Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γειά σας. Say: take a pencil. Πάρε ένα μολύβι. Nick, give me my book.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γειά σας. Say: take a pencil. Πάρε ένα μολύβι. Nick, give me my book."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γειά σας

2 Say: take a pencil.

3 Πάρε ένα μολύβι.

4 Nick, give me my book.

5 Νίκο, δώσε μου το βιβλίο μου.

6 Maria, I don’t have your book.

7 Μαρία, δεν έχω το βιβλίο σου.

8 I do not see my book.

9 Δεν βλέπω το βιβλίο μου.

10 Where is my book?

11 Που είναι το βιβλίο μου;

12 I do not have your book, but I have your bag.

13 Δεν έχω το βιβλίο σου, αλλά έχω την τσάντα σου.

14 Is your book in your bag?

15 Το βιβλίο σου είναι στην τσάντα σου;

16 Yes, my book is in my bag.

17 Ναι, το βιβλίο μου είναι στην τσάντα μου

18 But my bag is in my car.

19 Αλλά η τσάντα μου είναι στο αυτοκίνητό μου.

20 Yes, I also have your car.

21 Ναι, έχω και το αυτοκίνητό σου.

22 Give me my car.

23 Δώσε μου το αυτοκίνητό μου.

24 Take your car and your bag and your book.

25 Πάρε το αυτοκίνητό σου και την τσάντα σου και το βιβλίο σου.

26 Open my bag, Nick.

27 Άνοιξε τη τσάντα μου, Νίκο.

28 Here is your bag.

29 Να η τσάντα σου.

30 Here is your bag, Maria.

31 Να η τσάντα σου, Μαρία.

32 I do not see my money ?

33 Δεν βλέπω τα λεφτά μου.

34 Where is my money?

35 Που είναι τα λεφτά μου;

36 I do not have your money, Maria.

37 Δεν έχω τα λεφτά σου, Μαρία.

38 Ah, okay. My money is in my desk.

39 Αααα, εντάξει. Τα λεφτά μου είναι στο γραφείο μου.

40 And where is your desk, Maria?

41 Και που είναι το γραφείο σου, Μαρία;

42 Is it not in my room?

43 Δεν είναι στο δωμάτιό μου;

44 MAAAAARK! Come here.

45 Μάρκοοοοο! Έλα εδώ.

46 The familiar “good bye” is

47 Γειά σου

48 Γειά σου.

49 Say the familiar “good bye”.

50 Γειά σου.

51 Bye, Maria.

52 Γειά σου, Μαρία.

53 You are going.

54 Πας

55

56 Say: you are going.

57 Πας

58 Where are you going?

59 Που πας;

60 Where are you going, Nick?

61 I am going…

62 Πάω...

63

64 Say: I am going…

65 Πάω...

66 The supermarket

67 Το σούπερ μάρκετ.

68

69 Say: the σούπερ μάρκετ

70 Το σούπερ μάρκετ.

71 Now, Nick says: I am going to the supermarket.

72 Πάω στο σούπερ μάρκετ.

73 But you don’t have money.

74 Αλλά δεν έχεις λεφτά.

75 Nick says: Yes I have money, your money.

76 Ναι, έχω λεφτά. Τα λεφτά σου.

77 From

78 Από

79

80 Say: from

81 Από

82 From my desk?

83 Από το γραφείο μου;

84 Yes, from your desk.

85 Ναι, από το γραφείο σου.

86 Come here, Nick.

87 Έλα εδώ, Νίκο.

88 No, I am going to the supermarket.

89 Όχι, πάω στο σούπερ μάρκετ.

90 I want my money.

91 Θέλω τα λεφτά μου.

92 I am going to the supermarket.

93 Πάω στο σούπερ μάρκετ.

94 So, Nick says to Maria: good bye.

95 Γειά σου.

96 Mark sees Nick on the street and asks: Where are you going Nck?

97 Που πας, Νίκο;

98 I am going to the supermarket.

99 Πάω στο σούπερ μάρκετ.

100 Nick is now asking: Where are you going Mark?

101 Που πας, Μάρκο;

102 The park

103 Το πάρκο

104

105 Say: the park

106 Το πάρκο

107 To the park

108 Στο πάρκο

109 Mak says: I am going to the park.

110 Πάω στο πάρκο

111 Helen

112 Η Ελένη

113

114 Say: Helen

115 Η Ελένη

116 Mark sees Helen

117 Ο Μάρκος βλέπει την Ελένη.

118 Where are you going, Helen?

119 Που πας Ελένη;

120 The school

121 Το σχολείο

122

123 Say: the school

124 Το σχολείο

125 Now, say: to school

126 Στο σχολείο

127 Helen says: I am going to school.

128 Πάω στο σχολείο.

129 Mark says: Why are you going to school?

130 Γιατί πας στο σχολείο;

131 I am going to the park.

132 Πάω στο πάρκο.

133 Come to the park.

134 Έλα στο πάρκο.

135 No, I am going to school.

136 Όχι, πάω στο σχολείο.

137 Is going

138 Πάει

139

140 Say: Is going

141 Παει

142 Now say: Helen is going to school.

143 Η Ελένη πάει στο σχολείο.

144 Ask: Where is Helen going?

145 Που πάει η Ελένη;

146 Answer: Helen is going to school.

147 Η Ελένη πάει στο σχολείο.

148 There is Anna.

149 Να η Άννα

150 Ask: Where are you going Anna?

151 Που πας, Άννα;

152 Anna says: I am going home.

153 Πάω σπίτι.

154 I come – I am coming

155 Έρχομαι

156

157 Say: I am coming

158 Έρχομαι

159 I am coming from the supermarket.

160 Έρχομαι από το σούπερ μάρκετ.

161 I am coming from the office.

162 The word office is the same as the word desk = γραφείο.

163 Now, say: I am coming from the office.

164 Έρχομαι από το γραφείο.

165 The word library is an interesting one: Η βιβλιοθήκη

166 Η βιβλιοθήκη

167 What does the word “βιβλιοθήκη” remind you?

168 Say “library” again.

169 Η βιβλιοθήκη

170 The same word also means bookcase.

171 Now, say: I am coming from the library.

172 Έρχομαι από τη βιβλιοθήκη.

173 The noun form used as an object in a sentence is called the “ACCUSATIVE”.

174 Prepositions like “από” are typically followed by nouns in the ACCUSATIVE.

175 That is why we say “από τη βιβλιοθήκη”.

176 The word από is a preposition.

177 Here are some examples in English: 1. From the park 2. To the house 3. Under the table 4. Next to the church The underlined words are examples of prepositions.

178 Prepositions are followed by nouns.

179 What is the Greek noun followed by από in our example?

180 βιβλιοθήκη

181 Say: from the library

182 Από τη βιβλιοθήκη.

183 I am coming from the library.

184 Έρχομαι από τη βιβλιοθήκη.

185 Where from?

186 Από που;

187

188 Say: where from?

189 Από που;

190 You are coming.

191 Έρχεσαι.

192

193 Say: you are coming.

194 Έρχεσαι.

195 Now ask: where are you coming from?

196 Από που έρχεσαι;

197 Answer: I am coming from the office.

198 Έρχομαι από το γραφείο.

199 Ask again: Nick, where are you coming from?

200 Νίκο, από που έρχεσαι;

201 Nick says: I am coming from the supermarket.

202 Έρχομαι από το σούπερ μάρκετ.

203 Ask: Maria, where are you coming from?

204 Μαρία, από που έρχεσαι;

205 Maria says: I am coming from school.

206 Έρχομαι από το σχολείο.

207 Mark, where are you going?

208 Μάρκο, που πας;

209 Mark, says: I am going to the park.

210 Πάω στο πάρκο.

211 I work.

212 Δουλεύω.

213

214 Say: I work

215 Δουλεύω

216 Now, ask: Mark, where do you work?

217 Μάρκο, που δουλεύεις;

218 Mark says: I work at the office.

219 Δουλεύω στο γραφείο.

220 Ask: Mark, are you coming from the office now?

221 Έρχεσαι από το γραφείο τωρα;

222 Mark says: No, I am coming from the park.

223 Όχι, έρχομαι από το πάρκο.

224 Ask again: Why are you coming from the park?

225 Γιατί έρχεσαι από το πάρκο;

226 He says: Because am not working.

227 Γιατί δεν δουλεύω.

228 The restaurant.

229 Το εστιατόριο.

230

231 Say: the restaurant.

232 Το εστιατόριο.

233 Ask Nick again: And where are you going now?

234 Και που πας τώρα;

235 Nick says: I am going to the restaurant.

236 Πάω στο εστιατόριο.

237 Ask: where is the restaurant?

238 Που είναι το εστιατόριο;

239 The restaurant is there.

240 Το εστιατόριο είναι εκεί.

241 This is the end of lesson 6.

242 Γειά σας.


Κατέβασμα ppt "Γειά σας. Say: take a pencil. Πάρε ένα μολύβι. Nick, give me my book."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google