Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

O Το λιοντάρι είναι μία από τις τέσσερεις O μεγάλες γάτες στην γενιά των πανθήρων O και είναι ένα μέλος από την οικογένεια O { FELIDAE}. Τα λιοντάρια.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "O Το λιοντάρι είναι μία από τις τέσσερεις O μεγάλες γάτες στην γενιά των πανθήρων O και είναι ένα μέλος από την οικογένεια O { FELIDAE}. Τα λιοντάρια."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2

3 O Το λιοντάρι είναι μία από τις τέσσερεις O μεγάλες γάτες στην γενιά των πανθήρων O και είναι ένα μέλος από την οικογένεια O { FELIDAE}. Τα λιοντάρια είναι πολύ δυνατά O ζώα και κυνηγούν σε ομάδες.

4 O The giraffe is an African animal and it is the tallest animal. The giraffe eats leaves from trees because her long neck lets the giraffe reach the trees.

5 O Η καμηλοπάρδαλη είναι ένα Αφρικάνικο O ζώο και είναι το ψηλότερο ζώο. Η καμηλοπάρδαλη τρώει φύλλα από τα δέντρα επειδή ο μακρής λαιμός της επιτρέπει να φτάνει τα δέντρα !

6 O The crocodile is one of the oldest surviving animals on the planet. O Crocodiles are found mainly in rivers and lakes in Africa,South America,Australia and Asia. O The crocodile has a very strong jaw which it uses to kill its prey.

7 O Ο κροκόδειλος είναι από τα πιο παλιά ζώα που έχουν επιβιώσει στο πέρασμα των χρόνων. O Οι κροκόδειλοι συνήθως ζουν σε ποτάμια και λίμνες στην Αφρική, Νότια Αμερική, Αυστραλία και Ασία. O Ο κροκόδειλος έχει ένα πολύ δυνατό σαγόνι το οποίο χρησιμοποιεί για να σκοτώσει το θήραμα του.

8 O Τ here are probably 260 different species of monkeys. O Most monkeys live in trees while some like the apes live on the ground. O The monkey has a tail which helps it when swinging from tree to tree.

9 O Υπάρχουν περίπου 260 διαφορετικά είδη O μαϊμούδων ! O Οι περισσότερες μαϊμούδες ζούνε στα δέντρα. Ωστόσο κάποια είδη ζούνε στο έδαφος. O Οι ουρές των μαϊμούδων τους βοηθάνε να πιάνονται από τα κλαδιά των δέντρων.

10 O Eagles are part of the bird family. O We can find up to 61 different specisies of eagles in Eurasia and Africa. O Only 2 specisies are found in the USA,the bald and golden eagle.

11 O Ο αετός είναι μέλος της οικογένειας των πτηνών. O Μπορούμε να βρούμε μέχρι και 61 διαφορετικά είδη αετών στην Ευρώπη, Ασία και Αφρική. O Μόνο 2 είδη αετών έχουν βρεθεί στην Αμερική που είναι {The bald and golden eagle}.!

12 O The Tiger is the largest of the cat family. O The Tiger can be recognised by its long vertical dark stripes on a reddishorange coat. O Tigers are very strong with sharp teeth.

13 O Η τίγρης είναι το μεγαλύτερα ελουριοδές. O Η τίγρης αναγνωρίζεται από την μακριά κάθετη μαύρη γραμμή που βρίσκεται πάνω στο κοκκινοπορτοκαλί σώμα της. O Οι τίγρεις είναι πάρα πολύ δυνατά ζώα με O Κοφτερά δόντια !

14 O The koala bear is only found in Australia. O Koalas are harmless creatures as most of the time they are found to be in a tranquil state from the eucaliptis leaves they feed on.

15 O Το κοάλα βρίσκεται μόνο στην Αυστραλία. O Τα κοάλα είναι ήρεμα ζώα γιατι συνήθως O την περισσότερη ώρα της ημέρας είναι ναρκωμένα από φύλλα ευκάλυπτου που τρώνε.

16 O The Panda Bear is found mainly in China. O Pandas are easy recognise from the black and white markings. O Pandas diets consist mainly of bamboo.

17 O Το πάντα βρίσκεται μόνο στην Κίνα. O Το πάντα αναγνωρίζεται από τα μαύρα και O άσπρα σημάδια που έχουν πάνω στο σώμα τους ! O Το φαγητό του πάντα είναι συνήθως μπαμπού !

18 O The leopard is the smallest of the big cats O The leopard is recognised from the dark spots on its coat. O The leopard is mainly found in sub sahara.

19 O Η λεοπάρδαλη είναι η μικρότερη γάτα σε O όλα τα ελουριοδές. O Επίσης η λεοπάρδαλη αναγνωρίζεται από τις μικρές μαύρες βούλες που έχει πάνω στο σώμα της ! O Η λεοπάρδαλη βρίσκεται από την σαχάρα ως την Νότια Αφρική !


Κατέβασμα ppt "O Το λιοντάρι είναι μία από τις τέσσερεις O μεγάλες γάτες στην γενιά των πανθήρων O και είναι ένα μέλος από την οικογένεια O { FELIDAE}. Τα λιοντάρια."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google