Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΙΣΤΟΙ-ΥΦΕΣ (συνέχεια)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΙΣΤΟΙ-ΥΦΕΣ (συνέχεια)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΙΣΤΟΙ-ΥΦΕΣ (συνέχεια)

2 Ολοκρυσταλλικός ιστός
Πλουτωνικά: Πλήρης κρυστάλλωση, ορατοί κρύσταλλοι Γρανίτης Ν+

3 Πορφυριτικός ιστός Ηφαιστειακά: Φαινοκρύσταλλοι σε θεμελιώδη μάζα.
Ανδεσίτης Ν+

4 Απλιτικός ιστός Απλίτης: Φλεβικό, λεπτόκοκκο πέτρωμα.

5 Απλιτικός ιστός Απλίτης: Όλα τα ορυκτά κρυσταλλωμένα, μικρών διαστάσεων (ζαχαρώδης υφή). Ολολευκοκρατικό: Qtz, Kfs (Or ή Mic), ελάχιστα φεμικά. Ν+

6 Πηγματιτικός ιστός Πηγματίτης: Φλεβικό, αδρόκοκκο πέτρωμα. Qtz Kfs

7 Πηγματιτικός ιστός Πηγματίτης: Όλα τα ορυκτά κρυσταλλωμένα, μεγάλων διαστάσεων. Ολολευκοκρατικό: Qtz, Kfs (Or ή Mic), συχνά Ms + σπάνια ορυκτά. Ms Kfs Kfs Ν+

8 Γραφικός ιστός Πηγματίτης: Σύμφυση Qtz με Kfs (Or ή Mic) δημιουργώντας «ιερογλυφικά σχήματα». Ο Qtz έχει κοινό κρυσταλλογραφικό προσανατολισμό. Kfs Qtz Ν+

9 Γρανοφυρικός ιστός Γρανίτης, πηγματίτης: Μικρογραφικός ιστός. Ν+ Ν+

10 Μυρμηκιτικός ιστός Γρανίτης, πηγματίτης: Σύμφυση σκωληκόμορφου Qtz και όξινου Plag. Αναπτύσσεται συνήθως στα όρια μεταξύ κρυστάλλων Κfs-Plag ή μεταξύ κρυστάλλων Κfs. Ν+ Ν+

11 Ποικιλτικός ιστός Κόκκοι ενός ή περισσότερων ορυκτών εγκλείονται χωρίς κρυσταλλογραφικό προσανατολισμό μέσα σε ένα μεγαλύτερο κρύσταλλο άλλου ορυκτού (ξενιστής). Ν+ Ν+

12 Οφειτικός ιστός Δολερίτης: Φλεβικό πέτρωμα βασικής σύστασης.

13 Οφειτικός ιστός Px Plag
Ν+ Ν+

14 Μονζονιτική υφή Μονζονίτης: Όταν ο ξενιστής είναι Kfs, ο ποικιλτικός ιστός ονομάζεται μονζονιτική υφή. Kfs Kfs Ν+ Ν+

15 Κισσηρώδης υφή Κίσσηρις: Πολλά και μεγάλα διάκενα λόγω των διαφυγόντων αερίων από τη λάβα. Λεπτά τοιχώματα.

16 Κισσηρώδης υφή Κίσσηρις: Πολλά και μεγάλα διάκενα λόγω των διαφυγόντων αερίων από τη λάβα. Λεπτά τοιχώματα. Ν- Ν+

17 Σκωριώδης υφή Ηφαιστειακά: Ανάλογη υφή με την κισσηρώδη αλλά με μικρότερα διάκενα. Παχιά τοιχώματα.

18 Πυροκλαστική υφή Ηφαιστειακά: Κάμψη και θραύση των κρυστάλλων κατά τον χρόνο σχηματισμού τους.

19 Ρευστική ή Τραχειτική υφή
Ηφαιστειακά: Η θεμελιώδης μάζα δίνει την εντύπωση ροής. Ν+ Ν+

20 Περλιτική υφή Ρυόλιθος: Η υαλώδης μάζα έχει σφαιρικά σπασίματα λόγω συστολής κατά την ψύξη. Ν-

21 Σφαιρολιθική υφή Ρυόλιθος: Σφαιροειδείς μάζες κρυστάλλων με βελονοειδή μορφή που έχουν ακτινωτή διάταξη. Λόγω μετατροπής της υαλώδους μάζας σε κρυστάλλους. Ν- Ν+

22 Ηφαιστειακά ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΥΡΙΓΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΙΗΣΗΣ
ΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΥΣΕΙΣ ΥΦΕΣ Ηφαιστειακά Γρήγορη Ψύξη ΥΑΛΩΔΗΣ ΥΠΟΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΣ Υαλοφυρικός ΠΟΡΦΥΡΙΤΙΚΟΣ ΑΦΥΡΙΚΟΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ Ρευστική Περλιτική Σφαιρολιθική Πυροκλαστική ΜΙΚΡΟ- & ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ Κισσηρώδης Σκωριώδης Στηλ. Κατατμήσεις Pillow λάβες Σφαιροειδής αποχ.

23 Φλεβικά ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΥΡΙΓΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΙΣΤΟΙ
ΚΑΙ ΣΥΜΦΥΣΕΙΣ ΥΦΕΣ Φλεβικά Ενδιάμεσος ρυθμός ψύξης ΟΛΟΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΣ Πηγματιτικός Απλιτικός Οφειτικός Υποφειτικός Γραφική Γρανοφυρική Μυρμηκιτική

24 Πλουτωνικά ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΥΡΙΓΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΙΗΣΗΣ
ΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΥΣΕΙΣ ΥΦΕΣ Πλουτωνικά Αργή ψύξη ΟΛΟΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΣ Γρανιτικός, Πορφυροειδής Ποικιλτικός Οφειτικός Υποφειτικός Γραφική Γρανοφυρική Μυρμηκιτική ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ Μονζονιτική Μιαρολιθική ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ Σφαιροειδής αποχωρισμός


Κατέβασμα ppt "ΙΣΤΟΙ-ΥΦΕΣ (συνέχεια)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google