Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γειά σας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γειά σας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γειά σας

2 Ask: Where does Mark work?

3 Που δουλεύει ο Μάρκος;

4 Answer: Mark works at the office.

5 Ο Μάρκος δουλεύει στο γραφείο.

6 Ask: Where is Mark coming from?

7 Από που έρχεται ο Μάρκος;

8 Answer: Mark is coming from the park.

9 Ο Μάρκος έρχεται από το πάρκο.

10 Ask: Why is Mark at the park?

11 Γιατί ο Μάρκος είναι στο πάρκο;

12 Because he is not working.

13 Γιατί δεν δουλεύει.

14 Ask: Mark, why are you at the park?

15 Μάρκο, γιατί είσαι στο πάρκο;

16 He says: Because I am not working.

17 Γιατί δεν δουλεύω.

18 Where are going now?

19 Που πας τώρα;

20 He says: I am going to the restaurant, now.

21 Πάω στο εστιατόριο τώρα.

22 Ask: What does Nick have?

23 Τι έχει ο Νίκος;

24 Say: Nick has money.

25 Ο Νίκος έχει λεφτα.

26 Ask: Does Maria have money?

27 Η Μαρία έχει λεφτά;

28 Answer: No, Maria does not have money.

29 Όχι, η Μαρία δεν έχει λεφτά.

30 Does Maria have a desk?

31 Η Μαρία έχει γραφείο;

32 No, Maria does not have a desk, but Nick has a desk.

33 Όχι, η Μαρία δεν έχει γραφείο, αλλά ο Νίκος έχει γρφείο.

34 Is it his desk?

35 Είναι το γραφείο του;

36 Say: No, it is her desk.

37 Όχι, είναι το γραφείο της.

38 Ask: where is her car?

39 Που είναι το αυτοκίνητό της.

40 Answer: Nick has her car.

41 I know

42 Ξέρω

43 Ξέρω

44 Say, I know

45 Ξέρω.

46 The first letter “ξ” is like the leter “x” inn English
The first letter “ξ” is like the leter “x” inn English. No English word starts with that sound. The best way to make this sound is to think of it as the “ks” sound: “kse-ro”.

47 Now, you say: I know in Greek.

48 Ξέρω

49 Say again: I know.

50 Ξέρω

51 Say: I don’t know.

52 Δεν ξέρω.

53 Ask me: do you know?

54 Ξέρεις;

55 Now, ask: Do you know where Nick is?

56 Ξέρεις που είναι ο Νίκος;

57 Answer: No, I do not know where Nick is.

58 Όχι, δεν ξέρω που είναι ο Νίκος.

59 If

60 αν

61 αν

62 Say: if

63 αν

64 Say: if he has

65 Αν έχει

66 Ask: do you know if he has

67 Ξέρεις αν έχει;

68 Ask again: Do you know if he has her money?

69 Ξέρεις αν έχει τα λεφτά της;

70 No, I do not know if he has haer money.

71 Όχι δεν ξέρω αν έχει τα λεφτά της.

72 But he has her car and her bag.

73 Αλλά έχει το αυτοκίνητό της και την τσάντα της.

74 So far, you lerned how to conjugate verbs like “έχω” in the singular: I have = ἐχω you have = έχεις he has = έχει

75 Time to learn how to conjugate verbs in the plural: We have = έχουμε You (all) have = έχετε They have = έχουν

76 Notice and memorize the endings: εχ-ουμε εχ-ετε εχ-ουν

77 Conjugate the verb “έχω” in both singular and plural.

78 Έχω έχεις έχει έχουμε έχετε έχουν

79 Let’s try it one more time.

80 Έχω έχεις έχει έχουμε έχετε έχουν

81 Take the time to memorize conjugating this verb
Take the time to memorize conjugating this verb. Most verbs in Greek are conjugated according to this pattern.

82 Let’s try this again.

83 Έχω έχεις έχει έχουμε έχετε έχουν

84 Ideally, you are fluent with this conjugation and you can do it without looking. Go back and do it as many times as you need to have it perfectly memorized.

85 Here are some verbs we learned that are conjugated the same way: θέλω, κάνω, βλέπω, ξέρω, παίρνω, δίνω, ανοίγω, κλείνω, διαβάζω...

86 Conjugate all of them again and again, until you are very fluent.

87 In Greek, when you speak to a person who commands respect and you are not familiar with, you use the “polite form”.

88 What is the polite form?

89 It is simple. Instead of saying “you” (second person singular) you use the plural form (second person plural), as if saying “you all”, even though you are speaking to one person.

90 Let’s practice now.

91 FAMILIAR POLITE Έχεις Έχετε Θέλεις Θέλετε Κάνεις Κάνετε Δίνεις Δινετε
Παίρνεις Παίρνετε Ανοίγεις Ανοίγετε Κλείνεις Κλείνετε

92 Ask in the polite form: How are you?

93 Τί κάνετε;

94 Mister (addressing a gentleman)

95 Κύριε

96 Κύριε

97 Say: mister

98 Κύριε

99 Mr. Nikolaou

100 Κύριε Νικολάου.

101 How are you Mr. Nikolaou

102 Τι κάνετε, κύριε Νικολάου.

103 Very well, thank you.

104 Πολύ καλά, ευχαριστώ.

105 Who (for a male)

106 Ποιός

107 Ποιός

108 Ask: Who

109 Ποιός

110 Ask: Who is?

111 Ποιός είναι;

112 Who is Mr. Nikolaou?

113 Ποιός είναι ο κύριος Νικολάου;

114 Did you notice that when we talk about a gentleman we say “o κύριος” instead of “κύριε”, which is used when we directly address the gentleman.

115 Let’s practice. Say: Mr. Nikolaou is not here.

116 Ο κύριος Νικολάου δεν είναι εδώ.

117 Ask: Mr. Nikolaou, do you have a car?

118 Κύριέ Νικολάου έχετε αυτοκίνητο.

119

120 Say: Mr. Nikolaou does not have a car.

121 Ο κύριος Νικολάου δεν έχει αυτοκίνητο.

122 Do you see the difference?

123 Now ask: Do you know who Mr. Nikolaou is? (Remember to ask formally)

124 Ξέρετε ποιός είναι ο κύριος Νικολάου;

125 Answer: Mr. Nikolaou is not here.

126 Ο κύριος Νικολάου δεν είναι εδώ.

127 Ask again: Do you know where Mr. Nikolaou is?

128 Ξέρετε που είναι ο κύριος Νικολάου;

129 Answer: Yes, Mr. Nikolaou is at his home.

130 Ναι. Ο κύριος Νικολάου είναι στο σπίτι του.
Ναι. Ο κύριος Νικολάου είναι στο σπίτι του.

131 I live, I stay

132 Μένω

133 Μένω

134 Μένω

135 Say: I live or stay

136 Μένω

137 Ask politely: do you know where Mr. Nikolaou lives

138 Ξέρετε που μένει ο κύριος Νικολάου;

139 Now ask directly: Mr. Nikolaou, where do you live?

140 Κύριε Νικολάου, που μένετε;

141 Answer: I live there.

142 Μένω εκεί.

143 Say, my house is there.

144 Το σπίτι μου είναι εκεί.

145 Say again: there is my house.

146 Να το σπίτι μου.

147 Another word for “I work” is εργάζομαι.

148 Εργάζομαι

149 Say: I work

150 Εργάζομαι

151 Εργάζομαι is related to the English word “ergonomic”, such as ergonomic mouse or ergonomic keyboard.

152 Say: I work at the supermarket.

153 Εργάζομαι στο σούπερ μάρκετ.

154 Say again: I work at home.

155 Εργάζομαι στο σπίτι.

156 You work (formal)

157 Εργάζεστε

158 Εργάζεστε

159 Say: You work

160 Εργάζεστε

161 Now ask: Where do you work?

162 Που εργάζεστε;

163 Answer: I work at the office.

164 Εγάζομαι στο γραφείο.

165 Ask again: where do you work?

166 Που εργάζεστε;

167 Answer: I work at the library.

168 Εργάζομαι στη βιβλιοθήκη.

169 Ask Mr. Nikolaou where he lives

170 Που μένετε, κύριε Νικολάου;

171 Mr. Nikolaou says that he lives here.

172 Μένω εδώ.

173 Ask again Mr. Nikolaou where he works.

174 Που εργάζεστε, κύριε Νικολάου;

175 He says that he works at the office.

176 Εργάζομαι στο γραφείο.

177 Ask Mr. Nikolaou how he is.

178 Τι κάνετε, κύριε Νικολάου.

179 He says: very well, thank you.

180 Πολύ καλά, ευχαριστώ.

181 What would you like?

182 Τι θα θέλατε;

183 Τι θα θέλατε;

184 Ask: what would you like?

185 Τι θα θέλατε;

186 Ask Mr. Nikolaou what he would like.

187 Τι θα θέλατε, κύριε Νικολάου,

188 Water

189 Το νερό

190 Το νερό

191 Say: water

192 Το νερό

193 Some water

194 Λίγο νερό

195 Λίγο νερό

196 Say: Some water

197 Λίγο νερό

198 Ask Mr. Nikolaou again what he would like.

199 Τι θα θέλατε, κύριε Νικολάου;

200 He says: some water

201 Λίγο νερό.

202 Some water, please.

203 Λίγο νερό, σε παρακαλώ.

204 Mr. Nikolaoy could be a bit more formal and say “σας παρακαλώ”.

205 A little water, please (formal).

206 Λίγο νερό σας παρακαλώ.

207 You offer the water, and he replies: Thank you.

208 Ευχαριστώ.

209 Thank you very much.

210 Ευχαριστώ πολύ.

211 Ευχαριστώ πολύ.

212 Say: thank you very much.

213 Ευχαριστώ πολύ.

214 Coffee

215 Ο καφές

216 Ο καφές

217 Say: coffee

218 Ο καφές

219 Would you like coffee?

220 Θα θέλατε καφέ;

221 Notice that the final «ς» is dropped. Can you guess why
Notice that the final «ς» is dropped. Can you guess why? In this sentence the word “καφές” is a direct object.

222 Ask Mr. Nikolaou if he would like coffee.

223 Θα θέλατε καφέ, κύριε Νικολάου;

224 Would you like some coffee, Mr. Nikolaou?

225 Θα θέλατε λίγο καφέ, κύριε Νικολάου;

226 He answers: Yes, I would like some coffee, please.

227 Ναι, θα ήθελα λίγο καφέ, σας παρακαλώ.

228 Would you also like some water?

229 Θα θέλατε και λίγο νερό;

230 Yes, please, I would also like some water.

231 Ναι, σας παρακαλώ, θα ήθελα και λίγο νερό.

232 How are you, Mr. Nikolaou?

233 Τί κάνετε κύριε Νκολάου.

234 I am very well, thank you.

235 Είμαι πολύ καλά, ευχαριστώ.

236 Where do you live, Mr. Nikolaou?

237 Που μένετε, κύριε Νικολάου;

238 My house is there.

239 Το σπίτι μου είναι εκεί.

240 And where do you work?

241 Και που εργάζεστε;

242 I work at the office.

243 Εργάζομαι στο γραφείο.

244 Do you know who Mr. Antoniou is?

245 Ξέρετε ποιος είναι ο κύριος Αντωνίου;

246 Mr. Antoniou is there at his desk.

247 Ο Κύριος Αντωνίου είναι εκεί στο γραφείο του.

248 Thank you very much.

249 Ευχαριστώ πολύ.

250 You are welcome.

251 Παρακαλώ.

252 This is the end of lesson 7.

253 Γειά σας


Κατέβασμα ppt "Γειά σας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google