Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

JSIS E 111: Elementary Modern Greek

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "JSIS E 111: Elementary Modern Greek"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 JSIS E 111: Elementary Modern Greek
Sample of modern Greek alphabet, M. Adiputra, JSIS E 111: Elementary Modern Greek Lesson 2b: Basic words

2 I don’t have a car, but I have lots of money.
Basic words I don’t have a car, but I have lots of money.

3 Δεν έχω αυτοκίνητο, αλλά έχω πολλα λεφτά.
Basic words Δεν έχω αυτοκίνητο, αλλά έχω πολλα λεφτά.

4 Basic words

5 Basic words He has

6 Basic words Έχει

7 Basic words Έχει

8 Basic words Say: he has

9 Basic words Έχει

10 He has lots of money and a car.
Basic words He has lots of money and a car.

11 Έχει πολλά λεφτά και αυτοκίνητο.
Basic words Έχει πολλά λεφτά και αυτοκίνητο.

12 Basic words I want

13 Basic words Θέλω

14 Basic words Θέλω

15 Basic words I want

16 Basic words Θέλω

17 Basic words I want a car.

18 Basic words Θέλω αυτοκίνητο

19 I want lots of money and a car.
Basic words I want lots of money and a car.

20 Θέλω πολλά λεφτά και αυτοκίνητο.
Basic words Θέλω πολλά λεφτά και αυτοκίνητο.

21 Basic words I don’t have money.

22 Basic words Δεν έχω λεφτά.

23 I don’t have money, but I want a car.
Basic words I don’t have money, but I want a car.

24 Δεν έχω λεφτά, αλλά θέλω αυτοκίνητο.
Basic words Δεν έχω λεφτά, αλλά θέλω αυτοκίνητο.

25 Basic words You want.

26 Basic words Θέλεις

27 Basic words Θέλεις

28 Basic words Ask: what do you want?

29 Basic words Τι θέλεις;

30 Basic words Say: I want a car.

31 Basic words Θέλω αυτοκίνητο.

32 Do you want lots of money?
Basic words Do you want lots of money?

33 Basic words Θέλεις πολλά λεφτά;

34 Answer: I do not want lots of money, but I want a car.
Basic words Answer: I do not want lots of money, but I want a car.

35 Δεν θέλω πολλά λεφτά, αλλά θέλω αυτοκίνητο.
Basic words Δεν θέλω πολλά λεφτά, αλλά θέλω αυτοκίνητο.

36 Basic words And

37 Basic words Και

38 Basic words Και

39 Basic words Say: and

40 Basic words Και

41 Basic words Lots of money and a car.

42 Πολλά λεφτά και αυτοκίνητο
Basic words Πολλά λεφτά και αυτοκίνητο

43 Basic words A table and a chair.

44 Basic words Τραπέζι και καρέκλα.

45 Say: I want lots of money and a table.
Basic words Say: I want lots of money and a table.

46 Θέλω πολλά λεφτά και τραπέζι.
Basic words Θέλω πολλά λεφτά και τραπέζι.

47 Ask: do you want lots of money and a car?
Basic words Ask: do you want lots of money and a car?

48 Θέλεις πολλά λεφτά και αυτοκίνητο;
Basic words Θέλεις πολλά λεφτά και αυτοκίνητο;

49 Answer: no I don’t want lots of money, but I want a car.
Basic words Answer: no I don’t want lots of money, but I want a car.

50 Όχι, δεν θέλω πολλά λεφτά, αλλά θέλω αυτοκίνητο.
Basic words Όχι, δεν θέλω πολλά λεφτά, αλλά θέλω αυτοκίνητο.

51 Basic words Don’t you have a car?

52 Basic words Δεν έχεις αυτοκίνητο;

53 No, I don’t have a car, but I have lots of money.
Basic words No, I don’t have a car, but I have lots of money.

54 Όχι, δεν έχω αυτοκίνητο, αλλά έχω πολλά λεφτά.
Basic words Όχι, δεν έχω αυτοκίνητο, αλλά έχω πολλά λεφτά.

55 Basic words The key

56 Basic words Το κλειδί

57 Basic words Το κλειδί

58 Basic words Say: the key

59 Basic words Το κλειδι

60 Excuse me, where is the key?
Basic words Excuse me, where is the key?

61 Συγνώμη, που είναι το κλειδί;
Basic words Συγνώμη, που είναι το κλειδί;

62 Say: I don’t have the key.
Basic words Say: I don’t have the key.

63 Basic words Δεν έχω το κλειδί

64 Basic words Nick

65 Basic words Ο Νίκος

66 Basic words Ο Νίκος

67 Basic words Nick

68 Basic words Ο Νίκος

69 Basic words Notice that proper nouns require an article in front of them, as if saying “THE Nick”.

70 Basic words Say: Nick

71 Basic words Ο Νίκος

72 Basic words Nick has the key.

73 Basic words Ο Νίκος έχει το κλειδί.


Κατέβασμα ppt "JSIS E 111: Elementary Modern Greek"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google