Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εργαστηριακές ασκήσεις στα Βιομηχανικά Ορυκτά περιόδου 2008 [1η & 2η άσκηση] Πέμπτη 28/2/2008: Εισαγωγή Πέμπτη 6/3/2007: Παν/πολη- περιφερειακή Υμηττού:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εργαστηριακές ασκήσεις στα Βιομηχανικά Ορυκτά περιόδου 2008 [1η & 2η άσκηση] Πέμπτη 28/2/2008: Εισαγωγή Πέμπτη 6/3/2007: Παν/πολη- περιφερειακή Υμηττού:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εργαστηριακές ασκήσεις στα Βιομηχανικά Ορυκτά περιόδου 2008 [1η & 2η άσκηση]
Πέμπτη 28/2/2008: Εισαγωγή Πέμπτη 6/3/2007: Παν/πολη- περιφερειακή Υμηττού: Έρευνα για λευκά ανθρακικά ορυκτά. Βιβλιογραφικά δεδομένα. Γεωλογική-κοιτασματολογική μελέτη. Εκτίμηση των αποθεμάτων. Προσδιορισμός ποιότητας από τις φυσικές ιδιότητες (λευκότητα, σκληρότητα, δομή), τεκτονική κατάσταση, την χημική και ορυκτολογική σύσταση των ανθρακικών, εμφανείς προσμίξεις. Λήψη ολικού δείγματος (Bulk sample- bulk sampling). Λήψη αντιπροσωπευτικού δείγματος για ορυκτολογικές, χημικές αναλύσεις. Αξιολόγηση του υλικού.

2 3η άσκηση Πέμπτη 13/3: Παν/πολη-Μονή Καισαριανής:
Έρευνα για Τάλκη-αμίαντο που φιλοξενείται σε σερπεντινίτες. Τεκτονική δομή της περιοχής. Δολομίτες, Μάρμαρα, Σχιστόλιθοι, Βερμικουλίτης, Σερπεντινίτης. Στην ευρύτερη περιοχή εντοπίζονται (πιθανό ενδιαφέρον): όνυχας, παλαιά λατομεία δομικών λίθων, χαλαζιακές φλέβες, γραφιτικοί-μαρμαρυγιακοί σχιστόλιθοι, μάρμαρα. Ο τάλκης εμφανίζεται μαζί με αμίαντο σε φλέβες. Λευκοπράσινο χρώμα, άλλα χαρακτηριστικά? Έκθεση Αξιολόγησης των υλικών που συναντήθηκαν στην προκαταρκτική αυτή γεωλογική έρευνα, και ειδικά ο τάλκης αμίαντος, όσον αφορά ποιότητα-ποσότητα.

3 4η άσκηση Πέμπτη 20/3 & 27/3: Γεωλογικοί χάρτες του ΙΓΜΕ 1:50.000:
Κάθε χάρτης περιέχει ποικιλία ορυκτών πρώτων υλών που θεωρούνται βιομηχανικά ορυκτά και πιθανόν εκμεταλλεύονται ή πρόκειται να εκμεταλλευθούν στο εγγύς μέλλον., π.χ. ασβεστόλιθοι για την παραγωγή τσιμέντου, αμμοχάλικου (αδρανών) , γύψος (κονιάματα, πρόσθετα τσιμέντου, γυψοσανίδες, γύψος καλλιτεχνίας), τόφφοι (ποζζολάνες τσιμέντου, ελαφρά δομικά & μονωτικά), άργιλοι κεραμουργίας, χαλαζιακές άμμοι, μάρμαρα, γρανίτες και άλλοι δομικοί λίθοι, κλπ. Αξιολόγηση των υλικών, πιθανός προσδιορισμός τεκτονικής κατάστασης, αποθεμάτων, ποιότητας σε μακρο-κλίμακα. Συγγραφή έκθεσης αξιολόγησης των πιθανά εκμεταλλεύσιμων ορυκτών.

4 5η άσκηση Πέμπτη 3/4 ή Σάββατο 5/4: Γεωλογική άσκηση υπαίθρου στην Αίγινα: Στην περιοχή Αγ. Νεκτάριου-Αγ. Θωμά-Αλωνες-Αγ. Μαρίνα, στο βόρειο τμήμα του νησιού έχουν εντοπισθεί βιομηχανικά ορυκτά και πετρώματα, όπως: ανδεσίτης (δομικός λίθος), διατομίτες, άργιλοι κεραμουργίας και ηφαιστειακοί τόφφοι (πρόσθετα τσιμέντου). Μελέτη των φυσικών και τεχνητών τομών, περιγραφή των ως άνω υλικών, προσδιορισμός σε μακρο-κλίμακα των αποθεμάτων, του τρόπου που επέδρασε ο τεκτονισμός στην ανάπτυξη των επί μέρους ΒΟΠ, της ποιότητας. Συγγραφή έκθεσης αξιολόγησης των ως άνω υλικών.

5 6η & 7η άσκηση Πέμπτη 10/4: Παρουσίαση της προοπτικής των Βιομηχανικών Ορυκτών στην Ελλάδα & το εξωτερικό από προσκεκλημένους ομιλητές, ειδικούς στο θέμα. Πέμπτη 17/4: Επίσκεψη στο εργοστάσιο ΠΕΡΛΟΜΙΝ στη Ριτσώνα (διόγκωση περλίτη Μήλου) και ΕΚΕΠΥ (εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου κεραμικών κλπ) [εναλλακτικά εργοστάσιο τσιμέντου ΤΙΤΑΝ ΑΕ]

6 8η & 9η άσκηση Πέμπτη 8/5: Εργαστηριακή άσκηση διόγκωσης περλίτη, βερμικουλίτη σε εργαστηριακό κλίβανο. Εμπλουτισμός πτωχών καολινιτικών υλικών. Ζύγιση υλικών, κατασκευή σφαιριδίων με πρώτη ύλη μίγμα αργιλωδών υλικών με πριονίδι, ή μαζούτ, σε διαστάσεις 1-2εκατοστών. Πέμπτη 15/5: Φρύξη του μίγματος αργιλωδών υλικών με πριονίδι, ή μαζούτ, προσδιορισμός του φαινόμενου ειδικού βάρους. Προσφορά των μεθόδων SEM XRD και οπτικού μικροσκοπίου στην αξιολόγηση των ΒΟΠ.

7 10η & 11η άσκηση Πέμπτη 22/5 & 29/5: μακροσκοπικός Προσδιορισμός Βιομηχανικών ορυκτών & πετρωμάτων. Μέθοδοι πλήρους Χαρακτηρισμού των ως άνω υλικών.


Κατέβασμα ppt "Εργαστηριακές ασκήσεις στα Βιομηχανικά Ορυκτά περιόδου 2008 [1η & 2η άσκηση] Πέμπτη 28/2/2008: Εισαγωγή Πέμπτη 6/3/2007: Παν/πολη- περιφερειακή Υμηττού:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google