Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ιδιοτητεσ του εδαφουσ / τεστ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ιδιοτητεσ του εδαφουσ / τεστ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ιδιοτητεσ του εδαφουσ / τεστ
Φυσικές και χημικές εδαφικές ιδιότητες

2 1. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις με τις κατάλληλες λέξεις....
1. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις με τις κατάλληλες λέξεις.... Οι σπουδαιότερες φυσικές ιδιότητες του εδάφους είναι η σύσταση, η , το εδαφικό πορώδες, η εδαφική και το του εδάφους. Οι σπουδαιότερες φυσικές ιδιότητες του εδάφους είναι η κοκκομετρική σύσταση, η δομή, το εδαφικό πορώδες, η εδαφική θερμοκρασία και το χρώμα του εδάφους.

3 ...Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις με τις κατάλληλες λέξεις...
Η σύσταση ορίζεται ως η εκατοστιαία αναλογία της , της ιλύος και της στο σύνολο της λεπτής γης. Η κοκκομετρική σύσταση ορίζεται ως η εκατοστιαία αναλογία της άμμου, της ιλύος και της αργίλου στο σύνολο της λεπτής γης.

4 ...Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις με τις κατάλληλες λέξεις...
Οι σπουδαιότερες χημικές ιδιότητες του εδάφους είναι η σύσταση, η εναλλακτική ικανότητα και η του εδάφους. Οι σπουδαιότερες χημικές ιδιότητες του εδάφους είναι η ορυκτολογική σύσταση, η εναλλακτική ικανότητα και η αντίδραση του εδάφους.

5 ...Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις με τις κατάλληλες λέξεις.
Τα περισσότερα φυτά αφομοιώνουν καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία που είναι διαλυμένα στο εδαφικό νερό στην ελαφρά περιοχή (pH ). Τα περισσότερα φυτά αφομοιώνουν καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία που είναι διαλυμένα στο εδαφικό νερό στην ελαφρά όξινη περιοχή (pH 6,5-7).

6 Να αντιστοιχίσετε κάθε είδος της λεπτής γης της πρώτης στήλης (Ι) με τα χαρακτηριστικά του στη δεύτερη στήλη (ΙΙ). α) άμμος 1. ακκανόνιστοι κόκκοι 2. δημιουργεί δυσμενείς συνθήκες αερισμού 3. δε συγκρατεί θρεπτικά στοιχεία 4. κόκκοι αποστογγυλευμένοι, γωνιώδεις ή ακανόνιστοι 5. εμφανίζει πλαστικότητα και συνοχή β) ιλύς 6. εμφανίζει μεγάλη πλαστικότητα και συνοχή 7. κόκκοι πεπλατυσμένοι 8. έχει πολύ καλές συνθήκες αερισμού και στράγγισης 9. δεν έχει πλαστικότητα και συνοχή 10. συγκρατεί μεγάλες ποσότητες νερού γ) άργιλος 11. συγκρατεί θρεπτικά στοιχεία 12. συγκρατεί ελάχιστο νερό


Κατέβασμα ppt "Ιδιοτητεσ του εδαφουσ / τεστ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google