Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Προϋπολογισμός 2007 Δεκέμβριος 2006. 2 Ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης του Κρατικού προϋπολογισμού ; Ο προϋπολογισμός του 2007, όπως και κάθε προϋπολογισμός,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Προϋπολογισμός 2007 Δεκέμβριος 2006. 2 Ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης του Κρατικού προϋπολογισμού ; Ο προϋπολογισμός του 2007, όπως και κάθε προϋπολογισμός,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Προϋπολογισμός 2007 Δεκέμβριος 2006

2 2 Ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης του Κρατικού προϋπολογισμού ; Ο προϋπολογισμός του 2007, όπως και κάθε προϋπολογισμός, θα πρέπει να αξιολογείται και να κρίνεται με βάση:  την εφικτότητα των σεναρίων ανάπτυξης που ενσωματώνει.  τα βήματα που κάνει σε σχέση με τη δημοσιονομική εξυγίανση.  την ρεαλιστικότητα των υποθέσεων καθώς και την εγκυρότητα των στοιχείων που περιλαμβάνει.  τις προτεραιότητες που θέτει ως προς την οικονομική ανάπτυξη και τη βελτίωση της παραγωγικής δομής της χώρας.

3 3 Το σενάριο για την εξέλιξη της οικονομίας

4 4 Ανάλυση ρυθμού μεγέθυνσης ΑΕΠ 2001- 2007 Πηγή: ΕΣΥΕ / Σημείωση: * Προσωρινά στοιχεία ΕΣΥΕ / ** Εκτιμήσεις ρυθμών μεγέθυνσης, ΥΠΟΟ εισηγητική έκθεση Οι εκτιμήσεις του προϋπολογισμού βασίζονται σε ένα σενάριο 7,1% αύξησης ονομαστικού ΑΕΠ, (3,8% αύξηση πραγματικού ΑΕΠ). Η εγχώρια ζήτηση (ιδιωτική και δημόσια) εξακολουθεί να τροφοδοτεί την ανάπτυξη, ενώ η συμβολή του εξωτερικού τομέα είναι αρνητική.

5 5 Ιδιωτική κατανάλωση Η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται το 2007 να αυξηθεί κατά 3,8% υποστηρίζοντας περαιτέρω την οικονομική μεγέθυνση. Το κύριο επιχείρημα πίσω από αυτή την πρόβλεψη είναι ότι το μέσο επίπεδο χρέους των Ελληνικών νοικοκυριών και επιχειρήσεων είναι χαμηλότερο από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όμως η ευνοϊκή εξέλιξη της ιδιωτικής κατανάλωσης μπορεί να μην πραγματοποιηθεί λόγω: του υψηλού δανεισμού των νοικοκυριών. του υψηλού δανεισμού των νοικοκυριών. του αυξανόμενου κόστους εξυπηρέτησης των πιστώσεων, λόγω της αύξησης των επιτοκίων, του αυξανόμενου κόστους εξυπηρέτησης των πιστώσεων, λόγω της αύξησης των επιτοκίων, της αναμενόμενης εισοδηματικής πολιτικής που θα επηρεάσει αρνητικά τις δυνατότητες κατανάλωσης πολλών κατηγοριών εισοδημάτων, της αναμενόμενης εισοδηματικής πολιτικής που θα επηρεάσει αρνητικά τις δυνατότητες κατανάλωσης πολλών κατηγοριών εισοδημάτων, του υψηλού πληθωρισμού (μεγαλύτερο από το μέσο όρο της Ευρωζώνης) και την πραγματική μείωση των εισοδημάτων σε μερίδα του πληθυσμού. του υψηλού πληθωρισμού (μεγαλύτερο από το μέσο όρο της Ευρωζώνης) και την πραγματική μείωση των εισοδημάτων σε μερίδα του πληθυσμού.

6 6 Επενδύσεις Η πραγματική αύξηση των επενδύσεων κατά 8,8% υπολογίζεται ότι αντιστοιχεί σε απόλυτη αύξηση των επενδύσεων κατά 5 δις Ευρώ, λόγω της βελτίωσης του επιχειρηματικού κλίματος και της προώθησης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην οικονομία. Όμως, οι οικονομικές εξελίξεις μέσα στο 2006 αμφισβητούν την επαλήθευση αυτού του σεναρίου. Η μέχρι τώρα αύξηση των επενδύσεων φαίνεται να οφείλεται: Στην αύξηση του κόστους των κατοικιών και κατασκευών, που αντιστοιχούν στο 55% του λογαριασμού των επενδύσεων.Στην αύξηση του κόστους των κατοικιών και κατασκευών, που αντιστοιχούν στο 55% του λογαριασμού των επενδύσεων. Στην οριακή αύξηση των δημοσίων επενδύσεων σε σχέση με το προηγούμενο έτος.Στην οριακή αύξηση των δημοσίων επενδύσεων σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

7 7 Εξωτερικός τομέας Οι προβλέψεις περί των εξαγωγών για το 2007, δείχνουν ετήσια αύξηση 6,5%, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιορίζει την αύξηση αυτή στο 5,9%. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές προβλέπεται να σημειώσουν αύξηση κατά 7% ενώ αντίστοιχα η αύξηση αυτή περιορίζεται μέσα από τις προβλέψεις της Επιτροπής στο 5,1%. Από τα στοιχεία του 2006, σημαντική ανάκαμψη εξαγωγών τόσο για το 2005 όσο και για το 2006 παρατηρείται σε κλάδους στους οποίους η Ελλάδα έχει παραδοσιακά σημαντικές εξαγωγικές επιδόσεις, όπως είναι οι εξαγωγές τροφίμων (δημητριακά, φρούτα, λαχανικά) και οι εξαγωγές πρώτων υλών (λάδι κλπ.). Συνεπώς, η πρόσφατη αύξηση των εξαγωγών δεν στηρίζεται σε μια δομική μεταλλαγή της Ελληνικής οικονομίας αλλά είναι μάλλον αποτέλεσμα των ευνοϊκών οικονομικών επιδόσεων εμπορικών εταίρων της Ελλάδας, όπως είναι τα κράτη μέλη της Ε.Ε.

8 8 Γενική διάρθρωση προϋπολογισμού Τακτικός προϋπολογισμός  Έσοδα  Άμεσοι φόροι: εισοδήματος φυσικών & νομικών προσώπων, φόροι στην περιουσία  Έμμεσοι φόροι: φόροι συναλλαγών (ΦΠΑ), φόροι κατανάλωσης (π.χ. ΕΦΚ καπνού)  Δαπάνες  Αποδοχές και συντάξεις (κεντρική διοίκηση, ΝΠΔΔ,...)  Ασφάλιση και περίθαλψη (ΙΚΑ, ΟΓΑ,...)  Λειτουργικές δαπάνες Πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων  Έσοδα (κυρίως εισροές ΕΕ)  Δαπάνες Έλλειμμα κεντρικής κυβέρνησης

9 9

10 10 Έσοδα 2006 Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού για το 2006 ανέρχονται σε 46400 εκ. Ευρώ, αυξημένα κατά 9,93% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

11 11 Δαπάνες 2006 Οι δαπάνες του ΤΠ για το 2006 ανέρχονται σε 50413 εκ. Ευρώ (25,86% του ΑΕΠ), αυξημένες κατά 4,29% σε σχέση με το 2005.

12 12 Κοινωνικό και αναπτυξιακό προφίλ του Π/Υ Διευρύνεται η συμμετοχή των φυσικών προσώπων στα φορολογικά έσοδα, ενώ μειώνεται για τα νομικά.Διευρύνεται η συμμετοχή των φυσικών προσώπων στα φορολογικά έσοδα, ενώ μειώνεται για τα νομικά. Αυξάνεται σημαντικά η συμβολή των έμμεσων φόρων στα έσοδα.Αυξάνεται σημαντικά η συμβολή των έμμεσων φόρων στα έσοδα. Πηγή: Εισηγητική Προϋπολογισμού 2007, ίδιοι υπολογισμοί

13 13 Δημόσιες επενδύσεις

14 14 Ανταποδοτικότητα και ανάπτυξη Οι δαπάνες για εκπαίδευση για το 2007 μειώνονται ως % του ΑΕΠ ακολουθώντας την τάση της τελευταίας 3-ετίας. Πιο συγκεκριμένα κατά την τελευταία τριετία, από 3,62% του ΑΕΠ το 2004 παρατηρείται μείωση σε 3,49% του ΑΕΠ το 2007. Δαπάνες για εκπαίδευση ως ποσοστό του ΑΕΠ Πηγή: Προϋπολογισμοί 2004-2007


Κατέβασμα ppt "1 Προϋπολογισμός 2007 Δεκέμβριος 2006. 2 Ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης του Κρατικού προϋπολογισμού ; Ο προϋπολογισμός του 2007, όπως και κάθε προϋπολογισμός,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google