης επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας Δείκτης αναπτυξιακής ανταγωνιστικότητας Παγκόσμιος δείκτης ανταγωνιστικότητας Στόχοι Οι μαθητές επιδιώκεται: Να κατανοήσουν ότι η ανταγωνιστικότητα συμβάλλει στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου. Να κατανοήσουν ότι η ανταγωνιστικότητα καθορίζει την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης.

25 Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα
Συγκρίνουν και σχολιάζουν στατιστικά στοιχεία που αφορούν τον Δείκτη Επιχειρηματικής Ανταγωνιστικότητας, το Δείκτη αναπτυξιακής ανταγωνιστικότητας, τον παγκόσμιο δείκτη ανταγωνιστικότητας και το δείκτη επιχειρηματικότητας. Μελετούν και σχολιάζουν απόψεις συγγραφέων (π.χ. M. Porter, L. Thurow κ. ά) σχετικά με το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων Δημιουργούν σε σχέδια εργασίας με θέματα: α) Ανταγωνιστικότητα και ποιότητα ζωής, β) Ανταγωνιστικότητα και οικονομική ανάπτυξη και γ) Η συμβολή της ανταγωνιστικότητας στην ανάπτυξη και την κερδοφορία της επιχείρησης. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ…

26 Σημείωση! Τα σχέδια διδασκαλίας που συζητήθηκαν αποτελούν ενδεικτικές απαντήσεις σε ερωτήσεις / θέματα που αναφέρονται στο σχεδιασμό έμμεσης διδασκαλίας


Κατέβασμα ppt "Ειδικά θέματα διδακτικής των Οικονομικών Συνέχεια…"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google